"Yleisen petoksen aikoina totuuden kertomisesta tulee vallankumouksellinen teko."

George Orwell

Koronavirusta ei ole olemassa

HuonoVälttäväIhan okHyväErinomainen 4,32
Loading...
Tulosta Artikkeli Tulosta Artikkeli

Jos koronavirusta ei ole, silloin ei ole sen aiheuttamaa tautiakaan eikä tartuntoja. Silloin ei ole myöskään koronarokotusten tai muiden koronatoimien tarvetta, ja koronakriisi voidaan heti julistaa päättyneeksi.

Vuonna 2011 saksalainen meri- ja molekyylibiologi Stefan Lanka, joka työssään oli joutunut tekemisiin virusopin kanssa, aloitti ns. tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin, koska hän halusi estää tuhkarokkorokotusten säätämisen pakollisiksi. Oikeusjuttu päättyi vuoden 2017 alussa, kun Saksan korkein oikeus vahvisti Stuttgartin hovioikeuden asiassa antaman tuomion eikä syyttäjä vienyt asiaa enää Saksan perustuslakituomioistuimeen. Stefan Lanka voitti tämän oikeudenkäynnin, koska oikeus – asettamaansa asiantuntijaa kuultuaan – totesi, ettei yksikään niistä kuudesta julkaisusta, joihin syyttäjä vetosi todisteina virusten olemassaolosta, sisällä näyttöä mistään viruksesta.

Yksi noista kuudesta syyttäjän esittämistä julkaisuista, sittemmin Nobelin palkinnon saaneen prof. Endersin ja hänen työryhmänsä 1.6.1954 julkaisema spekulatiivinen tutkimus, esittää niin tuhkarokkovirologian kuin kaiken virologian eksklusiivisen perustan, joten kun oikeuslaitos totesi, ettei se sisällä näyttöä minkään viruksen olemassaolosta, koko virologialta meni pohja virallisesti ja juridisesti. Pohja meni niin ollen virallisesti myös nykyiseltä koronarummutukselta ja koronatoimilta. Kaikki virologit viittaavat toiminnassaan tuohon yhteen ainoaan julkaisuun, joka ei siis sisällä mitään näyttöä mistään viruksesta. Koko nykyinen virologia (virusoppi) on vuoden 2016 jälkeen ollut kokonaan tyhjän päällä, vailla pohjaa.

Mainittu oikeuden asettama asiantuntija totesi, ettei yksikään noista kuudesta syyttäjän esittämästä julkaisusta sisällä kontrollikokeita sen osoittamiseksi, toimiiko käytetty metodi, vääristääkö itse metodi tulosta tai antaako metodi itse toivotun tuloksen. Siksi kaikki kuusi julkaisua ovat arvotonta paperia, jota ei voida eikä saa sanoa tieteelliseksi. Tieteellisen työn säännöt määräävät kontrollikokeet suoritettaviksi.

Mikä sitten oli tuo koko virologian eksklusiivinen (muut pois sulkeva) perusta, jonka prof. Endersin ryhmä 1.6.1954 esitti ja joka sitten kumottiin?

Prof. Endersin tutkimuksessa esitettiin spekulaatio virusten synnystä. Siinä käytettiin mallina bakteereja ja niiden faageja (eli ns. bakteriofageja). Kun näet laboratorio-oloissa äärimmäisen sisäsiitoksen (puhdasviljelyn) oloissa bakteerit joutuvat eroon toisistaan ja niiden biokemia köyhtyy, ne jossakin vaiheessa muuttuvat moniksi pieniksi ja (lajinsa mukaan) täysin samoin rakentuneiksi pieniksi faageiksi. Nämä faagit on hyvin helppo eristää, valokuvata ja määrittää biokemiallisesti. Kun bakteerien elinolosuhteet palaavat, faagit muuttuvat takaisin bakteereiksi.

Niinpä prof. Endersin työryhmä esitti ajatuksen, että ehkä virustenkin kohdalla tapahtuu samoin. He ehdottivat, että viruksia syntyy, kun kudokset ja solut koeputkessa kuolevat sen jälkeen kun niihin lisätään virusten infektoimaksi oletettua materiaalia. Kuolevan kudos- ja solumassan ajateltiin kuollessaan muuttuvan viruksiksi. Prof. Endersin ryhmä totesi nimenomaan, että tämä heidän ajatuksensa on spekulaatio (oletus), joka vasta tulevaisuudessa on mahdollista varmistaa.

Toisin kuin faageja, viruksia ei ole voitu eristää, valokuvata elektronimikroskoopissa eikä määrittää biokemiallisesti. Tähän päivään mennessä yhdessäkään ihmisessä, eläimessä, kasvissa tai niiden nesteissä ei ole nähty virusta, eikä sitä niistä ole eristetty (sanan ”eristää” varsinaisessa merkityksessä). Tähän päivään mennessä ei ole kertaakaan kyetty eristämään nukleiinihappoa, joka vastaisi väitettyjen sairautta aiheuttavien virusten perintöainesrihmojen pituutta ja koostumusta. Elektronimikroskoopin kuvat väitetyistä viruksista näyttävät vain solupartikkeleita (ovat mm. eksosomeja) kuolevasta kudoksesta ja soluista tai laboratoriosyntyisiä proteiini-rasva-saippua-kuplia, ja useimmat kuvat näyttävät vain jonkin tietokonemallin. Todellista ja täydellistä virusta ei ole koskaan esitetty tieteellisessä kirjallisuudessa.

Syy siihen, ettei kukaan koskaan ole löytänyt yhtäkään virusta, on se, ettei viruksia ole olemassa. Prof. Endersin työryhmän spekulaatio on väärä.

Nyt nousee kysymys, miksi sitten prof. Endersin julkaisu vuodesta 1954 vuoteen 2017 säilyi virusopin yksinomaisena perustana. Prof. Endersin spekulaatio muuttui dogmiksi sen jälkeen kun hän puoli vuotta spekulaationsa julkaisemisen jälkeen, 10.12.1954, sai Nobelin palkinnon eräästä toisesta spekulaatiosta. Nobelin palkinnon sädekehä muutti prof. Endersin julkaisun virusopin referenssijulkaisuksi ja dogmiksi, jota ei sopinut arvostella. Vasta Stefan Lanka ja saksalainen oikeuslaitos suistivat sen valtaistuimelta v. 2017, kun syyttäjän valitusoikeus raukesi. Prof. Endersin tutkimus ei ole enää todiste minkään viruksen olemassaolosta (vuoteen 2017 saakka prof. Endersin julkaisun menetelmä on ollut maailman kaikkien virologien ainoa virusten lähde, joskin vain teoreettinen lähde ja vain malleina; missään muualla viruksia ei ole ollut).

Prof. Endersiltä ja kaikilta virologeilta vuoden 1954 jälkeen jäi myös huomaamatta se, ettei mainittua kudosten ja solujen kuolemaa koeputkessa aiheuta sinne lisätty virusten infektoimaksi oletettu materiaali vaan itse toimintatapa laboratoriossa. Kudokset ja solut kuolevat, kun niitä tahattomasti ja huomaamatta laboratorioproseduurin aikana myrkytetään solutoksisilla antibiooteilla ja nälkiinnytetään ravintoliuoksen saantia rajoittamalla ja kun koeputkeen lisätään hajoavia ja samalla myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita vapauttavia proteiineja.

Virologinen todellisuus on siis ollut se, että läsnä koeputkessa on myrkytettyä, nälkiinnytettyä ja kuollutta solumassaa, jota dogmiksi korotetun spekulaation turvin sanotaan viruksiksi (siitä mm. tehdään rokotteita)! Tuosta solumassasta kerätään sitten osia, joita sanotaan virusten genomien pätkiksi, ja niitä kootaan ajatuksellisesti tietokoneiden ääressä yhteen ”viruksiksi” ja näitä sitten väitetään todellisuudeksi, todellisiksi viruksiksi. Kaikki tässä on tieteistaruilua.

Tuollaista myrkytettyä, nälkiinnytettyä ja kuollutta solumassaa ja siitä otetuista perintöainespätkistä tietokoneiden äärellä kasattuja fiktiivisiä ”viruksia” ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, hallituksen ja terveysviranomaisten koronavirukset! Tämä on tietenkin epätieteellistä mielettömyyttä, jonka perustana on prof. Endersin elämään jäänyt spekulaatio. Kesäkuusta 1954 lähtien kudosten ja solujen kuolemaa koeputkessa on Suomessakin pidetty todisteena virusten olemassaolosta. Oikeuslaitos on Saksassa kuitenkin todennut, ettei prof. Endersin julkaisu sisällä näyttöä mistään viruksesta.

Kukaan virologi Suomessakaan ei ole suorittanut kontrollikokeita (lisäämällä steriiliä materiaalia, ei infektoituneeksi oletettua), jotka olisivat paljastaneet erehdyksen jo 66 vuotta sitten, ja siksi virologien lausunnoilla ei ole minkäänlaista tieteellistä arvoa eikä niitä saa sanoa tieteellisiksi. Virologit ovat Suomessakin astuneet mielettömyyden ja tieteenvastaisuuden tielle, ja he ovat mahdollistaneet sen, että täälläkin on nyt koronapyörremyrsky ja virussota ja lukemattomat suomalaiset kärsivät ja nääntyvät.

Virologien suuri ammattisalaisuus on tämä: he eivät ole koskaan löytäneet kokonaista virusta. Koska virologit sanovat vain kokonaisten virusten olevan tartuttavia, on selvää, ettei minkäänlaisia virustartuntoja ole olemassa. Virologien ”virukset” ovat vain tietokoneilla tuotettuja ajatusrakennelmia, ja niitä he esittävät päättäjille ja kansalle todellisina.

On myös niin, että kun virologit eivät voi esittää kokonaista virusta suoraan vaan koettavat fiktiivisesti koota sellaista lyhyistä kuolleen solumassan genomipätkistä, he ovat itse kumonneet oman erikoisalansa, virologian. Heitä ei auta, jos he sanovat, että he kokoavat kokonaisia virusgenomeja toisen, ennalta olemassa olevan virusgenomin mallin mukaan (ilman sellaista pitkää mallia kukaan virologi ei kykene rakentamaan viruksen genomia ajatuksellisesti tietokoneen avulla), sillä tuo toinenkin malli, ja kaikki mallit, on tuotettu yksinomaan ajatuksellisesti tietokoneen avulla, eivätkä mitkään niistä ole mistään viruksesta peräisin. Virologia on kokonaan tyhjän päällä, vailla pohjaa.

Minkäänlaisia virussairauksia, esimerkiksi koronaa, ei ole olemassa. Kaikki virusepidemiat ja -pandemiat viime vuosikymmeninä ovat olleet keksittyjä virussairauksia, ja siksi kukaan lääkäri ei voi todeta niitä. Keksityt virussairaudet (esim. korona) todetaankin vain näytteen ja referenssilaboratorioiden (virologien ja rokotevalmistajien omien laboratorioiden) pohjalta. Potilasta ja lääkäriä ei tarvita.

Tämä on uskomattoman voimakas valtainstrumentti! Aivan vapaasti voidaan – referenssilaboratorioiden ”diagnoosien” pohjalta (ei lääkäreiden tai potilaiden pohjalta) – keksiä ja loihtia esiin sairauksia, lakeja, pakkotoimenpiteitä, epidemioita ja pandemioita! Sitten, tietenkin, virus ”lentää” mantereelta toiselle, Saksasta Kanadaan, Kiinasta Chileen, Takahikiältä Uuteen-Seelantiin tai Ranskan presidentin nieluun tai USA:n presidentin nenään ja sen vuoksi Suomen presidentinkin nenään. Kaikki petos saadaan helposti väestöissä läpi: tarvitaan vain kolmen viikon ajan jatkuvaa toistoa tiedotusvälineiden kautta ja koko maailma tulee ”tuntemaan totuuden.” Tarvitaan vain riittävästi rahaa, jolla tiedotusvälineiden kautta saadaan propaganda perille kolmen viikon ajan.

Vaikka virologit loukkaavat tieteen logiikkaa ja sääntöjä ja ovat aiheuttaneet suurta haittaa (esim. nyt koronakriisin), oikeusviranomaiset eivät ole puuttuneet heidän toimintaansa. Tämäkin on väärin, sillä tieteenvastaista ja sen seurauksena yhteiskunnanvastaista ja yleisvaarallista toimintaa ei tule sallia.

Mitä ”hengitystieinfektiot” oikeasti ovat?

Nyt on syytä hypätä pois virologien ja THL:n hengenvaarallisesti huojuvista vankkureista ja palata realiteettien tielle. Ei ole infektiotauteja, eikä ole koskaan ollut, sillä sairautta aiheuttavia viruksia ja bakteereja ei ole olemassa. Kyseiset taudit ovat olemassa, mutta ne eivät johdu infektioista. Todellisia syitä ovat aivan reaalimaailman asiat, esimerkiksi jokin puutos tai jokin vahingollinen vaikutus, sellainen kuin kylmyys, kuumuus, myrkytys, säteily tai psyykkinen stressi.

Korona on kylmyyden, siis kylmän ilman, aiheuttama kylmettyminen eli vilustuminen, jota esiintyy kylmään vuodenaikaan. Samasta kylmettymisestä on käytetty myös nimityksiä ”flunssa” ja ”influenssa”, joten korona = flunssa = influenssa. Jos koronasta tahdotaan pysyä erossa, on yksinkertaisesti vältettävä kylmettymistä (esim. pukeutumalla asianmukaisesti), siinä kaikki.

Kun ihminen hengittää, kylmyys vaikuttaa suoraan hengitysteiden hyvin herkkiin limakalvoihin ja vaurioittaa niitä. Limakalvojen soluissa alkaa – ihmisen yleistilan säätelemässä määrin – esiintyä ärsytystä, soluvauriota ja solukuolemaa. Vanhuksilla ja perussairailla tilanne voi olla muita vaikeampi, koska heidän elinvoimansa on heikentynyt. Kuolemia tulee. Näin on ollut aina.

Mitään ”viruksen leviämistä” ei ole, eikä mitään ”tartu” mihinkään. Kylmyys yksinkertaisesti vain on samalla kertaa laajalla alueella, ja siksi ko. alueella useat ihmiset sairastuvat samoihin aikoihin. ”Epidemia” ja ”pandemia” ovat vain kylmää ajanjaksoa laajalla alueella, esimerkiksi pohjoisella pallonpuoliskolla.

Kylmyys siis vie meidät hengitysteidemme ja keuhkojemme vaurioitumisen myötä hengenvaaraan. Emme me ulotu omin neuvoin kaivamaan keuhkoputkistamme ja -rakkuloistamme vaurioituneita ja kuolleita soluja pois.

Mutta ei meidän tarvitsekaan. Pelastajamme on lähellä: oma kehomme.

Kun ensimmäinen kylmyyden puraisu tuntuu hengitysteidemme limakalvoilla, viesti tilanteesta leviää hermoston välityksellä kaikkialle kehoomme, myös soluihimme. Soluissamme ovat käskynjakokeskuksemme, joista lähtevät tarkat kulloinkin tarvittavat ohjeet eteenpäin DNA:n tai RNA:n muodossa. Solut muodostavat sisällään rakenteita, joissa tarvittava informaatio on DNA:n tai RNA:n muodossa proteiinikuoren sisällä. Kyseessä on siis pakattu ohjekirja ja elimistön lähetti. Solut pullauttavat nämä rakenteet ulkopuolelleen, jossa ne kulkeutuvat kohdesoluihinsa, joissa ne vapauttavat viestinsä, DNA:n tai RNA:n. Kohdesolut lukevat viestit ja alkavat tuottaa ohjeiden mukaisia proteiineja. B-solut tuottavat esimerkiksi pieniä korjaavia proteiineja, joita kutsutaan globuliineiksi. Toiset solut tuottavat mm. sytokiiniä, joka säätelee kehon kokonaisvastetta meneillään olevassa pelastusoperaatiossa. Nuo elimistömme informaatiolähetit hoitavat myös solujen jätehuoltoa (esim. myrkyt toimitetaan ulos) ja osallistuvat veren hyytymiseen.

Informaatiolähettejä virtaa elimistössämme koko ajan, ja niiden tehtävä on siirtää informaatiota, jotta keho voi ryhtyä optimaalisiin sopeutumis- tai korjaustoimiin alati muuttuvissa olosuhteissa. Myös kehojemme talonmiehet, bakteerit, käyttävät niitä muiden solujen tavoin toiminnassaan.

Näillä arvokkailla informaatioläheteillä on nimikin: eksosomi, solunulkoinen vesikkeli. On syytä mainita näiden auttajiemme oikea nimi, koska virologit ovat tulkinneet ne sairautta aiheuttaviksi viruksiksi, voimatta kuitenkaan todistaa sitä, sillä he eivät ole onnistuneet eristämään ja määrittämään niitä biokemiallisesti. Elektronimikroskoopissa ne ainoastaan näkyvät kuolevien solujen ja kudosten tyypillisinä solupartikkeleina (tähän viitattiin jo aiemmin). Tarkkasilmäiset huomaavat, että kun virologit väittävät viruksiksi rakenteita, joita he eivät kykene eristämään ja määrittämään biokemiallisesti, he itse asiassa (tässäkin) kumoavat koko virologian.

Eksosomit ovat siis kehon omia hyödyllisiä rakenteita. Myös bakteerit ovat kehon omia ja hyödyllisiä rakenteita, jotka pitävät huolta, että elimistö on kunnossa. Ne ovat kehon ”talonmiehiä”, ja niitä on kehoissamme kymmenen kertaa enemmän kuin soluja. Niiden avulla elimistö poistaa sen, mikä ei kuulu elimistöön.

Kun siis kylmyys vahingoittaa ja tappaa hengitysteidemme limakalvojen soluja, paikalle tulee eksosomeja ja bakteereja ja eksosomien ohjelmoimien solujen tuottamia proteiineja, esimerkiksi niitä mainittuja korjaavia globuliineja (jotka nekin virologit ovat tulkinneet väärin ”vasta-aineiksi” kuvittelemiaan ”viruksia” vastaan). Globuliinit korjaavat ja tiivistävät vaurioituneita soluja.

Tässä pelastusoperaatiossa nousee kuume, koska siten energian määrää saadaan nostettua. Syntyy myös yskää, joka tuo solujätteet ja eritteet pois hengitysteistä. Vaikka näitä oireita kutsutaan ”sairaudeksi”, ne ovat paranemisprosessi. Koronan oireet ovat siis hieno ja iloinen merkki, koska ne osoittavat, että elimistön koneisto rullaa tehokkaasti kohti parantumisen päämäärää. Niitä oireita ei saa siis tukahduttaa.

Itävaltalainen lääkäri Johann Loibner on kirjoittanut: ”Sairauden alussa on organismin vahingoittuminen – ja vasta sitten alkaa bakteeriaktiviteetti. Kun kylmä vahingoittaa hengityslimakalvojamme, silloin säännönmukaisesti tulevat paikalle ne bakteerit, jotka – kylmyyden kovuuden ja keston mukaan ja kyseessä olevan henkilön yleistilan mukaan – hajottavat vahingoittuneet solut ja johtavat eritykseen, katarriin.”

Tri Loibnerin kuvaama asia selittää sen, mitä vallitseva lääketieteellinen ajatusmalli ei voi käsittää: miksi elimistössä aina on läsnä niin paljon erilaisia mikro-organismeja (esimerkiksi tuberkuloosibasilleja, streptokokkeja ja stafylokokkeja) ilman että ne aiheuttavat vahinkoa.

Koronatestit

Mitä sitten ovat asiantuntijoidemme ja terveysviranomaistemme käyttämät koronavirustestit (PCR-testit), jos koronaviruksia ei ole olemassa?

Koronatestien putkiloita. Kuva: Johne’r/Jens Lindström.

PCR-testi on geneettinen testi, jossa laite säädetään etsimään etukäteen tuotettuja ja viruksista peräisin oleviksi oletettuja lyhyitä geenisekvenssejä. Nämä sekvenssit ovat malleja, joiden mukaisia sekvenssejä näytteistä etsitään. Etukäteen on siis tiedettävä, mitä etsitään, eikä testi voi löytää muita sekvenssejä. Sekvenssit ovat DNA:ta, eikä RNA sovellu käytettäväksi PCR:ssä. Jos näyte on RNA:ta (kuten oletettu ”koronavirus” on), RNA on ensin entsyymin avulla muutettava DNA:ksi. Mallit toimivat niin, että DNA:n alkuun ja loppuun sitoutuu lyhyitä keinotekoisesti valmistettuja geenipätkiä (käynnistysmolekyylejä, engl. primers), jotka täsmällisesti vastaavat enennettävän DNA:n alun ja lopun sekvenssejä. Tuntemattomia sekvenssejä ja tuntemattomia ”viruksia” PCR ei voi osoittaa.

Koska kuitenkin alussa mainittu virologian käyttämä prof. Endersin menetelmä, jossa ajateltiin koeputkessa olevien solujen (lisätyn ”viruksen infektoimaksi” oletetun kudoksen vaikutuksesta) kuollessaan muuttuvan viruksiksi, kumottiin, tuli selväksi, etteivät näytteistä saadut sekvenssit tulekaan viruksista vaan kuolevista soluista itsestään (solujen kuolema ei myöskään johdu lisätyn materiaalin ”viruksista” vaan proseduurissa tapahtuvasta myrkyttymisestä ja nälkiintymisestä). Nuo PCR:n etukäteen tuotetut sekvenssimallit eivät niin ollen ole peräisin viruksista, esimerkiksi koronaviruksista. Koronavirustesti ei ole koronavirustesti. Tästä virologia ja muu tiede on ollut tietoinen jo yli neljän vuoden ajan. He tietävät, ettei viruksia ole osoitettu olevan olemassa. Virus on fiktio.

Mitä soluja ja kudoksia sitten tuo koeputkissa käytetty materiaali on, josta itsestään ne PCR:n mallisekvenssit ja kaikki ”virukset” ovat peräisin? Ne ovat peräisin eläimistä (esim. apinoista tai vasikoista). Eläimet ovat biokemiallisesti hyvin samanlaisia kuin ihmiset, joten PCR-testi etsii näytteistä sekvenssejä, joita on eläimissä ja ihmisissä itsessään. Virustestit etsivät ihmisen omia sekvenssejä. Ja enemmän: koska mallisekvenssit ja etsittävät sekvenssit ovat hyvin lyhyitä, niitä löytyy itse asiassa kaikista olioista. Koronatesti osoittaa kehon omia sekvenssejä ja kaikkien muidenkin mahdollisten olioiden sekvenssejä. Mitä hyötyä on koronatestistä, joka osoittaa sekvenssejä, joita on kaikissa elollisissa olioissa – paitsi ”koronaviruksissa” (joita ei ole olemassa)? Kaikkialla muualla paitsi koronaviruksissa?

On huomattava myös, että aineenvaihduntamme tuottaa aina suuren määrän RNA-geenisekvenssejä (eksosomeja), joilla on mikä tahansa rakenne ja joita ei löydy DNA:n muodossa kromosomeista. Ja väitetyt ”koronavirukset”, ”ebolavirus”, ”HIV”, ”tuhkarokkovirus”, ”SARS-virukset” ja monet muut ovat juuri RNA-”viruksia.” Tämä tosiseikka asettaa kyseenalaisiksi kaikkien näiden ”virusten” olemassaoloväitteet; ne ovatkin eksosomejamme. Silloin PCR-testi osoittaa meidän eksosomejamme, hyödyllisiä informaatiolähettejämme. Jos virologit olisivat suorittaneet kontrollikokeita ennen kuin luokittelevat kuolleiden kudosten ja solujen geenisekvenssejä ”tautia aiheuttaviksi” viruksiksi, ”virustaudeista”, ”virusepidemioista”, ”viruspandemioista”, virus-pelosta ja vääristä hoidoista ja toimenpiteistä olisi päästy. Virologien laiminlyönti on johtanut koronakriisiinkin. Väitetty koronavirus on väärin tulkittu eksosomi, ja tästä väärästä tulkinnasta on aiheutunut suunnatonta haittaa.

Jos PCR-testin mallisekvenssejä ja niiden mukaan etsittäviä sekvenssejä on kaikkialla, miksi sitten on myös negatiivisia testituloksia? Eikö kaikkien testien tulisi olla positiivisia?

Negatiivisiakin testituloksia tulee sen vuoksi, että etsittävässä koenäytteessä on vain vähän geenipätkiä. Testi näyttää positiivista vain silloin, kun näytteessä on riittävästi geenipätkiä. Aivan kaikki PCR-testit saadaan positiivisiksi, kun vain lisätään koenäytteen määrää, eikä tällöin ole väliä sillä, millaista (esim. pyyhkäisynäytettä, verta, limaa, kudosnäytettä jne.). Näin jokainen ihminen, jokainen eläin ja jokainen kasvi saadaan antamaan positiivisen testituloksen.

PCR-menetelmä on menetelmä, jossa DNA:n määrää lisätään peräkkäisten kahdennussyklien avulla (kahdesta tulee neljä, neljästä tulee kahdeksan, kahdeksasta tulee 16 jne.). Mitä enemmän siis kahdennussyklejä, sitä enemmän on etsittävää geenisekvenssiä ja siten myös positiivisia testituloksia eli ”tartuntoja.” Yleensä syklejä on n. 35-45.

PCR-laitteessa kahdennussyklien määrää voidaan säätää eli kalibroida, ja tämän kalibroinnin avulla voidaan siis säätää sitä, kuinka paljon tulee positiivisia testituloksia. Suuri syklimäärä antaa paljon positiivisia testituloksia eli ”tartuntoja”, ja jos kalibroinnin asettaminen suureen syklimäärään tuottaa kovin suuren ”tartuntojen” määrän, silloin viranomaiset ryhtyvät rajoitustoimiin. Kalibrointi alaspäin ”helpottaa pandemiaa.” PCR-testin kalibroinnin avulla päättäjät (esimerkiksi presidentti ja hallitus) ja viranomaiset voivat mielivaltaisesti säädellä positiivisten testitulosten määriä. Kalibrointivipua kääntämällä on mahdollista testata positiiviseksi vain muutamia ihmisiä, useita ihmisiä, ei yhtäkään ihmistä tai kaikki ihmiset. Jos syklimäärä säädettäisiin kaikkialla maailmassa noin 15:een, pandemia loppuisi heti ja ”paluu normaaliin” tapahtuisi heti. PCR-testin tulokset riippuvat kalibrointivivun asennosta, eivät terveydentilasta. Myös terveet ihmiset antavat positiivisia testituloksia.

Rokotukset

Prof. Endersin väärän spekulaation mukaan koeputkessa olevat solut kuolevat, kun sinne lisätään virusten infektoimaksi oletettua kudosta. Kuollessaan solut sitten tuon spekulaation mukaan muuttuvat viruksiksi (ja tämä sitten on ollut maailman kaikkien virologien ainoa ”virusten” lähde, tosin vain malleina). Stefan Lankan aloittamassa oikeudenkäynnissä (2012-2017) tuo spekulaatio kumottiin ja prof. Endersin julkaisu julistettiin epätieteelliseksi (kontrollikokeita ei oltu suoritettu). Silti virologit yhä pitävät koeputkessa kuolevaa ja kuollutta solumassaa viruksina ja mm. rakentavat tuon solumassan lyhyistä geenisekvensseistä ajatuksellisesti tietokoneen avulla ”kokonaisia genomeja” (”kokonaisia viruksia”, mm. ”koronaviruksia”). Koska he pitävät kuollutta solumassaa ”heikennettyinä mutta infektiokykyisinä viruksina”, he käyttävät sitä myös ”elävänä” rokotteena (”kuollut” rokote puolestaan on infektiokyvytön tai sellainen, johon on lisätty säilöntäaineita). Ja mitä tuossa ”elävässä” rokotteessa on (Stefan Lankan mukaan):

Se on puhdistamaton ja myrkyllinen seos, jossa on apinoista tai lehmän sikiöistä peräisin olevia kuolevia kudoksia, myrkyllisiä antibiootteja, vieraita proteiineja, vieraita nukleiinihappoja ja kaikenlaisia mikrobeja ja itiöitä.

Tuollaista seosta rokotetaan lapsiin (heidän lihaksiinsa) sellaisina määrinä, jotka laskimoihin ruiskutettuina johtaisivat välittömästi varmaan kuolemaan. Stefan Lanka kirjoittaa tästä:

”Vain tietämättömät ihmiset, jotka sokeasti luottavat valtion viranomaisiin, jotka ’testaavat’ ja hyväksyvät rokotteita, voivat pitää rokotusta ’pienenä harmittomana pistona.’ Todistettavissa olevat tosiasiat osoittavat näiden tiedemiesten ja poliitikkojen vaarallisuuden ja välinpitämättömyyden, kun he väittävät rokotteiden olevan turvallisia, niillä olevan vain vähän tai ei lainkaan sivuvaikutuksia ja niiden suojaavan meitä sairaudelta. Mikään näistä väitteistä ei ole tosi ja tieteellinen, päinvastoin: tarkan tieteellisen analyysin pohjalta voidaan havaita, että rokotteet ovat hyödyttömiä ja ettei asiaa koskevassa kirjallisuudessa ole näyttöä siitä, että niistä olisi hyötyä.”

Eräässä haastattelussa Stefan Lankalta kysyttiin, miksi viranomaiset sanovat tuollaisia hirveitä rokotteita turvallisiksi ja vaarattomiksi, vaikka he itse kuulemma ovat tarkastaneet ja hyväksyneet ne. Stefan Lanka vastasi:

”Juoni, jolla asianosaiset vetävät itsensä asiasta ulos, on sangen yksinkertainen: he määrittelevät useat myrkylliset aineet varsinaisen lääketieteellisen aineen, otaksuttujen virusten otaksutun valkuaisaineen, apuaineiksi (= adjuvanteiksi). Yksinomaan tämän kestämättömän määrittelytoimenpiteen vuoksi nämä voimakkaat myrkyt eivät kuulu tiukan lääkeoikeuden piiriin. Se, miten paikkansapitämätön itse tämä turvallisuusväite on, näkyy siitä oppikirjan lausumasta, että ilman apuaineitaan (myrkkyjä) rokotteet ovat vailla vaikutusta.”

Stefan Lankan lausunnosta voidaan päätellä, että rokotteiden ainoa vaikutus on myrkytys. Rokotteet ovat myrkkyseoksia.

Koska teoria kuolevan solumassan muuttumisesta viruksiksi on jo yli neljä vuotta sitten kumottu, tuollaisia rokotteita ei saa ihmisille enää antaa. Itse asiassa aivan kaikki rokotukset tulee lopettaa, koska tuon teorian kumoamisen jälkeen mitään sairaaksi tekeviä viruksia ei voi enää olla olemassa (tuo teoria oli virologien ainoa virusten lähde, sekin siis vain teoreettinen lähde).

Kun virukset häipyvät, häipyy ajatus rokotuksistakin.

Ei voi olla sellaista rokotetta, joka voisi suojata meitä joltakin virustaudilta, koska sellaisia tauteja ei ole olemassa. Kaikki nykyiset rokotukset ovat taikauskoa tai ihmisten tietämättömyyttä hyväksi käyttävää liiketoimintaa. Itse asiassa liikemiehet hallitsevatkin lääketiedettä. He sanovat, mitä sairauksia meillä on ja mitä hoitoja niihin tulee antaa. Lääkärit koulutetaan lääketeollisuutta varten. Kuten nykyisestä koronakriisistä voidaan nähdä, lääkärit puolustavat lääketeollisuuden ja politiikan etuja. Jokainen ajatteleva ihminen on voinut havaita, etteivät lääkärit ole vuosikymmeniin kyenneet antamaan järkeviä ja hyödyllisiä lausuntoja elämästä, terveydestä, sairastumisesta tai parantumisesta. Ne eivät sisälly bisnekseen tai edes toimenkuvaan. Lukemattomat ihmiset ovat menettäneet terveytensä ja elämänsä rokotteiden vuoksi, mutta tämä on lääkäreiden toiminnassa vain ”oheisvahinko”, joka täytyy hyväksyä. Kuitenkin jokainen rokotus on sairauden aiheuttamista ja myrkyttämistä. Rokottaminen on ollut erehdys alusta alkaen.

Mitään tiedettä rokotusten takana ei ole. Viimeinen kulissi kaatui prof. Endersin teorian tullessa kumotuksi. Pian kaatuu koko lääketiede, sillä päättäjiemme ja terveysviranomaistemme mukaan koronakriisi voidaan lopettaa vain rokottamisen kautta, siis myrkyttämisen kautta.

Vasta-aineet

Koska rokotteet ovat myrkkyjä, rokotusten jälkeen vereen ilmestyvät ”vasta-aineet” eivät ole vaste millekään rokotteessa olevalle ”viruksen” proteiinille (antigeenille), koska viruksia ja niiden proteiineja ei ole olemassa, vaan ne ovat vaste rokotteen kymmenille myrkyille, pääasiassa adjuvanteille (tehosteaineille). Siteeraan Stefan Lankaa:

”(Vasta-aineiden) nousu ei ole mitään muuta kuin kehon reaktio myrkytykseen (adjuvantteihin). Kun keho myrkyttyy, nämä myrkyt repivät aukkoja soluihin ja solut menevät rikki. Kun soluja menee rikki, kehon reaktio on muodostaa tiivistysaineita (globuliineja; vasta-aineet ovat näitä globuliineja), pieniä valkuaisaineita, jotka happamassa ympäristössä heti laajenevat, tulevat laajapintaisiksi ja verkostoituvat rikkivetyryhmillään (joihin varastoidaan energiaa) muihin valkuaisaineisiin ja muuhun.

”Ne saavat aikaan veren hyytymisen ja haavan paranemisen, ja ne tilkitsevät solujamme, kun myrkkyjä tuodaan kehoon. Tiitterin nousu tapahtuu heti kuitenkin myös silloin, kun lihakseen kohdistuu isku, kun syntyy verenvuotoa tai kun munuaisiin (erityisen kivulias) tai maksaan kohdistuu isku. Silloin keho reagoi niihin tilkitäkseen vahingoittuneita soluja ja tiivistääkseen kasvavia soluja. Se on kuin taloa rakennettaessa, jolloin talo on ensin hatara, kunnes ikkunat on laitettu paikoilleen ja tiivistetty.

”Näitä valkuaisaineita kutsutaan sitten vasta-aineiksi ja jopa spesifisiksi vasta-aineiksi, mikä ei pidä paikkaansa, sillä näiden valkuaisaineiden sitomisominaisuus rikkivetyryhmillään ei ole spesifinen. Ne sitoutuvat kaikkeen mahdolliseen, ja tätä voidaan mielin määrin manipuloida laboratoriossa muuttamalla happamuusastetta detergenteillä (huuhteluaineilla), jotka muuttavat mineraalipitoisuutta; näin voidaan saada aikaan sitoutuminen tai ei.”

Rokotteet tuottavat vasteena globuliineja, jotka korjaavat noiden rokotteiden (myrkkyjen) aiheuttamia vahinkoja.

Koska Euroopassa rokotteet hyväksytään (Euroopan lääkevirastossa) yksinomaan ns. serokonversion (seerumin vasta-ainetesti tulee positiiviseksi – niitä korjaavia globuliineja ilmestyy) perusteella ja koska tuo serokonversio on aina myrkkyjen synnyttämä vaste, rokotteet hyväksytään Euroopassa vain sen perusteella, että niillä on riittävän selvä myrkkyvaikutus. Ilman myrkkyjä ja niiden aiheuttamia vaurioita ei synny korjaavien globuliinien määrän nousua.

Rokotustaikauskon perusoppi on tämä: rokotus = vasta-aine = suoja = pitkä elämä ja terveys. Todellisuudessa rokotus = myrkytys = korjaavat globuliinit. Keho muodostaa globuliineja aina silloin, kun soluja täytyy lisätä, korjata tai muodostaa uudelleen. Rokotustaikausko kutsuu globuliineja vastoin parempaa tietoa vasta-aineiksi. Immuniteetti on harhainen käsite. Se tulisi korvata käsitteellä ”parantumiskyky.”

Koska sairaaksi tekeviä viruksia ja bakteereja ei ole olemassa, millään rokotteella ei ole mitään tekemistä minkään ”taudinaiheuttajan” (viruksen tai bakteerin) tai minkään ”tartuntataudin” tai muun taudin kanssa. Rokotteen aiheuttama globuliinivaste on myrkytyksen mitta, ei ”immuunivasteen” mitta. Mitä myrkyllisempi vaikutus, sitä enemmän ”vasta-aineita.” Mitä enemmän ”vasta-aineita”, sitä suositumpi rokote on.

Asiaa eivät muuta nykyiset mRNA-rokotteet (Pfizer, Moderna; mRNA:n kantajina lipidinanopartikkelit – mRNA työnnetään sytoplasmaan) tai DNA-rokotteet (AstraZeneca, Johnson & Johnson; DNA:n kantajina geenimuunnellut ”adenovirukset” – DNA työnnetään tumaan).

Näissä rokotteissa olevien mRNA:n ja DNA:n tehtävänä on koodata soluissa koronaviruksen piikkiproteiinin muodostusta, jotta sitten ns. immuunijärjestelmä reagoisi siihen ja alkaisi muodostaa ”vasta-aineita” tuota koronaviruksen piikkiproteiinia vastaan. DNA-rokotteet tuotetaan abortoitujen sikiöiden solulinjoissa. AstraZenecan rokote sisältää polysorbaatti 80:tä, joka avaa veri-aivoesteen ja avaa kaikille myrkyille tien päästä aivoihin ja aiheuttaa siten vakavia ja osin kammottavia sairauksia.

Lipidinanopartikkelit voivat aiheuttaa vakavia tulehdustiloja ja häiritä rasva-aineenvaihduntaa. Synteettiset geenimuunnellut ”adenovirukset” eivät ole millään tavalla adenoviruksia, sillä adenoviruksia ei ole olemassa.

Ihmisten soluihin toimitettavat mRNA ja DNA eivät voi koodata mitään ”koronaviruksen piikkiproteiinia”, koska koronaviruksia ei ole olemassa.

Ihmisissä ei ole ”immuunijärjestelmää”, joka tuottaisi vasta-aineita virusproteiineja (antigeenejä) vastaan, koska viruksia ja virusproteiineja ei ole olemassa. Ihmisissä on vain parantumiskyky, kun keho alkaa tuottaa korjaavia globuliineja rokotteissa olevien myrkkyjen aiheuttamien vaurioiden korjaamiseksi.

”Adenovirusten” täytyy olla joitakin virologien koeputkessa kuolevasta abortoitujen sikiöiden solumassasta kokoamia lyhyitä geenipätkiä, joista he ajatuksellisesti (mielessä) tietokoneen avulla kokoavat ”kokonaisia viruksia”, jotka siis ovat mielikuvituksen tuotetta, Stefan Lankan mukaan ”hourekuvia.” Kyseessä voi olla mikä hyvänsä geenipätkäkokoelma, jolle vain on annettu nimi ”adenovirus” tai tässä tapauksessa ”geenimuunneltu adenovirus.”

Soluihin toimitettavat mRNA ja DNA koodaavat jotakin, mutta se ei voi olla koronaviruksen piikkiproteiini, koska koronavirusta ei ole olemassa. Jos se on ihmisen kehon omien eksosomien kuoriproteiini (jolloin ihminen koodattaisiin tuhoamaan itseään), niin se tuntuu vähän kaukaa haetulta, sillä eksosomit ovat aina erilaisia, eri tehtäviensä mukaisia. Siitä olen tietoinen, että virologit ovat voineet suunnitella nuo koodaukset (mRNA:n ja DNA:n) koodaamaan minkä tahansa proteiinin muodostusta, josta voin sanoa vain, että se on elimistölle vieras ja siten tässäkin edelleen vain myrkky, jonka aiheuttamia vaurioita elimistön globuliinit alkavat korjata.

Todellakaan: koronassa, lääketieteessä ja politiikassa kaikki ei ole kohdallaan.

Vesa-Ilkka Laurio

lääketiet. lis. (eläkk.)

Tämä artikkeli pdf-muodossa täällä:

https://idiotiantyranniasta.files.wordpress.com/2021/03/koronavirusta-ei-ole-olemassa-35499.pdf

Tulosta Artikkeli Tulosta Artikkeli

24 Kommentit

 1. missä influenssat?

  Tässä ei kohta kahteen vuoteen ole ollut missään maailmalla ”influenssa A” tai ”influenssa B” viruksia. Mihinkähän ne hävisivät?

  Mutta koronaa on ympäri maailmaa. Ja siihen kuolee väkeä, eikä muihin kuolekkaan koska niitä ei enää ole.

  (19)(1)
 2. У,4†╠╣

  Hyvä että Veskun kirjoituksia julkaistaan MM:ssa!

  Luin eräältä toiselta sivustolta että ”Sanna Marinin ja Anna-Maja Henrikssonin johdolla on siirretty kuntavaaleja”. Mitä tuo tarkoittaa? Siis Marin ja Henrikssonko voivat päättää tuollaisia asioita? Enpä ole moista tiennyt. Kyseessä siis ovat maamme PM ja OM. Sama sivusto kirjoitti myös että puoluesihteerit päättävät kuntavaalien siirtämisestä. Mitenköhän mahtaa olla? Kuka siitä nyt siis päättää?

  Puoluesihteerin virasta tiedän sen, että tämä nimeää puolueensa puheenjohtajaehdokkaan eli sen josta puolueen kannalta parhaassa tilanteessa tulee PM (kun vaalit voitetaan). Kukakohan tuon puoluesihteerin ja sen puheenjohtaja/pääministeriehdokkaan OIKEASTI nimeää? Tulee hieman mieleen se miten USA:ssa valitaan The Federal Reserven eli rahalaitoksen johtaja: tiettyyn pankkiiriheimoon kuuluvat nimeävät ehdokkaansa omiensa joukosta, jonka sitten USA:n presidentti seremoniallisesti hyväksyy – kun ei muutakaan voi. Ainahan voi tietty liittyä JFK:n seuraan jos mielii.

  (27)(1)
 3. Jepulisjepsis

  Mitä näihin mikrobiologian ihmeisiin tulee – sanon vain, että ”Imagination begins where Seeing ends.”

  Olen jonkin johdatuksen kautta jo monta vuotta ”tiennyt” virukset huijaukseksi. Mutta en ole osannut tätä näkemystäni kunnolla perustella.

  En esimerkiksi tiennyt, että virologian koko perusta muutettiin jo 1950-luvulla. Myrkkyteorian tilalle otettiin tieteisfantasia ihmiskehon ulkopuolisista tauteja aiheuttavista nanometriluokan kokoisista geenirihmoista (DNA ja RNA), jotka ihminen saa tartuntana ties mistä. Niitä kuolettavia hippusia (lentäviä nanokummituksia) leijailee nykyään kuulemma itse kunkin hengitysilmassa. Silti elämä maapallolla ei ole näihin tuhoutunut.
  Edelleenkään tätä uutta kummitustarinaa viruksista ei ole ikinä pystytty näyttämään luotettavasti toteen. Virusta ei ole siis ikinä ns. saatu rysän päältä kiinni. Mutta teorioita on kyllä maailma täynnä. Se tässä turhauttaa ja paljon.

  Lukekaa tältä sivustolta artikkeli ’Neuvostoliiton juutalaisten katekismus, osa 1 | Magneettimedia’ , niin näiden tieteistarinoiden lähteet alkavat ehkä valjeta itse kullekin? Pääsette sylttytehtaan jäljille monien muidenkin tieteen teorioiden ja -ismien suhteen.

  Ei enää tiedä mikä on totta ja mikä tarua mm. mikrobiologian alueella. Äärimmäisyyksin asti viety valehtelu tuntuu vaikuttavan myös virologiassa. Milla tieteen alalla sitä ei olisi ?

  Kansa on kyllä aivan sekaisin kun nyt alkavat tukehduttaa maskeilla pikkulapsiakin. Maskin käyttöön pakottaminen ja rokottaminen on pahoinpitely. Myös aikuiselle. Taikausko on ehkä voimakkaimmillaan koko ihmiskunnan historiassa juuri nyt, kun tieteen ja sivistyksen pitäisi olla huipussaan. Tämä on häpeä. Tuskin edes keskiajalla meno oli näin terveen järjen vastaista ?

  Onneksi rationaalisesti suhtautuvia on myös:
  https://tokentube.net/view?v=3497763746
  https://tokentube.net/view?v=3543832691

  Ohessa myös mielenkiintoinen video. On outoa, että k-flunssan tartuntaa ei ole missään saatu asiallisesti todennettua? Mielenkiintoista olisi nähdä joku tutkimus, missä todistetaan -hyvien tutkimuskäytänteiden mukaisesti- Covidin leviäminen ilmatartuntana.
  https://odysee.com/@spacebusters:c9/Virologydebunkscorona:4

  (26)(1)
  • У,4†╠╣

   Itseäni mietityttää pari seikkaa… Coronaviruksen halkaisijan täytyy olla niin pieni, ettei siihen mikään kiinalaisessa tai intialaisessa hikipajassa tehty viidenkymmenen pennin kertakäyttömaski taida auttaa. Toinen juttu on se että maskit, kuulemma, vaikkapa kaupassa asioidessa suojaavat sinua pärskimästä tautia muiden päälle. Viruksen sanotaan leviävän pisaroiden mukana. Entäs sitten se että kaupassa kosketellaan tuotteita – miten se levittää erilaisille pinnoille kauppaan ja sen tuotteisiin virusta?

   Maskia olisi hyvää pitää ettei levitä itse pisaroita. Tuon olen kuullut olevan se primäärinen syy maskin käytölle. Siis ettet tartuta muita. Miten maski sitten toimii muiden pisaroita vastaan? Jonkun pärskeitä on ilmassa kaupan käytävillä. Pisara tulee kosketuksiin kanssasi. Viet sen näin mukanasi kotiisi. Kaupassa luulisi olevan niitä pisaroita ilmassa aika lailla ja ne tulevat kosketuksiin maskisi kanssa. Pisaran maski pysäyttää, mutta miten on virusten kanssa? Niidenhän piti olla halkaisijaltaan aivan älyttömän pieniä. Samalla tavalla uskoisin sieltä oman maskisikin läpi vuotavan viruksia ympäristöön.

   Myöskään ajatus maskiin hönkimisestä ei kuulosta kivalta. Luulisi moisen kierrätysilman hengittämisen keräävän kaikki mahdolliset pöpöt sieltä supermarketin tuhansien ja tuhansien ihmisten paljoudesta siihen maskisi pinnalle. En aio käyttää.

   (12)(1)
 4. Paul Anderson

  Kiitokset jälleen Vesa-Ilkka Lauriolle paljon vaivaa nähdystä asiantuntevasta kannanotosta. Toivottavasti hän kirjelmöi asian myös Eduskunnan, Poliisihallituksen ja THL:n tiedoksi, jolloin nämäkään tahot eivät syytteiden edessä pääse pakosalle. -Kansannousu olisi nyt välttämätön ja siinä yhteydessä kansallisvihamielisen oppotunistisen marginaaliaineksen pidättäminen.

  (31)(1)
  • Vesa-Ilkka Laurio

   Kiitos kiitoksista Paul Anderson,

   Olen aikavälillä 1.3-22.3.2021 lähettänyt sähköpostien liitteenä pidemmän version tästä jutusta (löytyy M-Media artikkelin ”Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista” kommenteista) 20 kansanedustajalle, joista 7 avainministereitä), Sosiaali- ja terveysministeriön edustajille (6 hlölle), THL:lle (5 hlölle), maakuntani ktt:n kuntayhtymälle (3 hlölle), HUS:lle (7 hlölle), presidentille, Valviralle, oikeuskanslerille, Fimealle, Rokotetutkimuskeskukselle, Kansalliselle rokoteasiantuntijaryhmälle, prof. Kalle Sakselalle (HYKS), apul. prof. Tarja Siroselle (HYKS), ylilääkäri Sanna Isosompille (Hki), Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajalle, Helsingin pormestarille Jan Vapaavuorelle, joillekin tiedotusvälineille (lyhennetyssä muodossa). Tähän mennessä kaksi kansanedustajaa kiittänyt sähköpostistani ja n. 4-5 muuta toimijaa kommentoinut lyhyesti lähettämällä jonkin virallisen (nähtävästri etukäteen laaditun) toimintaperiaatteensa, pari (yksi professori ja yksi diagnostiikkajohtaja) kommentoinut vähättelevästi (että ”tiede” kyllä muka tietää), Fimean edustaja kertoi lopettaneensa viestini lukemisen ”kolmen rivin jälkeen”, ja pari muuta ”kyllä me täällä tiedämme” -vastausta. Kukaan ei nähtävästi ollut kunnolla perehtynyt asiaan, tosin viestini oli kyllä pitkäkin. Hyvä että Magneettimedia nyt julkaisi tämän lyhennelmän, todella hienoa! Työtä (varsinkin suomennoksien kanssa) olen tehnyt välillä yötä päivää, ja tämä, että lyhennelmä nyt julkaistaan, on suuri kiitos vaivoistani. Itse kiitän Stefan Lankaa, jonka artikkelit saivat minut havahtumaan totuuteen.

   Toivon, että myöhemmin asiaan jollakin tavalla herättäisiin. On hyvä muistaa, että asia on niin syvä, että on parasta olla kovasti provosoimatta ketään. On annettava mahdollisuus asianosaisille muuttaa mielipidettään/toimintaansa rauhassa, ilman pelkoa ”kasvojen menettämisestä”. Turha syyttely ja riehuminen vain pahentaa asiaa. On osattava antaa anteeksi erehtyneille. Tahallaan huijaavat kyllä kuuluvat oikeuden tuomittaviksi.

   (22)(1)
 5. Mikä on esim. HI-V:n kaltaisen taudin tarkoitus? Kyseessä on siis tauti joka niitti 80-luvulla runsaasti porukkaa varsinkin San Franciscon homopiireissä USA:n länsirannikolla. AIDS eli immuunikato on seurausta HI-viruksesta – vai onko se toisinpäin? Tuleeko ensin syöpä, jonka jälkeen sen heikentämä kroppa on altis ottamaan HI-V:n sisäänsä – vai meneekö tämäkin toisinpäin? AIDS ei siis ole mikään sairaus, vaan kokoelma erilaisia oireita, jotka olivat taudin ilmaannuttua tyypillisiä juuri homoille, jotka viettivät vauhdikasta elämää käyden klubeissa monta kertaa viikossa, tupakoiden, juoden alkoholia, käyttäen huumeita ja harrastaen paljon irtosuhteita.

  Ihmisen vastuskyky asuu paljolti ihmisen suolistossa, jossa näemmekin yhtymäkohdan homojen runsaaseen sairastumiseen. Myös alkoholi ja huumeet tuhoavat suoliston terveyttä. Esim. Saksassa, jossa oluen juonti on runsasta, tavataan paljon näitä syöpiä. Mutta HI-virustakaan ei ole pystytty positiivisesta yksilöstä eristämään, joten voimmeko kyseenalaista tämän ”AIDS-viruksen” olemassaolon? HI-V todetaan potilaan vasta-aineista, jotka Lauriokin mainitsi kirjoituksessaan.

  HI-V:tä leimaa myös tietynlainen vahva salaperäisyys ja epämääräisyys taudin ympärillä: siitä annettu virallinen tieto muuttuu jatkuvasti, sillä ilmeisesti sairauskin muuttuu jatkuvasti. Se on käsittääkseni ainoa sairaus josta ei voi koskaan kokonaan parantua. Yhdessä vaiheessa (n. 10 vuotta sitten) taudin tertiäärisen eli kolmannen ja viimeisen vaiheen oireisiin kuului esim. kynsisieni. Tätä tietoa en ole enää sen jälkeen mistään löytänyt. Eli kuka näitä tietoja antaa ja miten on mahdollista että nämä oireet muuttuvat jatkuvasti? Aivan kuin kyseessä ei olisikaan mikään yksi tietty ja sama aiheuttaja.

  Mikä tälläisen taudin eli viruksen – joka on käsittääkseni elävä olio – tarkoitus siis on? Käsittääkseni organismit tahtovat elää ja levitä, mutta HI-V tuhoaa kantajansa ja samalla itsensä.

  (8)(1)
  • Invention of the AIDS virus-kirjassa (molek.biologi Peter Duesbergin) käydään seikkaperäisesti läpi teoriaa siitä kuinka AIDS kehittyi hedonististen homojen piirissä. Ilmeisesti pääosin(?) poppers-huumeiden käytöstä. Henry Bauer (kemisti) on toinen professori joka on julkaissut samasta teoriasta. Näitä virusskeptisiä on melko liuta, kun alkaa tutkia syvemmin.

   (5)(1)
  • Vesa-Ilkka Laurio

   Ei ole olemassa sairaaksi tekeviä viruksia, esim. HI-virusta (HIV = Human Immunodeficiency Virus eli ihmisen immuunikatovirus). HIV ei ole taudin nimi vaan oletetun viruksen nimi. Mikään HIV (jota ei ole olemassa) ei aiheuta mitään immuunikatoa tai AIDS:ia.

   Ei ihmisellä ole ”vastustuskykyä” vaan parantumiskyky. Jos ei ole sairaaksi tekeviä viruksia tai bakteereja, ei voi olla niitä vastaan ”vastustustakaan”.

   Ei ole olemassa ”vasta-aineita” HIV:ta vastaan, koska HIV:ta ei ole olemassa. Ei siis voi olla olemassa ”immuniteettia”, koska ei ole mitään, mitä vastaan pitäisi olla immuuni. Ihmisessä on vain parantumiskyky. Jos ei ole olemassa immuniteettia, ei voi olla olemassa immuunikatoakaan.

   Ei ole olemassa viruksia, joten ne eivät voi olla mitään, eivät esimerkiksi ”elävä olioita”, eivätkä ne voi tuhota kantajaansa ja itseään.

   Kuten olen kommenteissani todennut, ei ole olemassa tarttuvia tauteja, koska tartuttavia viruksia tai bakteereja ei ole olemassa. Ns. infektiotautien syy ei ole infektio (virus tai bakteeri) vaan jokin puutos tai jokin vahingollinen vaikutus, esimerkiksi kylmyys, kuumuus, säteily, myrkytys tai psyykkiset tekijät.

   Niinpä homojen oireisto johtuu jostakin vahingollisesta vaikutuksesta, ei viruksesta. Se vahingollinen vaikutus on homous, jossa tapahtuu luonnotonta hankausta ja eritteiden vaikutusta. Kun limakalvoja vaurioituu ja vieraita aineita ja paskaa kulkeutuu vierasta väylää pitkin elimistöön, syntyy luonnollisesti vaikutus, ja todennäköisesti jopa valtava tuhoisa vaikutus. Siihen ei tarvita virusta. Homot itse hinkkaavat ja erittävät. Kun vauriokohtaan tulee eksosomeja (joita on väärin sanottu viruksiksi), kehon talonmiehiä bakteereja ja vaurioita korjaavia globuliineja (joita on väärin sanottu vasta-aineiksi), kyseessä ei ole sairaalloinen ilmiö vaan parantamisjoukkojen esiinmarssi. Eksomit koostuvat perintöainesrihmasta ja proteiinikuoresta, ja niiden perintöaines koodaa kohdesoluissa juuri vaurioita korjaavien globuliinien muodostusta. Bakteerit syövät kuolleet solut, jolloin muodostuu eritettä, joka siirtyy kehosta ulos. Globuliinit korjaavat vaurioita.

   Hienot terveyskoodaaja-eksosomit eivät ole sairautta aiheuttavia viruksia.

   Hyvät bakteerit eivät ole pahoja bakteereja.

   Rikkoutuneita soluja paikkaavat globuliinit eivät ole vasta-aineita.

   Koska limakalvojen vaurioituminen ja vieraiden eritteiden, myrkkyjen, paskan ja sonnan pääsy ehkä syvällekin elimistöön voivat aiheuttaa koko kehoa koskevia sairaustiloja, koko homo voi loputtomassa hinkkaus-erittely-kuolaamispuuhassa kuolla. Mitä siinä on valittamista?? Jos minä esimerkiksi katkaisen itseltäni kaulan, niin kuolenhan minä.

   Artikkelissani olen kirjoittanut siitä, ettei ole olemassa sairaaksi tekeviä viruksia, joten lisätietoa löytyy siitä.

   (3)(0)
   • У,4†╠╣

    Eli hyvä bakteereita – esim. maitohappobakteereja – on olemassa siis. Mitenkäs lepra, rutto, typhus l. pilkkukuume, viidakossa leviävä keltakuume tai hepatiitti A – onko niitä olemassa? Tai siis leviävätkö ne ihmisestä toiseen esim. veren välityksellä?

    AIDS-viruksen olemassaolo on vähintäänkin kyseenalainen teoria. Monenkirjavat huumeet (amfetamiini, poppers, heroiini), alkoholi, tupakka ja sadat tai jopa tuhannet seksipartnerit ennenkin tuhoavat ihmisen terveyden.

    (1)(0)
    • Vesa-Ilkka Laurio

     Ei ole olemassa sairauksia aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Ne sairaudet, joita sanotaan väärin ”infektiosairauksiksi”, ovat olemassa, mutta niitä eivät aiheuta infektiot vaan jokin puutos tai jokin vahingollinen vaikutus (esim. kylmyys, kuumuus, säteily, myrkytys, psyykkinen stressi).

     Bakteerit voivat ihmisen ulkopuolella myrkyllistä alustaa syödessään muuttua itsekin ihmiselle myrkyllisiksi, mutta silloin ei ole kyseessä bakteeri-infektio vaan myrkytys. Esimerkiksi E.coli-bakteeri on itsessään ihmiselle vaaraton ja hyödyllinen bakteeri, joka luonnostaan asuu ihmisen suolistossa. Se syö ulostetta, ja kun se ihmisen ulkopuolella syö ulostetta, joka hajaantuu ja tuottaa myrkyllisiä aineosia vapauttavia hajaantumistuotteita, se itsekin muuttuu yhtä myrkylliseksi kuin ravintoalustansa. Ravintoon tai veteen joutuessaan uloste aiheuttaa ihmisessä myrkytyksen. Sen aiheuttavat siis uloste + bakteeri yhdessä, ei bakteeri yksin. E. coli-bakteeri ei voi elää ympäristössä yksin, koska se voi olla vain ravintoalustassa. Myrkytys ei ole infektio. Ne ovat eri asioita.

     Leprasta (spitaalista) on syytetty bakteeria (mycobacterium leprae), koska bakteeria löytyy leprapotilaasta. Bakteeri ei kuitenkaan aiheuta lepraa, vaan se on paikalla parantamassa elimistöön kohdistuneita vahinkoja (bakteerit ovat elimistön ”talonmiehiä”). Eihän palomieskään ole tulipalon aiheuttaja sen vuoksi, että hän on tulipalopaikalla. Lepraa esiintyy alueilla, joilla vallitsee aliravitsemus ja huono yleinen hygienia, mikä osoittaa, että kyseessä on tauti, jonka aiheuttavat puutostila ja mahdollisesti myrkyllinen ympäristö. Parantuneen ravitsemustilanteen ja hygienian seurauksena lepramäärät alkoivat laskea 1900-luvulla. Taudin oireita ovat iholeesiot, jotka voivat haavautua. Kyseisillä alueilla hermopäätteet tuhoutuvat, jolloin syntyy tunnottomuutta, ja se taas lisää vahingoittumisherkkyyttä. Leprabakteeri ei ole syy vaan seuraus.

     Rutosta (paiserutto, keuhkorutto, verenmyrkytysrutto) on syytetty Yersinia pestis -bakteeria. Ns. ”musta surma” 1300-luvun Euroopassa oli rutto. Parantuneen hygienian myötä rutto on liki hävinnyt. Ruttoon liittyvät rotat ja katastrofaalinen hygieniatilanne kaupungeissa. Eräässä kirjassa todetaan, että keskiajan Lontoossa kärrättiin joka päivä pois 55 tonnia ihmisen ulostetta. Tämän lisäksi tulivat eläinten ulosteet. Kaupungit olivat eräänlaisia ulostekasoja. Kuten alussa todettiin, ulosteissa asuu bakteereja, jotka syövät ja hajottavat sitä ja tulevat itsekin silloin myrkyllisiksi. Ulosteissa viihtyvät ja sitä syövät rotat saattavat myrkyttyä ja kuolla. Kuolleet mustat rotat olivatkin merkki uhkaavasta rutosta. Rutto on myrkytys. Yersisia-bakteerit ovat paikalla yrittämässä korjata tilannetta.

     Pilkkukuumeesta on syytetty rikketsia-bakteeria, jota vaatetäit levittävät. Tätäkin tautia esiintyy paikoissa, joissa on huono hygienia ja paljon ihmisiä yhdessä paikassa. Täit ulostavat tummanpunaista ulostetta, ja kun ihminen raapii ihonsa kohtia, joissa uloste on aiheuttanut kutinaa/ärsytystä, uloste pääsee naarmujen ja haavaumien kautta ihmisen sisään. Kyseessä on myrkytys, ja rikketsia-bakteeri on paikalla yrittämässä korjata tilannetta.

     Keltakuumeesta on syytetty hyttysten kantamaa virusta. Tautia esiintyy pääasiassa Saharan eteläpuolisilla maaseutualueilla. Ns. ”viruksista” on huomattava, että ne, mitä on väitetty ”sairautta aiheuttaviksi viruksiksi”, ovat todellisuudessa elimistön omia ja elimistölle elintärkeitä eksosomeja, joilla on elimistössä viestittävä (sisältävät DNA:ta tai RNA:ta), puhdistava ja korjaava tehtävä. Ne eivät aiheuta sairauksia, vaikka ovat vauriokohdissa läsnä (kuten palomiehet tulipalopaikoilla). Keltakuumeen oireita ovat mm. oksentelu, kuume, selkäkipu, lihaskivut, mutta joskus voi esiintyä pahempia oireita: maksan vahingoittumista osoittavaa ihon keltaisuutta, sisäisiä verenvuotoja, mustia oksennuksia ja elinvaurioita. Tämä oireisto yhdessä sen kanssa, että keltakuumetta esiintyy siellä, missä ihmisiä on tiiviisti yhdessä (esim. siirtokunnissa, sotaretkillä; tauti ei kuitenkaan leviä ihmisestä toiseen), viittaa siihen, että kyseessä on (mahdollisesti hyttysten levittämän) jonkin myrkyn aiheuttama myrkytys tai vain heikot hygieeniset olot. Tähän viittaa myös esimerkki Memphisistä v. 1873: siellä puhkesi yhtaikaa keltakuume, isorokko ja kolera. Yhteinen tekijä ei voi olla mikään bakteeri tai virus tai hyttynen vaan huonontuneet hygieeniset olot kaupunkioloissa (joissa väitetty hyttynen ei viihdy). Keltakuumeen oireet ovat myrkytyksen oireita.

     Hepatiitti A:sta on syytetty virusta, mutta tämäkin sairaus on myrkytys, joka leviää veden ja ravinnon mukana – ruokamyrkytys siis. Hygieenisten olojen parantuessa hepatiitti A on vähentynyt. Oireetkin ovat myrkytyksen oireita: vatsakipua, ripulia, keltaisuutta (maksan vahingoittumisen merkki) ja tummaa virtsaa.

     (3)(0)
 6. Kiitos artikkelista!

  Olen sitä mieltä että kylmyys ei ole ainoa syy hengitystieinfektiohin/flunssan kaltaisiin oireisiin. Väitän että toksiset aineet ovat merkittävä syy myös kylmettymisen lisäksi.

  Ihmisen elimistö on viisas ja ohjelmoitu valmiiksi alkamaan eliminoimaan toksisia aineita jos sellaisia ilmenee liikaa.

  Pää reitit joita se käyttää tähän eliminointiin on :

  1. Virtasatiet
  2. Ruuansulatuskanava
  3. Hengityselimistö
  4. Iho

  Kun ihmiset hengittävät esim ilmansaasteita, saaden vaikka PM2.5 hiukkasia ym muita itseensä, se aikaansaa oireita Hengityselimistössä…”flunssan-kaltaisia” oireita. Voi mennä myös paljon pahemmaksi, voi tulla keuhkokuume, voi tulla hypoxia ym tai kuolla.

  Eli nämä hengityselimistö oireet voivat johtua yksinkertaisesti myrkyistä, joita elimistö yrittää poistaa , mukaan lukien keuhkot, ja siitä tulee oireita. Oireet eivät ole syy vaan seuraus joko kylmetyksestä tai siitä että ihminen on juuri äskettäin hengittänyt myrkkyjä, tai myrkyt olivat jo pidemmällä ajalla kertyneet elimstöön ja elimistö käyttää tuota 3. kohtaa yrittäessään eliminoida toksisen aineen hengityksen kautta ulos.

  HUOM! Koska tuo kohta 3. Hengityselimistö on siis hyvin tärkeä ihmisen fysiologinen myrkkyjen poisto mekanismi, on kasvomaskien käyttö toimenpide joka tukahduttaa tämän 3. eliminointi kanvavan ja siitä voikin ongelmat sitten pahentua merkittävästi. Maskit siis estävät hengityksen kautta tapahtuvaa detox mekanismia.

  Jos elimistössä ilmenee jokin akuutti myrkytys voi elimistö silloin poistaa myrkkyjä työntämällä sitä myös iholle, josta seuraa esim tuhkarokko , joka ei ole viruksen aikaansaama tarttuva tauti vaan siis oire myrkytyksestä, jota elimistö yrittää poistaa ihon kautta ulos.

  Englannissa myöntävät että kolmannessa aallossa eniten sairaala hoitoa tarvitsevat ja kuolevat tulevat olemaan luultavammin niitä jotka ovat jo saaneet 2 K-rokotetta :

  https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/vaccine-third-wave-coronavirus-modelling-20328025

  Mitäköhän ihme liikkuvia matoja noissa maskeissa ja testipuikoissa mahtanee olla ?

  Moving Black Strings On Masks & Swabs: Parasites? Morgellons? Worm-Like Micelles For Drug Delivery?

  Mask Worms? Parasites? Morgellons? Moving Black Mystery Thread Compilation Part 2

  https://odysee.com/@TimTruth:b/Blackstrandsupdate-1:8

  Masks & COVID Tests Contain Nanotech Vaccines Without Informed Consent

  https://tapnewswire.com/2021/04/masks-covid-tests-contain-nanotech-vaccines-without-informed-consent/

  Liikkuu myös mielipiteitä että noi K-rokotteet voisivat aiheuttaa sen että ihmisen elimistö alkaa tuottamaan prionia , joka sitten alkaa monistamaan itseänsä ja siitä sitten tulee hullun lehmän tauti & Creutzfeldt–Jakobin tauti…En osaa sanoa pitääkö paikkansa, mutten olisi yllättynyt jos näin käy…tämä varmaan alkaa 6-12 kuukautta K-rokotteiden saamisesta jos näin on , joten jos 2021 uutisissa alkaa lukea miten hullun lehmän tauti epidemia iskee niin tiedämme mikä sen aiheutti .

  (17)(1)
 7. Järki sanoo nän

  Se että korona pandemia on suuri huijaus ei tietenkään sulje pois sitä etteikö ’viruksia’ olisi. Mitä ne sitten ovat ja miten ne toimivat ob asia jota ei tarkemmin tiedetä ja siksi on mahdollista kehitellä tällaisia pandemia huijauksia kuten kotona.
  Itse en voi mitenkään uskoa etteikö ’viruksia’ ole kun sairastin aikoinaan vakavan ’aasialaisen’ influenssan joka riehui aikoinaan maassa.
  Myös se että kesymmät flunssat leviävät nopeasti muihin tarttuviksi ei olisi mahdollista jos ei jotain ’virusta’ olisi olemassa joka toimii välittäjänä.

  (13)(9)
  • toinen näkökulma

   Flunssan oireet (nuha, yskä, kuume, joskus ripuli) ovat nähdäkseni puhdistusprosesseja. Jos virukset ovat eksosomeja (tai samantapaisia) niin näitä samanlaisia viruksia tietenkin löytyy samanlaisten stressitekijöiden (myrkyt, työstressi, säteily, ties mitä muuta) kohteeksi joutuneilla ihmisillä.

   ”Eksosomien ja HSV-1 eli Herpes Simplex tyypin 1 viruksien erottaminen toisistaan voimakkaan sentrifugoinnin jälkeen on haastavaa, ehkä jopa *mahdotonta.*”

   https://www.theseus.fi/handle/10024/128956

   (1)(0)
 8. Benjamin Kivilohkare

  KORONAVIRUS ON OLEMASSA
  Vaikka mitään virusta ei ole eristetty, uskon kuitenkin, että on bakteereja pienempiä eliöitä, jotka levittävät tauteja. On monia tapauksia, jotka todistavat tämän. Se, että näitä viruksia ei ole eristetty, ei vielä todista, etteikö niitä ole. Muuten olen Vesa-Ilkan kanssa samaa mieltä. PCR-testi on käyttökelvoton ja koko pandemia loppuisi, jos testaukset lopetettaisiin. Myös rokotusbisnes on suurta huijausta. Mutta uskon, että ihmisellä on nerokas puolustautumisjärjestelmä bakteereja ja
  viruksia vastaan, mutta siitä ei paljon vielä tiedetä. Rokotukset mRNA-rokotteella on vaarallista myrkyttämistä, joka johtaa koko ihmiskunnan katastrofiin. Olen myös varma siitä, että koronahuijaus on Maailman Talousfoorumin (WEF) keksintö, joka foorumi palvelee Siionin Viisaita. WEF:n johtajan kirja paljastaa, että tarkoituksena on syöttää ihmisiin rokotuksen avulla mikrosiru, joka muuttaa ihmisen genomia tietyllä tavalla, jota on kehitetty salaisissa laboratorioissa. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  [email protected]

  (10)(5)
 9. globalisti 33

  Nyt pitää pyytää anteeksi eliitiltä! Ihmisiä on liikaa ja keinot ihmisten vähentämiksiksi on sallittu! Muuten meidän planeetta tuhoutuu!

  älkää viitsikö lässytää turhia! Ihmisiä on liikaa! Ja nämä kaupunkilaiset jotka ei ymmärrä hevon vittua mistään ja haukkuvat maan viljelijöitä paska saappaiksi ym muuksi! Niin nauttisin täysin siemauksin että nämä runkkarit kuolisivat pois! Ja nämä bodarit nämä saatanan tyhmät bodarit jotka miettivät kaloreita! Heillä ei ole vitunkaan ymmärrystä mistä heidän ruoka tulee!

  Koko kaupunki kulttuuri saisi häipyä ja siinä mielessä rakastan juutalaista/vapaamuurari uutta mailman järjestystä!

  Te tyhmät massat!

  (3)(9)
  • Tilaa vain mafialle

   Totta että maailma on ylikansoitettu eikä planeetta kestä pitemmän päälle näin suurta ihmismäärää. Jo nyt maapalomme oireilee vakavasti ja koko ajan tilanne pahenee.
   Mutta se tie jonka nwo- ja wef-mafia on valinnut keinoksi harventaa väestöä on halpamainen ja ansaitsee tulla tuomituksi.
   Maailmassa ei ole mitään sellaista ongelmaa joka ei voitaisi ratkaista järkevällä yhteistyöllä jos vain halutaan. Nyt vain ei haluta, tai on pieni psykopaattinen wef-mafia joka ei halua vaan vaatii muiden sopeutumista ja alistumista omaan muiden tappo-agendaansa.
   Tietenkään se ei voi onnistua koska kyse on sodasta muita vastaan ja ne jotka halutaan tuhota taistelevat vastaan.

   (4)(0)
  • globalisti 33
   10.4.2021 at 0.37
   ”Nyt pitää pyytää anteeksi eliitiltä! Ihmisiä on liikaa ja keinot ihmisten vähentämiksiksi on sallittu! Muuten meidän planeetta tuhoutuu!

   älkää viitsikö lässytää turhia! Ihmisiä on liikaa! Ja nämä kaupunkilaiset jotka ei ymmärrä hevon vittua mistään ja haukkuvat maan viljelijöitä paska saappaiksi ym muuksi! Niin nauttisin täysin siemauksin että nämä runkkarit kuolisivat pois! Ja nämä bodarit nämä saatanan tyhmät bodarit jotka miettivät kaloreita! Heillä ei ole vitunkaan ymmärrystä mistä heidän ruoka tulee!

   Koko kaupunki kulttuuri saisi häipyä ja siinä mielessä rakastan juutalaista/vapaamuurari uutta mailman järjestystä!

   Te tyhmät massat!”

   Jos ihmisiä on liikaa, väestöpolitiikkaa pitää hoitaa muuten kuin kansanmurhilla. Kaikkein suurimpia loisiahan ovat eliitin väki itse, jotka elävät ryöstämällä ihmiskuntaa pankkitoiminnallaan ja loisethan on kyllä tapana hävittää…

   Otappa uudesta maailmanjärjestyksestä selvää. Se haluaa nimenomaan tuhota maalaiskulttuurin ja ylipäätään kaiken luonnollisen elämäntavan ja tehdä ihmisistä suurissa älykaupungeissa eläviä, sieluttomia orjia ja robotteja.

   Jos kolmas maailmasota syttyy NWO-mafian ja idän välillä, on kyllä helppo valita kenen puolella on…

   (6)(0)
   • liikakansoitus hoax

    Liikakansoitus on juutalainen hoax myös Ihmisiä mahtuu kyllä vaikka kuinka paljon lisää tänne, mutta ei tietty ole resursseja niin että kaikki jatkuvasti kuluttaisivat halpatuotettua krääsää loputtomasti. Tuo korjaantuisi rahauudistuksella joka poistaisi talouden pakkokasvun joka tulee koronkiskonnasta. Silti voitaisiin elää ihan suht yltäkylläistä elämää materiaalisestikin.

    https://overpopulationisamyth.com/

    (5)(0)
 10. Koranarealismia

  Koronarealistit sivu suljettiin halpamaisesti kun se ei seurannut hallituksen ottamaa korona-linjaa mutta pian sivusto sai uuden palvelimen.
  Sivut olivat US Bluehostin palvelimella. Syyksi Bluehost ilmoitti:
  ’This site actively campaigns against finnish government Corona regulations with false information.’
  Eli hosting-palvelujen tarjoaja päättää mikä on totta ja mikä ei. Sinne sitten ilmiantokoneisto suoltaa viestejä. Tässä on konkreettinen esimerkki millaisessa dystopiassa nykyisin elämme.
  Avasimme sivut saman päivän aikana osoitteeseen koronarealistit.net.

  https://koronarealistit.net/koronarealistit-com-sivusto-suljettiin/

  (11)(0)
 11. Halusin ottaa kantaa kommentiin siitä…että ihmisiä maapallola on liikaa.

  Haluan vaan todeta…että tässä on kyse tietoisesta kansanmurhasta…jonka tavoiteltuna kohteena nimenomaan ovat valkoiset Euroopalaiset…myös Suomalaiset!

  https://tinaturner18.files.wordpress.com/2020/10/image-234.png

  Ja tuo 500-miljoonaa tuossa kivilaatassa kuvaa niitä ihmisiä jotka nämä OLENNOT tulevat käytännössä LUOMAAN keinokohduista…kun ne ovat aluksi onnistuneesti pyyhkineet persettään geneettisillä vihollisillaan!

  https://tinaturner18.files.wordpress.com/2020/10/image-235.png

  Monessa kehitysmaassa muuten tästä Koronasta ei ole tietoakaan…porukkaa bilettää ja bailaa ihan niinkuin viimeistä päivää…eikä kukaan laske mitään hiton ”kuolonlukuja”

  https://tinaturner18.files.wordpress.com/2021/04/image-64.png

  Tälle kaikelle on olemssa ihan looginen syy…muuten…

  https://tinaturner18.files.wordpress.com/2021/03/image-119.png

  Ja tiedoksi vaan sinulle arvon lukija…en ole valkoinen…enkä ole Suomalainen…ja olen täällä käytännössä vastoin omaa tahtoani…silti…minulla nyt vaan sattuu olemaan Suomalainen nimi ja sosiaaliturvatunnus…joten tuo pakkorokottaminen sattuu ikävästi myös omalle kohdalle…mutta olen vaan pannut merkille missä mennään ja mikä on se viimeinen lopullinen tavoite…eli maailman ilman valkoisia europideja…niin ns ”ylempi rotu” voi ottaa paikkansa luomakunnan todellisina herroina.

  https://tinaturner18.files.wordpress.com/2021/03/image-89.png

  Hyvä Jumala meitä auttakoon!!!

  https://tinaturner18.files.wordpress.com/2021/03/image-139.png

  (3)(1)
 12. Suuri kiitos kirjoittajalle.

  (2)(0)
 13. Suomi pääsi otsikoihin Mailmalla, Espoon pastorien pidätykset lifesitenews.com etusivulla kuvan kera :

  https://www.lifesitenews.com/news/two-pastors-in-finland-arrested-during-outdoor-worship-service?utm_source=featured&utm_campaign=standard

  Hyvä että Suomen taphtumista raportoidaan jo muuallakin Mailmassa.

  (2)(0)
 14. Vielä siitä Espoon pastoreiden pidättämisestä, video jossa mies puhuu tästä :

  Parodia 70 luvulta koronaviruksesta :

  (0)(0)

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei tulla julkaisemaan.Pakolliset kentät on merkitty *

*