- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Washingtonia ei hallitse kommunistit, vaan juutalaismafia

Huhtasaaren mukaan Yhdysvallat on nyt “kommunistien” vallassa, vaikka todellisuudessa kommunismia ei ole vielä edes ollut; on ollut vai sosialistinen siirtymä vaihe kommunismia kohti. Kommunisteja kumminkin on, mutta tuskin Yhdysvaltojen kongressissa. Huhtasaari tarkoittanee Kiinan vaikutuksen voimistumista, mutta Kiina ei ole kommunistinen valtio. Huhtasaaren ihannoiman Israelin valtion  juutalaisvoimat, ja niiden hengenheimolaiset käyttivät juuri sosialistista kommunismia instrumenttinaan Euroopassa ja Venäjällä, pyrkiessään maailmanvaltaan 1900-luvun alkupuolella. Näiden hengenheimolaiset ovat nykyisin vallassa Washingtonin [1] sisä- ja ulkopolitiikassa sekä velkarahajärjestelmässä että mediassa. Joe Biden ja demokraatit eivät ole kommunisteja, vaan juutalaisjärjestöjen ja Israelin uskollisia lakeijoita. 

Yhdysvaltojen kongressi [1] on jo likipitäen satavuotta ollut juutalaismafian iljettävä temmellyskenttä, minkä ratkaisut ovat palvelleet kansainvälisen juutalaiseliitin maailmanvaltaan tähtääviä pyrkimyksiä. Toisen maailmansodan jälkeen kongressin tavoitteina on lisäksi ollut hyödyntää päätöksillään Israelin valtiota. Washington ei ole ollut demokratian, eikä vapauden kehto, vaan niiden irvikuva. 

Johdanto 

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari [2] twiittasi 10 tammikuuta Yhdysvaltojen kongressitaloon tunkeutumisen yhteydessä: ”Ei Trump kuulu perussuomalaisiin, eikä tässä ole kyse persuista, vaan siitä että ainoa vapaa suurvalta on nyt kommunistien hallussa ja se tulee vaikuttamaan koko maailmaan.” 

[3]
Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari. KUVA: JUHA ROININEN / EUP-IMAGES

Tämä on oikeastaan tyypillistä ajattelua juutalaismafian ja Israelin säälittävien mielistelijöiden keskuudessa. Perussuomalaisissa näitä henkisestitypertyneitä Israelin nuoleskelijoita tavataan useimmin. Perussuomalaisissa on sionisteja puolueen johtoa myöten, ja siten PS ei ole itsenäisyyden ja Suomen kansallisen vapauden puolella, vaan on negatiivisen globalisaation turvaaja. Puolue, joka tuntee typerää vihamielisyyttä islamilaista maailmaa kohtaa ja vastavuoroisesti ihannoi sokeasti  juutalaisjärjestöjen hallitsemaa USA:ta ja Israelia, mitkä edustavat kaikkia valtioterrorismin muotoja, ei voi muuta (PS) kuin harhauttaa kansaa yhä kauemmas itsenäisyydestä sekä oikeudenmukaisuudesta. Toki perussuomalaisissa on yksilöitä, jotka ovat myös aidosti isänmaallisia sekä kansallismielisiä. 

Huhtasaari kuvittelee, että Joe Bitenin kautta Itä-Aasia, etenkin Kiina, ja tietysti myös Venäjä pääsevät, ja ovat jo sisäisesti ujuttautuen päässeet valtaamaan Yhdysvaltoja sekä länttä kokonaisuudessaan.  

Ensinnäkin täytyy sanoa, että maailman uhkana ei ole kommunistit, eikä kommunismi, ja Kiina ei ole kommunistinen valtio. Itseasiassa kommunismia ei maailmassa ole vielä edes ollutkaan. On erittäin ärsyttävää, kun edustavissa asemissa olevat ihmiset esittävät tuollaisia typeryyksiä ja stereotypioita kuin Laura Huhtasaari esitti, mutta hän kuuluukin juutalaismafian eräänlaiseen lakeijoiden reserviin. Miksi tiettyjen perussuomalaisten täytyy “huorata” Talmudisti-perkeleiden kanssa? 

Lyhyt määritelmä kommunismista ja sosialismista 

Koska Laura Huhtasaarella on intellektuaalinen suhtautuminen kommunismiin ja  Washingtonin [1] sisä- ja ulkopolitiikkaan lähinnä teini-ikäisten tasolla on meidän pakko avata keskustelua hiukan yhteiskuntafilosofiasta juuri kommunismiin viitaten. Aivan aluksi voin sanoa, että en missään tapauksessa kannata sosialismia tai kommunismia kokonaisuudessaan, kuitenkin molemmissa on paljon kehittyneitä piirteitä, joita voidaan ilman muuta hyödyntää tulevassa valtiomallissa ja sen yhteiskunnassa. Muistettakoon, että kommunismi ei ole sosialismia siinäkään suhteessa, että kommunismi on valtioton muoto, mutta sosialismia esiintyy usein juuri valtioissa. Lisäksi merkittävä ero kommunismin ja sosialismin välillä on se, että kommunismissa kaikki taloudelliset resurssit ovat valtion omistuksessa ja hallinnassa; silloin yksilöillä ei ole henkilökohtaista omaisuutta. Sosialismissa yksilöt omistavat henkilökohtaisen omaisuuden, mutta kaikki teolliset ja tuotantokapasiteetit ovat yhteisessä omistuksessa ja hallinnassa. Tietysti kommunismi on sosialismin sisar.  

Kommunismin ideologia kehittyi teollistumisen myötä 1800-luvulla, jolloin syntyi muitakin paljon kiinnostusta herättäneitä ideologioita. Kommunismissa kuten muissakin yhteiskunnallisissa aatteissa on toistensa kanssa sekä yhtäläisyyksiä että vastakkaisuuksia. Kommunismin ideologia on saanut eri aikakausina erilaisen muodon eli kukin aikakausi ja kulttuuri, jonka vaikutuksesta teoriaa on muokattu, ovat lisänneet siihen vaikutuksensa (esim. juutalaistoimijoiden synnyttämät kulttuurimarxismi [4]anarkofeminismi [5] jne.). 

[Kulttuurinarxismissa ajateltiin esimerkiksi, että ennen kuin marxilainen vallankumous voisi onnistua, länsimainen kulttuuri olisi tuhottava. Antonio Gramsci kirjoitti (1930-luvulla) vankilassa ollessaan sarjan suunnitelmia, jotka nykyään tunnetaan nimellä Vankilavihkot.1 

Lisäksi kommunismissa ymmärretään, että arvo syntyy työstä. Kukaan ihminen ei voi tehdä tulosta työssään yli voimarajojensa, täten pääomien voimakas kasautuminen edellyttää, että työn tekijälle maksettava palkka on pienempi kuin hänen työstään syntyvä arvo. Nämä työn ja pääoman ristiriidat tuottavat varmaan eniten jännitteitä palkansaajien sekä työnantajien välille (Marx 1913-1976). Pääomien kasaantuminen synnyttää äärimmäistä eriarvoisuutta eri yhteiskuntaluokkien välille. Mutta edellä mainittuun eriarvoisuuteen on oleellisimpana syynä juutalaisten Rothschildien luoman globaali korollinen velkarahajärjestelmä.  

Miksi sosialismi ja kommunismi eivät sovellu kokonaisuudessaan käyttöön? 

Suurin syy näiden sosialistiskommunististen ideologioiden käyttöön ottamisen esteenä on se, että ne olivat juutalaismafian instrumentteja -mafian maailmanvallan saavuttamiseksi. Nämä aatteet ovat myrkytetty ateismilla ja nykyisin kulttuurimarxismilla. 

Vuoden 1917 vallankumous ei ollut bolshevikkien tekemä. Robert Wilton osoittaa faktoihin perustuen teoksessaan Romanovien viimeiset päivät [6],2 että juutalaiset [7] tekivät vallankaappauksen Venäjällä ja heillä on myös nykyisin paljon valtaa maassa [8]. 

Kommunismin taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen järjestelmän teorian kehitti saksanjuutalainen filosofi, taloustieteilijä ja poliittinen teoreetikko Karl Marx [9] klassisessa 1848 kirjan Kommunistinen manifesti [10]jonka mukaan puhdas kommunismi johtaa yhteiskuntaan, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia eikä tarvita rahaa tai yksilön varallisuuden kasautumista. Juutalaismafia käytti Karl Marxin teorioita ja sosialistisen kommunismin ideologiaa vallankaappauksessa Venäjällä (1917) ja sitä seuranneessa Neuvostoliitossa, joka oli juutalaistoimijoiden luomus. 

Mutta “Institute for historical ..” sivuston mukaan aikaa myöten ja erityisesti vuoden 1928 jälkeen juutalaisten [11]  rooli Neuvostoliiton ja kommunistipuoleen johtajien huipulla väheni huomattavasti [mutta Solženitsynin mukaan juutalaiset olivat yliedustettuja kommunistijohdossa myös Stalinin puhdistusten jälkeen. Suom. huom.]. 

Toisaalta emme voi hyväksyä sosialismissa sitä, että kaikki teolliset ja tuotantokapasiteetit ovat yhteisessä omistuksessa sekä hallinnassa. Riittäisi, kun suurimmat ja tärkeimmät teollisuuden haarat olisivat valtion omistuksessa. Omistamisen suhde kommunismissa on vieläkin jyrkempi; kommunismissa kaikki taloudelliset resurssit ovat valtion omistuksessa ja hallinnassa; silloin yksilöillä ei ole henkilökohtaista omaisuutta. Nämä seikat, ateismi, valtiottomuus ja kulttuurimarxismi tekevät myös kommunismista käyttökelvottoman -ismin.  

Kuitenkin Uuden Kirkon [12] uskonnolliselle perustalle laskeutuva uusi valtiomalli on mahdollisesti soveltava kansallissosialismia, jossa huomioidaan vielä sosialismin sekä myös kommunismin (yleinen etu yksityisen riiston edelle) parhaimmat puolet ja näihin sovelletaan vielä demokratiaa. 

Yhdysvallat ja Eurooppa ovat juutalaismafian ja siihen liittyneen Israelin kontrollissa 

Laura Huhtasaari: “… vaan siitä että ainoa vapaa suurvalta on nyt kommunistien hallussa ja se tulee vaikuttamaan koko maailmaan.” 

Todellisuudessa Kommunismia ei ole vielä edes ollut; on ollut vai sosialistinen siirtymä vaihe kommunismia kohti. Juutalaismafia on käyttänyt tämän sosiaalis-taloudellisen järjestelmän huonoimpia puolia, ja –mafia on käyttänyt parempia puolia vain manipulointi tarkoituksessa. 

Yhdysvallat ei ole nykyisin ainakaan 100 vuoteen ollut mikään “vapaa suurvalta”: kuten otsikossa jo sanottiin; Yhdysvallat ja Eurooppa ovat juutalaismafian ja siihen liittyneen Israelin kontrollissa, eivätkä ne siis ole kenenkään “kommunistien tai kommunismin hallussa”. 

[13]

Juutalaistoimijoiden valta Yhdysvalloissa on niin valtava, että siellä ei voi päästä presidentiksi sellainen henkilö, joka kannattaa aidosti kansallisia arvoja ja tekee kaikessa päätöksiä isänmaansa sekä kansansa parhaaksi. Esimerkkinä olkoon John Kennedy, joka oli viimeinen ilmeisen itsenäinen ja isänmaallinen presidentti USA:n historiassa, mutta hänet murhattiin juutalaismafian toimesta, koska Kennedy  koitti pysäyttää Israelia rakentamasta ydinasetta.3 

Mitä Huhtasaaren mainitsemaan Yhdysvaltojen vapauteen liittyy, voidaan vain todeta, että Yhdysvallat ei ole ollenkaan vapaa ja demokraattinen maa, sillä sekä pankkijärjestelmä että valtamedia ja myös viihdeteollisuus ovat täydellisessä juutalaistoimijoiden hallinnassa. Myös Yhdysvaltojen kongressi [1] on juutalaisjärjestöjen totaalisessa kontrollissa. 

Juutalainen rahanväärentäjä kopla onnistui vuonna 1913 saamaan Federal Reserve lain, jolloin perustettiin  Yhdysvaltojen keskuspankki (FED). Jo perustamisestaan saakka tämä yksityisten pankkien yhteenliittymä (FED), jolle annettiin rahan painamisen monopoli, on ollut lujasti juutalaiseliitin kontrollissa.4, 5 

Yhdysvaltojen kongressi [1] on jo likipitäen satavuotta ollut juutalaismafian iljettävä temmellyskenttä, minkä ratkaisut ovat palvelleet kansainvälisen juutalaiseliitin maailmanvaltaan tähtääviä pyrkimyksiä. Toisen maailmansodan jälkeen kongressin tavoitteina on lisäksi ollut hyödyntää päätöksillään Israelin valtiota. Washington ei ole ollut demokratian, eikä vapauden kehto, vaan niiden irvikuva. 

Yhdysvaltojen historia kuitenkin on syntynyt yksilönvapauteen ja -oikeuksiin perustuvalle nimelliselle demokratialle. Se muodostui Yhdysvaltain vapaussodassa vuosina 1775-1783, kun Pohjois-Amerikan siirtokunnat itsenäistyivät Englannin kuninkaan ja Brittiläisestä imperiumista. Kuitenkaan nämä arvot eivät ole olleet voimassa Washingtonin politiikassa satoihin vuosiin. 

Trump ja Biden 

Monet Trump-fanaatikot, kuten QAnon-ryhmät ja Suomessa juutalaiseliitin manipuloimat perussuomalaiset (ei kaikki) sekä näitä kannattavat tietyt “vaihtoehtomediat” ovat kuvitelleet lapsellisesti, ja kuvittelevat jopa vieläkin, Trumpissa personoituneen Yhdysvaltojen vapaussankarin ja negatiivisen globalisaation vastaisen voiman. Kuitenkin sionistipresidentti Trump ei ole ollut kansalaistensa, eikä Yhdysvaltojen pelastaja, vaan juutalaistaustaisten negatiivisten globalistien asialla. Juutalaismafia käytti Trumpia [14] armottomasti hyväkseen. Tällainen henkilö ei pystynyt vastustamaan eliittiä, saatikka vapauttamaan maailmaa negatiivisesta globalisaatiosta.  

Vaikka Trump oli kansainväliselle juutalaisyhteisölle, ja etenkin Israelille erittäin merkittävä palvelija, aiheuttaen samalla Lähi-idän kansoille paljon vahinkoa, on juutalaiseliitti päätynyt siihen, että Biden on heille vieläkin merkittävämpi lakeija, kuin ailahteleva Trump. Seuraavan neljän vuoden aikana Bidenille on ilmeisesti varattu hyvin tärkeä rooli Lähi-idässä, ja maailman politiikassa yleensä, muutoin häntä ei olisi valittu Yhdysvaltojen presidentiksi.  

Joe Bidenin [15] tulevalla presidentti kaudella Yhdysvallat aiotaan saattaa jälleen entiseen maailman imperiumin asemaansa ja sen voimaan, jonka tarkoituksena on juutalaismafian ja siihen liittyvän Israelin täydellinen maailmanvalta. 

Huhtasaari pelkää Kiinan vaikutusta 

Huhtasaari ja muut hänen hengenheimolaisensa kuten muut kristillisen sionismin kannattajat sekä Israelin säälittävät ystävät kuvittelevat tietenkin, että Joe Bidenin presidenttikaudella Kiina, jota he pitävät kommunistisena valtiona valloittaa Yhdysvallat ja läntisenmaailman. Olisi Jumalan siunaus, jos Itä-Aasian, kuten Kiinan moninapaisen politiikan ja taloudellisen kehityksen vaikutus syrjäyttäisi Israelin ja Yhdysvaltojen läntisen valtioterrorismiin pohjautuvan imperiumin. Israel ja siihen kytkeytyvät lukuisat juutalaisjärjestöt, jotka yleensä nojautuvat syvimmistä helveteistä saapuvaan Talmud-virtaukseen, ovat määrätietoisesti pyrkineet Euroopan suurvaltojen ja ennen muuta Yhdysvaltojen avulla ehdottomaksi maailman valtiaaksi. Tämä demoninen asetelma voidaan helposti havaita tarkkailemalla jonkin aikaa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Israelin suhdetta. Yhdysvallat painostaa suurvaltavoimallaan koko maailman palvelemaan juutalaisvaltio-Israelia. Yhdysvaltojen uusliberalistin vapaus tarkoittaa vain globaalin finanssijärjestelmän, kansainvälisen velkarahajärjestelmän, vapaakauppasopimuksien ja kasvottomien jättiläisyhtiöiden diktatuurista valta-asemaa maailmalla.  

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio [16] toteaa Kiinasta muiden muassa, että: 

– Maan kommunistinen puolue tähtää Kiinan yhtenäisyyteen. Perinteisessä kiinalaisessa poliittisessa ajattelussa, joka on ollut vallitseva Kiinassa jo yli 2000 vuotta, on ollut näkemys, että kun Kiina on yhtenäinen – kun se ei ole hajaantuneena erillisiksi valtioiksi – niin silloin vallitsee hyvinvointi.  

On syytä huomata myös Huhtasaaren ja kumppaneiden, että Kiina ei ole kommunistinen valtio. Kiina on hallitusmuodoltaan kansantasavalta, jota hallitsee Kiinan kommunistinen puolue (KKP). Talousjärjestelmältään se ei ole enää ollut aikoihin  kommunistinen, vaan ”sosialistinen markkinatalous”, joka on tietynlainen yhdistelmä suunnitelmataloutta sekä markkinataloutta. Kansantasavalta tarkoittaa kansandemokratiaajoka eroaa porvarillisesta demokratiasta siten, että valta on työväenluokalla. 

Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat on ollut taloudellisesti ja sotilaallisesti tietyn kaltainen maailman imperiumi, jonka johtama taloudellinen kehitys on yhdistänyt Euroopan, Japanin sekä myös Aasian pienemmät valtiot osaksi läntistä talousjärjestelmää. Kuitenkin Donald Trumpin valtakaudella, ja jo aikaisemminkin, Yhdysvaltojen imperiumin vallansiirtymä on alkanut luisua Itä-Aasiaan ennen muuta Kiinalle, ja myös Venäjän harjoittaman moninapaisen politiikan sekä talouden piiriin, jota kehitystä voidaan lyhyesti kuvata Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n vahvistumisena lännen kilpailijana. Tämä tietysti huolettaa juutalaismafiaa, ja siihen liittyvää Israelin johtajistoa, mitkä vaikuttavat voimakkaasti Yhdysvaltojen ja EU:n talouteen. Tämä huolettaa mainittua mafiaa siksi, että sillä ei ole niin suurta vaikutusta ja valtaa Itä-Aasiassa kuin länsivaltojen keskuudessa. Yhdysvallat ovat totaalisesti  juutalaismafian hallinnassa.  

Juutalaismafialla on vaikutusta Yhdysvaltojen lisäksi Euroopan unionissa ja myös Venäjällä. Kun Israel ja juutalaisjärjestöt saavat vieläkin vahvemman aseman Washingtonin politiikassa, voidaan USA ja Eurooppa kytkeä yhteisten tavoitteiden taakse uuden maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. Tämä juutalaisjärjestöjen ja Israelin valtapyrkimykset Yhdysvalloissa, Lähi-idässä ja EU:n alueella ovat ihmiskunnan säilymisen kannalta todellinen uhka, ei olematon “kommunismi”. 

Yllä mainittuun uhkaan viitaten 14. Tammikuuta Israelin puolustusministeri  Benny Gantz [17] sanoi, että Israelilla on oltava sotilaallinen vaihtoehto pöydällä. Israelin Hayomin raportin mukaan Israelin puolustusvoimat (IDF) laativat suunnitelmia hyökkäykselle Iranin ydinohjelmaan. Israel on ydinasevaltio, mutta Iran ei sitä ole. 

Kuten alussa, jo todettiin Huhtasaaren pitäisi huomata, että hänen ihannoimaansa Israelin valtioon liittyvät juutalaisvoimien hengenheimolaiset käyttivät juuri sosialistista kommunismia instrumenttinaan Euroopassa ja Venäjällä, pyrkiessään maailmanvaltaan 1900-luvun alkupuolella. Näiden hengenheimolaiset ovat nykyisin vallassa Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikassa sekä velkarahajärjestelmässä että mediassa. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

  1. Gramcsi, Antonio. (1975, 2009). Vankilavihkot. (Suom. Mika Böök, Martti Berger & Lena Talvio). Tampere: Vastapaino. 
  1. Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry 
  1. PIPER, MICHAEL COLLINS (1988). Final judgement. USA. Kirja osoittaa presidentti Kennedyn murhan tekijät: Mossad ja USA:n juutalaistoimijat. Perusteellinen tutkimus, josta USA:n media vaikenee. 
  1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130 [18]http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/ [19]http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3 [20]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ [21] 
  1. Van der Pijl, Kees (2014). The Discipline of Western Supremacy. Volume III. London: Pluto Press. 

Marx, Karl (1913-1976). Pääoma.

(1) Laura Huhtasaari 🇫🇮 on Twitter: ”@siouxpowwow @mtmalinen Ei Trump kuulu perussuomalaisiin, eikä tässä ole kyse persuista, vaan siitä että ainoa vapaa suurvalta on nyt kommunistien hallussa ja se tulee vaikuttamaan koko maailmaan.” / Twitter [2] 

chap5.pdf (kevinmacdonald.net) [4]  

https://www.greelane.com/link?to=communist-manifesto-4038797&lang=fi&alt=https://www.thoughtco.com/communist-manifesto-4038797&source=difference-between-communism-and-socialism-195448 [10]  
 
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime (ihr.org) [11]  

Benjamin Freedman – Juutalaisten ylivallan kannattajista pois loikannut – Radio Islam (islam-radio.net) [1]  

Report: Israel’s Military Drawing Up Plans to Strike Iran – News From Antiwar.com [17]  

Kirjallisuutta ja tiedostoja 

Herran Toinen Tuleminen: Nova Hierosolyma [12] 

Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Londini 1749-1756. 

Vera Christiana Religio, Amstelodami 1771. 

Emanuel Swedenborg: Taivas ja helvetti [22] 

Emanuel Swedenborg: Aviorakkaus [23] 

SwedenborgEmanuel. Worlds in space [24]. Saatavina: https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/ [24]  

Rami, Ahmed. Islam-Radio. Kätketty tyrannia. Saatavina: http://www.islam-radio.net/finish/power/rosenthal.htm [25]http://islam-radio.net/ [26]  

SwedenborgEmanuelTrue Christian Religion. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/tcr/tcr01.htm [27]