- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Voit suojella lapsiasi koulun homolobbaukselta Seta-kiellon avulla

SetaKielto.fi-verkkosivu [1] tarjoaa tukea suomalaisille vanhemmille, jotka eivät halua, että kulttuurimarxistit aivopesevät heidän lapsiaan koulussa.

Seta on Suomen suurin homolobbausjärjestö. SetaKielto.fi pyrkii puolestaan nimensä mukaisesti suojelemaan suomalaisia lobbaajilta.

Sivulta voit ladata valmiin pohjan kirjeeseen, jossa anot lapsellesi vapautusta ”opetuksesta”, jossa on käytetty lähteenä Setan aivopesumateriaalia. Suomalaisten opettajien täytyy kunnioittaa terveitä arvoja vaalivien perheiden vakaumusta.

SetaKielto.fi kirjoittaa:

Kieltäytyminen vakaumuksen vastaisesta materiaalista ja opetuksesta koulussa

Vanhemmilla on oikeus kieltäytyä vakaumuksensa vastaisesta materiaalista ja opetuksesta koulussa.

Oikeus kieltäytyä perustuu Suomen perustuslakiin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Kiellon tarkoituksena on suojella oppilaita politisoituneelta, vääristelevältä tai muuten kyseenalaiselta kodin arvojen ja vakaumuksen vastaiselta vaikuttamiselta.

Kielto kannattaa lähettää sähköpostilla koulun rehtorille, luokan opettajalle, terveydenhoitajalle, opinto-ohjaajalle ja yleensäkin henkilöille, jotka osallistuvat kyseisen oppilaan opetukseen.”

Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ensimmänen lisäpöytäkirja toteaa, että ”valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.”

14202635 [2] 14202631 [3] 14202629 [4] 14202621 [5] 14202610 [6]

Miksi homolobbausta tulee vastustaa?

Lapsia tulee suojella Seta-propagandalta muun muassa siksi, että järjestö pyrkii naamioimaan kulttuurimarxistisen ideologiansa ”tieteen” kaapuun.

Seta pyrkii normalisoimaan seksuaalisia poikkeavuuksia, jotka voivat johtaa esimerkiksi vakaviin psykologisiin, sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin.

Laina-artikkelimme ”Pride – koko perheen juhla? [7]” kertaa tilastotietoja homokulttuurin vaaroista:

Viikko alkoi maanantaina, kun HIV-tukikeskus avasi ”Älä pane itseäsi hengiltä! Hiv-valistuksen muutos pelottelusta nautintoon” -nimisen näyttelyn, joka kesti koko viikon ajan. Lauantaina samainen keskus järjesti vielä homomiehille suunnattua HIV:n pikatestausta. Huoli HIV:n leviämisestä ei ole täysin aiheeton, sillä tauti leviää tehokkaimmin juuri homojen keskuudessa. Tutkimuksen [8] mukaan homomiehillä on 200 kertaa todennäköisemmin HIV kuin heteromiehillä. Transumiehillä [9], jotka leikkivät naisia, luku on 50-kertainen. Lontoossa [10] joka kahdeksannella homomiehellä on HIV.

HIV ei toki ole ainut tauti, joka homojen keskuudessa leviää. USA:ssa kuppatapauksista [11] 83 prosenttia esiintyy homoilla, vaikka he edustavat yhtä prosenttia väestöstä. Kuppa saatiin lähestulkoon hävitettyä maailmasta, mutta se teki paluun homojen keskuudessa. Hepatiitti B:tä [8] löytyy samoista ryhmistä 15 kertaa todennäköisemmin kuin heteroilta. Peräaukon syöpä tulee 17 kertaa todennäköisemmin homolle kuin heterolle.

Syitä sukupuolitautien laajaan leviämiseen voinee hakea rappiollisesta elämäntyylistä. Yhden yön suhteet täysin tuntemattomien kanssa on erittäin yleistä – myös parisuhteessa elävien keskuudessa. USA:ssa [12] neljäsosalla homomiehistä on ollut yli tuhat petikumppania. 43 prosenttia kertoi heillä olleen yli 500 kumppania. Vertauskohteena voi käyttää heteromiehiä, joista 25 prosenttia oli harrastanut seksiä yli kymmenen naisen kanssa.

Toisen tutkimuksen mukaan yli puolet homomiesten seksikumppaneista oli ollut täysin tuntemattomia 79 prosentilla vastaajista [13]. Alankomaissa keskimääräisellä ”vakaassa parisuhteessa” elävällä homomiehellä oli vuodessa seitsemän seksikumppania. Homojen pitkät ja vakaat parisuhteet päättyvätkin keskimäärin kahdeksassa vuodessa. 4,5 prosenttia homoista on uskollisia [14] kumppaneilleen. Heteroilla luku on 75 prosenttia. Puolet naimisiin menneistä homopareista eroaa [8]. Lesboparit eroavat jopa kolme kertaa useammin kuin heterot.

Rappiolliseen kulttuuriin kuuluu myös päihteiden liikakäyttö [13]. Homot käyttävät kymmenen kertaa heteroita todennäköisemmin heroiinia sekä 12 kertaa todennäköisemmin amfetamiinia. Heillä on 2–3 kertaa enemmän ongelmia alkoholin liikakäytön kanssa.

Homojen elämä ei kuitenkaan ole pelkkää biletystä ja yhden yön suhteita. Masennus, mielisairaudet [15] ja itsemurhat [13] ovat erittäin yleisiä vitsauksia. National Center for Biotechnology Information -sivustolla olevan tutkimuksen mukaan homot ovat huomattavasti useammin mielisairaita kuin heterot. Homot tekevät itsemurhan kuusi kertaa todennäköisemmin. Kaksisuuntainen mielialahäiriö [8] on paljon yleisempää homoilla. Transuilla masennus ja itsemurhat [16] ovat vielä homojakin yleisempiä ongelmia. 41 prosenttia transuista on yrittänyt itsemurhaa, mutta epäonnistuneet.

Nuorista transuista [17]suurin osa on tehnyt jonkinlaista fyysistä tuhoa itselleen viimeisen vuoden aikana. Samasta ryhmästä 65 prosenttia on vakavasti harkinnut itsemurhaa; 37 prosenttia on sitä myös yrittänyt; 10 prosenttia on yrittänyt enemmän kuin kolme kertaa viimeisen vuoden aikana. Kolmasosaa transuista hoidetaan mielenterveysongelmien vuoksi. 85 prosenttia transuista osoittaa merkkejä psykologisesta ahdistuneisuudesta. 44 prosenttia kärsii kliinisestä masennuksesta [18]. Transuilla on monta kertaa heteroita todennäköisemmin skitsofrenia [19]. Syömishäiriöstä [20] he kärsivät 30 kertaa todennäköisemmin kuin heterot.

 

Lue myös: Puolustusvoimat: sääntöjä saa rikkoa, kun kyse on Pride-homokulkueesta [21]