- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Viranomaiset ajavat homeopatiaa alas

Viranomaiset haluavat homeopaattisia lääkkeitä pois markkinoilta niiden vaarallisuuteen vedoten. Vaarallisuudesta ei kuitenkaan ole tutkimustuloksia.

Yhdysvalloissa lääke- ja ruokaturvallisuutta valvova viranomainen FDA on vetänyt markkinoilta homeopaattisia tuotteita. Esimerkiksi Hylandin homeopaattinen tuote hampaita saavalle lapselle on kielletty. FDAssa toimintaa perustellaan sillä, että FDA ei ole arvioinut Hylandin tuotetta turvallisuuden tai tehon suhteen. Tuotteen vaarallisuudesta ei myöskään esitetä arvioita.

Euroopassa muun muassa luontaista terveydenhoitoa ajava kansalaisjärjestö ANH, Alliance for Natural Health kamppailee EU:n kanssa estääkseen sitä vetämästä itämaisia yrttejä sisältäviä luontaistuotteita markkinoilta.

Eräs osasyy innolle vetää luontaistuotteita markkinoilta lienee ahneus: lääkeyhtiöiden patentit useisiin lääkkeisiin ovat raukeamassa, jolloin tuotteet vapautuvat markkinoille halpaversioina valmistettavaksi. Tämä tietenkin syö lääkeyhtiöiden voittoja. Halpaversioita kutsutaan geneerisiksi lääkkeiksi.

Luontaistuotteissa käytetään raaka-aineina kasvien eri osia, eikä perinteisesti käytettyjä kasveja pystytä patentoimaan vain lääkeyhtiöiden käyttöön.

Euroopan lääketurvallisuusviranomaisen, EMEAn omien asiakirjojen mukaan 80 prosenttia sen rahoituksesta tulee lääkeyhtiöiltä ja vain 20 prosenttia Euroopan komissiolta. Tilanne ei siis juurikaan poikkea FDAn tilanteesta; erään selvityksen mukaan enemmistöllä FDAn työntekijöistä oli taloudellisia kytköksiä lääke-, ruoka- ja kemikaalijätteihin. Monen ruoka-, kemikaali- ja lääkejätin taustalla ovat samat omistajat.

Lue lisää:

Homeopaattiset lääkkeet antavat paranemisärsykkeitä [1]