- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Vieraskynä: Arkkipiispa Kari Mäkiselle ja kirkon jäsenille

Murheellisella mielellä ja särkyneellä sydämellä joudun palaamaan vielä tähän asiaan.

KL 1§. Suomen eduskunta on hyväksynyt kirkkolain, jonka mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen. Olette antanut aikoinaan papin virkaan vihittäessä lupauksen sitoutua kirkon oppiin KJ luvun 6§:n mukaan ”…tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. En julkisesti julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja…ja edelleen vihittäessä teidät piispanvirkaan, olette antanut lupauksen KJ 18 luvun 3§:n mukaisesti”…tahdon pysyä Jumalan pyhässä, puhtaassa sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa…tahdon asettaa itselleni ohjeeksi Pyhän Raamatun opetukset oikean seurakunnan kaitsijan virasta ja velvollisuuksista…noudattaa kaikessa kirkon lakia ja järjestystä ja vakavasti kehottaa ja velvoittaa hiippakunnan pappeja samoin tekemään.”

Suomen ev.lut. kirkon tunnustuksen mukaan miehen ja naisen välinen avioliitto on ainoa luomisjärjestyksen mukainen parisuhde. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.

Kirkon jäsenillä on oikeus tarvittaessa puuttua esimerkiksi arkkipiispankin mahdolliseen, Raamattuun perustuvan kristillisen uskon, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa, vastaiseen julkiseen tai salaiseen toimintaan.

 

Epilogi

Ensimmäiset kahdeksan kuukautta virassa oltuanne teitte suomalaisen kirkkohistorian ennätyksen, kadotitte kirkosta yli 83000 jäsentä. Sama suunta jatkuu edelleenkin, tosin määrä vaihtelee. Syytitte erobuumista kansanedustaja Päivi Räsästä vaikka Räsäsen kaikki lausumat ko. homoillassa olivat pilkun tarkasti kirkon virallisen opin ja tunnustuksen mukaisia. esimerkkinne on innostanut myös monet muut ivaamaan Räsäsen lisäksi kaikkia uskovia kristittyjä.

Tosiasiassa Eroakirkosta.fi saaman palautteen mukaan vain yksi kolmasosa erosi kirkosta homoilloissa käydyn keskustelun takia, siis joko homojen puolesta tai vastaan siitä ei ole tietoa. Palaute kertoo myös, että kaksikolmasosaa eronneista eivät edes olleet tyytymättömiä Päivi Räsäsen toimintaan, vaan olivat pettyneitä kirkon liberaaliin toimintaan. He eivät kokeneet saavansa kirkollisverolle vastinetta, eivät usko kirkon löperöön viestiin eikä kirkko merkitse heille mitään henkilökohtaisesti, joka on verrattavissa ensimmäiseen palautteeseen etteivät saa kirkollisverolle vastinetta.

Kun Jeesus tuli maailmaan, hänen viestinsä oli kaikille ”mene, mutta älä enää syntiä tee.” Mutta te olette erimieltä Jeesuksen kanssa ja ilmoitatte että Jumalan luomistyön vastainen sukupuolinen käyttäytyminen ei ole syntiä! Ja teillä on vieläpä hirmuinen halu siunata tätä syntiä! Olette jatkanut siitä mistä aloititte ja viimeiset lausuntonne tämänpäiväisen eduskunnan äänestyksen jälkeen osoittaa teidän toivottoman tilanteenne siinä tehtävässä jossa nyt valitettavasti olette.

Alusta alkaen taholtanne olisi tarvittu vain oikeamielistä johtajuutta oikaisemaan median tarkoitushakuinen vääristely. Ette käyttänyt tilaisuuttanne, vaan annoitte kasvot laajemmalle hurmahenkiselle radikalismille, joka myöhemmin sai yötä päivää kestävän ja joka tuutista silmille tulevan homorummutuksen myötä kulttuuriimperialistiset kolonialismin kasvot.

Varsin epämiellytäväksi ansioksenne on myöskin arvioitava seurakunnallisen median monet ajattelun, sanan- ja uskonvapauden loukkaukset uskovia kristittyjä kohtaan, joista olitte tietoinen, mutta ette ole kyseiseen ongelmaan puuttunut.

Itse kirkon tehtävästä syrjäytyneenä, te olette halveksinut ja työntänyt marginaaliin niitä, jotka elävät tai yrittävät elää kirkon virallisen opin mukaisesti, ja olla kristillisen elämän mallina Jeesuksen opetuksen mukaisesti toisille. Ilmiötä voi jo perustellusti kutsua kristittyjen kiusaamiseksi, ellei peräti vainoksi. Todisteet ovat jokaisen käden ulottuvilla.

Mielestänne ”uskontunnustukseen voi liittyä ilman uskoa Jeesuksen neitseestä syntymään.” En minä yksin, kaikki kristityt yhdessä ylösnousseen Kristuksen kanssa tuotamme teille pettymyksen. Elävä ja kirkastettu Kristus, jonka koko kristikunta tuntee, syntyi neitseestä. Yksi teiltä puuttuu, ja samalla kaikki, nimittäin Kristuksen sisäinen tunteminen.Tehkää siis parannus ja uskokaa Evankeliumi. Kun Anni, ensimmäinen pilkkanne kohteeksi joutunut nuori pystyi tekemään Jeesuksen suosiollisella avulla parannuksen, niin miksei arkkipiispakin.

Raamatun mukaan homoseksuaalisen taipumuksen toteuttaminen on Jumalan tahdon vastainen synti. Tässäkin asiassa Jumalan on, on teille ei ole, ja Jumalan ei, on teille kyllä (Room. 1: 16-32)! Te jopa esimerkillänne kehotatte seurakuntia kapinaan Raamattua, Jumalaa ja kirkon tunnustusta vastaan!

Olette itse tietoisesti rikkonut lupauksenne, ja jatkatte edelleen samalla tiellä, ettekä ole edes kehottanut ja velvoittanut toisia saman lupauksen rikkoneita piispoja ja pappeja pysymään kirkon opissa.

Koska olette salaisesti ja julkisesti ryhtynyt vehkeilemään kirkkoa ja sen oppia vastaan, ettekä vieläkään ole sopeutunut kirkon, työnantajanne laillisesti hyväksyttyyn oppiin ja järjestykseen, on mielestäni kohtuullista että luovutte arkkipiispan virastanne. Ratkaisu olisi suoraselkäinen, suorastaan kunnioitettava teko.

Säilyköön kirkossamme omantunnon ja sananvapaus todistaa uskosta Kristukseen ja luottaa Raamatun Sanan arvovaltaan.

 

Heikki Ylönen
Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen

 

Lue myös: Kuinka kulttuurimarxismin henki täytti valtionkirkon [1]