- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Video: Rokotteet voivat aiheuttaa autismia

Tohtori Kenneth P. Stoller kertoo videolla kuinka rokotteet voivat aiheuttaa autismia.

Stollerin mukaan lapsilla diagnosoidaan usein autismi, vaikka oireet johtuisivat todellisuudessa aivan muista syistä. Virheellisten autismidiagnoosien vuoksi lapset eivät saa aina tarvitsemaansa hoitoa.

Väärin diagnosoiduilla lapsilla on Stollerin mukaan usein todellisuudessa immuunihäiriöitä, elimistön vaikeuksia puhdistaa kehoa myrkyistä sekä ravintoperäisiä puutostiloja. Lääketeollisuus on toiminnallaan vain vaikeuttanut lasten asemaa, sillä autismia tai autismiksi tulkittuja sairauksia lääkitään usein väärin.

Stollerin mukaan lääketeollisuus on saatettava vastuuseen ihmisten terveyden vaarantamisesta. Autismia aiheuttaa elohopean lisäksi MPR-rokote eli niin sanottu kolmoisrokote. MPR-rokotteen turvallisuudesta on jo pitkään käyty kiivasta julkista keskustelua.