- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Verotus kiristyy, peruspalvelut ja -tuotanto lakkaa: Suomi luisuu rinnettä alas!

Taannoin uutisoitiin Antti Rinteen hallituksen veropäätöksistä ynnä muista taloudellisista ratkaisuista. Nämä olivat hirvittävää luettavaa! Nämä päätökset tarkoittavat pääsääntöisesti sitä, että Suomi varautuu mittavaan ”turvapaikanhakijoiden” vyörytykseen. Lisäksi postin palveluita karsitaan ja ulkoistetaan vauhdilla, mitkä palvelut tulisi olla osana sosiaalista infrastruktuuria. 

Johdannoksi

Sosiaalikustannukset pakolaispolitiikan tähden nousevat pilviin. Tästä syystä on pakko kiristää verotusta suomalaisten etnokulttuurillisen sekoittumisen mahdollistamiseksi. Koska Suomen kantaväestö on niin kuuliaista auktoriteeteille, ja on ollut sitä jo ensin Ruotsin vallan sekä myöhemmin tsaarin ajoista alkaen, ovat suomalaiset päättäneet kollektiivisesta itsetuhosta, sillä he näkevät asian siten, että heikolla kansalla ei ole oikeutta olla olemassa.

Verotuksen kiristyksellä ehkä lievennetään ulkomaisen velan lisääntymistä. Kuitenkaan veroja ei tarvitsisi korottaa, mikäli siirryttäisiin itsenäiseen rahatalouteen talousdemokratian reformin kautta. Jos veronkorotukset menisivät vain suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, toimenpiteet olisi hyväksyttävämpiä.

Hallituksen veropäätökset

Esitetään esimerkkeinä muutamia veropäätöksiä.

Luvassa on uuden lain mahdollistamana tiemaksuja kaupunkiseuduilla, fossiilisten polttoaineiden verotuksen korottamista 250 miljoonalla sekä tupakkaverotuksen 200 miljoonalla eurolla. Edellä mainitusta voisi tietysti olla terveydellistä hyötyä.

Muita hallituksen veropäätöksiä olivat: asuntolainojen korkojen verovähennyksien poistuminen, kotitalousvähennyksien pienentyminen, ja niin edelleen.

Harvinaisuutena kaavaillaan ansioverosta pienituloisille negatiivista.

Negatiivinen tulovero on sosiaaliturvanmalli, jossa verovelvollinen maksaa yhteiskunnalle tuloveroa, kun hänen tulonsa ylittävät määrätyn tason, verotettavan tulon alarajan. Verotettavan tulon alarajan alittavista tuloista valtio maksaa verovelvolliselle taloudellista tukea eli negatiivista tuloveroa.1

Antti Rinteen hallituksen suunnittelema työtulotuki, joka tulisi voimaan valtion tuloverotuksen yhteydessä vuoteen 2022 mennessä, on yllä mainitun sosiaaliturvamallin kaltainen ratkaisu.

Tämän uuden ratkaisun tarkoituksena on lisätä työn vastaanoton kannustimia.

Työtulotuki merkitsee siis ansiotuloveron muuttumista negatiiviseksi pienituloisilla palkansaajilla, eläkeläisillä ja yrittäjillä. Tällöin verotettavan tulon alarajan alittavista tuloista maksetaan taloudellista tukea, kuten yllä selvennettiin.

Hallituksen tavoitteena on, että työtulotuki yllyttäisi osa-aika ja keikkatyöhön sekä ulottaisi tuloverotuksen progression matalapalkkaisiin ansiotuloihin, joista ei maksettaisi ansiotuloveroa.

Koska kysymyksessä on kannustin, pyritään esimerkiksi osa-aikatyön vastaanottaminen näyttämään taloudellisesti edullisemmalta kuin pelkkä perusturvaan kytkeytyvä työttömyyskorvaus.

Mutta kysymyksessä on varsinaisesti kohtelias pakote vastaanottaa työtä hankalissakin olosuhteissa. Tähän viittaa hallituksen valmistelun yhteydessä tuleva selvitys siitä, miten työtulotuki on yhdistettävissä muihin etuuksiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Siten hallitusohjelmassa perustellaan työtulotukea.

Kuten myös, että: ”Hallitus edistää työvoiman liikkuvuutta sekä maan sisällä että ulkomailta Suomeen siten, että työnantajan maksamien muuttokustannusten korvausten veronalaista osuutta kohtuullistetaan.”

Peruspalveluiden ja perustuotannon romuttaminen

Hiljattain Posti [1] sai yt-neuvottelut päätökseen, minkä jälkeen Suomessa suljetaan 24:stä postin myymälästä ainakin 18, ja yksi näistä suljetuista on Vaasan pääposti.

Kuvia nykyisestä Suomesta: Autioitunut liikehuoneisto. Rakennuksen kulmalta löytyy postilaatikko.

Postit suljetaan asteittain kahden vuoden kuluessa. Neuvotteluiden tuloksena myymäläverkon osalta vähennetään 106 työntekijää.

Lisäksi Posti vähentää jakelua Turun [2] saaristossa niin, että postia sinne saadaan jatkossa vain kerran viikossa. Posti perustelee jakelupäivien harventamista jakelukustannusten alentamisella sekä digitalisaatiolla.

Suomalaisten työntekijöiden tulevaisuus

Äskettäin uutisoitiin valtionyhtiö Postin ilmoittaneen siirtävänsä palvelukeskuksensa töitä Suomesta Tallinnaan. Yhtiö irtisanoo Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä toimivasta palvelukeskuksista 23 henkilöä.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU [3] pitää hävyttömänä sitä, että valtion omistama yhtiö etsii kustannussäästöjä siirtämällä työtä maan rajojen ulkopuolelle. Posti ehdottaa henkilökunnalleen mahdollisuutta siirtyä jatkamaan työtä irtisanomisajan jälkeen Tallinnaan paikallisen palkkatason mukaisilla palkoilla. Tällaista menoa on nykyisessä Suomessa.

Maitotilojen perikato

Suomessa lopettaa noin 500 maitotilaa [4] toimintansa vuosittain. Nykyisin Suomessa erilaisina maitojalosteina kulutetusta maidosta peräti joka kolmas litra on peräisin ulkomailta.

Suomalaisen maatalouden ja erikoisesti maitotilojen tulojen romahtamiseen on useita syitä, joista yksi tärkein on Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman lietsoma Ukrainan konflikti ja sen seurauksena Krimin kriisi, mistä sai alkunsa EU:n ja Yhdysvaltojen asettamien taloudellisten pakotteiden kierre Venäjää vastaan.

Venäjän viennin loppuminen [5] on näivettänyt erityisesti suomalaisia maitotiloja. Samaan aikaan EU:n maitokiintiöiden lakkauttaminen laski maidon hintaa.

Täten maidontuottajat ovat alistettu maksamaan Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten aiheuttamaa suurvaltapolitiikan hintaa.

Muistettava on, että Unionin synnyttämät muutokset Suomen maatalouteen ovat tarkoittaneet useiden tuottajien luopumista toiminnastaan.

Suomen valtion täydellinen tuhoaminen

Yllä esitetyt esimerkit veropäätöksistä, tietyn infrastruktuurin sektorin karsimisesta ja maatalouden alasajosta tarkoittavat Suomen valtion kuolettamista ja sen sosiaalivaltion (hyvinvointivaltion) rippeiden lopullista näivettämistä. Hyvinvointihan tulee turvata valtion roolilla eikä sellaisella hyvinvointiyhteiskunnalla, joka voisi tarkoittaa vain kolmannen sektorin eli esimerkiksi yritysten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen ylläpitämää järjestelmää, mitä sitäkään ei kannattaisi kieltää.

Monet, ennen muuta uusliberalistiset sekä arvoliberalistiset toimijat ja henkilöt sanovat: miksi pitää yllä kotimaista maataloustuotantoa, sillä tuontielintarvikkeet ajavat saman asian?

Tästä elintarvikehuollon omavaraisuudesta juuri negatiivisen globalisaation edustajat haluavatkin Suomen luopuvan, koska silloin maa olisi kokonaan ulkomaisten toimijoiden armoilla. Kuitenkin omavaraisuus myös ja erikoisesti maataloudessa, on osa itsenäisyyttä muodostaen arvon jo sinänsä.

Nämä liberalistiset voimat eivät ole ottaneet huomioon sitä, että, jonkin globaalin kriisin tai konfliktin seurauksena elintarvikkeiden maahantuonnin estyessä, seuraisi siitä välitön nälkäkuolema elintarvikkeiden omavaraisuuden puuttuessa.

Edelliseen viitaten sivu huomiona voidaan hyvällä syyllä epäillä, että Maailman johtava eliitti on jo tehnyt ratkaisunsa maapallon tietyn väestönosan eliminoimisesta esimerkiksi ”liikakansoituksen” poistamiseksi. Pelkona on, että tulevina vuosikymmeninä näemme sellaisia joukkomurhia erilaisin menetelmin tehtyinä, minkä kaltaisia ei mielikuvituksellisemmatkaan olisi ikinä mielikuvailleet tapahtuvan.

Hirvittävän joukkotuhon toteuttaminen ei välttämättä ole tuulesta temmattua.  Tätä vahvistaa valtamedioiden ahkera propaganda tulevaisuuden kauhuskenaarioista, kuten Iltalehti [6] uutisoi tutkijoiden laatimassa ennusteesta ilmaston lämpenemisen kerrannaisvaikutuksista, jotka olisivat vuoteen 2050 mennessä aloittaneet ketjureaktion, joka ei ole enää millään hillittävissä, ja joka tarkoittaisi ihmiskunnan tuhoa. Mainittu Iltalehden kirjoitus, ja muut sen kaltaiset julkaisut voivat vaikuttaa ihmisiin manipulaationa siitä, että jotain tuhoisaa olisi todellakin tulevaisuudessa tapahtumassa. Mutta se miten tämä luultavasti hävityksen prinsiippinä toteutettava ihmiskunnan tuho realisoituisi, olisi aivan eri asia?

Kuitenkaan emme käsittele tätä aihetta tässä kirjoituksessa enempää.

Uusliberalismi ja kansainväliset rahoitusmarkkinat

Suomen tuhoutumiseen valtiona luonnollisesti vaikuttavat myös kytkeytyminen Naton läheisyyteen, EU, euro, multikulturalismi, uusliberalistiset suuntaukset sekä ajautuminen rahoitusmarkkinoiden uhriksi.

Uusliberalismi dogmina pyrkii tulkitsemaan ja toteuttamaan yhteiskunnalliset ongelmat markkina-ajatteluun liittyvien tehokkuus-, vapaus- ja oikeudenmukaisuusihanteiden välityksellä. Uusliberalismin kannattajien mukaan pulmat ovat ratkaistavissa itseään ohjailevilla sekä kilpailevilla markkinoilla. Lähestulkoon kaikki asiat yhteiskunnassa tulisi heidän mukaansa niputtaa yksityisomistukseen ja kauppatavaraksi.2

Kansainväliset rahoitusmarkkinat köyhdyttävät rikkaankin valtion nopeasti.

Kansainvälisen pankkijärjestelmän orjuudessa oleva valtio pystyy investoimaan velkarahallaan, kuten kotitaloudetkin kykenevät lainarahalla sijoittamaan. Mutta korkoa korolle velkarahalla investointi ei tuota sitä hyötyä reaalitaloudessa, mikä koituisi, jos esimerkiksi valtiolla olisi oikeus keskuspankkinsa kautta luoda omaa rahaa ja käyttää sitä investointeihin ilman korkoa. Tällainen itsenäinen talouspolitiikka eli talousdemokratia kartuttaisi hyvinvointivaltiossa valtion vaurauden astetta yhteiseksi hyväksi.

Suomessa olisi vallankumous välttämätöntä, mutta se ei toteudu

Nykyisistä Mörkö suomalaisista ei ole vallankumouksen tekijöiksi.

Suomen on ärsytettävä kansainvälisten pankkiirien sisäpiiriä vallankumouksellisella toiminnalla luomalla oman rahan ja sen luontioikeuden.

Jotta talousdemokratian reformi voitaisiin aloittaa, Suomen tulisi erota sekä Euroopan unionista että eurosta. Nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia nykyisen hallituksen ja eduskunnan aikana. Mainitut funktiot eivät voi myöskään toteutua nykyisten valtapuolueiden kuten sosiaalidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kaudella.

Talousdemokratia lopettaisi uusliberalistisen kauden, jolloin hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen olisi mahdollista. Talousdemokratian yhteiseen hyvään tähtäävä valtiomalli mahdollistaisi muun muassa julkisten palveluiden turvallisuuden, korkean laadun ja toimivuuden maassa. Täten julkiset palvelut pitäisi kansallistaa ja samalla turvata korkeatasoinen perus-, ammatti-, korkea- ja yliopistokoulutus.

Eduskuntavaalit 2019 on käyty. Menneissä vaaleissa suomalaisilla olisi ollut mahdollista pysäyttää valtio- ja maanpettureiden mellastus maassaan. Mutta toisin kävi: lähestulkoon samat kansanviholliset ja maanpetturit saivat valtuudet jatkaa maansa ja kansalaistensa ryöstämistä.

Suomalaiset ovat tyytyväisiä korruptoituneiden auktoriteettiensa ohjaukseen; kansalaiset eivät juurikaan reagoi, vaikka vaalitulokset heitettiin viemäriin. Nimittäin keskusta, joka oli vaalien suurin häviäjä, raahattiin silti hallitukseen. Tämä on törkeää kansanvallan halventamista, vaikka ei keskusta hallituspuolueista pahin ole.

Mainitsemisen arvoista on, että eduskuntavaalit olivat laittomat jo siinä mielessä, että eduskunnan ulkopuoliset puolueet eivät saaneet yhdenvertaista esiintymisoikeutta verovaroin ylläpidetyissä Yleisradion eduskuntapuolueiden järjestämissä vaalikeskusteluissa.

Markku Juutinen

Lähteet

  1. Keskustanuorten veropoliittinen ohjelma [7] (PDF) Keskustanuoret. 29.8.2012. Viitattu 17.4.2016.
2.       Patomäki, Heikki (2007). Uusiliberalismi Suomessa. Saatavina: https://patomaki.fi/Uusliberalismi_Suomessa.pdf [8] (Dark Oy).

Viittaukset

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/dd48af35-ee5f-49fc-b74f-3b3e8e377081 [9]

https://yle.fi/uutiset/3-10817153 [1]

https://yle.fi/uutiset/3-10761325 [2]

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/posti-siirtaa-toita-tallinnaan-hiljaisuudessa-valmisteltu-liike-vie-tyopaikkoja-osa-voi-jatkaa-virossa-viron-palkoilla/3cf07e55-084c-40dc-8598-95a9f3ffc42d?utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=almainternal&utm_campaign=suosittelu_kontekstuaalinen&utm_content=aiheesta-muualla&_ga=2.128285196.123680275.1559930865-1347987352.1559930865 [3]

https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/suomessa-noin-500-maitotilaa-lopettaa-toimintansa-vuosittain-erilaisina-tuotteina-kulutetusta-maidosta-joka-kolmas-litra-tulee-ulkomailta/814097/ [4]

https://yle.fi/uutiset/3-9042580 [5]

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9b6f8908-57cc-4f11-9e30-457496291e90 [6]