- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Vedellä kulkeva saasteeton auto esittelyssä

Japanilainen, Osakasta käsin toimiva yhtiö Genepax Ltd on esitellyt pelkällä vedellä kulkevan ekoauton. Autossa on WES-energiageneraattori, joka erottaa vedyn auton
tankkiin kaadettavasta vedestä. WES tulee sanoista Water Energy System.

Generaattori vapauttaa elektroneja, jotka tuottavat auton kuljettamiseen tarvittavaa sähköä. Väittämän mukaan auto kulkee minkälaisella vedellä tahansa, jopa teellä, sooda-, hana- tai merivedellä. Auto kulkee noin tunnin ajan 50
km tuntivauhtia litralla vettä. Toisin kuin monet muut sähköautot, Genepaxin kaara ei vaadi MEA-patterien uudelleenlatausta eikä sillä ole ympäristöhaittoja.

MEA merkitsee Membrane Electrode Assembly-systeemiä, ja se kuvaa tapaa jolla vesi “murretaan” vedyksi ja hapeksi kemiallisen reaktion kautta, kertoo Hirasawa Kiyoshi, yhtiön johtaja. Prosessi on samantapainen kuin se, joka tuottaa vetyä veden ja metallisekoitusten reaktiosta. MEA-systeemi ei tarvitse erillistä korkeapaineistettua vetytankkia tai erikoiskatalyytteja.

MEAn etu metanolia polttoaineena käyttävään DMFC- eli direct methanol fuel cell-systeemiin on, että MEA ei tuota päästönä hiilidioksidia tai -monoksidia vaan vettä. MEA-patteri tuottaa noin 120W energiaa, MEA-polttokennon
avulla noin 300w. Esittelytilaisuudessa MEA kytkettiin Takeoka Mini Car Productionsin tuottamaan Reva-kulkuneuvoon, joka liikkui MEAn voimalla. Genepax suunnittelee käyttävänsä MEAa generaattorina, joka lataa sähköautojen toista akkulaitetta.

Tällä hetkellä Japanissa tuotetaan Honda FCX Clarity-sähköautoa.Tarkoitus on yhdistää Genepaxin MEA Hondan tuotteisiin.