- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Valmiuslaki – pelkopandemia -maailmanhallitus

Valmiuslain soveltaminen on laitonta: siinä viestintä keskitettäisiin valtioneuvoston kanslialle. Valmiuslaki avaa Pandoran lippaan, sillä poikkeusolojen lakkauttamisen säännös puuttuu. Globaalilla koronahysterian lietsomisella valtaeliitti tavoittelee Euroopan unionin liittovaltiokehityksen tai maailmanhallituksen muodostamista. 

Sanna Marinin hallitus on (1.3.2021) yhteistyössä “tasavallan” presidentin kanssa todennut poikkeusolot Suomeen. Valmiuslain pykäliä ei oteta käyttöön, mutta niiden käyttöönottoa myöhemmin ei voida poissulkea. Marinin mukaan jossakin vaiheessa saattaa olla tarpeellista toteuttaa myös ulkonaliikkumiskielto.1 

Valtioneuvosto on jättänyt [1] eduskunnalle esityksen ravintoloiden tilapäisestä sulkemisesta. Esityksen käsittely on ilmoitettu kestävän ainakin neljä päivää. 

Ravintoloiden [1] sulkeminen tapahtuisi epidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla, jos nyt alueiden määrittäminen edes tarkasti onnistuu. 

Hallituksen päätös koronaviestinnän keskittämisestä on laiton 

Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen lausui, että Marinin hallituksen maanantainen päätös keskittää valta koronaviestinnässä pääministerin johtamaan valtioneuvoston kansliaan on laiton. Mikäli asetuksia ei anneta valtioneuvosto menetelmä on yksiselitteisesti laiton. 2 

Pääministerin johtama valtioneuvoksen kanslia onnistuisi tässä tapauksessa saamaan aseen, jolla viranomaiset hiljennettäisiin ja viestintä keskitettäisiin valtioneuvoston kanslialle.2 

Hallituksen päätöksiä on arvostellut voimakkaasti myös professori Martin Scheinin. 

Viime maanantaina valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen vastasivat valmiuslain pykäliä koskeviin kysymyksiin ja Marinin mukaan näitä pykäliä ei oteta käytäntöön “täysimääräisenä”, vaan soveltaen.3 

Mainitut pykälät sisältyvät valmiuslain toiseen osaan, minkä säännöksien soveltaminen on mahdollista vain valmiuslain 6 §:n 1 momentin mukaisesti valtioneuvoston asetuksella.  Koska asetusta ei ole annettu, on valmiuslain 106-107 §:n soveltaminen laitonta. Tästä syystä valmiuslain ottaminen sovellettavaksi on tapahtunut lainvastaisesti.3 

Valmiuslaki Pandoran lippaana 

Huomion arvoista on, että valmiuslaista puuttuu täysin säännös siitä, kuinka tämä tarkoitettu poikkeusolojen soveltaminen lakkautetaan. 

Scheinin [2] mukaan valtioneuvosto ryhtyy soveltamaan valmiuslakia, ja kyseinen soveltaminen pysäytetään vain siinä tapauksessa, kun valtioneuvosto mitätöi laitimmaisenkin toimivaltuuksien käyttöönottoa koskevan asetuksen. Eduskunnalla ei ole valtuuksia esimerkiksi määrätä valmiuslain soveltamisen mahdollisuutta kumottavaksi, koska sen valvontavalta perustuu valmiuslaissa vain jo annettuihin asetuksiin, eikä täten siihen toimivallan siirtoon valtioneuvostolle, minkä valtioneuvosto on itse toteuttanut valmiuslain tiettyyn kriisityyppiin kohdistuneena.  

Mikäli poikkeusolojen lakkauttamisen säännös puuttuu, poikkeusolot eivät lakkaa koskaan, vaan valtioneuvostolla on avoin valtakirja milloin hyvänsä asetuksella ottaa käyttöön valmiuslain toimivaltuuksia. Tästä syystä valmiuslain Pandoran lipasta ei pitäisi kuuna päivänä avata kevyin taikka väärin perustein. 

“Koronapandemian” on valtaeliitin ase 

Jotkut esittävät, että salaliittoteoriat edustaisivat koronapelkopandemian taustalle sijoittuvan tietyn ihmisryhmän (esim., että poliittinen koneisto ja viranhaltijat olisivat kietoutuneet  “natsi-ideologian” viittaan, mikä on täysin absurdi ajatus), jolla olisi salainen suunnitelma esimerkiksi Suomessa.  

Toisaalta on täysin mahdotonta aukottomasti todistaa sitä, että onko maailmanlaajuinen koronatauti “viruksineen” salaisissa laboratorioissa kehitetty biologinen ase, vai luonnosta saatu tartunta. Tällöin on järkevintä päätyä toteamaan, että koronatartuntojen vaarallisuutta on yli kymmenenkertaa liioiteltu. Tähän liittyen on syytä ymmärtää myös se, että pelkopandemialla on negatiivisen globalisaation laajentumiseen tähtäävät pyrkimykset. 

[3]

Globaalisti ajatellen on täysin selvää, että yleismaailmallinen valtaeliitti on tehnyt “kärpäsestä härkäsen” eli koronailmiöstä on muodostettu Euroopan maiden hallituksien ja länsimaisen valtamedian kautta hysteria – pelkopandemia, jolla on säikytelty ihmiset hirvittävään kuolemanpelkoon. Tämä on tapahtunut siitä huolimatta, että koronatartunnat muodostavat varsin valjusta uhan terveydelle. Suomen hyvin heikko naishallitus tuskin edes ymmärtää, että he muodostavat vain entiteetin tai instrumentin globaalin valtaeliitin intressien toteutumiseksi. 

(On luoti siis väline – järjestelmä, jolla valta voidaan siirtää tietylle ryhmälle.) 

Globaali valtaeliitti, Bryssel ja viimekädessä juutalaismafia ovat suunnattoman tyytyväisiä yllä julkituotuun Suomen valmiuslain Pandoran lippaaseen, sillä sen ansiosta valtioneuvostolla on valtakirja toteuttaa suunnitelmiaan tai juutalaismafian salaisia teitä ohjautuvia ohjeistuksia. 

Juutalaismafian ohjauksessa oleva globaali valtaeliitti pyrkii tuhoamaan kansallisvaltiot ja murskaamaan kaikki pienyrittäjät ja ammatinharjoittajat. Tämä tarkoittaa enennen näkemätöntä työttömyyttä ja sosiaalista sekä taloudellista ahdinkoa. Tällöin yksityiset valtiot ajautuvat globaalien rahoituslaitosten entistä suurempaan “orjuuteen” ja yksityiset kansalaiset joutuvat valtion elatusavun varaan ja leipäjonoihin.  

Mainittakoon, että valtion esitetty budjetti kuluvalle vuodelle (2021) on noin 65,2 miljardia euroa. Talousarvio on 11,7 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katettaisiin lisälainanotolla. Vuoden 2021 lopussa valtionvelan arvioidaan nousevan noin 138 miljardiin euroa, mikä olisi noin 57 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Koronavirustilanteen terveysturvallisuuteen, kuten testaamiseen sekä hoitoon liittyvät menot ovat 1,6 miljardia euroa.4 

Valtion valtavat lainat lamaannuttavat koko talouselämän, joka ajautuu kansainvälisen talouseliitin ohjaukseen. Valtioiden ja kansalaisten viimeisetkin itsenäisyyden rippeet hupenevat Euroopan unionin [4] liittovaltiokehitykseen tai maailmanhallituksen muodostumisen prosessiin. 

Esimerkkejä sionistien ja juutalaismafian pyrkimyksistä kohti totaalista maailmanvaltaa 

Globaalin talous- ja poliittisen valtaliiton agenda, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut [5] muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen.  

Euroopan unionin johtajat sopivat 21.7.2020 Euroopan elpymissuunnitelmasta [6]. Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU, joka EU:n kommission mukaan on elpymisen nopeuttamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä mittavimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin [7]. Tällä yhteensä 1,8 biljoonan euron paketilla sanotaan elvytettävän covid [8]-19-pandemian jälkeistä rakentamista Euroopassa, joka olisi vihreämpi, digitaalisempi ja selviytymiskykyisempi.   

Aškenasijuutalainen miljardööri ja sijoituskeinottelija George Soros on ehdottanut ikuista lainaa ratkaisuksi Euroopan unionin velkataakan ongelmiin. Valtavirtaiset taloustieteilijät katsovat Euroopan velkataakan syntyneen suoraan esimerkiksi “koronapandemian” aiheuttamana. Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) ja STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà näkevät, että ikuiset lainat [9] olisivat ratkaisu Euroopan velkatason vaikeuksiin. 

Negatiivisen monikansallisen eliitin toimesta Euroopan Unioni romautettiin nykyiseen tilanteeseensa. Tämä on täysin laskelmoitua toimintaa, jossa koronahysteria näyttelee hyvin tärkeää roolia. Kuitenkin juutalaisten harvainvalta haluaa välttää romahtamisen käynnistämällä ”elpymisrahaston” välityksellä prosessin, joka johtaisi EU:n liittovaltio kehitykseen.   

“Koronapandemiasta” muodostetun pelkopandemian tai dystopian hyväksikäyttäjiä maailmanvalta pyrkimyksissään on pyramidin huipulla oleva juutalaismafia. Juutalaismafiasta voidaan käyttää myös ilmaisua Siionin Viisaat

Koska juutalaismafia on ollut kaikkien merkittävien vallankumouksien, ensimmäisen ja toisen maailmansotien5 ,6, Israelin  ja  [10]Yhdysvaltojen  [11] johtaman koalition aiheuttamien sotien taustavaikuttajina sekä synnyttäjinä, ovat he myös globaalin koronahysterian eli pelkopandemian todelliset luojat. Näiden globaalien pyrkimyksien välityksellä mainittu mafia on pyrkinyt entistä lähemmäs totaalista maailmanvaltaa.Juutalaismafian kansainvälisen politikoinnin tuloksena perustettiin Euroopan unioni [12], jonka tarkoituksena on viimekädessä auttaa juutalaismafiaa saavuttamaan maailmanvallan. 

Huomioita koronatilanteesta 

Koska olemme puhuneet tässä artikkelissa myös valmiuslaista, on syytä esittää muutamia huomioita yliampuvasta koronatilanteen vaarallisuudesta.  

Viime vuoden puolella Italiasta uutisoitiin, että valtaosa koronavirustartunnan saaneista olisi todellisuudessa oireettomia mutta kyvykkäitä levittämään tautia eteenpäin, British Medical Journal -lehti raportoi [13].  

Koska tartuttajina voidaan aivan perusteetta pitää myös henkilöitä, jotka ovat oireettomia, sillä vääristellen perustellaan vain koronarokotuksen tarpeellisuutta. Viime vuoden elokuuhun mennessä Suomessa oli todettu noin 8000 [14]  koronatartuntaa, mutta koska korona-, RT-PCR-testi on epävarma, ei luvun suuruuteen voida luottaa. Tartuntojen määrä on prosentuaalisesti häviävän pieni koko maan väestön määrästä, eikä sillä voida perustella k-rokotuksia, eikä valmiuslain toteuttamista. Tästä syystä terveysterroristeille on tärkeää nojautua myyttiin oireettomista “tartuttajista”. 

THL [15] ilmoittaa, että koronavirukseen menehtyneet vuoden 2020 puolella ovat lähes 90 prosenttisesti yli 70 vuotiaita, ja että taustalla on jokin sairaus. THL:n joulukuun 12. 2020 julkaistujen tilastojen mukaan korona on vaatinut Suomessa vuonna 2020 ainakin 409 ihmisen hengen (kuva; covid-19 kuolemat ikäryhmittäin). 

Tilastokeskuksen tiedot influenssan aiheuttamista kuolemista ovat vuodelta 2018. Silloin kuoli Suomessa influenssaan 436 henkilöä, joista yli 65-vuotiaita oli 415. Influenssa oli lisäksi myötä­vaikuttavana tekijä 264 kuolemassa.8 

Yhteensä influenssa siis mainittiin vuonna 2018 tasan 700 kuolintodistuksessa. Mainitulla vuonna Suomessa kuoli yhteensä 54 524 henkilöä.8 

Ennen COVID-19 kautta [16] Suomessa menehtyi vuosittain influenssaan arviolta 500–2 000 ihmistä. Myös vakavia pandemioita on ollut ennenkin. Miksi yhteiskuntaa ei Suomessa ole aikaisemmin vuosittain suljettu estämään kuolemaa influenssan kanssa?  

Yllä mainitusta selvästi voidaan päätellä, että koronataudin vaarallisuutta on hirvittävästi ylimitoitettu, sillä sehän ei ole Suomessa sen niinkään vaarallinen kuin mainitut influenssat. Koronassa jopa oireet ovat usein miedompia kuin influenssassa. Koronahysteria sulkutiloineen ja rokotuksineen palvelee globaalin valtaeliitin tavoitteita. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

1.Talouselämä (3.3.2021). Kuinka suuren virheen Sanna Marinin hallitus teki ilmoittaessaan epämääräisesti valmiuslain käyttöönotosta? Tästä vyyhdissä on todella kyse. Saatavina: 

Kuinka suuren virheen Sanna Marinin hallitus teki ilmoittaessaan epämääräisesti valmiuslain käyttöönotosta? Tästä vyyhdissä on todella kyse | Talouselämä (talouselama.fi) [1] 

2. The World News  (1.3.2021). IL. Soppa koronaviestinnästä paisuu – pääministeri Marin: Valmiuslain pykäliä ei sovelleta, asia selvitetään oikeudellisesti. Saatavina: Oikeusoppineet: Marinin hallituksen päätös koronaviestinnän keskittämisestä on laiton (theworldnews.net) [17] 

3. Martin Scheinin (1.3.2021). Perustuslakiblogi. Valmiuslaki otettiin sovellettavaksi lainvastaisesti. Saatavina: Martin Scheinin: Valmiuslaki otettiin sovellettavaksi lainvastaisesti – Perustuslakiblogi (wordpress.com) [2] 

4. Kirsi Turkki (15.12.2020). Kaleva. Valtion vuoden 2021 bud­jet­ti edus­kun­nan ham­pais­sa tänään – lisää velkaa otetaan lähes 12 mil­jar­dia. Saatavina: 

 Valtion vuoden 2021 budjetti eduskunnan hampaissa tänään – lisää velkaa otetaan lähes 12 miljardia | Kaleva [18] 

5. Freedman, Benjamin. Radio Islam. Saatavina: Benjamin Freedman – Juutalaisten ylivallan kannattajista pois loikannut – Radio Islam (islam-radio.net) [19] 

6. Viktor Suvorov (1990). Ice-Breaker: Who Started the Second World War? 

7. Steinhauser, Karl (suom. 1994). EU huomispäivän super- Neuvostoliitto 

8. Tilastokeskus. Influenssaan kuolleet (2018). 

_ _ _ _ 

Tuomas Malinen (23.7.2020). Salkunrakentaja. Ekonomisti: EU:n elpymisrahasto vie kohti tulonsiirtounionia ja liittovaltiota. Saatavina: https://www.salkunrakentaja.fi/2020/07/elpymisrahasto-liittovaltio/ [4]   

The Great reset. Saatavina: https://www.weforum.org/great-reset/ [5]    

European Council 

Council of the European Union (17.7.2020). Saatavina: 

 European Council conclusions, 17-21 July 2020 – Consilium (europa.eu) [6] 

MTV-uutiset (29.1.2021).  Perpetuaali on ikuinen laina – MTVuutiset.fi [9] 

The Jewish Holocaust in Gaza – Will things ever change? – Radio Islam (islam-radio.net) [10] 

Jewish Genocide in Iraq – Radio Islam (islam-radio.net) [11] 

Coudenhove Kalergi. Practical Idealism. Radio Islam. Saatavina:  ”Practical Idealism” by Coudenhove Kalergi – The Racist and Supremacist Roots of the Ideology behind the European Union – Radio Islam (islam-radio.net) [12]