- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Valkoisten kansanmurhan juuret

Poliitikot ja valtamedian edustajat käyttävät kansanmurha-termiä poliittisena lyömäaseena aina, kun se sopii heidän agendaansa. Mutta mikä on kansanmurhan sanatarkka määritelmä?

Wikipedian mukaan Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen kansanmurhana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi 9. joulukuuta 1948.

Sopimuksen 2. artikla määrittelee kansanmurhan seuraavalla tavalla:

”Joka jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain

 1. surmaa ryhmän jäseniä,
 2. aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja,
 3. ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän piirissä,
 4. pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen tai
 5. muulla vastaavalla tavalla olenaisesti huonontaa ryhmän elinehtoja,

3. artiklan mukaan rangaistavia tekoja ovat myös:

  1. kansanmurha
  2. kansanmurhan valmistelu
  3. julkinen kiihottaminen ja yllyttäminen kansanmurhaan
  4. kansanmurhan yritys
  5. avunanto kansanmurhaan

Palataan ajassa vuoteen 1922. Oletteko koskaan kuulleet Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergista?

Coudenhove-Kalergin wikipedia-sivut eivät mainitse sanallakaan hänen mahdollisista juutalaisista sukujuuristaan. Katso hänen kuvaansa ja vedä omat johtopäätöksesi. [1]

Coudenhove-Kalergi

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi oli vapaamuurari ja Paneurooppa-liikkeen presidentti. Liike perustettiin vuonna 1923. Liikkeen toimintaa rahoitti juutalaistaustainen Max Warburg. Coudenhove-Kalergi kirjoitti kirjassaan ”Käytännön Idealismi” (Praktischer Idealismus):

”Tulevaisuuden ihmiset ovat sekarotuisia. Tämän päivän rodut ja luokat tulevat häviämään. Tulevaisuuden euraasialais-negroidinen rotu, joka ulkoiselta olemukseltaan tulee muistuttamaan antiikin egyptiläisiä, asettaa kansojen erilaisuuden tilalle yksilöiden erilaisuuden.”

”Juutalaiset erottaa keskimääräisestä kaduntallaajasta heidän sisäsiittoisuutensa. Luonteenlujuus ja kirkas mieli tekevät juutalaisista tulevaisuuden urbaanin ihmisyyden kiistatonta eliittiä, todellista hengen yläluokkaa, kapitalismin ja vallankumouksen lipunkantajia.”

”Talouden, lehdistön sekä kulttuurin yläluokka, kaikkein korruptoituneimmista kirkkaimpaan kastiin, ovat juutalaisia. Henkinen ylivertaisuus tekee heistä tulevaisuuden aatelin kovimman ytimen.”

Myöhemmin omaelämänkerrassaan Coudenhove-Kalergi vahvistaa Warburgin rahoittavan Paneurooppa-liikkeen toimintaa. Hän kirjoittaa:

”Vuoden 1924 alussa saimme puhelun paroni Louis de Rothschildilta. Hänen ystävänsä, hampurilainen Max Warburg oli lukenut kirjani ja tahtoi tutustua meihin. Suureksi yllätyksekseni Warburg tarjosi täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa. Nuoren liikkeemme talous oli turvattu ensimmäisten kolmen vuoden ajan.”

”Max Warburg, yksi ainutlaatuisimmista ja viisaimmista miehistä ketä olen ikinä tavannut, rahoitti liikettämme. Hän kannatti Paneurooppa-liikettä elämänsä loppuun asti. Max Warburg järjesti minulle matkan Yhdysvaltoihin vuonna 1925. Tutustuin Paul Warburgiin ja rahoittaja Bernard Baruchiin.”

 

Mitä on tapahtunut Coudenhove-Kalergi-suunnitelman jälkeen?

Vuonna 1945, välittömästi toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, afrokaribialaisten ensimmäinen aalto saapui Isoon-Britanniaan SS Empire Windrush -aluksella. Maahanmuutto kasvoi kiihtyen 50- ja 60-lukujen aikana. Työvoimapulan väitettiin uhkaavan lääke- ja ajoneuvoteollisuutta. Väite oli silkkaa palturia! Jokainen, joka tuntee taloustieteen perusteet ymmärtää työllisyyden riippuvan kysynnästä ja tarjonnasta. Jos jollakin alalla ei ole tarpeeksi työntekijöitä, palkkaa korotetaan kunnes työntekijöitä on riittävästi. Väite, jonka mukaan maahanmuuttajia tarvittiin sellaisiin töihin, joita britit eivät halunneet tehdä, on pelkkä veruke Coudenhove-Kalergi-suunnitelman toteuttamiselle. Tämä tuo lisäarvoa väitteelle, jonka mukaan toisen maailmansodan [2] tarkoituksena oli yksinkertaisesti laskea valkoisten määrää, jotta Britannian hallitus voisi korvata heidät ei-valkoisilla sodan päätyttyä.

Briteille ei anneta edes mahdollisuutta äänestää siitä, tulisiko maahanmuuttoa ylipäätään sallia, vaikka se johtaisikin Ison-Britannian historian suurimpaan rodulliseen muutokseen. Briteille ei tulla ikinä myöntämään mahdollisuutta äänestää maahanmuutosta. Kenties tämä johtuu kaksipuoluejärjestelmästä. Tai sitten se johtuu puolueiden toistaiseksi nimeämättömistä takapiruista: The Labour Friends Of Israel ja The Conservative Friend Of Israel tulevat ensimmäisenä mieleeni…

Muutamat viisaat ihmiset Yhdysvalloissa ymmärsivät juonen. Vuonna 1950 Atlantan Kristillinen juutalaisvastainen puolue [3] Georgian osavaltiosta julkaisi lentolehtisen seuraavin sanoin:

”JUUTALAINEN ELÄMÄ, Kommunistisen puolueen juutalaisjaoston virallinen elin, julkaisi seuraavan tekstin vuoden 1950 kesäkuun numeron sivulla 8:

’Juutalaisina kommunisteina meidän täytyy ottaa ohjat käsiimme ja kouluttaa juutalaiset massat taistelemaan valkoista ylivaltaa vastaan kaikilla rintamilla. Otamme täysin päinvastaisen kannan kuin kamppailussa mustien oikeuksien puolesta. Tämä on elintärkeää kamppailussa juutalaiskansan oman turvallisuuden ja tulevaisuuden puolesta.’

Jotkut hämmästyivät kuullessaan, ettei NAACP:n (National Association for the Advancement of Colored People [4]) presidentti ole musta, vaan juutalainen nimeltä Arthur Spingarn. Juutalaiset ovat etunenässä lakkauttamassa Atlantan koulujen rotuerottelujärjestelmää.

NAACP tukee kaikkia korkeimpaan oikeuteen tehtyjä kanteita rotuerottelun lopettamisesta valkoisissa kouluissa, ravintoloissa, linja-autoissa ja hotelleissa. Kaikki tärkeät juutalaisjärjestöt vastustavat rotuerottelua sekä ovat allekirjoittaneet vetoomuksen kongressille valkoistenvastaisen FEPC-lain puolesta [Israelissa he suhtautuvat rotuerotteluun täysin päinvastaisella tavalla [5]. Suom. huom.].

Juutalainen Julius Rosenwald lahjoitti 30 miljoonaa dollaria rodunsekoitusta edistäville järjestöille ja kirjoittajille. Kerran sekoittunut rotu ei palaa koskaan ennalleen.

Valkoisen täytyy herätä, sillä meitä vastaan hyökätään!

Mikäli haluat lisää tietoa juutalaisten muodostamasta uhasta valkoiselle rodulle, kirjoita:
Kristillinen juutalaisvastainen puolue
Postilokero 48
Atlanta, GA.”

Heidän varoituksensa kaikui kuuroille korville ja peloista tuli todellisuutta.

 

Vuosi 1965

Laki maahanmuutosta ja kansalaisuudesta [6] (The Immigration and Nationality Act of 1965) astui voimaan Yhdysvalloissa. Lain tarkoituksena oli sallia maahantulo afrikkalaisille sekä aasialaisille maahanmuuttajille. Edeltävä lainsäädäntö oli perustunut rodullisen väestöjakauman säilyttämiseen samankaltaisena. Esimerkkinä kansallisuuden perusteella rajoittavasta lainsäädännöstä voidaan mainita seuraava tilanne. Mikäli 1960-luvulla 25 % amerikkalaisista on saksalaistaustaisia, saksalaisia päästettäisiin maahan vain 25 % vuoden kokonaiskiintiöstä. Näin maan rodullinen ja kulttuurillinen tila pysyisi muuttumattomana. Ei pidä mennä halpaan juutalaisvetoisen valtamedian [7] pönkittäessä myyttiä ”maahanmuuttajien kansakunnasta”. Amerikka oli vuodesta 1776 aina vuoteen 1965 saakka valkoisten eurooppalaisten kansakunta.

Juutalainen senaattori Jacob Javits kampanjoi kiivaasti valkoisen Amerikan kohtaloksi koituvan lain puolesta. Hän kirjoitti artikkelin otsikolla ”Avataan portit”, ehdottaen 500 000 maahanmuuttajan vuosikiintiötä seuraavan kahdenkymmenen vuoden ajalle vailla minkäänlaisia kansallisia rajoitteita.

Useat eri järjestöt lobbasivat Senaatin alakomiteaa avoimen maahanmuuton puolesta vuosia ennen lakialoitteen läpimenoa. Mitkä järjestöt? Amerikan juutalaiskongressi, Juutalaisten federaatio, ACLU, B’nai B’rith…

Laki tunnetaan myös nimellä Hart-Celler laki. Nimi juontuu aloitteentekijöiden kongressinedustaja Emanuel Cellerin (juutalainen) ja Philip A. Hartin nimestä. Hart ei ollut juutalainen, mutta hän teki tiivistä yhteistyötä Amerikan maahanmuutto- ja kansalaisuuskonferenssi –ryhmän kanssa ennen 1965 lain läpimenoa. Kyseinen järjestö piti sisällään kaksitoista juutalaista ryhmää, mukaan lukien juutalaisten miehittämä ACLU.

Toisin sanoen, ennen lain voimaantuloa käytännössä kaikki maahanmuuttajat olivat valkoisia. Lain jälkeen lähes kaikki maahanmuuttajat ovat olleet ei-valkoisia. Laki oli vain ja ainoastaan kommunistien juoni tasavallan kukistamiseksi.

Kommunistisen puolueen propagandajuliste. [8]

Kommunistisen puolueen propagandajuliste.

Palaa takaisin alkuun ja lue uudelleen artiklat 2. ja 3 Yhdistyneiden kansakuntien kansanmurhanvastaisesta julistuksesta. Syyllistyivätkö vuoden 1965 lakia kannattaneet ”jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain”?

 

Samaan aikaan Britanniassa

Isossa-Britanniassa juutalainen sisäministeri Frank Soskice saattoi voimaan ”lain rodullisista suhteista”, minkä oli, yllättäen, laatinut Britannian juutalaisten komitea. Tämä johti Rodullisen tasavertaisuuden komitean perustamiseen sekä lopulta niin kutsuttuihin vihapuhelakeihin. Valkoisten brittien soraäänet maahanmuutosta haluttiin vaientaa, jotta heidän esi-isiensä rakentama yhteiskunta taantuisi kansojen ja rotujen sekamelskaksi.

Olisiko mitenkään mahdollista, että Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian rodullisen rappeuttamisen takana hääräävät ryhmät olisivat noudattaneet David Petegorskyn, Amerikan juutalaiskongressin puhemiehen neuvoja? Vuoden 1948 lainauksessa hän toteaa:

”Juutalaiset voivat selviytyä vain demokraattisen ja edistyksellisen yhteiskunnan puitteissa. Instituutioiden ja julkisten käytäntöjen tulee ilmentää kulttuurien moninaisuutta.”

Pyydän jälleen lukemaan artiklat 2. ja 3. Yhdistyneiden kansakuntien kansanmurhanvastaisesta julistuksesta sekä kysymään itseltänne: oliko ”lain rodullisista suhteista” laatineilla tarkoituksena ”jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain”.

Siirrytään vuoteen 2008, jolloin Euroopan suvaitsevaisuuden ja sovittelun neuvosto (European Council on Tolerance and Reconciliation, ECTR) piti perustamistilaisuuden Pariisissa. Neuvoston varapuhemies, juutalaistaustainen Puolan presidentti (1995-2005) Aleksander Kwasniewski lausui:

”Integrointi tulee olemaan toimintamme tärkeimpiä painopisteitä. Molempien osapuolten täytyy osallistua tähän prosessiin. Isäntämaan täytyy ymmärtää monikulttuurisuuden rikastuttava vaikutus. Mutta maahanmuuttajien täytyy oppia isäntämaan kieli ja kunnioittaa paikallisia tapoja.”

Palaavatko mieleesi artiklat 2 ja 3?

 

Vuosi 2010

Juutalainen Barbara Lerner Spectre perustaa Paideia-instituutin. Hän paljasti jo kauan jatkuneen rodunsekoitussuunnitelman valkoisten kansakuntien päänmenoksi.

Israelin lähetysviraston uutisissa Spectre toteaa:

”Luulen antisemitismin nostavan päätään, koska Eurooppa ei ole vielä sopeutunut monikulttuuriseen elämäntapaan. Meillä merkittävä rooli tulevassa muutoksessa, minkä täytyy tapahtua. Eurooppa ei ole vielä oppinut olemaan monikulttuurinen. Euroopan yhteisöt eivät tule olemaan niin monoliittisia kuin menneellä vuosisadalla. Juutalaiset tulevat olemaan muutoksen keskiössä. Se on suuri askel Euroopalle otettavaksi. Heidän yhteisöistään tulee monikulttuurisia sekä meitä juutalaisia paheksutaan johtavan roolimme vuoksi. Mutta ilman tuota roolia ja koko muutosta Eurooppa ei tule selviämään.”

Hän toteaa varsin pahaentisesti, että valkoisten kansakuntien on otettava vastaan kaikki tänne saapuvat maahanmuuttajamassat. Muuten nämä kansakunnat tuhotaan. Vuonna 2014 Norjan rasisminvastaisen keskuksen juutalainen varajohtaja Ervin Kohn kehuskeli: [9] ”Norjalaisilla yhteisöillä on vain vähän kokemusta etnisistä vähemmistöistä, joten työnsarkaa riittää!”

Huomatkaa kuinka useat juutalaiset kohdistavat toimintansa nyt Pohjoismaihin, missä sijaitsevat Euroopan viimeiset lähes täysin valkoiset yhteiskunnat. Jopa valtamedia myöntää, että Lontoossa valkoisista on tullut vähemmistöä. Mikäli kaipaat todisteita, katso alla oleva video.

Palataan Barbara Lerner Spectreen ja Ervin Kohniin. Luuletko heidän lausuntojensa rikkovan kansanmurhan vastaista lainsäädäntöä, ja voitaisiinko heidät tuomita ”jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän kokonaisvaltaisen tai osittaisen hävityksen” valmistelusta?

Siirrytään mediamaailmaan. Vuonna 2006 TheMediaChannel.org tuotti kuvaajan [10], mistä ilmeni juutalaisten vaikutusvalta kuudessa maailman suurimmassa media-alan yrityksessä. Nämä yritykset ovat: Vivendi Universal, AOL Time Warner, Disney, News Corporation, Viacom ja Bertelsmann AG.

Kuten näet, juutalaistaustaiset liikemiehet hallitsevat kirjaimellisesti tuhansia sanomalehtiä sekä televisiokanavia. Mediaa käytetään monikulttuurisuuden (mikä on kiertoilmaisu valkoiselle kansanmurhalle) edistämiseen. Oletteko ikinä miettineet, miksi ”monikulttuurisuutta” ajetaan vain valkoisissa yhteiskunnissa? Oletteko ikinä kuulleet vastaavanlaista puhuttaessa Kiinasta, Intiasta tai Afrikasta? Tietenkään ette! Näissäkin maissa alkuperäisväestö muodostaa enemmistön. Median syöttämän propagandan tarkoituksena on Coudenhove-Kalergi-suunnitelman viimeisen vaiheen läpivienti, eli valkoisen rodun tuhoaminen sekoittamalla meidät ei-valkoisiin siirtolaisiin.

 

Kysykää itseltänne:

Kuinka monta rotujenvälistä parisuhdetta olet nähnyt mainoksissa, televisiossa tai elokuvissa?

Kuinka monta ei-valkoista näet uutistenlukijana tai toimittajana? Onko heidät sijoitettu strategisiin paikkoihin älyllisen vaikutelman korostamiseksi?

Kuinka usein valkoinen mies esitetään elokuvissa, televisiossa tai mainoksissa heikkona tai typeränä nörttinä? Samaan aikaan musta mies esitetään jalona ja vahvana naistenkaatajana?

Kuinka monta maskuliinista valkoista miestä olet nähnyt viime vuosina musiikkiteollisuudessa? Vai ovatko he pääosin neitimäisiä metroseksuaaleja? Samaan aikaan mustat räppärit esitetään miehisyyden perikuvana.

flo rida [11] metro [12]

Kuinka usein näet uutisia selvittämättömistä ryöstöistä, raiskauksista tai murhista, joissa epäiltyä kuvataan kiertoilmaisuin, vaikka viranomaiset tietävät asian todellisen laidan? Mikäli rikollinen osoittautuu ei-valkoiseksi, pidätyksestä tai oikeudenkäynnistä ei kirjoiteta samalla antaumuksella kuin valkoisten rikoksista.

Kuinka usein rasismi nousee uutisten pääaiheeksi, vaikka olisi tärkeämpiäkin aiheita, kuten sodat, henkirikokset tai talous?

Kuinka monta rasisminvastaista kampanjaa olet nähnyt urheilussa?

Kuinka usein kuuletkaan ihmisiä kutsuttavan ”vihaajiksi” tai ”rasisteiksi” vain, koska he kritisoivat kärkkäästi totalitaarisen hallituksemme aggressiivista väestönvaihtopolitiikkaa? Heidän sanomisiaan nimitetään ”viharikoksiksi”, vaikka sananvapaus on demokraattisten yhteiskuntien perusoikeus. Eikö valkoisten rodullinen ja kulttuurillinen kansanmurha ole sananmukainen viharikos?

Juutalaiset johtivat Yhdysvaltojen "kansalaisoikeusliikettä", jonka etulinjassa oli Martin Luther Kingin kaltaisia mustia. [13]

Juutalaiset johtivat Yhdysvaltojen ”kansalaisoikeusliikettä”, jonka etulinjassa oli Martin Luther Kingin kaltaisia mustia.

 

Kuinka usein tätä tapahtui kaksikymmentä vuotta sitten?

Miksi maahanmuuttoa ajetaan jokaisen poliittisen puolueen ohjelmassa kaikissa valkoisissa maissa? Miksi viimeisen viiden vuoden aikana maahanmuuttoa on lisätty räjähdysmäisesti? Niin sanottu valtavirtaoikeisto lupaa jokaisella vaalikaudella vähentää maahanmuuton määrää. Kukaan ei kuitenkaan ehdota maahanmuuton lopettamista ja saapuneiden maahanmuuttajien palauttamista takaisin kotimaihinsa. Jos puolueet ovat niin isänmaallisia ja oikeistolaisia kuin väittävät olevansa, miksi he eivät ehdota tätä?

Vuoden 1965 maahanmuuttolaki on muutenkin pelkkä kuollut kirjain, sillä rajamme ovat sepposen selällään. Laittomista maahantunkeutujista on tullut ”laittomia siirtolaisia”, tai kuten nykyään sanotaan, ”paperittomia työläisiä”. Kaikille tulisi tietenkin suoda täydet kansalaisoikeudet, vaikka he ovat rikkoneet lakia tunkeutumalla luvatta maahan.

Yhdysvaltain kongressissa ja senaatissa monikulttuurisuutta ajavat voimakkaimmin päättäjät, joilla on Yhdysvaltojen ja Israelin kaksoiskansalaisuus. Vaikka juutalaiset muodostavat vain 2 % Amerikan väestöstä, ovat he määräänsä suhteutettuna täysin yliedustettu ryhmä valtapolitiikan huipulla.

 

Hollywood

Media peittelee systemaattisesti rotujenvälisiä rikoksia silloin, kun tekijä on musta ja uhri valkoinen. Colin Flaherty julkaisi kirjan nimeltä White Girl Bleed A Lot: The Return of Racial Violence to America and How the Media Ignore It. Kirjassa on esitetty yli 500 mustien valkoisiin kohdistamaa väkivaltarikosta ja kuinka media on päättänyt vaieta niistä.

Vuonna 2008 juutalaistaustainen toimittaja Joel Stein kirjoitti artikkelin Los Angeles Timesiin otsikolla ”Ketkä pyörittävät Hollywoodia?” [The Times of Israel puolestaan julkaisi artikkeleiden juutalaisten vaikutusvallasta valtamediassa. [14] Suom. huom.]. Stein kehuskeli kaikkien suurimpien studioiden johtajien olevan juutalaisia. Kuten tiedämme, Hollywood-elokuvia näytetään kaikkialla maailmassa. Viihdeteollisuus muokkaa yleisöstä liberaaleja lampaita. Mitä uudempi elokuva, sitä todennäköisemmin näet sekarotuisia näyttelijöitä. Kun rodunsekoitus saadaan näyttämään normaalilta, ihmiset hyväksyvät sen.

Hollywood-Jews [15]

Et näe missään televisio-ohjelmassa tai elokuvassa raakaa mustien valkoisiin kohdistamaa väkivaltaa. Sellaisia tapauksia, mistä voimme lukea Colin Flahertyn kirjasta.

Vaikka paikalliset mediat joutuvat uutisoimaan myös mustien tekemistä rikoksista, miksei kansallinen uutiskynnys ylity? Miksi kansallisen tason valtamedia ruoskii vain valkoisia?

Maahanmuuttajat elävät kantaväestöä useammin sosiaalituen varassa. Jokaisesta lapsesta maksetaan enemmän tukia. Ja kuka maksaa tuet? Sinä. Toisin sanoen, siirtolaisten kannalta on edullista lisääntyä mahdollisimman usein. Mikäli käy töissä, jokainen lapsi tarkoittaa uutta suuta ruokittavaksi ja lisää menoja. Sosiaalituista riippuvaiset saavat sitä enemmän rahaa, mitä enemmän lapsia heillä on. Mitä enemmän lapsia, sitä suuremman asunnon valtio tarjoaa. Toisin kuin sinä, joka joudut tyytymään siihen, mihin sinulla on varaa. Ymmärrätkö nyt, miksi hallitus elättää maahanmuuttajamassoja valkoisten veronmaksajien kustannuksella?

Väestöräjähdys Intiassa, Kiinassa, Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa on aivan omaa luokkaansa. Puhumattakaan maahanmuuttajien korkeammista syntyvyysluvuista verrattuna valkoisiin kansoihin. Mutta tiesitkö, että…

 

Yhteenveto

Juutalaistaustaiset rahoittavat Coudenhove-Kalergi-suunnitelmaa. Suuret juutalaiset etujärjestöt lobbasivat ja panivat täytäntöön Yhdysvaltain maahanmuuttolain sekä Ison-Britannian lain rodullisista suhteista. Juutalaisjohtoinen lännen valtamedia syöttää taukoamatta rodunsekoituspropagandaa. Kaksi juutalaista kertoo avoimesti ryhmänsä pyrkimyksestä muuttaa Ruotsin ja Norjan rodullista profiilia.

Kerta kiellon päälle, lukekaa artiklat 2. ja 3. YK:n julistuksesta sekä kysykää itseltänne: Onko mainitsemieni henkilöiden ja ryhmien tarkoituksena ”jonkin kansallisen, rodullisen, etnisen tai uskonnollisen ryhmän taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain”?

Monilla järjestäytyneillä juutalaisyhteisöillä on jäsenmääräänsä nähden suhteettoman paljon poliittista valtaa puoluerahoituksen sekä lobbausryhmien toiminnan vuoksi. Juutalaisomisteinen läntinen valtamedia markkinoi rodunsekoitusta ja monikulttuurisuutta, minkä tarkoituksena on valkoisten määrän supistaminen. Jos tätä ei voi nimittää valkoisten kansanmurhaksi niin ei sitten mitään!

 

Tapaus on loppuunkäsitelty!

 

Aiheesta lisää:

Israelilaispoliitikko: ”Olemme Siionin viisaita ja hallitsemme Amerikkaa” [16]
Kuka hallitsee kansainvälistä mediaa 2015? [17]
Suomen juutalaislehti:”Juutalaiset hallitsevat Hollywoodia” [18]