- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Vaalitarkkailijat Suomeen ensi kertaa

Suomeen on ensi kertaa tulossa viralliset vaalitarkkailijat Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö ETYJin vaalitarkkailuorganisaatio ODIHR:sta. Vaalitarkkailuorganisaation edustajat antoivat tällä viikolla esiraporttinsa huhtikuussa pidettäviä eduskuntavaaleja koskien.

ODIHRin edustajat tapasivat Helsingissä tammikuun lopussa puolueiden edustajia sekä vaalitoimitukseen liittyviä tahoja. Vaalitarkkailuasiaa ponnekkaasti ajanut Itsenäisyyspuolueen edustaja painotti puolueen huolta Yleisradion tavasta tuottaa vaaliohjelmansa eduskunnan ulkoisia puolueita syrjien.

ODIHRin esiraportti nostaakin esille Itsenäisyyspuolueen median epätasa-arvoisesta kohtelusta tekemän huomautuksen.
– Jotkut lausunnonantajat lausuivat huolensa, että pienemmät ja eduskunnan ulkopuoliset puolueet saavat harvempia mahdollisuuksia esittää mielipiteensä kuin eduskuntapuolueet. Samanaikaisesti mediat korostivat sitoutumistaan tarjota mahdollisuuksia kaikille kilpaileville puolueille osallistua väittelyihin ja esiintyä lähetyksissä, mainittiin järjestön raportissa.

Edelliseen raportin lauseeseen tiivistyy Itsenäisyyspuolueen huoli median epätasa-arvoisesta kohtelusta.
– Yle on lain nojalla velvoitettu kohtelemaan kaikkia puolueita tasaveroisesti, eikä tee sitä, ja lisäksi Ylen esimerkkiä seuraten muutkaan mediat eivät enää kohtele puolueita tasaveroisesti. Siis Ylen vastuuton toiminta on paitsi laitonta myös ohjesääntönä sille, miten maassa on sallittua toimia, ilmaisee Itsenäisyyspuolueen puoluesihteeri Saku Mättö.

Itsenäisyyspuolue vaatii Yleisradiota muuttamaan vaalitenttinsä  puoluevalinnan  tapahtuvaksi arvonnan perusteella tai muulla oikeudenmukaisella tavalla kaikki puolueet kattavaksi.

ODIHRin esiraportti päättyy toteamukseen, että Suomen eduskuntavaaleihin lähetetään nyt ensi kertaa normaali vaalitarkkailulähetystö, joka tulee paneutumaan vaalien tapahtumiin muun muassa tasapuolisen medianäkyvyyden osalta.

ODIHRin suomenraportti: http://bit.ly/odihr-suomi. [1]