- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Tutkimus: miljoonan suomalaisen ”mitta on täysi”

Suomalaisen ajatuspajan teettämän tutkimuksen mukaan kansalaisten tyytyväisyys nykyiseen järjestelmään on heikentynyt. 28-sivuisen raportin mukaan jopa 75 % vastaajista oli sitä mieltä, että hyvän elämän edellytykset ovat heikentyneet.

Raportin voi kokonaisuudessaan lukea täällä [1].

Kansalaisista 82 % uskoo, että eriarvoistuminen uhkaa suomalaista yhteiskuntaa. Myös usko demokratiaan ja työnteolla menestymiseen on karissut. Toisaalta raportti valaa uskoa suomalaisiin; 59 prosentin enemmistö kokee, että valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti suomalaisten toimeentulosta, 51 prosentin mielestä massamaahanmuutto uhkaa suomalaista yhteiskuntaa.

Omaehtoinen puolustustoimintakin saa suomalaisten hyväksynnän. 56 prosenttia kansalaisista katsoo, että vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa tulisi tukea enemmän. Vastaajista joka viides (21 %) olisi tarpeen tullen valmis osallistumaan oman kotialueensa turvaamiseen.

Suomalaisista 31 prosenttia hyväksyy myös suoran toiminnan, mikäli se tehdään oikean asian puolesta. 21 prosenttia olisi valmis itse osallistumaan suoraan toimintaan tarpeen vaatiessa.

Tutkimuksessa osa kansalaisista voitiin jakaa neljään kategoriaan:

  1. Huolettomat (12 %)
  2. Epäluuloiset (5 %)
  3. Pettyneet (21 %)
  4. Mitta täynnä (22 %)

Jaottelun ulkopuolelle jäi noin 40 prosenttia suomalaisista.

Raportissa tutkija David Arterin kuvailee, kuinka pitkään hyvinvointiyhteiskuntina pidetyt Pohjoismaat ovat muuttuneet levottomiksi yhteiskunniksi muun muassa maahanmuuton vuoksi. Raportissa ei käsitelty syitä massamaahanmuuton [2] tai eriarvoisuuteen johtavan talouspolitiikan [3] taustalla.