- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Tutkimukset: taikasienillä erittäin tehokas vaikutus mielenhäiriöihin

Kesäkuussa 2015 raportoimme psykedeelien käytöstä mielenhäiriöiden hoidossa [1]. Erityisesti psilosybiini osoittautui lupaavaksi kroonisen ahdistuksen ja masennuksen hoidossa. Länsimainen lääketiede sai viitteitä yhdisteen potentiaalista jo 1940-luvulla, mutta Huumeiden vastainen sota tyrehdytti lääketieteellisen tutkimuksen.

Nyt kun huumesodan epäoikeudenmukaisuus on paljastettu läpikotaisin, tutkimus keskittyy jälleen psilosybiinin uskomattomaan, luontaiseen voimaan. Johns Hopkinsin yliopiston William Richards on antanut ihmisille psilosybiiniä 15 vuoden ajan. 2006 hän julkaisi ensimmäisen tutkimuksensa [2] osoittaen käyttökelpoisuuden lääkkeenä.

Tuo tutkimus nostatti mielenkiinnon psykedeelien tutkimista kohtaan. Joulukuun 1. päivä julkaistiin kahdesta suuresta kliinisestä tutkimuksesta toisen tulokset Journal of Psychopharmacology –lehdessä – osoittaen jälleen psilosybiinin merkittävän vaikutuksen masennukseen ja elämän loppuvaiheen stressiin.

Tutkimusten otsikot [3]:

Rapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with life-threatening cancer: a randomized controlled trial

Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial

Ensimmäisen tutkimuksen vetäjät kiteyttivät tulokset seuraavasti:

”Ennen vaihtoa psilosybiini sai aikaan välittömän, huomattavan ja pysyvän parannuksen ahdistukseen ja masennukseen ja johti vähentyneeseen syövästä johtuvaan matalaan mielialaan ja toivottomuuteen, parempaan henkiseen hyvinvointiin ja korkeampaan elämänlaatuun. 6,5 kuukauden seurantajaksolla psilosybiini yhdistettiin pysyvään anksiolyyttiseen ja antidepressiiviseen vaikutukseen (arviolta 60-80 prosentilla osallistujista masennus tai ahdistus väheni kliinisesti merkittävästi), pysyviin hyötyihin eksistentiaalisen stressin ja elämänlaadun kanssa, kuten myös parempaan asenteeseen kuolemaa kohtaan. Psilosybiinin aikaansaama mystinen kokemus sai aikaan psilosybiinin ahdistusta ja masennusta helpottavan vaikutuksen.”

Toisen tutkimukset vetäjät tekivät johtopäätöksen:

”…yksi annos psilosybiiniä sai aikaan merkittävän ja kestävän lievityksen masentuneeseen mielentilaan ja ahdistukseen sekä nosti elämänlaatua ja vähensi kuolleisuutta ahdistuspotilailla, joilla oli diagnosoitu vakava-asteinen syöpä. Potilaiden omien arvioiden sekä kliinikoiden ja ulkopuolisten havainnoitsijoiden mukaan vaikutus kesti vähintään 6 kuukautta. Kliininen kokonaisvaste 6 kuukauden ajanjaksolla kliinisesti arvioidussa masennuksessa oli 78 % ja ahdistuksessa 83 %.”

Kummassakaan tutkimuksessa ei havaittu vakavia haittavaikutuksia, vaikkakin alle 18 prosenttia potilaista koki jonkinasteista pahoinvointia, päänsärkyä tai muita oireita, jotka eivät edellyttäneet hoitoon puuttumista.

Osalla potilaista kokemus oli suoraan sanottuna uskomaton [4]. Ahdistus ja pelko kalvoi Dinah Bazeria, hänellä oli diagnosoitu munasarjasyöpä. Psilosybiinihoidoilla hän kykeni visualisoimaan pelkonsa ruumiilliseen muotoon, jonka hän kohtasi ja karkoitti.

Bazer on oman ilmoituksensa mukaan ateisti, mutta hän kuvailee silloista olotilaansa hengellisin käsittein.

”Minua kylvetettiin Jumalan rakkaudessa, ja se jatkui tuntien ajan,” Bazer sanoi. ”En pysty mitenkään muuten kuvailemaan tätä uskomattoman voimakasta kokemusta.”

Pelko, masennus ja ahdistus eivät ole palanneet.

Hänen myyttinen kokemuksensa on monille vaikeasti sairaille potilaille tyypillinen, ja se voi mullistaa elämän positiivisella tavalla. Kokemusta voidaan kuvailla traumanjälkeisen stressihäiriön(PTSD) vastakohtana, jossa yksittäinen kokemus voi aiheuttaa pysyvän negatiivisen vaikutuksen mielentilaan.

Tämän vuoksi toisen tutkimuksen vetäjä, Roland Griffiths, sanoo psilosybiinin vaikuttavan tehokkaasti ”kuin leikkaus”.

Tutkijat ja lääkärit kirjoittivat 10 kommentaaria julkaisuun [5] uusien kliinisten tutkimusten tärkeydestä.

”Niille ihmisille, jotka ovat omaksuneet Reaganin aikaisen huumesodan ”huumeet tuhoavat aivosi”-asenteen, psilosybiini voi vaikuttaa oudolta ja mahdollisesti jopa vaaralliselta vakavien mielenhäiriöiden lääkehoidolta,” Imperial College Londonin neuropsykofarmakologi David Nutt kirjoittaa pääkirjoituksessa. Mutta tutkimuksen korkean laadun ja sen saaman vahvan tuen – ”kommentaattorien listalta löytyy Amerikan ja Euroopan psykiatrian keskeisimmät nimet” – tulisi ”vakuuttaa kaikki epäilijät että psilosybiinin käyttö on täysin hyväksyttävän modernin psykiatrian rajoissa,” Nutt jatkaa.

Kuten kannabiksenkin tapauksessa, liittovaltion hallitus jarruttaa tutkimusta luokittelemalla psilosybiinin ensimmäisen luokan huumeeksi, mikä vaikeuttaa huomattavasti sitä, kuinka helposti tutkijat saavat ainetta käyttöönsä ja voivat kokeilla sitä. Sota huumeita vastaan on sotaa kansaa vastaan. Todellinen rikos on se, että hallitus riistää kärsiviltä ihmisiltä tämän uskomattoman hoidon huumesodan ja poliittisen korruption vuoksi.

 

Lähde: The Free Thought Project.com [6]

Lue myös: Psykedeelien lääketieteelliset hyödyt [7]