- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Tutkija: WHO:n rokoteturvallisuuskomitea syyllistynyt väärinkäytöksiin

Tutkija Sin Hang Lee lähetti avoimen kirjeen Maailman terveysjärjestölle. Kirjeessä Lee syyttää rokoteturvallisuuskomitean jäseniä japanilaisviranomaisten tietoisesta harhaanjohtamisesta. Ryhmä antoi harhaanjohtavaa tietoa rokotteiden Gardasil ja Cervarix haittavaikutuksista.

Voit lukea alkuperäisen kirjeen täältä [1].

Cc:
The Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, [email protected]
Minister of Health, Labour and Welfare, Japan, [email protected]
Thomas Frieden, Director CDC, [email protected]
Vice-Chancellor, Professor Stuart McCutcheon, The University of Auckland,
[email protected],ac.nz
Lähettäjä: Sin Hang Lee, MD [email protected]
Päiväys: 14 tammikuuta, 2016

Hyvä tri. Chan:

Lääkärinä ja tiedemiehenä olen huolissani eräiden rokoteturvallisuuskomitean (GACVS), Maailman terveysjärjestö WHO:n, CDC:n sekä muiden tieteen ja terveysalan ammattilaisten lausunnoista, jotka annettiin hieman ennen julkista kuulemistilaisuutta, joka käsitteli HPV-rokotteen turvallisuutta Tokiossa, Japanissa 26. helmikuuta 2014. Olen saanut haltuuni asiakirjoja, joiden uskon osoittavan lukuisten yksityishenkilöiden sekä järjestöjen johtaneen Japanin viranomaisia tietoisesti harhaan. Tapaus liittyi Ihmisen papilloomavirus(HPV)-rokote Gardasilin ja Cervarixin turvallisuuteen. Kyseisten rokotteiden käyttöä suositeltiin tuohon aikaan.

Olen varma että olette tietoisia näihin rokotteisiin liittyvistä kiistakysymyksistä, joita on esitetty muualla maailmassa. Olen myös varma, että olette tietoisia, että luottamus kansallisiin ja kansainvälisiin terveysviranomaisiin on heikoimmillaan kaikkialla maailmassa.

Mikäli tämän kirjeen väitteet osoittautuvat oikeiksi, on syytä käynnistää välitön tutkinta tapaukseen liittyviä tahoja kohtaan, jotta yleisön luottamus saadaan palautettua. Pyydän ryhtymään toimenpiteisiin pikaisesti ja päättäväisesti, sillä tapaus on julkisen terveyden kannalta kriittinen.

FOI kysely ja aiheeseen liittyvät viestit

Paljastuneissa sähköpostiviesteistä kävi ilmi, että tri Robert Pless, rokoteturvallisuuskomitean puheenjohtaja, tri Nabae Koji Japanin terveysministeriöstä, CDC:n tri Melinda Wharton, Uuden-Seelannin Auckland Universityn Helen Petousis-Harris sekä muut (mukana oli myös WHO:n virkamiehiä) ovat olleet mukana kuviossa, jossa japanilaisasiantuntijoita johdettiin tietoisesti harhaan Ihmisen papilloomavirus(HPV) –rokotteen turvallisuudesta ennen julkista kuulemista Tokiossa 26. helmikuuta 2014, sen aikana ja sen jälkeen. Uskon tämän tiedon johtaneen GACVS:n marraskuun 12. 2014 lausuntoon HPV-rokotteen turvallisuudesta. Lausunto sisälsi seuraavan kappaleen:

”On julkaistu monia tutkimuksia, joissa HPV L1 –geenifragmentteja on löydetty laboratorionäytteistä HPV-rokotteen jälkeen[13, 14]. Näiden tutkimusten mukaan [fragmenttien esiintymisellä] oli yhteys tulehdustiloihin, kuten keskushermoston verisuonitulehdukseen. Vaikka GACVS ei ole käynyt läpi kyseistä tutkimusta, asiantuntijoista koostuva lautakunta on vahvistanut, että DNA-fragmentteja on löytynyt HPV-rokotteesta ja että niillä on yhteys esiintyneisiin oireisiin. Ensinnäkin, rokotteiden käyttöä valvovat viranomaiset ovat selkeästi todenneet, että HPV DNA-fragmenttien läsnäolo on odotettavissa valmistusteknisten seikkojen vuoksi eikä kyseessä ole turvallisuusriski[15]. Toiseksi, haittavaikutustapausten selosteet[13], joissa on esitetty hypoteettinen yhteys HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien ja kuolemantapausten välillä, olivat virheellisiä sekä kliinisissä- että laboratoriotutkimuksissa käytettyjen menetelmien osalta[16]. Tutkimuksessa käytiin läpi kahden nuoren naisen äkilliset kuolemantapauḱset, jotka sattuivat HPV-rokotteen antamisen jälkeen. Toinen sattui 10 päivän ja toinen 6 kuukauden kuluttua eivätkä ruumiinavausten tulokset tukeneet väitettä, jonka mukaan kuolema olisi ollut seurausta keskushermoston verisuonitulehduksesta tai tulehdusperäisestä sairaudesta. Näin ollen se, mitä rokotteiden tuotannossa [jäljelle jäävistä] DNA-fragmenttijäämistä tiedetään, ei tue tutkimuksissa esitettyjä hypoteeseja[17]. Kun otetaan huomioon HPV DNA:n erittäin pieni määrä rokotteissa ja se ettei ruumiinavauksessa havaittu merkkejä tulehduksesta, on väite keskushermoston verisuonitulehdus diagnoosista ja sen aiheuttamasta kuolemasta perusteeton.” (viittaukset 13-17 GACVS:n lausunnossa)

Uskon että tässä kappaleessa on väärää tietoa, perustuen seuraavaan analyysiin:

Ensimmäinen virke: “On julkaistu monia tutkimuksia, joissa HPV L1 –geenifragmentteja on löydetty laboratorionäytteistä HPV-rokotteen jälkeen[13, 14].” on näemmä muotoiltu tarkoituksella harhaanjohtavaksi. Viitteessä 13 esitetty tutkimus [Tomljenovic L, Shaw CA. Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Pharmaceut Reg Affairs 2012, S12:001] käsittelee HPV L1 viruksen kaltaisia partikkeleita VLP. Tutkijat eivät maininneet HPV L1 –geenin DNA-fragmentteja missään vaiheessa. Tri Pless tiesi eron HPV L1 VLP:iden ja HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien välillä. Helmikuun 18. 2014 hän lähetti sähköpostiviestin tri Helen Petousis-Harrisille ja muille osallisille. Tri Pless pyysi erityisesti tri Petousis-Harrisia viittaamaan “lausuntoon liittyen DNA-fragmentteihin kiinnittyneen alumiinin väitettyyn rooliin ja siitä syntyneisiin seurauksiin.” (kts. kopio liitetystä 18. helmikuuta 2014 sähköpostiviestistä – kyse ei ollut HPV L1 VLP:istä). Voidaan vain päätellä, että tri Pless on tarkoituksella sekoittanut asiat keskenään ja väittänyt että molemmat artikkelit käsittelivät HPV L1 –geenin DNA-fragmentteja, johtaakseen tietämättömiä lukijoita ja rokotteista päättäviä viranomaisia harhaan.

Toinen virke: “Näiden tutkimusten mukaan [fragmenttien esiintymisellä] oli yhteys tulehdustiloihin, kuten keskushermoston verisuonitulehdukseen” ei pidä paikkaansa, sillä viitteen 14 kirjoittaja (Lee, SH. Detection of human papillomavirus L1 gene DNA fragments in postmortem blood and spleen after Gardasil vaccination – A case report. Advances in Bioscience and Biotechnology, 2012, 3, 1214-1224) ei missään vaiheessa väittänyt, että sairastapaukset olisivat olleet luonteeltaan tulehdussairauksia, kuten keskushermoston verisuonitulehdus. Tri Pless itse asiassa asettelee kirjoittajan sanat väärin ilmeisenä tarkoituksena luoda hyökkäykselle sopiva kohde.

Kun tosiasiat eivät istu – niitä muutetaan?

Tri Pless sekoittaa tahallisesti kaksi toisiinsa liittymätöntä tutkimusta ja kaksi toisiinsa liittymätöntä kemikaalia. Tämä huomataan seuraavasta virkkeestä: “asiantuntijoista koostuva lautakunta on vahvistanut, että DNA-fragmentteja on löytynyt HPV-rokotteesta ja että niillä on yhteys esiintyneisiin oireisiin.” Keitä olivat kyseiset asiantuntijat? Tri Pless ei nimennyt yhtäkään.

Virkkeessä: “Toiseksi, haittavaikutustapausten selosteet[13], joiden on esitetty osoittavan hypoteettisen yhteyden HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien ja kuolemantapausten välillä olivat virheellisiä sekä kliinisissä- että laboratoriotutkimuksissa käytettyjen menetelmien osalta[16],” vääristellään räikeästi tosiasioita. Viitteen 13 tutkijat eivät esittäneet mitään tietoa HPV L1 –geenin DNA-fragmenteista. Viitteessä 16 ei käsitelty HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien aiheuttamaa mahdollista vahinkoa niiden päätyessä ihmisen elimistöön HPV-rokotteesta.

Avunpyyntö – kuka tahansa auttakoon?

Tri Pless ei löytänyt yhtäkään tieteellistä katsausta HPV L1 –geenin DNA-fragmenteista HPV-rokotteissa, mikä kävi ilmi hänen tri Helen Petousis-Harrisille helmikuussa 18. 2014 lähettämästään sähköpostiviestistä:

”Pyydämme neuvoa keneltä tahansa, joka osaa vastata tarkempiin kysymyksiin HPV DNA:sta – erityisesti hypoteesiin, jonka muotoilit lausunnossasi liittyen väitettyyn alumiinin sitoutumiseen DNA-fragmentteihin ja sen seurauksiin. Vaikka kysymys mahdollisesta “kontaminaatiosta” on käsitelty, lausuntosi oli ainoa jossa käsiteltiin tarkemmin kyseisten fragmenttien vähemmän selviä vaikutuksia. GACVS ei ole vielä ehtinyt paneutua DNA-kysymykseen.”

FDA:n ilmoitus vahvistaa, että Gardasil-rokotteessa on HPV:n DNA-fragmentteja, kuten on osoitettu (viite 15). Ilmoitus ei kuitenkaan sisällä tietoa turvallisuudesta liittyen eläimiin ja ihmisiin injektion kautta päätyviin HPV DNA –fragmentteihin eikä näin ollen edusta asiantuntijoista koostuvan lautakunnan kantaa, sillä siinä ei viitata eläin- tai ihmiskokeilla saatuun tietoon “DNA-fragmentteihin kiinnittyneen alumiinin väitettyyn rooliin ja siitä syntyneisiin seurauksiin.”, joka on näennäisesti tri Plessin suurin huolenaihe.

On syytä huomata, että tri Helen Petousis-Harris osoitti sähköpostiviestissään 18. helmikuuta 2014 tri Plessille, että hänellä on kokemusta vastaavanlaisten taktiikoiden käyttämisestä. Hän kirjoitti:

”Parhaan tietoni mukaan verkkosivuillamme esiintyvät vastaväitteet on ainoa pyrkimys käsitellä kyseistä aihetta, kuten Shaw ja Lee esittivät kuolinsyytutkinnan osalta. Vastineen julkaiseminen oli ainoa keino tarjota tietoa viranomaisille viime hetkellä.”

Näemmä tri Plessin täytyi paineen alla löytää asiantuntijoista koostuva lautakunta julistamaan, kuinka turvallisia alumiiniin sitoutuneet DNA-fragmentit ovat injektoituna ihmiseen. Ainoa julkaisu joka edes etäisesti käsittelee aihetta ja jota hän voisi käyttää on viite 16, tekninen raportti “Review of a published report of cerebral vasculitis after vaccination with the Human Papillomavirus (HPV) Vaccine”, päivätty 9. marraskuuta 2012.

Tässä CDC:n teknisessä raportissa nimettömäksi jääneet laatijat kyseenalaistivat tiedot vain HPV-16 L1 –partikkeleiden osalta, eivät koskaan HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien osalta, sillä Leen paperia, joka raportoi HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien löydöstä (Fee, SH . Detection of human papillomavirus L1 gene DNA fragments in postmortem blood and spleen after Gardasil vaccination – A case report. Advances in Bioscience and Biotechnology, 2012, 3, 1214-1224), ei julkaistu ennen kuin joulukuun 27. päivä 2012, puolitoista kuukautta CISA –verkoston teknisen raportin julkaisun jälkeen.

CISA:n raportti alkoi seuraavalla kappaleella:

”Vastikään keskusteltiin liittovaltion tukemasta rokoteturvallisuus sähköpostilistasta, joka julkaisisi tietoa keskushermoston verisuonitulehduksesta Ihmisen papilloomavirusrokotteen(HPV) jälkeen (Tomljenovic L, Shaw CA. Death after Quadrivalent
Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Pharmaceutical
Regulatory Affairs: Open Access 2012,S12:001). Jotta kysymys löydöistä ja johtopäätöksistä voitaisiin ratkaista, CDC päätti koota työryhmän. Tutkijoita Vanderbilt Medical centerista, Johns Hopkins Universitysta, Columbia Universitysta, Duke Clinical Research Institutesta (Duke University), CDC:sta ja FDA:sta liittyi mukaan.”

Ei uskottavaa vertaisarviointia

CDC:n sivuston mukaan tämä on ainoa tekninen raportti, joka on julkaistu kuluneen 12 vuoden aikana vertaisarvioidussa lehdessä. Raportin loppulausekkeessa todetaan:

”Tässä raportissa esilletuodut tiedot ja johtopäätökset ovat työryhmän osallistujien omia eivätkä välttämättä edusta CDC:n virallista kantaa.

Toisin sanoen CDC:n “teknisen raportin” (GACVS:n lausunnon viite 16) kirjoitti nimetön haamukirjoittaja puhelinkeskustelun pohjalta.

Ilmeisesti tri Plessillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin liittää kaksi toisiinsa liittymätöntä artikkelia ja kaksi toisiinsa liittymätöntä kemikaalia Gardasil-rokotteeseen, jotta hän voisi käyttää CISA-verkoston HPV-16 L1 –partikkeleita käsittelevää teknistä raporttia tukeakseen väitettä turvallisista HPV L1 –geenin DNA-fragmenteista. Mutta ensin hänen täytyi vakuuttaa päättäjät siitä että “HPV-16 L1 –partikkelit” olivat sama asia kuin “HPV L1 –geenin DNA-fragmentit”. Kun tämä oli tehty, hän ilmeisesti ajatteli voivansa käyttää mielipidettä HPV-16 L1 –partikkeleista alumiinin kanssa sitoutuneen HPV L1 –geenin DNA-fragmentteihin.

Koska tri Pless ei löytänyt asiaa käsittelevää tieteellistä raporttia, joka olisi julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä, hän lainasi tarkoituksella harhaanjohtavasti CISA:n raporttia HPV-16 L1 –partikkeleista tueksi tri Helen Petousis-Harrisin blogikirjoitukselle, joka julkaistiin sosiaalisessa mediassa. Hän kirjoitti GACVS lausunnossa:

”Näin ollen se, mitä rokotteiden tuotannossa DNA-fragmenttijäämistä tiedetään, ei tue papereissa esitettyjä hypoteeseja[17]”.

HPV DNA –jäämät Gardasil-rokotteessa

Tri Helen Petousis-Harris oli ainoa, jolla oli kanttia väittää julkisesti että “HPV DNA:n erittäin pieni määrä rokotteissa” ei aiheuta ongelmia vailla minkäänlaisia todisteita väitteidensä tueksi.

Kuka on tri Helen Petousis-Harris? Hänen pätevyytensä kävi ilmi tri Plessin sähköpostiviestistä, joka on päivätty 18. helmikuuta 2014. Hän kirjoitti:

”Kokoontuminen tullaan järjestämään piakkoin Tokiossa 26. helmikuuta, jolloin tri Lee esittää tuloksensa…

… Pyydämme neuvoa keneltä tahansa, joka osaa vastata tarkempiin kysymyksiin liittyen HPV DNA:han – erityisesti hypoteesiin, jonka muotoilit lausunnossasi liittyen väitettyyn alumiinin sitoutumiseen DNA-fragmentteihin ja tästä seuraaviin vaikutuksiin. Vaikka kysymys mahdollisesta “kontaminaatiosta” on käsitelty, lausuntosi oli ainoa jossa käsiteltiin tarkemmin kyseisten fragmenttien vähemmän selviä vaikutuksia. GACVS ei ole vielä ehtinyt paneutua DNA-kysymykseen.”

Hyväksyen tehtävän tri Helen Petousis-Harris kirjoitti välittömästi takaisin 18. helmikuuta 2014 seuraavalla tavalla:

Lähettäjä: Helen Petousis-Harris [mailto:[email protected]] Lähetetty: Tiistai, Helmikuu 18, 2014 5:19 AM Vastaanottaja: ’Robert Pless’ Cc: Robert Pless ([email protected]); 難波江 功二 (nabae-koji); ZUBER, Patrick Louis F.; Wharton, Melinda (CDC/OID/NCIRD) Subject: RE: URGENT: Regarding the posted commentary on the coronial inquiry expert witness testimony

Hyvä Rob Voi ei! Olen niin surullinen kuullessani kuinka merkittäväksi Leen, Shawin ja Tomljenovicin toiminnan vaikutus onkaan noussut. Aion tehdä kaiken auttaakseni. Parhaan tietoni mukaan verkkosivuillamme esiintyvät vastaväitteet on ainoa pyrkimys käsitellä kyseistä aihetta, kuten Shaw ja Lee esittivät kuolinsyytutkinnan osalta. Vastineen julkaiseminen oli ainoa keino tarjota tietoa viranomaisille viime hetkellä. Prof David Gorski on kirjoittanut joistain kokeista tiedeblogiinsa menneiden vuosien aikana, joten oletan hänen käsitelleen aihetta.

En osaa sanoa olenko asiantuntija, mutta minulla on kokemusta, mitä tulee alumiiniin rokotteissa ja sen rooliin immuunivasteissa ja paikallisissa haittavaikutuksissa, osana tohtorinkoulutustani. Otaksun että viittaat viruksen kaltaisiin partikkeleihin, jotka ovat sitoutuneet tiukasti adjuvanttiin sekä Shawin ja Tomljenovicin ’hypoteesiin’, jonka mukaan makrofagit kuljettavat ne jollain tavoin aivoihin?”

Asiantuntijatodistaja tri Helen Petousis-Harrisin pätevyys ja uskottavuus

Pohjautuen edellä mainittuun, tri Helen Petousis-Harris ei ymmärtänyt minkä puolesta tri Pless pyysi lausunnon helmikuun 26. 2014 kuulemistilaisuudessa. Hän oletti virheellisesti että häntä pyydettiin kommentoimaan “ viruksen kaltaisia partikkeleita, jotka ovat sitoutuneet tiukasti adjuvanttiin”. Hän ei edes tiennyt että viruksen kaltaiset partikkelit ovat proteiineja eivätkä ne voi sitoutua tiukasti alumiiniadjuvanttiin kuten DNA-molekyylit.

Hänen ainoa ansionsa on että hän on kirjoittanut sosiaalisen median blogiin kuten tunnettu internethahmo professori David Gorski, joka esittäytyy tieteen puolustajana ja jota hän suosittelee ryhmälle:

Prof David Gorski on kirjoittanut joistain kokeista tiedeblogiinsa menneiden vuosien aikana, joten oletan hänen käsitelleen aihetta.

Mielestäni on uskomatonta, että WHO:n GACVS on riippuvainen tiedeblogin kirjoituksista todisteina siitä, että Gardasilin HPV DNA –fragmentit eivät ole riskitekijä. Kuten yllä oleva sähköpostiviesti osoitti, helmikuussa 18. 2014 tri Pless tiesi vallan hyvin että CISA-verkoston tekninen raportti, joka on päivätty marraskuulle 2012, ei käsitellyt HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien läsnäoloa Gardasil-rokotteessa, sillä hän kirjoitti tri Helen Petousis-Harrisille:

Pyydämme neuvoa keneltä tahansa, joka osaa vastata tarkempiin kysymyksiin liittyen HPV DNA:han – erityisesti hypoteesiin, jonka muotoilit lausunnossasi liittyen väitettyyn alumiinin sitoutumiseen DNA-fragmentteihin ja tästä seuraaviin vaikutuksiin. Vaikka kysymys mahdollisesta “kontaminaatiosta” on käsitelty, lausuntosi oli ainoa jossa käsiteltiin tarkemmin kyseisten fragmenttien vähemmän selviä vaikutuksia.

Joten helmikuussa 18. 2014 tri Pless ja ne joiden nimet on mainittu hänen sähköpostiviestissään tiesivät, että tri Helen Petousis-Harris ja professori David Gorski olivat ainoat kaksi kirjoittajaa, jotka olivat käsitelleet HPV L1 –geenin DNA-fragmentteja HPV-rokotteessa. Mutta vain sosiaalisen median blogikirjoituksissa, ei vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa. Tri Pless tarvitsi jonkun joka asettaa internetblogeille tieteelliset kehykset. Hän löysi tri Helen Petousis-Harrisin tarkoitusta varten.

Hallituksen vastatoimet todisteena HPV-rokotusten haittavaikutuksista

Seuraavat sähköpostiviestit osoittavat ne toimenpiteet, joihin Japanin terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriön virkamiehet, kuulemistilaisuuden puheenjohtaja, CDC:n tri Pless ja tri Melinda Wharton ovat päättäneet ryhtyä vastauksena Gardasil-rokotteen HPV DNA –fragmenttien aiheuttamiin todennäköisiin seurauksiin.

Lähettäjä:難波江 功二 (nabae-koji)
Lähetetty: Perjantai 21. helmikuuta 2014 11:05 pm
Vastaanottaja: Robert Pless; Helen Petousis-Harris; ZUBER, Patrick Louis F.; [email protected]; Wharton, Melinda (CDC/OID/NCIRD); Koji Nabae ([email protected]); (abe-keishi); Robert Pless
Aihe: RE: (FYI) HPV vaccine international sympo on 25 Feb in Tokyo
Attachments: GACVS Statement HPV Feb 2014 discussion draft.docx; Annotated Agenda 26 Fev 2014.docx; Participants List.docx

Hyvä Rob

Kiitokset loistavasta työstä jota sinä ja kollegasi olette tehneet.
Se kuulostaa erittäin vahvalta. Siitä on todellakin apua.

Lisäsin lyhyen kommentin liitetiedostoon.

Tämän päivän konferenssipuheluun osallistuu 4 henkilöä Japanista.

Koji Nabae (Terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriö (MHLW)), Keishi Abe (MHLW), Ichiro Kurane (tilaisuuden puheenjohtaja, Kansallisen tartuntatautien instituutin (NIID) apulaisjohtaja), tri Hiroshi Yoshikura (entinen NIID:n ylijohtaja)

Mikäli haluatte keskustella GACVC lausunnosta vain GACVS:n jäsenten kesken, kertokaa niin liitymme seuraanne myöhemmin.

Osallisille liitteenä kuulemistilaisuuden ohjelma ja osallistujalista.

Odotan innolla tapaamistanne.

Lämpimin terveisin,

Koji
Deputy Director
Division of Tuberculosis and Infectious Disease Control Ministry of Health, Labour & Welfare Government of Japan
Tel:
Fax: +81-3-3581-6251
email: [email protected]

—–Alkuperäinen viesti—–
Lähettäjä: Robert Pless [mailto:[email protected]] Lähetetty: Perjantai, helmikuu 21, 2014 4:19 PM
Vastaanottaja: Helen Petousis-Harris; 難波江 功二 (nabae-koji); ZUBER, Patrick Louis F.; [email protected]; Wharton, Melinda (CDC/OID/NCIRD); Koji Nabae ([email protected]); (abe-keishi); Robert Pless
Aihe: RE: (FYI) HPV vaccine international sympo on 25 Feb in Tokyo

Hyvät osalliset

Liitteenä GACVS lausunto läpikäymistä varten. Voimme keskustella tästä huomenna (oikeastaan muutaman tunnin kuluttua) ja tämän jälkeen se menisi komitean ennakkotarkistukseen jos tuntuu siltä että se tulisi lähettää etukäteen ennen seuraavan viikon ohjelmaa.

Ehdotan seuraavista asioista keskusteltavan tilaisuudessa:

1. Esittely
2. Japanin nykyinen tilanne. 3. Kahta tulevaa tapaamista jotka pidetään seuraavalla viikolla ja niiden mahdolliset seuraukset. 4. Suunnitellut ja mahdolliset puheenaiheet joita puhujat voivat nostaa esille (MMF, HPV, DNA, … muut) 5. Vastaukset 26. päivän tapaamisessa (kutsuttavat asiantuntijat, virkamiehet, asiantuntijaryhmä) 6. Tilaisuuden ulkopuolisten vastausten muoto ja aikataulutus (GACVS lausunto, tulevat lausunnot?) 7. Muut väliintulot? 8. Muut asiat

Lisätkää/muuttakaa mikäli tarvetta
Odotan puhelinkeskusteluamme, Rob

Yllä olevien sähköpostiviestien perusteella tri Pless ja viestissä mainitut hahmottelivat valmiiksi GACVS:n lausuntoa ennen julkista kuulemista. Kuitenkin keskusteltuaan pomonsa kanssa tri Nabae Koji kirjoitti ryhmälle helmikuussa 23. 2014 seuraavan sähköpostiviestin:

Lähettäjä:難波江 功二 (nabae-koji)
Lähetetty: Sunnuntai 23. helmikuuta 2014 6:01 pm
Vastaanottaja: SAHINOVIC, Isabelle; [email protected]; [email protected]; Helen Petousis-Harris; [email protected]; ZUBER, Patrick Louis F.; [email protected]
Cc: 阿部圭史 (abe-keishi); 難波江 功二 (nabae-koji)
Aihe: HPV vaccine conf call Follow-up

Hyvät osalliset

Kiitokset ajastanne ja omistautumisestanne. Konferenssipuhelu oli erittäin hyödyllinen meille.

Puhuin pomolleni ja sovimme että on parempi jos WHO GACVS ei ole läsnä kuulemistilaisuuden aikana ja lausunnolla ei ole kiirettä. Toivomme lausunnon tulevan viikkoa tai kahta myöhemmin, jotta asiantuntijakomiteamme voi viitata siihen viimeistellessään raporttia maaliskuussa (tai vähän myöhemmin) (jos asiat etenevät sulavasti).

Suuret kiitokset avustanne.

Odotan tapaamista ja haluan keskustella kanssanne myöhemmin.

Lämpimin terveisin

Koji Nabae

Selkokielellä, näyttää siltä että tri Nabae ohjeisti WHO:n GACVS:aa olemaan esittämättä minkäänlaista muodollista tietoa välttääkseen ristikuulustelun ja syynäyksen helmikuun 26. 2014 julkisessa kuulemisessa. Julkisen tilaisuuden jälkeen tarjottu tieto antaisi keinon vaikuttaa päättäjiin epämuodollisin ja tarkasti valikoiduin ’asiantuntijan’ mielipitein.

Uskon että kyseisen manööverin järjesti WHO:n GACVS:n puheenjohtaja ja muut, eikä kyseessä ollut mikään muu kuin erittäin juonitteleva tapa välttää tieteellisen tiedon toimittaminen päättäjille. Tämänkaltainen toiminta korruptoi koko tieteeseen perustuvan lääketieteen.

Tri Helen Petousis-Harris valittiin lopulta puhujaksi helmikuun 26. 2014 kuulemistilaisuuteen Tokiossa. Mutta paljastettujen sähköpostiviestien mukaan tri Petousis-Harrisin Powerpoint-kalvot täytyi käydä läpi ryhmän kanssa ennen esitystä kuulemistilaisuudessa, jotta saatiin varmuus että hän laittaisi liikkeelle oikean viestin.

Mielestäni on hämmästyttävää lukea tri Nabae Kojin tri Helen Petousis-Harrisille 25. helmikuuta 2014 lähettämää sähköpostiviestiä. Tri Nabae oli huolissaan tri Helen Petousis-Harrisin Powerpoint-kalvosta, jossa todettiin ”immuunijärjestelmän aktivoituminen HPV-rokotteen yhteydessä ei kasvata tulehdustekijöiden (mukaanlukien TNF) määrää, edes rokotteilla jotka aiheuttavat reaktion laajalle alueelle paikallisen tulehduksen aikana” koska moinen väite on ristiriidassa toisen asiantuntijan tietojen kanssa, jotka esitettiin aiemmassa tapaamisessa. Silloin itse asiassa varmistettiin, että rokotteiden jälkeen sytokiinien määrä kasvoi eritoten injektioalueella Cervarixin jälkeen, verrattuna muihin rokotteisiin. On mielenkiintoista huomata että tri Nabae Koji myös poisti osan kyseenalaisesta japanilaisten “villistä kortista” tri Helen Petousis-Harrisin Powerpoint-kalvoista, jotka oli tarkoitus esittää kuulemistilaisuudessa 26. helmikuuta 2014, koska hän, tri Nabae, ei osannut “selittää niitä hyvin”.

GACVS pimittää haittoja ja manipuloi tietoja rokotteen eduksi

Kyseessä on jälleen yksi esimerkki kuinka ryhmä pimittää virallisen linjan kanssa ristiriitaista tietoa HPV-rokotteiden turvallisuudesta. Tri Pless ja WHO:n virkamiehet päättivät ilmeisesti laatia käsikirjoituksen tri Helen Petousis-Harrisille toistettavaksi sanasta sanaan julkisissa keskusteluissa, ja samaa esitystä käytettäisiin itsenäisenä tutkimusviitteenä, joka tukisi heidän ennalta määrittelemäänsä GACVS:n lausuntoa. Mikä loukkaus maailman asukkaita kohtaan!

Tri Helen Petousis-Harrisin esittämissä Powerpoint-kalvoissa väitettiin ettei tri Leen tapausselosteessa ollut käytössä vertailuryhmää, joka osoittaisi ettei Uuden-Seelannin rokottamattomilla teini-ikäisillä tytöillä ole HPV DNA:n ei-b-konformaatioita veressään, eivätkä tulokset näin ollen ole tieteellisesti päteviä. Hän sanoi ”Ei ole kontrolleja (rokottamattomia). Kyseessä on oleellinen osa tieteellistä prosessia.”

Tri Helen Petousis-Harris ei ilmeisesti ymmärrä mitä eroa on tapausselosteella ja kliinisellä tutkimuksella; eikä hän taida ymmärtää kuinka vaikeaa patologin on löytää HPV DNA:ta potilaan verinäytteistä, edes niiltä joilla tiedetään olevan HPV-infektio, puhumattakaan HPV DNA:sta ei-b-konformaatioista. Tämä osoittaa kuinka vähän, jos minkäänlaista, kokemusta hänellä on laboratoriolääketieteestä.

Mielestäni tri Petousis-Harrisin blogikirjoitus, johon tri Pless viittasi GACVS:n lausunnossaan koskien HPV-rokotteen turvallisuutta, oli enemmän huolissaan henkilöön käyvästä hyökkäyksestä kuin HPV L1 –geenin DNA-fragmenteista Gardasil-rokotteessa tai ruumiiden kudoksissa.

Erittäin tärkeä sähköpostiviestinvaihto tri Nabaen ja tri Helen Petousis-Harrisin välillä käytiin 25. helmikuuta 2014, päivää ennen kuulemistilaisuutta Tokiossa. Keskustelu on kopioitu alle, jotta voit arvioida itse manipuloivatko henkilöt tieteellistä tietoa ja prosessia tarkoituksena johtaa harhaan japanilaisasiantuntijoita ja rokotteiden käytöstä päättäviä viranomaisia kaikkialla maailmassa.

Ensinnäkin, ota huomioon että tri Nabaen huoli tri Helen Petousis-Harrisin väitteestä, etteivät HPV-rokotettujen sytokiinitasot nousseet, kuten 25. helmikuuta 2014 päivätyssä sähköpostiviestissä todettiin. Viesti on näemmä kirjoitettu sen jälkeen kun hänellä on ollut mahdollisuus tarkastaa hänen [Petousis-Harrisin] Powerpoint-esitys.

Lähettäjä:難波江 功二 (nabae-koji)
Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 1:56 pm
Vastaanottaja: Helen Petousis-Harris
Aihe: RE: Doc and Video Conf
Liitteet: NZ Public hearing session on HPV safety.pptx

Fantastista!! Erittäin vahva ja vakuuttava. Monet monet kiitokset!
Uskon ettei sen kummemmille selityksille ole tarvetta sillä kalvot kertovat kaiken olennaisen.

Yksi asia tuli mieleeni,

-Lisäksi, immuunijärjestelmän aktivoituminen HPV-rokotteen yhteydessä ei kasvata tulehdustekijöiden (mukaanlukien TNF) määrää, edes rokotteilla jotka aiheuttavat reaktion laajalle alueelle paikallisen tulehduksen aikana.

Edellisessä tapaamisessamme eräs asiantuntija esitteli tutkimuksiaan hiirillä
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000033876.pdf

Sivuilla 21 ja 22, sytokiinien määrä kasvoi rokotuksen jälkeen erityisesti injektioalueella Cervarix-rokotuksen jälkeen verrattuna muihin rokotteisiin, mutta ei seerumissa. Olen vain huolissani että tämä löytö voi olla ristiriidassa lausuntosi kanssa.

Poistin myös japanilaisen villikortin (koska en osaa selittää sitä ymmärrettävästi!!) ja löysin yhden kirjoitusvirheen sivulta 2.

Kiitollinen vahvistuksestasi!!

Parhain terveisin

Koji

Lähettäjä: Helen Petousis-Harris [mailto:[email protected]] Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 8:03 am
Vastaanottaja: 難波江 功二 (nabae-koji)
Aihe: RE: Doc and Video Conf

Hyvä Koji

Huh!

Olepa hyvä.

Lisäsin joitain tietoja ensimmäiseen kalvoon, ole hyvä ja muuta parhaaksi näkemälläsi tavalla
Lisäksi, käytin japanilaista käännöstä sanalle villikortti (Googlen mukaan), mutta jos tämä ei toimi niin poista se kalvosta 3.

Myöhemmin aamulla, ilmeisesti videokonferenssin jälkeen, tri Helen Petoussis-Harris vastasi puolustellen tieteellistä asiantuntemustaan seuraavalla tavalla:

Lähettäjä: Helen Petousis-Harris [mailto:[email protected]] Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 8:03 am
Vastaanottaja: 難波江 功二 (nabae-koji)
Aihe: RE: Doc and Video Conf

Loistavaa!

Itse asiassa se on omaa työtäni, olemme suorittaneet kliinisiä tutkimuksia käyttäen Gardasil-rokotetta. Tutkimme erityisesti rokotteiden reaktogeenisuutta ja yhteyksiä 27 sytokiiniin, mukaan lukien TNF:n ja IL-1:n, kaikkiin keskeisimpiin tekijöihin. Yhdenkään sellaisen sytokiinin tasot eivät nousseet, joilla olisi yhteys reaktogeenisuuteen. Kaikki on listallani julkaisua varten ja ne on vertaisarvioitu väitöskirjassani, joka on saatavilla yliopiston kirjastosta ja tieto on saatavilla tarkastelua varten.

Eli tri Helen Petousis-Harris käytti väitöskirjaansa lähteenä tukeakseen teoriaa siitä että “Yhdenkään sellaisen sytokiinin tasot eivät nousseet, joilla olisi yhteys reaktogeenisuuteen.”?

Itse asiassa hänen väitöskirjaansa ei ole julkaistu vertaisarvioidussa tieteislehdessä. Ei pelkästään siksi, koska hänen käyttämänsä koejärjestely ja menetelmät olivat erittäin kyseenalaisia, kuten on osoitettu yli 500 sivussa virallisia dokumentteja ja asiakirjoja, mutta myös osiossa 8.2, jossa on käyty läpi väitöskirjan rajoitteita. Tri Petousis-Harris kirjoittaa:

“Ajoitus ja lähtötason määrittelyn puute sytokiinitasojen mittauksissa: Vain yksi verinäyte otettiin. Lähtötason puuttumisen vuoksi yksilöllisen vaihtelun merkitystä ei voida määrittää. Ei voida määrittää, johtuuko sytokiinien tasot annetusta rokotteesta vai onko kyseessä lähtötilanteen tasot. Lisäksi verinäyteet otettiin seuraavana päivänä, vuorokausi itse rokotuksen jälkeen, aivan kuin rokotteen aiheuttama oireet olisivat tuolloin voimakkaimmillaan. Pistoskohdan reaktiogeenisuutta ei ilmoitettu siten, että oireiden voimakkuuden huippu kävisi ilmi, näin ollen kyseessä on vain valistunut arvaus. Itse asiassa oireet ovat voimakkaimmillaan rokotuspäivänä. On mahdollista että sytokiinitasot ovat ehtineet laskeutua seuraavaan päivään mennessä. Lisäksi, koska monien sytokiinien toiminta on paikallista, on mahdollista että lisääntynyt aktiivisuus ei esiinny muualla. Se tosiasia, että atooppisen reaktion voimakkuus oli yhteydessä moniin erilaisiin sytokiineihin, tukee näkemystä että kokeet olivat onnistuneita.”

Tri Helen Petousis-Harrisin omin sanoin, “koska monien sytokiinien toiminta on paikallista, on mahdollista että lisääntynyt aktiivisuus ei esiinny muualla.” Kaikesta huolimatta tri Helen Petousis-Harris onnistui täyttämään tri Nabaen tarpeet sillä, että hän mittasi vain seerumin sytokiinitasot eikä havainnut sytokiinitasojen nousevan HPV-rokotuksen jälkeen. Hänen tietonsa eivät olleet ristiriidassa heidän asiantuntijoiden esittämien tietojen kanssa, joissa vahvistettiin että sytokiinien määrä kasvaa kohdassa, johon HPV-rokote annetaan. Joten sekä tri Nabae että tri Petousis-Harris päättivät käyttää “ei [pitoisuuden] nousua seerumissa” todisteena siitä että “Yhdenkään sellaisen sytokiinin tasot eivät nousseet, joilla olisi yhteys reaktogeenisuuteen” kuten aiemmista sähköpostiviesteistä kävi ilmi.


Lähettäjä: Helen Petousis-Harris [mailto:[email protected]] Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 10:11 am
Vastaanottaja: 難波江 功二 (nabae-koji)
Aihe: RE: Doc and Video Conf

— kyllä, mittaukset tehtiin ihmisseerumista päivä rokotuksen jälkeen – kun luontainen immuunivaste ja makrofagit ovat kiireisimmillään.

Lähettäjä: 難波江 功二 (nabae-koji) [mailto:[email protected]] Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 2:06 pm
Vastaanottaja: Helen Petousis-Harris
Aihe: RE: Doc and Video Conf

Loistavaa!! Ymmärrän että kyseessä on ihmisseerumi. Käytämme kalvoja kuten lähetin aiemmassa sähköpostiviestissäni (vaihda punainen väri mustaksi sivulla 2).
Kiitti!

Koji

Mielestäni nämä sähköpostiviestit osoittavat selkeästi, että tämä ryhmä joka koostuu WHO:n virkamiehistä ja hallituksen työntekijöistä, vastuullaan neuvoa Japanin hallituksen asiantuntijakomiteaa HPV-rokotteiden turvallisuudesta, tiesi ennen helmikuun 26. 2014 julkista kuulemista Tokiossa, että yksi heidän omista asiantuntijoistaan toi esille tieteellistä todistusaineistoa siitä, että HPV-rokotteet kasvattavat sytokiinitasoja, myös tuumorinekroositekijän (TNF) määrää. Erityisesti pistoskohdassa, verrattuna muihin rokotteisiin. Silti he päättivät vaieta tästä tiedosta julkisessa kuulemisessa. Tietenkin kaikki ryhmän jäsenet tiesivät näistä todisteista, myös GACVS:n puheenjohtaja tri Robert Pless, jotka puuttuvat GACVS:n lausunnosta HPV-rokotteen turvallisuuden jatkosta, joka annettiin 12. maaliskuuta 2014.

Eli miksi HPV-rokotukset kasvattavat sytokiinitasoja, myös TNF-tasoja, pistoskohdissa verrattuna muihin rokotteisiin?

Vastaus: HPV-rokotteet sisältävät HPV L1 –geenin DNA-fragmentteja, virusperäisiä DNA-fragmentteja, jotka ovat sitoutuneet rokotteen alumiiniadjuvanttiin. Jotta tämä ymmärrettäisiin, GACVS:n jäsenten tulisi pysyä kärryillä viimeisimmistä tutkimuksista ja tieteellisistä julkaisuista, jotka käsittelevät alumiiniadjuvantteja. Lyhyt yhteenveto aiheesta 22 keskeisimmän vertaisarvioidun viitteen kera on esitetty alla.

Alumiiniadjuvantin käyttö

Alumiinisuoloja on käytetty adjuvantteina rokotteissa voimistamaan immuunijärjestelmän vastetta proteiinien antigeeneihin monien vuosikymmenten ajan. Kuitenkin alumiinisuolojen adjuvanttivaikutusta on vasta hiljattain tutkittu molekyylitasolla. Nykyään on yleisesti tiedeyhteisössä hyväksytty tosiasia, että adjuvantteina käytetyt alumiinisuolat ovat myrkyllisiä ja vaurioittavat lähes aina soluja pistoskohdassa, aiheuttaen paikallisen tulehduksen. Nämä soluvauriot ovat välttämättömiä adjuvanttivaikutuksen alkamisen kannalta, koska vaurioituneista soluista vapautuneet DNA-molekyylit laukaisevat kehon immuunivasteen [1, 2]. Kuolevien isäntäsolujen vapaat DNA-molekyylit, joita kutsutaan myös vaaraa hälyttäviksi DAMP –rakenteiksi[3], sitoutuvat alumiinisuola-adjuvantteihin pistoskohdassa. Antigeenejä esittelevät solut ja makrofagit fagosytoivat syntyneet DNA/alumiini-kompleksit. On tunnettu jo 2003 alusta lähtien, että kun vapaat DNA-molekyylit sitoutuvat alumiinisuoloihin nanopartikkeleina, ne kokevat dramaattisia konformaatiomuutoksia ja voivat siirtyä nisäkässoluihin geenien transfektiolla. Niissä rokotteissa joissa käytetään alumiiniadjuvantteja, transfektoitunut isäntä-DNA aktivoi reitin joka kasvattaa kykyä vuorovaikuttaa antigeenispesifisten CD4-T-solujen kanssa, mikä vahvistaa immuunivastetta [1, 2].

Selkokielellä, alumiiniadjuvantti kantaa kuolleista isäntäsoluista irronneen vapaan DNA:n antigeenia esitteleviin soluihin tai makrofageihin, joka toimii välittäjänä vahvistaen rokotteen aiheuttamaa immuunivastetta.

Kuitenkin rekombinantti HPV L1 –spesifisten DNA-fragmenttien läsnäolo Gardasil-rokotteessa on sekoittanut tämän normaalin, odotettavissa olevan immuunireaktion. Koska HPV DNA –molekyylit ovat virusperäisiä eivätkä ole itsessään mikrobiperäisiä, joita kutsutaan myös mikrobeissa ilmentyviksi spesifeiksi molekyylirakenteiksi (PAMP). Ihmisen elimistön puolustusjärjestelmä osaa erotella DAMP- ja PAMP-rakenteet toisistaan, jotta immuunivaste on oikeanlainen riippuen onko kyseessä patogeeni vai kudosvaurio [3].

Amorfiset alumiinihydroksifosfaattisulfaatti(AAHS)-nanopartikkelit, joiden oletetaan sitovat vapaan DNA:n pistoskohdan alueelle, voivat myös sitoa HPV L1 –geenin DNA:ta, jota on Gardasil-rokotteessa [5]. Tämä tapahtuu ligandinvaihtoprosessissa DNA-molekyylin fosfaattiryhmien ja alumiiniadjuvantin pinnan hydroksyyliryhmien välillä. Reaktio on samankaltainen kuin fosfolipidien ja rekombinantti-hepatiitti-B-rokotteen AAHS-partikkelien välillä [6].

Toisin sanoen, Gardasil on varustettu valmiilla DNA immuniteetin “välittäjällä” joka on adjuvantissa viraalisen DNA:n ja alumiini-yhdisteen muodossa, tarkemmin sanottuna HPV L1 –geenin DNA/AAHS-kompleksina. Ihmisen makrofagit transfektoituvat virusperäisellä DNA:lla, joita löytyy vain harvoin ihmisen genomista [7]. Tämän jälkeiset tapahtumat ovat huomattavan erilaisia kuin kuolleiden isäntäsolujen DNA:n päätyessä makrofageihin. Vaikka DNA-molekyyleissä on samankaltaisuuksia, nisäkässoluilla on huomattava kyky erottaa virusperäinen DNA ja oma DNA toisistaan. Ihmisen makrofagit kykenevät tunnistamaan HPV L1 –geenin DNA:n ’muukalaiseksi’ ja ’vaara’ signaalin aiheuttajaksi. Seurauksena elimistö tuottaa antiviraalisia immuunimolekyylejä, joihin viitataan termillä tyypin 1 interferonit ja pro-inflammatoriset sytokiinit [8-10].

Tyypin 1 interferonien ja pro-inframmatoristen sytokiinien massiivinen tuotanto indusoi viruksia tuhoavan tilan ja suojelee isäntäsoluja, mutta voi myös edistää endotoksisen kuolleisuuden ja autoimmuunisairausten esiintyvyyttä [9]. Monilla näistä sytokiineista on sydänlihasta lamaava vaikutus. Sytokiineista tuumorinekroosifaktori (TNF)-a ja IL-1B on voimakkain kardiovaskulaarinen vaikutus eläimillä ja ihmisillä. Eläinkokeissa rekombinantti-TNF-alfan on havaittu aiheuttavan muutoksia verenkierrossa ja jopa kuolemantapauksia [11].

Gardasil-injektioiden on havaittu indusoivan poikkeuksellisen aikaisen ja vahvan luontaisen immuunivasteen jonka yhteydessä vapautuu lukuisia erilaisia sytokiineja makrofageista [12]. HPV DNA/AAHS-kompleksien injektoinnin tietedään myös aiheuttavan vahvan immuunireaktion ja vahvan CD8-T-soluvasteen [13]. Pohjautuen kokeisiin muilla virusperäisillä DNA-molekyyleillä, rekombinantti-HPV-L1 –geenin DNA-fragmenteilla transfektoidut ihmisen makrofagit tunnistavat “muukalaiset” ja “vaaran” aiheuttajat ja poikkeuksetta saavat makrofagit vapauttamaan lukuisia erilaisia virusten kasvua hillitseviä sytokiineja. Näistä ainakin TNF-a:lla ja IL-1B:lla on sydänlihasta lamaava vaikutus [14-18]. TNF-alfan aiheuttama hypotensiivinen shokki on havaittu eläimillä [19, 20] ja ihmisillä [21, 22].

Tämä lyhyt katsaus osoittaa, että on olemassa selitys sille, miksi HPV-rokotteet aiheuttavat useammin vakavampia haittavaikutuksia kuin muut rokotteet ja miksi tietyt rokotteen saajat voivat kuolla äkillisesti Gardasil-pistoksen jälkeen.

Mielestäni tri Pless ja sähköpostiviesteissä mainitut ja kaikki, jotka sivuuttavat HPV L1 –geeniä sisältävän DNA/AAHS-yhdisteen mahdollisen myrkyllisyyden, tarkoituksena edistää HPV-rokotteiden käyttöä, tulisi saattaa vastuuseen teoistaan. Tieteellisen todistusaineiston sivuuttamiselle ei ole perusteita. Rokotuksista päättävien viranomaisten harhaanjohtaminen julkisen edun kustannuksella ei ole perusteltavissa.

Näkemykseni mukaan mainitut tahot eivät vain rikkoneet Maailman terveysjärjestö WHO:n rokoteturvallisuuskomitean toimintaohjeita; he menettivät luottamuksen yleisön silmissä. On syytä käynnistää välitön, riippumaton ja läpikotainen tutkinta heidän toiminnastaan ja suorittaa tarvittavat kurinpidolliset toimenpiteet. Tämä on ainoa vaihtoehto, millä luottamus maailman terveysviranomaisiin voidaan palauttaa.

Kiitokset huomiostanne.

Terveisin

Sin Hang Lee, MD, F.R.C.P. ©, FCAP
Director
Milford Molecular Diagnostics Laboratory
2044 Bridgeport Avenue, Milford, CT 06460 USA
Email [email protected]

Liitteet:
GACVS Terms of Reference
GACVS Statement on the continued safety of HPV vaccination on March 12, 2014
WHO GACVS emails from February 18, 2014 to February 27, 2014 in chronologic order
Original FOIA -Attachment obtained in New Zealand

Viitteet

1. Marichal T, Ohata K, Bedoret D, Mesnil C, Sabatel C, Kobiyama K, Lekeux P, Coban C, Akira S, Ishii KJ, Bureau F, Desmet CJ. DNA released from dying host cells mediates aluminum adjuvant activity. Nature Medicine 2011; 17: 996-1002.
2. McKee AS, Burchill MA, Munks MW, Jin L, Kappler JW, Friedman RS, Jacobelli J, Marrack P. Host DNA released in response to aluminum adjuvant enhances MHC class II-mediated antigen presentation and prolongs CD4 T-cell interactions with dendritic cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013; 110:E1122-31.
3. Paludan SR, Bowie AG. Immune sensing of DNA. Immunity. 2013; 38:870-80.
4. Matsuzawa Y, Emi N, Kanbe T. Calcium Phosphate and Aluminum Hydroxide as Non-Virus Gene
5.Carrier: The Morphology of DNA-salt Complex and the Effects It on DNA Transfection KAGAKU KOGAKU RONBUNSHU 2003; 29:.680-4.
6. Lee SH. Detection of human papillomavirus (HPV) L1 gene DNA possibly bound to particulate aluminum adjuvant in the HPV vaccine Gardasil®. J Inorg Biochem 2012; 117:85–92.
7. Egan, P.M.; Belfast, M.T.; Giménez, J.A.; Sitrin, R.D.; Mancinelli, R.J. Relationship between tightness of binding and immunogenicity in an aluminum- containing adjuvant-adsorbed hepatitis B vaccine. Vaccine 2009; 27: 3175-80.
8. Sparwasser T, Miethke T, Lipford G, Erdmann A, Häcker H, Heeg K, Wagner H. Macrophages sense pathogens via DNA motifs: induction of tumor necrosis factor‐alpha‐mediated shock. Eur J Immunol. 1997; 27:1671‐79.
9. Orzalli MH, Knipe DM. Cellular sensing of viral DNA and viral evasion mechanisms. Annu Rev Microbiol. 2014; 68:477-92.
10. Yarilina A, Ivashkiv LB. Type I interferon: a new player in TNF signaling. Curr Dir Autoimmun. 2010; 11:94-104.
10. Unterholzner L. The interferon response to intracellular DNA: why so many receptors? Immunobiology 2013; 218:1312–21.
11. Fernandes CJ Jr, de Assuncao MS. Myocardial dysfunction in sepsis: a large, unsolved puzzle. Crit Care Res Pract. 2012; 2012:896430.
12. Herrin DM, Coates EE, Costner PJ, Kemp TJ, Nason MC, Saharia KK, Pan Y, Sarwar UN, Holman L, Yamshchikov G, Koup RA, Pang YY, Seder RA, Schiller JT, Graham BS, Pinto LA, Ledgerwood JE. Comparison of adaptive and innate immune responses induced by licensed vaccines for Human Papillomavirus. Hum Vaccin Immunother. 2014; 10:3446-54.
13. Caulfield MJ, Shi L, Wang S, Wang B, Tobery TW, Mach H, Ahl PL, Cannon JL, Cook JC, Heinrichs JH, Sitrin RD. Effect of alternative aluminum adjuvants on the absorption and immunogenicity of HPV16 L1 VLPs in mice. Hum Vaccin. 2007; 3:139-45.
14. Parrillo JE, Burch C, Shelhamer JH, Parker MM, Natanson C, Schuette W. A circulating myocardial depressant substance in humans with septic shock. Septic shock patients with a reduced ejection fraction have a circulating factor that depresses in vitro myocardial cell performance. J Clin Invest. 1985; 76:1539-53.
15. Kumar A, Paladugu B, Mensing J, Kumar A, Parrillo JE. Nitric oxide-dependent and -independent mechanisms are involved in TNF-alpha -induced depression of cardiac myocyte contractility. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2007; 292:R1900-6.
16. Cauwels A, Van Molle W, Janssen B, Everaerdt B, Huang P, Fiers W, Brouckaert P. Protection against TNF-induced lethal shock by soluble guanylate cyclase inhibition requires functional inducible nitric oxide synthase.Immunity. 2000;13:223-31.
17. Cauwels A, Brouckaert P. Survival of TNF toxicity: dependence on caspases and NO. Arch Biochem Biophys. 2007;462:132-9.
18. Cauwels A, Janssen B, Waeytens A, Cuvelier C, Brouckaert P. Caspase inhibition causes hyperacute tumor necrosis factor-induced shock via oxidative stress and phospholipase A2. Nat Immunol. 2003; 4:387-93.
19. Weinberg JR, Wright DJ, Guz A. Interleukin-1 and tumour necrosis factor cause hypotension in the conscious rabbit. Clin Sci (Lond). 1988; 75:251-5.
20. Turner CR, Esser KM, Wheeldon EB, Slivjak M, Smith EF 3rd. Cardiovascular and pulmonary effects of human recombinant tumor necrosis factor in the conscious rat. Circ Shock. 1989; 28:369-84.
21. Chapman PB, Lester TJ, Casper ES, Gabrilove JL, Wong GY, Kempin SJ, Gold PJ, Welt S, Warren RS, Starnes HF, et al. Clinical pharmacology of recombinant human tumor necrosis factor in patients with advanced cancer. J Clin Oncol.1987; 5:1942-51.
22. Brouckaert P1, Ameloot P, Cauwels A, Everaerdt B, Libert C, Takahashi N, Van Molle W, Fiers W. Receptor-selective mutants of tumour necrosis factor in the therapy of cancer: preclinical studies. Circ Shock. 1994; 43:185-90.