- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Totuus veren alkaloinnista

Onko totta, että syömämme ruoka ja juoma voivat muuttaa veren pH-tasoa happamammaksi? Vastoin yleistä luuloa, vastaus on: ”EI MERKITTÄVÄSSÄ MÄÄRIN.” Ja tässä syy:

Veren pH-tasoa säätelee hyvin tarkkaan useita monimutkaisia järjestelmiä, jotka toimivat koko ajan pitääkseen veren pH:n välillä 7,35 – 7,45 eli hiukan puhdasta vettä emäksisempänä. Kehon järjestelmät valvovat tehokkaasti veren emäksisyyttä, eivätkä syömämme ruoat ja juomat pääse suoraan vaikuttamaan veren pH-tasoon. Poikkeamat tuosta pH:n kapeasta alueesta tuntuvat nopeasti kehossa ja suuret poikkeamat johtavat nopeasti kuolemaan.

Jos veren pH laskee alle arvon 7,35 kutsutaan tilaa asidoosiksi, joka aiheuttaa keskushermoston asteittaisen lamaantumisen. Veren pH:n laskiessa happaman puolelle alle 7,00 on kyseessä vakava asidoosi, joka voi johtaa koomaan ja jopa kuolemaan.

Jos veren pH nousee yli arvon 7,45 kutsutaan emäksistä tilaa alkaloosiksi. Vakava alkaloosi voi myös johtaa kuolemaan, mutta erilaisten oireiden kautta. Alkaloosi aiheuttaa hermosolujen yliherkkyyden, mikä johtaa lihaskramppeihin, hermostumiseen ja kouristuksiin. Yleensä kuoleman aiheuttavat vakavat kouristukset.

Miksi siis kehoa pitäisi alkaloida? Miksi sanotaan happaman kehon aiheuttavan osteoporoosia, munuaiskiviä ja muita sairauksia? Vastaukset löytyvät ihmiskehon biologian ymmärryksestä. Tutustutaan pH:n perusteisiin ja sitä säätelevien järjestelmien toimintaan.

Käsitteellä pH mitataan nesteiden happamuutta ja emäksisyyttä asteikolla 0 – 14, jossa arvo 7 on neutraali kuin vesi. Asteikko on logaritminen, mikä tarkoittaa sitä, että pH 4 on 10 kertaa happamampaa kuin pH 5 ja 100 kertaa happamampaa kuin pH 6 ja samoin pH 10 on 10 kertaa emäksisempää kuin pH 9 ja 100 kertaa emäksisempää kuin pH 8. Happo ja emäs neutraloivat toisensa, jos ne ovat yhtä kaukana neutraalista, kuten pH 6 ja pH 8.

Kehon nesteistä puhuttaessa tarkoitetaan paljon muutakin kuin verta, sillä kehon nesteet jaetaan kahteen ryhmään:

  1. Solujen sisäinen neste, jota yleensä kutsutaan sytosoliksi, on kaikkien solujen sisällä oleva neste ja muodostaa yli puolet koko kehon nesteistä.
  2. Solujen ulkopuolinen neste, jota on vain solujen ulkopuolella, jaetaan edelleen kahteen aliryhmään:

Valtimoveren (plasma) pH tulee pysyä tiukoissa rajoissa 7,35 ja 7,45 välillä, jotta kehon proteiinit voivat jatkaa toimintaansa. Hiilidioksidi on hapanta, joten kudosneste on yleensä hiukan verta happamampaa ja solujen sisäinen neste lähellä arvoa 7,00. Ihmisen syömä ruoka voi näyttää ja tuntua aivan tavalliselta ja neutraalilta, mutta ruoansulatusjärjestelmä käsittelee ruoat ja juomat niin, että niistä saadaan mahdollisimman paljon ravinteita ja hivenaineita talteen ja jäännöstuotteet ovat yleensä hapanta tai emäksistä tuhkaa. Erilaisia happoja syntyy myös solujen energiantuotannossa jatkuvalla syötöllä kehon nesteisiin. Aineenvaihdunnan sivutuotteena syntyvät hapot ja emäkset ovat olennainen osa kehon toimintaa ja vaikuttavat myös kehon pH-tasapainoon. Kehossa toimii kolme pääjärjestelmää vakauttamassa nesteiden pH-arvoja:

  1. Puskurijärjestelmät
  1. Hiilidioksidin uloshengitys
  2. Happi-ionien poisto munuaisten kautta

Tässä artikkelissa ei kuitenkaan syvennytä näiden järjestelmien toimintaan, vaan todetaan niiden toimivan koko ajan veren ja muiden kehon nesteiden pH:n säätelyyn. Puskurijärjestelmät ovat nopeammin reagoivia ja keuhkot ja munuaiset hitaammin reagoivia. Ongelmia syntyy vasta, kun keuhkot tai munuaiset eivät pysty enää poistamaan hiilidioksidia tai happi-ioneja tarpeeksi nopeasti.

Kun puhutaan veren alkaloinnista, tarkoitetaan kuitenkin ruokavaliota, jonka tulisi olla mahdollisimman lähellä veren ihanteellista pH-arvoa. Suurin osa teollisesti tuotetuista eineksistä on happoa tuottavia ruokia, kuten valkoisista jauhoista ja sokereista tehdyt leipomotuotteet sekä kaikki liha ja kala. Kasvikset ja hedelmät ovat yleensä emäksisen puolella. Nykyään siis normaali ruokavaliomme on painottunut vahvasti happoa tuottavien ruokien puolelle. Keho kyllä pärjää, mutta pH-järjestelmät joutuvat kovalle rasitukselle. Miksi siis rasittaa suotta järjestelmää, jonka olisi tarkoitus suojella tärkeintä elintämme, verta, koko elämämme ajan? Tuloksena voi olla terveydelle haitallisia muita vaikutuksia.

Esimerkkinä fosfaattipuskurijärjestelmä käyttää kehon eri fosfaatti-ioneja vahvojen happojen ja emästen neutralointiin. Noin 85 % puskurijärjestelmän käyttämistä fosfaatti-ioneista saadaan kalsiumfosfaattisuoloista, jotka ovat luuston ja hampaiden rakennusaineita. Kehon nesteiden altistuessa jatkuvasti happoja muodostaville ruoille ja juomille joutuu fosfaattipuskurijärjestelmä käyttämään kehon kalsiumfosfaattivarantoja happojen neutraloimiseen. Ajan myötä tällä voi olla haitallinen vaikutus luuston kestävyyteen, tuloksena osteoporoosi. Jos fosfaatteja otetaan käyttöön suuria määriä nimenomaan kalsiumfosfaateista, on tuloksena myös suuri määrä elimistöstä poistettavaa kalsiumia, joka ohjautuu munuaisten kautta virtsateihin ja saattaa aiheuttaa munuaiskiviä.

Tavallisten ruokien happo- ja emäsarvot

Englanninkielisen taulukon löydät täältä [1]. Taulukko on viitteellinen ja sen on tarkoitus opastaa muokkaamaan ruokavaliota haluamaansa suuntaan. Taulukossa luetellut ruoat itsessään eivät välttämättä ole happamia tai emäksisiä, vaan niiden jäännöstuotteiden vaikutus ruoansulatuselimistön rikottua ne ja käytettyä tarpeelliset ainekset.

Yleisesti ottaen useimmat hedelmät ja vihannekset ovat vaikutukseltaan emäksisiä eli alkalisia. Suurin osa viljoista, teollisesti tuotetuista eineksistä ja liha ja kala ovat vaikutukseltaan happoa tuottavia. Terveydelle parasta olisi muodostaa lautasmalli, jossa on enemmän alkalisia ruoka-aineita, jotta lopputuloksena olisi veren ihanteellinen, hiukan emäksinen pH 7,40. Kannattaa siis nostaa raikkaat hedelmät ja kasvikset pääosaan, jolloin voi myös hyvillä mielin nauttia lautasmallin muista osista.

Pahinta pH:n kannalta on ruokavalio, joka pitää sisällään paljon viljoja, lihaa ja teollisia tuotteita sekä juomana kahvia ja virvoitusjuomia. Toivottavasti tämä artikkeli tuo valaistusta asiaan, josta on puhuttu paljon ja joka on usein väärin ymmärretty.

alkuperäinen artikkeli: http://preventdisease.com/news/12/041212_The-Truth-About-Alkalizing-Your-Blood.shtml [2]