- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Talousdemokraatit: valtionvelka voidaan katkaista rahauudistuksella

Suomen Talousdemokratia ry on vastannut [1] Helsingin Sanomissa kiehuneeseen keskusteluun valtionvelasta ja velkakierteen katkaisemasta. Paras tapa pysäyttää velkaantuminen on luoda oma valtiollinen valuutta.

HS:n mielipidepalstalla on väitelty [2] siitä, mikä on perimmäisin syy valtionvelan hallitsemattomalle kasvulle. Talousdemokraattien mukaan velasta ei voida puhua, ellei samalla puhuta pankeista ja rahajärjestelmästä, jossa yksityiset pankit luovat uutta rahaa tyhjästä myöntämällä luottoa.

Talousdemokraatit muistuttavat, että ”pankit luovat ylivoimaisesti suurimman osan liikkeellä olevasta rahasta pankkien lainaustoiminnan kautta velaksi”. Valtiot velkaantuvat siis nykyjärjestelmässä yksityisille pankeille, joille koronkiskonta on kannattavaa liiketoimintaa.

”Hyvät taloustieteilijät, kumpi on vaarallisempaa: julkinen vai yksityinen velka?” kysyvät talousdemokraatit. Kirjoitus oli näpäytys poliitikoille, jotka vaativat laajoja julkisia leikkauksia vain siksi, että pankit ovat riistäneet valtioilta näiden taloudellisen itsenäisyyden.

austerity2 [3]

Kaikkia talousdemokraattiset näkemykset eivät tyydyttäneet. Mielipide-palstan vastineessa [4] todettiin: ”Terveessä taloudessa velkaa otetaan siinä uskossa, että se pystytään maksamaan joskus pois. Malli toimii, jos eletään resurssien sallimissa puitteissa.”

Helsingin Sanomat ei suostunut julkaisemaan talousdemokraattien vastinetta, joten teksti julkaistiin yhdistyksen omilla sivuilla [1]. Vastineen mukaan keskustelu velkaantumisesta polkee paikallaan, sillä suurin osa suomalaisista ei edelleenkään ymmärrä rahan todellista luonnetta. Talousdemokratia-yhdistys kirjoittaa:

”Kuten aiemmassa kirjoituksessani (HS 6.6.2015) totesin, raha on velkaa, joka syntyy talletuspankkien lainaustoiminnan kautta tyhjästä. Jonkun pitää siis velkaantua, jotta taloudessa olisi enemmän rahaa. Rahan määrän kasvu taloudessa on nykyisellään välttämätöntä esimerkiksi, jotta aiemmat velat voitaisiin maksaa. Kaikkia velkoja ei kuitenkaan voida maksaa, koska silloinhan talouteen ei jäisi rahaa lainkaan. Voiko moderni talous toimia ilman rahaa? Onko velkarahajärjestelmässä mitään järkeä?”

On siis nurinkurista huolehtia velkaantumisesta tai vaatia leikkauspolitiikkaa velan vuoksi, sillä kaikki raha on velkaa. Leikkauksien sijaan on vaadittava koko pankkijärjestelmän uudistusta, jota talousdemokraatit kuvaavat:

”Kansainvälinen rahareformiliike (International Movement for Monetary Reform [5]) ehdottaa rahareformia toteutettavaksi. Tässä uudistuksessa rahanluontioikeus siirrettäisiin yksityisiltä talletuspankeilta valtion omistaman demokraattisen ja läpinäkyvän keskuspankin tehtäväksi. Keskuspankin rahanluontikomitea päättäisi uuden ”velattoman” rahan luomisesta.

Rahaa luotaisiin esimerkiksi taantumassa, kuten nyt, reilusti ja annettaisiin valtion käytettäväksi. Uudistuksen jälkeen valtio voisi toteuttaa helpommin perustulon, ylläpitää julkisia palveluita, alentaa verotusta tai maksaa tarvittaessa velkojaan. Velattoman rahan levitessä yhteiskuntaan talous elpyisi ja velkaantuneisuus laskisi.”

 

Lue myös:

Markku Uusipaavalniemi: rahan valta pankeilta valtiolle [6]
Hitler ja pankkiirit: korko-orjuuden murtaminen [7]
Talousdemokratia kiinnostaa eurooppalaisia [8]
Haastaako Islanti yksityisten pankkien ylivallan? [9]
Taistelu koronkiskontaa vastaan 1 [10], 2 [11]
Englannin keskuspankin vaiettu historia 1 [12], 2 [13]