- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Syntyykö globaalin romahduksen kautta itsenäiset kansallisvaltiot vai NWO?

Koronavirusepidemia ja sen jatkuva panikoiminen valtamedioissa tulee sytyttämään globaalin talouskriisiin, ja sitä kautta maailmantalouden [1]lamaantumisen. Epidemia on romahduttanut osakkeiden hintoja, täten niillä on mahdollisuus luisua ylikansallisten suurinvestoijien eli keinottelijoiden salkkuun, jossa ne tuottavat myöhemmin tähtitieteelliset voitot. Toisaalta tartunnan aiheuttamat talousvaikeudet pystyvät sytyttämään yritysvelkapommin, josta asiantuntijat ovat varoitelleet poliitikkoja sekä keskuspankkiireja jo vuosien ajan.1

Mikäli nykyinen tilanne kääntyy globaalin rahoitusjärjestelmän hyödyksi, muistuttaa se Waterloon taisteluun liittyviä taloudellisia seurauksia, kuten myös sitä kuinka sionistit ryöstivät varallisuuden luhistuvasta Neuvostoliitosta. Rothschildin veljekset tekivät yhteistyötä Euroopan halki, ja suku onnistui kehittämään agenttien, laivureiden ja kuriirien Euroopan kattavan verkoston, joka kuljetti kultaa ympäri sotaa käyvää Eurooppaa. Suvun verkosto mahdollisti sen, että Nathan Rothschild sai poliittista ja taloudellista informaatiota ennen kilpailijoitaan, mikä antoi hänelle etulyöntiaseman markkinoilla ja teki Britannian hallituksen entistä riippuvaisemmaksi Rothschildien suvusta. Hän onnistui esimerkiksi saamaan tiedon Waterloon taistelun voitosta päivää ennen kuin Britannian hallitus. Tuolloin Nathan Mayer Rothschild käski henkilökuntaansa myymään brittiläisiä obligaatioita, näin muut kauppiaat uskoivat brittien hävinneen sodan, ja aloittivat hurjan brittiläisten obligaatioiden myynnin, minkä johdosta niiden arvo romahti, jolloin Rothschild aloitti mahdollisesti kaikkien obligaatioiden ostamisen henkilökuntansa välityksellä.2

Rahoitusmarkkinoiden romahtaessa kuitenkin pankkiirit hyötyvät

Yllä johdannossa esitetty voi johtaa rahoitusmarkkinoiden romahdukseen, jossa maailmalla koronaepidemian uutisointi on paniikin omaisesti levinnyt ikään kuin sytykkeenä räjäyttämään historiallisen valtavan maailmanlaajuisesta velkamäärästä kootun ruutitynnyrin.3 Rahoitusmarkkinoiden romahtamisen syynä tulisi olemaan siis valtaviin mittoihin synnytetty globaali velkamäärä.

Nykyisin ylimääräistä rahaa näyttää kuitenkin olevan saatavilla. Joskaan sitä ei ole aikaisemmin riittänyt jaettavaksi esimerkiksi strategiseen teollisuuteen, terveyden- ja sairaanhoitoon tai vanhusten hoitoon, puhumattakaan syrjäytyneistä. Mutta nyt pönkitystä on luvattu useille tahoille, mitkä valtiontuet Murrayn mukaan luisuvat pääasiassa jättiläisyrityksille ja niistä hyödyt menevät viimekädessä kansainvälisille pankkiireille.4

Talouskriisissä Suomi upotetaan velkaan

Velkataakka lisääntyy ja lama syvenee.

Suomen Pankki [2]päätti myöntää koronaviruksesta kärsiville yrityksille lainaohjelman, jonka kriisipaketti koostuisi ensi vaiheessa 500 miljoonasta eurosta. Jälleen talouskriisistä yritetään selvitä upottamalla Suomi entistä syvempään velkasuohon.

Yle-uutiset kirjoittaa:

Käytännössä ohjelman myötä pankit ja muut luottolaitokset saavat lisää rahaa, jota ne voivat taas lainata eteenpäin yrityksille ja kotitalouksille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Keskuspankki lahjoittaa yksityisille liikepankeille minimissään 500 miljoonaa euroa. Nimenomaan ”lahjoittaa” siksi, että kyseinen summa on veronmaksajien rahaa.

Teknisesti muotoiltuna Suomen Pankki alkaa ostaa uudelleen markkinoilta kotimaisia yritystodistuksia.

Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti tukitoimistaan nykyisessä talouskriisissä taloudelle viime viikolla [2]. EKP muiden muassa lievittää pankkien vakavaraisuusvaatimuksia, mikä lisää pankkisektorin alttiutta vararikoille.

Muistettakoon, että Suomen pankki on osa Euroopan keskuspankkia (EKP), ja siten velkaannuttamisstrategia koskee euroaluetta kokonaisuudessaan.

velkapommi

Koronan synnyttämä talouskriisi on kärjistymässä erittäin vakavaksi siksi, että lännen keskuspankit ovat synnyttäneet historiallisen suuren velkapommin lahjoittamalla ilmaista, siis veronmaksajien rahaa yksityisille liikepankeille. Liikepankit ovat vaurastuneet lainaamalla veronmaksajien rahat eteenpäin korkeammalla korolla sekä käyttämällä rahoja sisäpiirikeinotteluun.

Maailmanlaajuinen lama on tulossa; aitojen yrityksien lama

Talousjulkaisu Bloomberg uutisoi, että tuoreet reaalitalouden tilastot osoittavat, ettei koronaviruksen (k-viruksen) aikaansaama pörssiromahdus pohjaudu sijoittajien paniikkiin vaan autenttisten yritysten tuhoutumiseen. Talouden asiantuntijat ovat viimein hylänneet optimismin, ja nyt yleinen konsensus ennustaa rajua maailmanlaajuista lamaa.5

Keskuspankit ovat epätoivoisesti kaataneet pörsseihin tähtitieteellisiä rahasummia, että markkinoiden uskottavuus lujittuisi kurssien keinotekoisella elvyttämisellä. Amerikan keskuspankki Federal Reserve esimerkiksi uutisoi taannoin olevansa valmis käyttämään ”rajattoman summan rahaa” kohottaakseen velkakirjamarkkinat takaisin romahdusta edeltäneelle tasolle.5

Keskuspankit ovat tietenkin epäonnistuneet, sillä talouden lamaantumisen perustekijät eivät johda arvopaperispekulaation maailmaan, vaan kysymys on k-viruksen vaikutuksista todellisten yritysten sekä kuluttajien arjen taloudelliseen käyttäytymiseen. Siten liikkumisrajoituksilla, liikkeiden sekä tuotantolaitosten sulkemiset, työttömyyden huomattava nousu ja uusien investointien jäädyttäminen ovat vaikuttaneet raunioittavasti sekä tarjontaan että kysyntään.5

Talousromahdus

Koska talouden halvaantuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, on seurauksena väistämätön konkurssien aalto, yrityksien sortuessa velkataakkojensa alle. Keskuspankkien vuosikausia jatkuneet ”velkaelvytysstrategiat” edellisen finanssikriisin korjaamiseksi ovat vain huonontaneet tilannetta.5

”Lähes varmaa” lienee, että keskuspankit ovat kyvyttömiä torjumaan ”syvää globaalia laskusuhdannetta”. Bloomberg kirjoittaakin, että muiden muassa euroalueen tuotantotilastot ovat jo luisuneet alhaisemmaksi kuin kertaakaan aiemmin sen jälkeen, kun tilastojen keräämiseen ryhdyttiin. Tällainen tilanne on myös Britanniassa ja Australiassa.5

Bloomberg huomauttaa, että tuotantotilastoihin ei ole luottamista, sillä ne kaunistelevat maailmantalouden tilaa, jonka todellisuus paljastuu kaikessa karmeudessaan vasta vuosia myöhemmin. Julkaisu siteerasi Kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF), joka varoitti hiljattain maailmanlaajuisesta lamasta ”joka on ainakin yhtä syvä kuin edellinen finanssikriisi – ellei jopa syvempi ”.5

Globaali rahoitusjärjestelmä on kaiken taloudellisen turmeluksen alku ja juuri

Edellisen luvun ajatus selvästi paljastaa aidon vaurastumisen perustuvan tuottavaan työhön, ja sen hedelmiin eli työn hyytymiin. Tällöin kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksien mukaan kuluttajien tulojen kasvu lisää kysyntää, joka puolestaan kasvattaa tuotantoa, jolloin talous kokonaisuudessaan vaurastuu. Finanssikeinottelu ja uudenliberalismin ideologian mukaiset globaalit rahoitusmarkkinat kasvattavat vain kansainvälistä velkapommia, joka ei voi olla räjähtämättä ja synnyttämättä globaalia talouskriisiä.

Juutalaisen Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin.

Yksityiset pankit ovat esimerkiksi köyhdyttäneet lainanantaja- ja pääomatakaajapankkeina Suomen ja muun euroalueen lisäksi koko maailmaa. Näitä pankkeja ovat esimerkiksi: Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase ja Paribas.

Nämä yllä esitetyt kansainväliset pankit ovat täysin omistautuneet palvelemaan rahoitussysteemiä, kansainvälisenä rahan- ja omaisuuden ryöstöjärjestelmänä.6,7,8,9 Nämä rahoitusinstrumentit ovat pelkästään parasiittejä, jotka loiseliönä kuluttavat isäntäelimistön energiaa.

Suomen valtio, hallitus, eduskunta sekä kansalaiset ovat ainoastaan tämän globaalin pankkijärjestelmän korollisen velkarahasysteemin riiston sekä ryöstön kohteita.

Näin ollen velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät koron ynnä velanpääoman ilmaisena rahana. Korkoraha ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta. Tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla, josta seuraa tässä artikkelissa mainittuja velkapommeja, jotka syöksevät kansantaloudet globaaliin talouskriisiin. Korkoraha kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla.

Tällainen on juutalaisen eliitin luoma rahoitusjärjestelmä, josta täytyy Suomen ja Euroopan päästä irti. Vasta tämän jälkeen valtiot kykenevät itsenäistymään poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti.

Kansan on itse tehtävä vallankumous; sitä eivät tee muut; talousdemokratian reformi on välttämätön

Kuten jo alussa todettiin, koronaepidemian paniikinomainen uutisointi on toiminut sytykkeenä räjäyttämään historiallisen valtavan maailmanlaajuisesta velkamäärästä kootun ruutitynnyrin. Tämä on johtamassa globaaliin taloudelliseen syöksykierteeseen, josta ei pelastuta hukuttamalla yksityiset valtiot syvempään velkasuohon. Tästä talouskriisistä selvitään parhaiten Euroopan unionin hajoamisella, ryöstöön ja riistoon perustuvan globaalin finanssijärjestelmän tuhoutumisella ja valtioiden itsenäistymisellä sekä talousdemokratian reformin käyttöön ottamisella valtioiden talousjärjestelmään.

Vauhdissa oleva globaali talouskriisi saattaa parhaimmassa tapauksessa merkitä EU:n hajoamista ja Euroopan valtioiden itsenäistymistä tai pahimmassa tapauksessa maailmanlaajuista sionistien vallan lujittumista eli Uutta Maailmanjärjestystä (NWO).

Mikäli nyt voimistuva talouskriisi hajottaa EU:n ja muun negatiivisen globalisaation hegemoniarakenteet, ei niiden luhistumisen taustalla ole tietenkään sionistipresidentti Donalt Trump, sillä koko ajatushan olisi täysin naurettava. Unelma Trumpin sankarin viitasta olisi todella koominen jo siinäkin mielessä, että Trump itse on juutalaisen eliitin keitoksessa kypsynyt sionisti. Tuoreeltaan voidaan kertoa, että Trump on allekirjoittanut [3] määräyksen, jolla juutalaisuus luokitellaan kansallisuudeksi. Täten Israelin arvosteleminen sekä boikotoiminen on antisemitismiä. Myös Englannin pääministeri Boris Johnson on loikannut samaan sionistien kelkkaan.

Päästyään presidentiksi Trump nimittikin Valkoiseen taloon ennennäkemättömän suuren joukon rikollisen juutalaispankki Goldman Sachsin finanssielitistejä. Trump on tunnetusti vahvistanut terroristivaltio Israelin asemaa, ja samalla heikentänyt Israelin vastustajien asemaa Lähi-idässä. Tällaisia Trumpia Jumalasta seuraavana pitämiä hullunkurisia yhdysvaltalaisia liikkeitä ovat esimerkiksi Qanon, ja muut sen kaltaiset hörhöporukat. Mikä on Venäjän presidentin Vladimir Putinin tässä ajankohtaisessa kriisissä? Se jää nähtäväksi.

Huomion arvoista siis on, että kansallisvaltioiden itsenäisyyttä ei synny ilman kansannousua: myös Suomen kansan on itse taisteltava vapaudestaan ja luota itsenäinen Suomi; itsenäisyyttä ja uutta poliittista rakennetta ei synny talousromahduksen seurauksena, jos me suomalaiset emme sitä suvereniteettia itse rakenna.

Pankkien valta [4]nykyisessä Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa perustuu sille, että rahoituslaitokset päättävät, ketkä saavat lainaa ja millä ehdoilla. Talousdemokraattien mukaan järjestelmä on riskaabeli, sillä se alistaa valtiot ja demokraattisen päätöksenteon pankkiirien kontrolliin.

Jo merkantilismina ajan talous- ja yhteiskuntateoreetikot, kuten esimerkiksi Adam Smithinkin ajatteluun merkittävästi vaikuttaneet englantilaiset filosofit John Locke ja David Hume, pitivät rahaa hyödykkeenä ja kehittivät talousteoriansa tämän näkemyksen varaan.10

Rahan pitäisi ilmentää vain myyjän ja ostajan välisen kaupan suhdetta vaihdonvälineenä eikä finanssispekulaation instrumenttina olevana itsetarkoituksena.

Kansainvälisen pankkijärjestelmän orjuudessa oleva valtio pystyy investoimaan velkarahallaan, kuten kotitaloudetkin kykenevät lainarahalla sijoittamaan. Mutta korkoa korolle velkarahalla investointi ei tuota sitä hyötyä reaalitaloudessa, mikä koituisi, jos esimerkiksi valtiolla olisi oikeus keskuspankkinsa kautta luoda omaa rahaa ja käyttää sitä investointeihin ilman korkoa. Tällainen itsenäinen talouspolitiikka eli talousdemokratia kartuttaisi hyvinvointivaltiossa valtion vaurauden astetta yhteiseksi hyväksi.

Jotta talousdemokratian reformi voitaisiin aloittaa, Suomen tulisi erota sekä Euroopan unionista että eurosta. Nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia nykyisen hallituksen ja eduskunnan aikana. Mainitut funktiot eivät voi myöskään toteutua nykyisten hallituspuolueiden sosiaalidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen valtakaudella.

Suomen on ärsytettävä kansainvälisten pankkiirien sisäpiiriä vallankumouksellisella toiminnalla luomalla oma raha.

Talousdemokratia lopettaisi uusliberalistisen kauden, jolloin hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen olisi mahdollista. Talousdemokratian yhteiseen hyvään tähtäävä valtiomalli mahdollistaisi muun muassa julkisten palveluiden turvallisuuden korkean laadun ja toimivuuden maassa. Täten julkiset palvelut pitäisi kansallistaa ja samalla turvata korkeatasoinen perus-, ammatti-, korkea- ja yliopistokoulutus.

Aivan ensiapuna talouskriisissä voitaisiin käyttää Tanskan mallia

Tanskan [5] hallitus uutisoi hiljattain massiivisesta tukipaketista, johon kuuluu muun muassa 75 prosentin palkkatuki koronaviruksen takia irtisanomisuhan alle joutuville työntekijöille. Tuki maksetaan työnantajille, jotka sitoutuvat pitämään työntekijät töissä. Työntekijät puolestaan lupaavat käyttämään vuosilomaansa lähimmän kolmen kuukauden aikana. Tätä Tanskan mallia voitaisiin myös Suomessa.

Yhdysvaltojen asema horjuu globaalina johtajana

Hiukan aikaisemmin esiintyi tiettyjen tutkijoiden kirjoituksia, joiden mukaan Yhdysvaltojen johtoasema globaalina toimijana kestäisi tämän vuosisadan ensimmäisen puoliskon ajan.

Nykyisin kuitenkin havaitaan, että Yhdysvaltojen asema on horjunut maailman taloudellisena ja poliittisena mahtina. Aasian taloudellisesta kehityksestä on muodostunut merkittävä tekijä koko maailman taloudelle. Jo viime vuosituhannen lopulla Andre Gunder Frankin esitti, että kuluva vuosituhat olisi Aasian vuosituhat.11, 12, 13Mahdollista on, että tulevan maailmanjärjestyksen perusteet valetaan Aasiassa, eikä transatlanttisella areenalla. Kiinan selviytyminen Yhdysvaltoja paremmin [6]k-viruskriisistä, horjuttanee USA:n globaalia asemaa entisestään.

Kiinan johto on operoinut k-viruksen aiheuttaman kriisin erittäin tehokkaasti, ja maa on auttanut muita useita valtioita Eurooppaa myöten selviytymään tilanteesta.

Näyttää todellakin siltä, että Kiina on nyt kiistaton voimatekija Aasiassa kuin myös globaalissa taloudessa.

Tässä tilanteessa saattaisi olla hyvinkin mahdollista, että Yhdysvallat sionistien painostuksesta hyökkäisivät Kiinaan pelastaakseen sionistisen lännen, ja ennen muuta Yhdysvaltojen taloudellisen johtoaseman ”vapaan maailman” taloudellisella sekä poliittisella areenalla. Eli ainakin nämä voimat yrittäisivät saavuttaa nimettyä johtoasemaa takaisin sionistiselle lännelle. Tämä on niin mullistavan katastrofaalinen maailman poliittinen tilanne, että siinä juutalaisvaltio Israel voisi jopa aloittaa ydinsodan globaalien intressiensä saavuttamiseksi.

Markku Juutinen

Lähteet

1. Financial Time (2020). Will the coronavirus trigger a corporate debt crisis? Saatavina: https://www.ft.com/content/4455735a-63bc-11ea-b3f3-fe4680ea68b5 [7]

2. Morton Frederic (1991). Rothschilds Family Portrait, Published by Scribner Paper Fiction

3. #neuvottelija [8] 9 – Korona Black Swan (2020). Saatavina: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=6Lf8qQdj2fc&feature=emb_title [9]

4. Graig Murray (23.3.2020). It’s Not Socialism. It’s Another Mega Wealth Transfer. Saatavina: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/03/its-not-socialism-its-another-mega-wealth-transfer/ [10]

5. Bloomberg (24.3.2020). Global Economy Crashes on Mass Virus Business Shutdowns. Saatavina: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/europe-dragged-into-record-recession-in-battle-to-halt-virus [11]

6. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405 [12]

7. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

8. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild [13]

9. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130 [14]; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/ [15]; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3 [16]; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ [17]

10. Ahokas, Jussi & Holappa, Lauri (2014). Rahatalous haltuun. Like Kustannus Oy.

11. Frank. Andre Gunder (1998). Reorientation: Global Economy in the Asian Age, Berkerly: Universy of California Press.

12. Kumar, Niraj (2014). Asian in the post-Western Age, New Delhi: KW Publishers.

13. Pant, Harsh V. (2010). The China Syndrome. Grappling with an Uneasy Relationship. Noida: Harper Collins

………….

https://archive.fo/guC5p#selection-1063.0-1067.168 [18]

https://archive.fo/o/guC5p/https://yle.fi/uutiset/3-11253076 [2]

https://www.dw.com/en/debate-over-monetary-system-grows/a-18100679 [4]

https://www.marketwatch.com/story/trumps-china-virus-rhetoric-and-what-it-means-for-us-china-trade-presidential-election-2020-03-21?mod=article_inline [6]

https://time.com/5730849/end-american-order-what-next/ [19]