- Magneettimedia - https://magneettimedia.com -

Suomi, virus ja pandemia

Alkuun australialaisen sairaanhoitajan videokertomus.

Australialainen sairaanhoitaja Mary Jane Stevens, jonka Australian hallitus ja terveydenhuoltojärjestelmä yrittivät koronarokotteilla murhata, kertoo kokemuksistaan murhaajien kynsissä (videon kohdasta 2:06 eteenpäin):

STOP TRUSTING A WORLD SYSTEM THAT LIES TO YOU! (odysee.com) [1]

(STOP TRUSTING A WORLD SYSTEM THAT LIES TO YOU!)

Suomessa tuota Australian murhasyndikaattia vastaa Suomen presidentti, Suomen hallitus sekä THL ja muu terveydenhuoltojärjestelmä. Nämä tahot edustavat globaalia massamurhaajatahoa, eivät Suomen kansaa, ja heidät on asetettu tänne vammauttamaan ja tappamaan Suomen kansa kokonaisuudessaan rokotteilla ja kaikilla muillakin tavoilla.

Nyt he ovat ryhtymässä tappamaan pikkulapsetkin ja vauvatkin rokotteillaan, jotka ovat kaikki myrkkyjä. Naisilta viedään rokotteilla kyky lisääntyä, ja näin kansanmurha etenee. Kaikki rokotteet ovat myrkkyjä, ja kaikki rokotukset ovat yrityksiä tappaa ihmisiä ja vammauttaa ihmisiä (vammautuminenkin lyhentää elinikää, on siis pitkän kitumisajan murha). Kaikki rokotukset tässä maassa on lopetettava välittömästi!

Käsityksen siitä, kuinka paljon haittavaikutuksia, vakavia haittavaikutuksia ja kuolemia Suomen presidentti, Suomen hallitus sekä THL ja muu terveydenhuoltojärjestelmä ovat tähän mennessä koronarokotteilla onnistuneet aiheuttamaan, antavat USA:n vastaavat luvut.

USA:ssa on sikäläiseen rokotevammojen ilmoitusjärjestelmään (VAERS) ilmoitettu tähän mennessä koronarokotteiden aiheuttamiksi 839 450 haittavaikutusta, 85 321 vakavaa haittavaikutusta ja 13 547 kuolemaa,

Koska Steve Kirschin tekemän tutkimuksen mukaan kyseiseen järjestelmään ilmoitetaan vain yksi 41:s osa todellisista määristä, voidaan laskea, että koronarokotteilla on USA:ssa aiheutettu noin 34 420 000 haittavaikutusta, 3 500 000 vakavaa haittavaikutusta ja 555 000 kuolemaa.

Koska Suomen väkiluku on 60 kertaa pienempi kuin USA:n, vastaavat Suomen luvut saadaan jakamalla USA:n luvut 60:llä. Arviolta siis Suomessa Suomen murhasyndikaatti on aiheuttanut koronarokotteillaan 570 000 haittavaikutusta, 58 000 vakavaa haittavaikutusta (pysyvää vammaa) ja 9 250 kuolemaa. Pian Suomen johto, THL ja Suomen terveydenhuoltojärjestelmä ovat onnistuneet murhaamaan tarkoituksellisesti jo 10 000 suomalaista. Vakavasti vammautettuja (siis pitkällä kitumisajalla murhattavia) on jo kymmeniä tuhansia ja määrä tulee kasvamaan rajusti, kun kuukaudet ja lähivuodet kuluvat ja yhä suurempi määrä rokotteita ihmisiin ruiskutetaan.

Suomen presidentti, Suomen hallitus, THL ja Suomen muu terveydenhuoltojärjestelmä ovat, kuten kaikki ovat nähneet, täysin rinnoin mukana jatkamassa Suomen kansan tuhoamista ja tappamista.

Fimea, Valvira, pikkumurhaajasyndikaatit (Suomen eduskuntapuolueet), Suomen oikeusjärjestelmä, sairaaloiden diagnostiikkajohtajat ja virologiprofessorit, virologit, lääkärit, alueelliset terveydenhuoltopiirit, rokotetutkimuskeskus, kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä ja lähes kaikki tiedotusvälineet ovat oletettuihin ja ilmoitettuihin tehtäviinsä nähden täysiä nollia ja täysiä pettureita (”ikävää” totuutta peitellään keinolla millä hyvänsä, jopa hysteerisesti) – ja ovat vammauttamisissa ja murhissa täysillä mukana, tavallaan supermurhaajina tai kiimamurhaajina.

Surkuhupaisaksi kyseisen kansanmurhasyndikaattimme toiminnan tekee se, että viruksia ja viruspandemioita ei ole lainkaan olemassa, kuten ihmiset ympäri maailmaa ovat jo oppineet ymmärtämään. Koska viruksia ei ole olemassa, ei ole tarvetta myöskään rokotuksille, sulkutiloille, maskeille, karanteeneille tai etäisyyksien pitämisille, ja koska viruksia ei ole olemassa, niiden toteamiseksi ei voi olla olemassa testejäkään; niitä ei voi testata. Nykyiset ”koronatestit” ovat murhasyndikaattimme – koko virallisen Suomen – avoimia huijauksia.

Vähemmän surkuhupaisaa sen sijaan on se, että koska viruksia ei ole olemassa, se syy, jonka vuoksi rokottamisia kaikille lähes väkivalloin vaaditaan ja annetaan, paljastuu pelkäksi tekosyyksi, ja syy rokotuksiin onkin pelkkä tarve murhata niin paljon kansaa kuin mahdollista. Hallintomme ja terveydenhuoltojärjestelmämme yksinomainen, joskin vielä osaksi piilotettu, tarkoitus on tappaa Suomen kansa.

Tähän liittyy sekin valhe, että näitä vammauttavia ja tappavia rokotteita sanotaan ”turvallisiksi ja tehokkaiksi”, vaikka mitään todellisia rokotekokeita ei ole tehty (kuitenkin joissakin Pfizerin alustavissa kokeissa saatiin valtava määrä erilaisia – tuhansia erilaisia – haittavaikutuksia, myös kuolemia); itse asiassa nykyiset rokotukset ovat pelkkä rokotekoe, joka päättyy ensi vuonna. Maailman väestö on koekaniinina kokeessa, jossa katsotaan, paljonko ihmisiä eri annoksilla kuolee, kuolevatko kaikki, kuoleeko puolet, kuoleeko kolmasosa jne. Käytännössä kyse on ihmiskunnanmurhasta, jossa JOKAINEN valtion päämies, JOKAISEN maan hallitus, JOKAISEN maan terveydenhuoltojärjestelmä ja lähes JOKAINEN tiedotusväline on tietoisesti ja vakaumuksellisesti mukana. Meitä hallitsee peto, kammottava murhaajajoukko.

Tähän liittyy vielä sekin presidenttimme, hallituksemme, terveydenhuoltojärjestelmämme ja tiedotusvälineidemme iljettävä ja julkea valhe, että rokotevammoja ja -kuolemia on alettu kutsua ”koronan vakaviksi oireiksi” ja ”koronakuolemiksi”, jotka vaativat yhä uusia rokotuksia (ja yhä uusia rokotevammoja ja rokotekuolemia jne.). Ja tämä todella on saatanallisuuden huippu!!

Kun nuo kaksi maailman hallitusten ja terveydenhuoltojärjestelmien peruspiirrettä, valehteleminen ja murhaaminen, yhdistetään, päädytään siihen todellisuuteen, siihen miljööseen, josta käsin meidänkin presidenttimme, meidänkin hallituksemme ja meidänkin terveydenhuoltojärjestelmämme (THL:n johdolla) toimivat, perkeleeseen:

”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8:44).

Se, joka täällä ihmiskuntaa tappaa rokotteilla ja muilla koronatoimilla ja samalla valehtelee niin paljon kuin pystyy ja ehtii, on itse perkele eli saatana (Ilm. 12:9). Kaikkien maiden päämiehet, kaikkien maiden hallitukset ja kaikkien maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat vain perkeleen pikku käsikassaroita, surkeita ja viheliäisiä perkeleen orjia, joita perkele ohjastaa mielin määrin. Surkeampia olentoja ei voi olla olemassa.

Tiedän myös, että jos murhasyndikaattimme hankkii tai tuottaa kansallemme kymmeniä tai satoja uusia rokotteita viruksia vastaan, joita ei ole olemassa, kansa rientää pitkänä jonona ottamaan niitä pysyäkseen ”terveinä” (= vapaina näkymättömistä märköistä, joita ei ole olemassa) ja ”hengissä” ja sitten kuolee tai vammautuu. Kansahan on pikkulapsia, jotka tarvitsevat koko elämänsä ajan ”isää” (hallitusta) ja ”äitiä” (terveydenhuoltojärjestelmää) pysyäkseen elossa ja terveinä. Suomalainen on kyvytön luottamaan itseensä ja kehoonsa terveysasioissa ja elossa pysymisen asioissa. Niihin kansa tarvitsee isää ja äitiä, jotka sanovat, mitä täytyy ja saa tehdä. Kansa ei vähimmässäkään määrin kykene huolehtimaan itsestään, eivätkä hallintomme ja terveydenhuoltojärjestelmämme sitä sallisikaan.

Näin, kansanmurhasyndikaatin ja kansan yhteistyönä, päästään siihen, ettei kansaa ole enää olemassa. Syndikaattikin kituu ja riutuu, kun siltä loppuu materiaali.

Hirmuinen on Jumalan viha tätä syntistä ja katumatonta kansaa vastaan! Jumalan silmissä tällä kansalla ei ole minkäänlaista olemassaolon oikeutta. Siksi hän sallii perkeleen hävittää tämän kansan maan päältä. Asiassa ei ole pienintäkään epäoikeudenmukaisuutta.

Vesa-Ilkka Laurio

lääketiet. lis., eläkkeellä.

Huom. ELÄKKEELLÄ – en ole osa Suomen kansanmurhasyndikaattia tai osa perkelettä tai osa allopaattisen lääketieteen (myrkytä lääkkeillä ja rokotteilla, leikkaa, polta, säteilytä, ota pois rahat, työnnä ruumisarkkuun) saatanallista ja valheellista todellisuutta. Olen todellisen terveyden tunteva Jumalan lapsi, totuuden lapsi – Suomen kansanmurhasyndikaatin suora vastakohta, presidentin vastakohta, hallituksen vastakohta, THL:n vastakohta, terveydenhuoltojärjestelmän vastakohta, tiedotusvälineiden vastakohta, kansan vastakohta, sanalla sanoen: perkeleen vastakohta.

Lähteet

STOP TRUSTING A WORLD SYSTEM THAT LIES TO YOU! (odysee.com) [1]