- Magneettimedia - https://magneettimedia.com -

Suomi tukee “elvytysmiljardeilla” humpuukia ja negatiivista globalisaatiota

Suomelle myönnettävä EU:n elpymisvälineestä  [1] maksettava 2,1 miljardia euroa, pakottaa Suomen ottamaan samalla lisää lainaa näin aluksi 6 miljardia euroa. Tämä juuri siksi, että Suomen maksuosuus elpymisvälineen avustusmuotoisesta tuesta on kuitenkin noin 6,6 miljardia euroa. Suomi tukee ulkomaisella lisälainalla telakoita ja kaivoksia, vaikka ne ovat ulkomaisessa omistuksessa. Näin menetellään siitä huolimatta, vaikka nämä ulkomaiset yhtiöt kahmivat Suomen kansallisomaisuutta itselleen.   

Suomi maksaa EU:n “elvytysmiljardeista” hirvittävää ylihintaa 

Elvytyspakettiin eli tulonsiirtorahastoon liittyen täytyy muistaa, että muiden muassa Italia saa EU:n elvytyspaketista enemmän rahaa kuin maksaa, mutta Suomi maksaa enemmän kuin saa, kuten erikoistoimittaja Jan Hurri [2] asian ilmaisee. 

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi Iltasanomissa [1], että useat ovat päätelleet Euroopan unionin lähettävän kaksi miljardia euroa ja enemmän Italiaan: näin ei kuulemma ole, vaan kannattaa tutustua mittareihin. 

Katsotaan sitten niitä mittareita: 

Komission ehdotuksen perusteella suurimmat avustuksien saajat olisivat (vuosina 2021-2023):[5] [3]  

Todellisuudessa myös Suomi kustantaa osansa Italian [2] elvyttämisestä ja muiden avustettavien maiden kustannuksista. 

Jan Hurrin [2] mukaan Suomi maksaa EU:n elvytysmiljardeista hirvittävää ylihintaa, jos EU:n avustuksista maksettavaa hintaa verrataan valtion omissa nimissä ottaman velkarahoituksen hintaan. 

Kuten yllä todettiin, Suomi saa nykyarvioiden mukaan EU:n elvytyspaketista 2,1 miljardin euron avustukset, joista se kuitenkin maksaa takaisin 6,6 miljardia euroa. 

Summa on tarkoitus maksaa 30 vuoden kuluessa, mutta se on silti moninkertaisesti suurempi kuin valtio maksaisi samanpituisesta omasta velkarahoituksesta Suomen valtion nykyisellä 0,3 prosentin korolla. 

2,1 miljardin euron summan kierrättäminen unionin elvytysrahaston kautta maksaa Suomelle arvioidun maksuosuuden [2] verran eli 6,6 miljardia euroa. Se vastaa vuosittain maksettavaa noin 4,7 prosentin korkoa – ja 30 vuodessa yhteensä noin 3,9 miljardin euron korkokustannusta. 

Elvytyseurot suuntautuvat suuresti turhuuteen 

Elpymispaketin kautta tulevaa rahoitusta on jaettu neljälle eri pilarille: vihreä siirtymä, työllisyys ja osaaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä digitalisaatio. 

Näistä mainitsemme esimerkkeinä tuet latausinfrastruktuurille (vihreä siirtymä) ja Suomen Akatemialle (viha puhe; holokausti ja antisemitismi tutkimusta).  

Latausinfrastruktuurin tukemisen 

Latausinfrastruktuurin tuetaan taloyhtiöissä sekä työpaikoilla 7,5 miljoonalla eurolla. Suomessa aiotaan tehostaa kalliitten sähköautojen käyttöön ottamista ja bensa- ja dieselautojen tuntuvaa asteittaista vähentämistä, jolloin köyhemmät ajautuvat autottomiksi, sillä heillä ei ole varaa hankkia hirvittävän kalliita sähköautoja. Kuitenkin Suomi on harvaan asutettu maa, ja haja-asutusalueella, kuten maaseudulla on oma kulkuneuvo välttämätön. Hevosellako he tulevaisuudessa liikkuvat? 

Sähköautojen käyttäminen ei kuitenkaan ole välttämättä ympäristö- ja ilmastoystävällinen teko. Tämä paljastuu autovalmistaja Polestar [4] in julkaisemassa vertailussa, jossa tutkittiin sähköauton [5] ja polttomoottoriauton valmistuksen ja käytön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. 

Yrityksen julkaiseman vertailun mukaan tällä hetkellä ikävä totuus on se, että sähköauton valmistuksenaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat lähes kaksinkertaiset polttomoottoriautoon verrattuna. Pelkkä sähköauton ostaminen ei siis ole ekoteko. 

Ilmastohysteria on yksi hallitsemisen keinoista 

Onko vieläkään ainuttakaan, tieteellistä todistetta hiilidioksidin kokonaismäärän vaikutusten puolesta. Puhumattakaan vähäisestä, ihmisten tuottaman osuuden vaikutuksesta. 

Ihmisten aiheuttamat päästöt ovat häviävän olemattomia verrattuna mittaviin luonnonvoimiin, mihin ihmiset eivät voi yleensä vaikuttaa. Lisäksi emme ole löytäneet todisteita siitä, että ilmakehän hiilidioksidi aiheuttaisi ilmakehän tai maanpinnan lämpenemistä [6] 

Hiilidioksidi on kuitenkin normaalissa elämässä ihmiselle täysin vaaraton kaasu, joka on hiilen ja hapen kemiallisena yhdisteenä hajuton, väritön, myrkytön ja huonosti reagoiva. Tunnettua on, että kasvit käyttävät hiilidioksidia raaka-aineena orgaanisten eli hiili-hiili sidoksisten yhdisteiden valmistuksessa eli  yhteyttämisessä [7]  

Maapallon kasvistolle on hiilidioksidi välttämätön kaasu. Ihmiskunnan hiilidioksidituotto on noin 4,0 prosenttia luonnollisesta hiilen kierrosta. Luonnollisten päästöjen osuus on 96 prosenttia. Yksistään jo termiitit tuottavat kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia [8] niiden mittavan biomassan takia. Ihmiskuntaa syyllistetään 4 prosentin CO₂-osuuden takia, vaikka tiedetään, että se ei ole ratkaiseva osuus väitettyyn hiilidioksidi ongelmaan. Olisi huomioitava, että ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin CO₂, esimerkiksi maan radan sekä asennon vaihtelut, merivirtojen syklit, pilvisyyden vaihtelut, muutokset auringon säteilytasossa ja vesihöyryn vaikutus jne.. 

Kommenttina voitaisiin sanoa, että latausinfrastruktuurin tukeminen ja siten sähköautojen käytön lisääminen palvelevat vain ylikansallisten suuryhtiöiden etua sekä tähän autonvalmistukseen liittyvään muuhun ansaintaan, mitkä ovat ulkomaisen suuryritysten omistamia. 

Suomen Akatemialle yhteensä 45 miljoonan euron lisävaltuus 

Suomen Akatemialle ei pitäisi antaa mitään lisävaltuutuksia, mikäli tutkimukset eivät kohdistuisi matemaattisiin ja luonnontieteellisiin tutkimuksiin. Myös lääketieteellistä tutkimusta pitäisi tukea.  

Nykyisin yliopistojen tutkimuksissa lisä valtuusrahat menevät hukkaan. Rahoja käytetään sellaisiin humpuukiin kuten eritasoisten vihapuheiden, sukupuolineutraaliuden ja holokaustin tutkimuksiin. Siis täydelliseen typeryyteen. 

Esimerkkejä: 

Viha puhe tutkimus suuntautuu oletettuun vihapuheeseen, jolla mahdollisesti pyritään vaikuttamaan päätöksiin. Tällainen tutkimus oli (02-09/2019) Vihan vallassa  niminen  [9]hanke, jonka rahoittivat Valtioneuvoston Selvitys- ja Tutkimustoiminta. Siinä tutkittiin julkiseen päätöksentekoon vaikuttavaa vihapuheen laajuutta, luonnetta sekä vaikutuksia. Hankkeen toteuttajina oli Open Knowledge Finland sekä Jyväskylän yliopisto. 

Opetushallituksen [10] sivuilta voidaan lukea sukupuolitietoisesta opetuksesta ja ohjauksesta, missä lasten kasvatus ja opetus suuntautuu on täysin turhalle sekä typerille urille. Koska tällaista on varhaiskasvatus ja peruskoulut, aina lukioihin saakka pullollaan, täytyy sitä silloin olla myös korkeakouluissa, joista valmistuu esimerkiksi opettajia. 

Opetushallituksensivuilla edelleen painotetaan sitä, miksi holokaustia pitää opettaa.  

Opetushallituksesta todetaan: 

Kansainvälisesti on haluttu pitää huolta, ettei holokausti unohdu. Holocaust Task Force on vuonna 1998 Ruotsin entisen pääministerin Göran Perssonin aloitteesta perustettu hallitustenvälinen järjestö, jonka tehtävänä on edistää juutalaisten joukkotuhoa koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muistamista kaikkialla maailmassa. Suomi hyväksyttiin Holocaust Task Forcen tarkkailijajäseneksi kesäkuussa 2008. 

Yllä olevaan viitaten on selvää, että holokausti ja antisemitismi tutkimusta ja opetusta tuetaan Suomessa valtion toimesta. Tämä on järkyttävää: juutalaismafia ohjailee Suomen kasvatus- ja opetusmaailmaa esikoulusta yliopistotasolle saakka. Suunnaton mediarummutus kansallissosialistien tuhoamista “kuudesta miljoonasta juutalaisesta” on nyt jatkunut jo 75 vuotta ja sen kriittinen analysoiminen on kielletty lainsäädännön nojalla. Sivuhuomiona sanottakoon, että holokaustista on tullut epäjumala ja samalla uskonto. Kuitenkaan tästä “joukkotuhosta” ei ole pystytty esittämään ainuttakaan pätevää todistusta, mutta sitä vastaan  lukuisia [11]. Holokaustimyytin välityksellä juutalaiseliitti on haalinut rahaa, sympatiaa ja kansainvälistä poliittista asemaa. Holokausti propagandan kautta on terroristivaltio Israelin hakenut ”oikeutustaan” veriselle miehityspolitiikalleen palestiinalaisia kohtaa ja varustanut ydinasevaltio Israelin Yhdysvaltojen tukemana sotilaalliseksi tukikohdakseen Lähi-idässä.  Perkele siis hallitsee länsimaita kuin myös Suomea. 

Ulkomaisten yhtiöiden tukeminen 

Valtio otti juuri lisälainaa 14 [12] miljardia euroa. Valtionyhtiöille on varattu 1,3 miljardilla eurolla. Velkarahalla tuetaan muun muassa kaivostoimintaan ja Finnveran apupaketin kautta telakkaliiketoimintaa. 

Suomi tukee näitä telakoita ja kaivoksia, vaikka ne ovat ulkomaisessa omistuksessa, ja vaikka nämä yhtiöt rohmuavat Suomen kansallisomaisuutta itselleen. Tietysti tämä on Suomen poliittiselta mafialta täysin järjetöntä sekä rikollista toimintaa, kuitenkaan kansalaiset eivät sitä pysty välittömästi pysäyttämään. 

Kaivostoiminnasta puheen ollen … 

Lupaviranomaiselle eli Tukesille tehtiin kaivostoiminnan aloittamisesta varausilmoituksia likipitäen 38 000 neliökilometriä marraskuussa vuonna 2017. Juuri tuolloin oli voimassa olevia etsintälupia noin 1600 neliökilometrin alalla. Lisäksi käsittelyjonossa tuolloin oli hakemuksia noin 3600 neliökilometrin edestä. Tänä ja viime vuonna varauspäätöksiä on tehty sata, joista suurin osa on ulkomaisille yrityksille. [1 [13]] 

Nykyinen kaivoslaki on täysin rikollinen omaa isänmaataan kohtaan. Se estää yksityisille maanomistajille ja valtiolle kuuluvien luonnonrikkauksien hyödyntämisen. Kaivoslaki suorastaan lahjoittaa luonnonvaroja ulkomaisille sijoittajille. Tähänkin asiantilaan pitäisi saada pikainen korjaus. Malmivarannot pitäisi varata jokamiehen oikeuksien ulkopuolelle, sillä varauksen jälkeen varaaja voi pitää niitä ominaan. 

Vaikka taloudellinen ylijäämä saataisiin oikeudenmukaisemmin jaettua Suomen ja malmeja hyödyntävien yhtiöiden välillä, esimerkiksi rojalteja (sekin olisi tyhjää parempi) sekä kaivosyhtiöiden verotusta nostamalla, eivät nämä toimenpiteet olisi riittäviä. 

Kommentti 

Suomen valtio siis tukee ulkomaisen korollisen lainan turvin, ulkomaisessa omistuksessa olevia suuryrityksiä, vaikka nämä yritykset keräävät suurimman taloudellisen hyödyn toiminnasta. Asianomaiset poliittiset päättävät toimivat rikollisesti valtiovarojen hoidossa. 

Lopuksi 

Suomella pitäisi olla itsenäinen talouspolitiikkaan, jossa valtiolla olisi keskuspankki, ja valtiolla olisi oikeus luoda itse velatonta omaa rahaa (Suomen markka), jota se käyttäisi korottomasti investointeihin. 

Lisäksi Suomen on ilmoitettava, että Suomi ei ole koskaan ollutkaan EU:n laillinen jäsenmaa [14], sillä Suomen silloinen valtiojohto teki valtiopetoksen liittämällä Suomen Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti. Suomen ei siis tarvitse erota Euroopan unioinista. Lisäksi meidän on erottava euroalueen talous- ja rahaliitosta (EMU) eli eurosta. Niin muodoin isäntämaasopimus pitää mitätöidä ja on oltava liittymättä NATO-jäsenyyteen. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Näin Suomi käyttää EU:n elpymisrahoja: hoitotakuu, öljylämmityksestä luopuminen… (iltalehti.fi)  [1] 

Kommentti: EU:n elvytysraha on suurelle Italialle ilmaista – pikkuinen Suomi maksaa tolkutonta ylihintaa – Taloussanomat – Ilta-Sanomat [2] 

Näin Suomi käyttää EU:n elpymisrahoja: hoitotakuu, öljylämmityksestä luopuminen… (iltalehti.fi) [1] 

Kommentti: EU:n elvytysraha on suurelle Italialle ilmaista – pikkuinen Suomi maksaa tolkutonta ylihintaa – Taloussanomat – Ilta-Sanomat  [2] 

Polestar.com | Transparent about sustainability [4] 

Analysis: Polestar lifts the lid on lifetime EV emissions | Autocar [5] 

Laman tidak ditemukan – Tech-Know-Group [15] 

Fotosynteesi tuottaa sokeria ja happea | Opettajalle | Oppiminen | yle.fi [7] 

Viha vallassa: Päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe — Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (jyu.fi) [9] 

Tiede ja tutkimus – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi) [10] 

The Auschwitz ”Gas Chamber” Illusion | CODOH [11] 

Valtion lainanotto nousee yli 14 miljardiin euroon – Uusista miljardimenoista pääosa valtion yritystoimintaan | Uusi Suomi [12] 

Perustuslain-rikkominen-ja-sen-seuraukset-MUISTIO.pdf (virkamafia.fi) [14]

….. 

  1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | Asiointi | Päätökset ja kuulutukset [13]Varauspäätökset [16]https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset [16]