- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Suomi provosoi Venäjää nyt isäntämaasopimuksella

Suomi todennäköisesti allekirjoittaa Naton kanssa isäntämaasopimuksen, joka tulee johtamaan maamme Nato-jäsenyyteen. Samalla sopimus voi johtaa avoimeen konfliktiin Venäjän kanssa.

Isäntämaasopimus velvoittaa Suomen luovuttamaan kaikki satamat, lentokentät ja maa-alueensa Naton käyttöön kansainvälisen selkkauksen yhteydessä.

Isäntämaasopimuksen (Host Nation Support, HNS-sopimus) tarkoituksena on turvata tehokas tuki Naton sotilaallisille operaatioille isäntämaan resursseja ja maa-alueita hyödyntäen.

Päätavoitteena ei ole avustaa isäntämaan sotilasvoimaa, vaan mahdollistaa Naton sotilaallinen tehokkuus. Suomen kanssa solmittava isäntämaasopimus lisää Naton tehokkuutta valtavasti, koska Suomen rajat ovat pitkät ja Pietari vain kivenheiton päässä. Isäntämaa-asiakirja on luettavissa täällä [1].

 

Isäntämaasopimuksen uhat Suomelle

Isäntämaasopimuksella Suomi asettaa omat alueensa Naton käyttöön. Jos Venäjä kuuluisi Natoon, tämä ei olisi ongelma. Koska Venäjä ei kuulu Natoon, tämä on ongelma. Tämä on uhka, koska Venäjä on Naton todennäköinen vihollinen.

Vihollisuuksien käynnistyminen Venäjän ja Naton välillä merkitsee, että Suomen alueesta tulee erittäin suuri uhkatekijä itänaapurilleen. Voidakseen turvata Pietarin ja estääkseen joukkojen kuljetukset tai ilmahyökkäyksen sisämaahan, tulee Venäjän pommittaa kaikki rautatiet, maantiet ja lentokentät Suomessa. Venäjällä ei tarvitse olla minkäänlaista ongelmaa itse Suomen kanssa, mutta jos Nato voi käyttää Suomea hyökkäyksen astinlautana, on Suomen alue uhka, joka on tarpeen vaatiessa pakko eliminoida.

Naton ja Venäjän välisen selkkauksen sattuessa ja isäntämaasopimuksen ollessa voimassa Suomi on siis mukana konfliktissa, vaikka se olisi itse täysin passiivinen ja syytön selkkaukseen.

Vuonna 1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen paljon väljemmin perustein. Suomi oli silloinkin kallellaan Eurooppaan, mikä tuolloin tarkoitti Natsi-Saksaa. Suomen sotilaalliseen riippumattomuuteen ei sen vuoksi voitu täysin luottaa. Niinpä Neuvostoliitto vaati Suomelta alueluovutuksia. Niillä se olisi estänyt Suomen alueiden käytön itseään vastaan.

Nyt Suomi on allekirjoittamassa sopimusta, joka mahdollistaa Suomen alueiden käytön Venäjää vastaan. Venäjä ei luultavasti tulkitse tätä yhtään sen suopeammin kuin silloinen Neuvostoliitto.

Varmasti USA mielellään näkisi Suomen liittyvän Natoon. Se palvelisi lännen optimaalista asetelmaa itää, Lähi-itää ja Aasiaa vastaan.

russiajetfighter [2]

 

Isäntämaasopimuksen kannattajia

Isäntämaasopimuksen innokkaita puolustajia ovat muun muassa puolustusministeri Carl Haglund, pääministeri Alexander Stubb ja sitä on myötäillyt myös ulkoministeri Erkki Tuomioja. Innokkuutta sopimuksen hyväksymiseen löytyy nykyinen hallituksen sisällä, ja tietysti kokoomuksessa hanke on hyvin suosittu.

 

Juridisia syitä sille, miksi isäntämaasopimusta ei tule hyväksyä

Sopimusta ei tule hyväksyä, koska se voi aiheuttaa avoimen konfliktin Venäjän kanssa. Jo maailmanpoliittinen tilanne vaatii yleisen turvallisuuden nimissä Suomea pidättäytymään tällaisista naapurivaltiota uhkaavasta sopimuksesta. Tässä ollaan ajamassa Suomea sotaan Venäjän kanssa voimakkaan USA:n ja sen Nato-liittolaisten hyödyksi.

Lisäksi sopimushanke tulee tyrmätä Suomen perustuslain takia. Sopimusta ei ole edistetty Suomen perustuslain ja valtiojärjestyksen edellyttämällä tavalla. [1] Perustuslain mukaisesti sopimuksesta tulisi äänestää eduskunnassa ja sen kannalla tulisi olla 5/6 kansanedustajista.

Valtiojärjestyksen laiminlyöminen voidaan tietyissä tapauksessa tulkita rikoslain 13. luvun mukaisesti törkeäksi valtiorikokseksi, mikäli rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö. [2]

Koska kysymys on ulkopoliittisesti erittäin tärkeästä seikasta, olisi kansalla oltava oikeus ilmaista kantansa asiasta kansanäänestyksellä, vaikka Suomen perustuslaki tai valtiojärjestys ei sitä vaatisikaan. Tämä olisi demokratiassa asianmukaista. Mutta ehkäpä kansa ei tiedä, mikä on oikea mielipide?

Isäntämaasopimuksen ja yhteisymmärryspöytäkirjaan liittyvän Nato-asiakirjan perusteella sopimuksen tulkintaoikeus siirtyisi Naton johdolle, vaikka valtionneuvosto on tiedonannossaan toista väittänyt. [3] Edellä oleva väittämä pätee silloin, kun dokumentti on pääkohdiltaan vastaavanlainen Suomen ja Ruotsin sopimuksen kanssa.

Isäntämaasopimuksen ja yhteisymmärryspöytäkirjan tulkintaoikeudessa sanotaan näin: ”The Supreme Headquarters have the legal authority to conclude Host Nation Support (HSN) Memoranda of Understanding MOU.” Tämän perusteella Suomi ei voisi päättää jatkossa siitä, luovuttaako se alueitaan ja voimavarojaan Naton käyttöön. Itsemääräämisoikeus olisi vaarassa.

carl-haglund [3]

 

Hallitus pitää syrjäyttää

Suomen hallitus ja etupäässä Haglund ovat ottaneet nyt sellaisen askeleen, joka vaarantaa Suomen turvallisuuden vieraan vallan hyödyksi. Tästä johtuen tulee välittömästi vaatia hallituksen kumoamista ja puolustusministerin virkasuhteen katkaisemista. Sopimuksessa mukana olleet ministerit tulee asettaa syytteeseen törkeästä maanpetoksesta ja sen passiivisesti hyväksyneet lievästä maanpetoksesta. Kaikki hallituksen ja eduskunnan jäsenet, jotka ovat olleet sopimuksesta tietoisia, mutta eivät ole sitä aktiivisesti vastustaneet, tulee tuomita menettämään kansalaisluottamuksensa.

Lisäksi pyydän ihmisiä lähettämään sähköpostia ja tekemään muita yhteydenottoja puolustusministerille sekä muille asiaan liittyville tahoille ja vaatimaan isäntämaasopimuksen hylkäämistä.

Edelleen vetoan, että lukijat allekirjoittavat adressin, jossa käsitellään esimerkiksi sopimuksen hyväksymiseen liittyviä oikeudellisia epäkohtia ja tehdään vetoomus sopimuksen käsittelyn ja voimaantulon laillisuuden varmistamisesta. [4]

Tällaiset sopimusten täytyisi ulkopoliittisen kansainvälisen tilanteen ja yleensä Suomen geopoliittisen aseman huomioiden tyrmätä suoralta käsin.

Yhdyn kuitenkin adressin laatijoiden alla oleviin ajatuksiin sopimukseen kytkeytyvästä hallinnollisesta menettelystä, mikäli kyseistä sopimusta aletaan kaikesta huolimatta toteuttaa:

Realisoituessaan isäntämaasopimus tulisi vaarantamaan suurten ihmisjoukkojen terveyden ja hengen tietyillä Suomen alueilla. Suomen poliittinen johto on globaalien uusliberalististen eliittien kätyreitä maamme hyvinvoinnin ja turvallisuuden kustannuksella. Tällaisen poliittisen ja korruptoituneen virkamieskoneiston takia ei kannata itseään vaarantaa. Tapelkoot johtavat poliitikot itse, jos sota syttyy.

Toisaalta, mikäli suomalaiset ovat niin lammasmaisen välinpitämättömiä, että eivät lamaannuksestaan pääse syrjäyttämään kriminaalia hallitusta ja hallintojärjestelmää, niin silloin meidän tuhomme on ihan oikein. Nujertuupahan silloin Venäjän avulla rikollinen poliittinen hallintokoneisto. Jos Venäjä valloittaa Suomen EU:lta, niin ehkä myöhemmin saisimme neuvoteltua itsenäisyyden takaisin ja näin Suomen korruptoitunut poliittinen hallintojärjestelmä eliminoitaisiin.

Nato hyödyntää kansainvälistä sionismia eli mafiaa ja siihen liittyvää ihmisoikeuksia polkevaa globaalia sekä kasvotonta pankkiiri- ja talouseliittiä. Naton rinnalle ei pidä lähteä taistelemaan millään muotoa. Esimerkiksi William Blum pitää Nato-valtioita USA:n ulkopolitiikan moottoreina, teoksessaan Roistovaltio.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet:

  1. Suomen perustuslaki. Saatavilla [4].
  2. Rikoslaki 13. Luku. Saatavilla [5].
  3. Naton isäntämaasopimusta koskeva dokumentti (2013). Saatavilla [6].
  4. Adressi. Saatavilla [7].