- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Suomi on valinnut perikadon Sauli Niinistön johdolla kytkeytymällä läntisiin puolustussopimuksiin ja sotilasyhteisöihin

Nykyisen Venäjän vastaisen sotilaallisen varustautumisen näkyvimpinä toimijoina ovat kolme eurooppalaista suurvaltaa Saksa, Iso-Britannia ja Ranska. Presidentti Sauli Niinistölle on varattu tässä näytelmässä lakeijan ja juoksupojan rooli, joka näyttäytyy Suomelle epäonneksi Venäjää provosoivana ja jopa uhkaavana toimintana. Miksi Niinistö käyttäytyy näin järjettömästi?

Suomi on valinnut tuhontien liittymällä läntisiin puolustussopimuksiin ja sotilasyhteisöihin

Niinistön ”johdolla” Suomi on sitoutunut laittomaan Isäntämaasopimukseen, kuten myös tiettyihin Euroopan puolustusyhteisöihin.

Suomi on sitoutunut jäljempänä mainittuihin puolustusyhteisöihin:

Yllä mainittuun Isäntämaasopimukseen,

pääsääntöisesti Saksan aloitteesta Natossa vuonna 2014 käynnistettyyn kehysvaltiokonseptiin (Framework Nation Concept, FNC)

ja Yhteisiin nopean toiminnan joukkoihin (Joint Expeditionary Force, JEF).

Yhteiset nopean toiminnan joukot ovat Ison-Britannian johtama sotilasyhteistyöhanke.

Isäntämaasopimus

Isäntämaasopimuksen hyväksyminen tarkoittaa jatkuvaa katastrofin uhkaa Ruotsin ja Suomen turvallisuudelle. Kuitenkin Ruotsissa sopimus käsiteltiin eduskunnassa, mutta Suomessa eduskunnan käsittely salakavalasti ohitettiin. Täten hallitus ei pysytellyt edes näennäisen demokratian pelisäännöissä sekä vältteli julkisuutta. Valtamedian mukaan Suomessa sopimus vahvistettiin presidentin ja hallituksen päätöksellä, koska sen ei katsottu tuovan merkittävää uutta, vaan kirjaavan vain jo noudatetut käytännöt.1

Jo yllä esitetyn perusteella Suomessa sopimuksen hyväksymisprosessi viittaa valtiopetokseen.

Muistamisen arvoista on, että isäntämaasopimus velvoittaa Suomen luovuttamaan kaikki satamat, lentokentät ja maa-alueensa Naton käyttöön kansainvälisen selkkauksen yhteydessä.2

Isäntämaasopimuksen (Host Nation Support, HNS-sopimus) tarkoituksena on turvata tehokas tuki Naton sotilaallisille operaatioille isäntämaan resursseja ja maa-alueita hyödyntäen.2

Päätavoitteena ei ole avustaa isäntämaan sotilasvoimaa, vaan mahdollistaa Naton sotilaallinen tehokkuus. Suomen kanssa solmittu isäntämaasopimus lisää Naton voimakkuutta tuntuvasti,2 Suomen rajat ovat pitkät ja Pietari on Lappeenrannasta vain vajaan 200 km päässä.

Mitkä ovat Venäjän toimenpiteet, jos isäntämaasopimuksen myötä Ruotsin ja Suomen maaperille asetetaan vieraan vallan sotilastukikohtia? Vaikka Naton Strategian laitos tiedottaa, että Nato tulee säilymään poliittis-sotilaallisena liittona, minkä keskeisiä tehtäviä ovat jäsenvaltioidensa alueen ja etujen kollektiivinen puolustaminen, ei tämä tiedonanto pidä paikkaansa. Naton puolustusliitto on vain globaalien pääomaimperialistien ja kansainvälisten pankkiirien etujen valvojana.

Naton luonnetta on kuitenkin määriteltävä hieman tarkemmin. Lausuessani, että Naton puolustusliitto on vain negatiivisen globalisaation puolustaja, en tarkoita tällä Pohjois-Atlantin liittoa kokonaisuudessaan, vaan Yhdysvaltojen johtamaa läntistä liittoumaa, joka pitkälti muodostuu tietyistä Nato-jäsenmaista.

Mutta Nato kokonaisuudessaan on ennen muuta Yhdysvaltojen johtoaseman symboli Euroopassa. Sen merkityksen omalle maalleen määritteli presidentti Jimmy Carterin turvallisuuspoliittinen pääneuvonantaja, puolalaistaustainen professori Zbigniew Brzezinski [1]: ”Nato on meidän astuinkivemme Eurooppaan.” Nato on kuvatun kaltainen myös historian perspektiivistä nähtynä, joten Suomelle ei siitä ole turvaa missään olosuhteissa.

Tukikohdista Suomen maaperällä olisi hyvä muistaa, että millä oikeudella amerikkalaiset sotilasjoukot kutsuvat itse itsensä Suomeen sotaharjoituksiin? Mahdollistaako Suomen laki tämän? Ilmeisesti tässä täyttyvät sekä valtiopetoksen että maanpetoksen tunnusmerkit. Ilman Isäntämaasopimusta suomi ei olisi miehitetty jenkkiarmeijalla.

Kehysvaltiokonsepti

Pitkälti Saksan aloitteesta Natossa käynnistetylle kehysvaltiokonseptin [2] periaatteelle kerrotaan mahdollistuvan modernin puolustusyhteistyön muodon. Siinä periaatteen mukaisesti halukkaat maat muodostavat ryhmän, joka jalostaa suorituskykyä yhteistyössä ryhmän valtioiden kesken. Yksi valtio toimii kehysvaltiona, muut liittyvät mukaan erikseen sovittavalla tavalla.

Kehysvaltiokonseptin tavoitteena ilmoitetaan olevan hyötyjen saavuttaminen niin osallistujille kuin myös Natolle ja Euroopan unionin puolustusyhteistyölle, sekä vähentää suorituskykyjen päällekkäisyyksiä Naton ja EU:n välillä. Kehysvaltiokonseptin mukaan ”periaate ei rajoitu suorituskyvyn kehittämiseen, mistä on esimerkkinä Ison-Britannian johtama Joint Expeditionary Force -aloite, johon myös Suomi kuuluu”.

Lisäksi puolustusministeri Jussi Niinistön ja puolustusministeri Ursula von der Leyenin vuonna 2017 allekirjoittamalla puolustusyhteistyön yhteisymmärryspöytäkirjalla on pyritty kiinteyttämään asevoimien yhteistyötä eri saroilla. Asevoimilla on käytössä yhteistä varustelua. Operatiivista yhteistyötä on kriisinhallintaoperaatioiden puitteissa esimerkiksi Afganistanissa ja Irakissa.

Yhteiset nopean toiminnan joukot

Yhteiset nopean toiminnan joukot (Joint Expeditionary Force, JEF) on puolestaan Ison-Britannian johtama sotilasyhteistyöhanke. Suomen lisäksi siihen osallistuvat Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Latvia, Liettua ja Viro.

Yhteistyön pyrkimyksenä Jussi Niinistön mukaan kuuluu olevan [3] ”kehittää sotilaallisia valmiuksia ja kykyä ennaltaehkäistä sekä tarvittaessa vastata yhdessä erilaisiin kriiseihin, siis ylläpitää rauhaa ja vakautta pohjoisessa Euroopassa”. Vaikka Iso-Britannia on ilmaissut tahtonsa erota Unionista, haluaa se silti harjoittaa sotilaallista yhteistyötä Euroopassa. Tänä kesänä JEF-yhteistyön puitteissa organisoitiin Itämerellä 3000 sotilaan suuruinen Baltic Protector -harjoitus.

Saksan ja Britannian sotilasyhteistyöaloitteita yhdistää alisteisuus Naton intresseille, mikä ei ole yllättävää varsinkaan Britannian tapauksessa.

Uuskolonialismi ja Suomen perikato

Everstiluutnantti Niclas L. von Bonsdorff esittääjohdantona kirjoitukseensa ”Suomen puolustusyhteistyö Saksan liittotasavallan kanssa” että: ”Taloudellisesti vahva Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani ja tärkeä liittolainen myös monissa kansainvälisissä toimielimissä. Demokraattinen ja avoin maa näyttäytyy tältä pohjalta Suomelle hyvänä ja vakaana turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön kumppanina.”


Luftwaffen CH-53-helikopteri European Defence Agencyn järjestämässä Cold Blade 2016 -harjoituksessa Suomen Lapissa.
Kuva: Puolustusvoimat

Ensinnäkään Saksalla ei ole yhtenä Yhdysvaltojen puolustusdoktriini portaiden askelmina Eurooppaan, mitään geopoliittista intressiä puolustaa Suomea, jota se saattaisi jossakin muodossa puolustaa, mikäli Saksa sekä muut läntiset suurvallat saisivat siitä suunnattomia taloudellisia hyötyjä. Niinpä Saksa on turvallisuus- ja puolustuspoliittisena yhteistyön kumppanina Suomelle erikoisen huono valinta. Tämä sama geopoliittinen asiantila pätee myös JEF-joukkoihin sekä Suomen Isäntämaasopimukseen. Nämä kolme liittoumaa tai organisaatiota edustavat suuria Nato-maita. Isäntämaasopimuksessa pääpaino taitaa olla Yhdysvalloilla, ja näitä kahta muuta liittoumaa symbolisoivat vahvasti Eurooppalaiset suurvallat. Suomi on houkuteltu näihin liittoumiin mukaan poliittisten juoksupoikien, kuten Sauli Niinistön välityksellä. Suomi on kelpuutettu näihin ”puolustusyhteisöihin” maan geopoliittisen erikoisasemansa tähden. Nimittäin Suomen maa-, vesi ja ilmatila toimivat porttina Venäjää vastaan muodostaen puskurivyöhykkeen lännen ja idän välille. Juuri tämä puskurivyöhykkeenä oleminen, jenkkipelleilyn ohessa, muodostavat Suomelle jatkuvan uhkatilanteen.

Kenen vainoa vastaan sotilasliittoumien voimahahmot, kuten esimerkiksi Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska rakentavat puolustustaan? Sveitsiä ja Itävaltaa vastaanko? No, eipä tietenkään. Eurooppalaisessa ja osin Yhdysvaltalaisessa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on kysymyksessä uuskolonialismi, sillä niin Yhdysvalloilla, Iso-Britannialla, Saksalla ja kuten myös Ranskalla on syvälle historiaan ulottuvat kolonialismin juuret. Modernikolonialismi edustaa imperialismin esiastetta, jossa muodollinen valtion hallinta siirtomaasta ei vielä ole siirtomaan ”perustajilla”.

Lisäksi Nato ja erilaiset puolustusyhteisöt varustautuvat provosoivasti Venäjää vastaan, jossa Suomi ja suomalaiset joutuvat pahimmassa tapauksessa sodan jalkoihin.

Pakkohan Venäjän on jotenkin torjua Naton ja sitä tukevien liittoumien laajeneminen Euroopassa ja Venäjän länsirajalla. Luonnollisesti Venäjä valmistautuu torjumaan sitä vastaan nousevan puskurivyöhykkeen, mutta se ei ole Venäjän vika. Mikäli suomalaisia menettää tulevaisuudessa edellä mainitun tähden henkensä, se on yksistään Suomea hallitsevan poliittisen maan- ja valtionpetturi mafian syytä. Tästä mafiasta näkyvimpänä virnistelee presidentti Sauli Niinistö. Kuitenkaan kaksi ydinasesuurvaltaa [1], USA ja Venäjä, eivät tule käymään sotaa toisiaan vastaan.

Huomion arvoista on, että Venäjällä vaikuttaa sen taloudellista ja kulturellista itsenäisyyttä epävakauttava juutalainen eliitti, joka edustaa täsmälleen samoja arvoja kuin Yhdysvaltoihin ja EU:n vaikuttavat sionistien eturyhmät. Esimerkkinä tästä sionistien operoinnista toimii hyvin se kuinka he ryöstivät pääoman luhistuneesta Neuvostoliitosta. Tällöin lännen sionistien agentti Jeltsin [4] teki kaikkensa tuhotakseen [5] Venäjän talouden. Myöhemmin sionistinen eliitti sponsoroi CIA:n operaatioilla värivallankumouksia, joilla pyrittiin liittämään Venäjän naapurimaita Länteen.

Läntistä maailma ja Venäjää siis provosoidaan toisiaan vastaan pirullisen sionistisen eliitin toimesta. Mutta onneksi Venäjällä on vielä löytynyt viisaasti arvioivaa poliittista tahtoa, jolla Venäjä on pyrkinyt säilyttämään arvokkuutensa. Toisin on läntisissä maissa, jotka ovat täysin kuralla juutalaisen eliitin tarjoamista ”viihdemaailman, uutisointien ja sosiaalisten tieteiden” antimista. Eli lännessä ulostetta roiskuu ropeliin täydellä teholla.

Israelin painostukseen sopeutunut USA ja sen tietyt läntiset liittolaiset syyllistyvät jatkuvaan valtioterrorismiin, josta mainittakoon joitakin esimerkkejä: Ensinnäkin Euroopan unioni ja Yhdysvallat liittivät Ukrainan voimatoimin vallankaappauksella omaan intressipiiriinsä vastoin ukrainalaisten taloudellisia etuja. Toisaalta viime kädessä Yhdysvallat ja Israel ovat syyllisiä Syyrian sotaan kuten myös Irakin kaaokseen. Jo liittoutuneiden hyökkäys Irakiin syöksi koko Lähi-idän yhdeksi hornankattilaksi. Irak haluttiin kukistaa Israelin painostuksesta, sillä juutalaisvaltio ei sietänyt voimakasta valtiota läheisyydessään. Lisäksi Irakin raunioittamiseen vaikutti se, että Saddam Hussein alkoi vaatia öljysuoritusten maksuvälineeksi euroa vuoden 2000 lopulla myydäkseen öljyä euromaihin.

Mitkä poliittiset voimat ohjaavat Sauli Niinistön geostrategista uuskolonialismia?

Yllä esitetyn Venäjän vastaisen sotilaallisen varustautumisen näkyvimpinä toimijoina ovat kolme eurooppalaista suurvaltaa eli Saksa, Iso-Britannia ja Ranska. Presidentti Sauli Niinistölle on varattu tässä näytelmässä lakeijan ja juoksupojan rooli, joka näyttäytyy Suomelle epäonneksi Venäjää provosoivana ja jopa uhkaavana toimintana. Miksi Niinistö käyttäytyy näin järjettömästi?

Ilmeisesti yhtenä syynä on Niinistön kulttuuri- ja sosiaalinen ympäristö, jossa hän on varttunut. Tämä tietysti johtaa suoran kasvualustan ja kiinnittymisen sionistisen eliitin luomiin globaaleihin valtarakenteisiin, jota ylikansallinen uusliberalistinen kapitalismi synkimmillään edustaa. Tällöin juutalaisen tai sionistitoimijan voi hyvin korvata globaalin järjestelmän mekanismi.

Sauli Niinistö toimii uusliberalistisen mekanismin mukaisesti tietoisesti tai tiedostamattaan juutalaisen eliitin eli kansainvälisten sionistien valtarakenteiden mukaisesti.

Näitä valtarakenteita ovat:

Valtava keskitetty hegemonia kansainvälisessä pankki- ja rahatalousjärjestelmässä, joka mahdollistaa laajamittaisen lahjonnan. Maailmanhistorian pahamaineisin pankkiirisuku ovat juutalaiset Rothschildit. Jopa valtavirtahistorian on pakko myöntää, että Rothschildit kehittivät maailmanpolitiikan taloudellisen manipulaation huippuunsa verkostoitumalla kansainvälisesti, sitomalla valtiot velkaorjuuteen, valehtelemalla järjestelmällisesti poliitikkoasiakkailleen sekä rahoittamalla sotien kaikkia osapuolia yhtä aikaa3 [6], 4 [7].

Juutalaiset järjestöt: Juutalainen B´nai B´rith –vapaamuurarijärjestö on maailman vaikutusvaltaisin järjestö, joka vaikuttaa kaikissa maissa. Se johtaa muita vapaamuurarijärjestöjä, mutta siihen ei pääse jäseneksi muut kuin juutalaiset. Juutalaiset sen sijaan pääsevät vapaasti jäseniksi muihin vapaamuurarijärjestöihin. Muita tehokkaita juutalaisia organisaatioita ovat esimerkiksi: World Jewish Congress sekä World Zionist Organization.5

Länsimaisten tiedotusvälineiden hallinta: Juutalainen eliitti omistaa tai kontrolloi USA:n tiedotusvälineitä. Kaikki vaikuttavimmat mediayhtiöt, elokuvantuottajat, sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjankustantajat ja uutistoimistot ovat voimakkaasti juutalaisen eliitin valvomia tai omistamia.5 Esimerkiksi Ruotsalainen ja Suomalainen mediavalta perustuu sionistisen Bonnierin [8] omistukseen.

Huomion arvoista myös on, että Emmanuel Macron [9] on vaikuttanut pitkään urallaan Rothschild-pankkiirina ja hankkinut luottomiehen aseman koronkiskojien salakavalassa maailmassa.

Näistä valtarakenteista johtuen kaikki merkittävät kansainväliset sopimukset kuten esimerkiksi Isäntämaasopimus, kehysvaltiokonsepti ja yhteisen toiminnan joukot noudattavat sionistisen eliitin ohjeistusta, ja ennen muuta sen tavoitteita. Suomen poliittinen mafia, kuten Sauli Niinistö noudattaa empimättä näitä globalistien suosituksia, vaikka ne tarkoittaisivat Suomen ja suomalaisten tuhoutumista.

Markku Juutinen

Lähteet

Niclas L. von Bonsdorff (7.9.2018). Maanpuolustus. Suomen puolustusyhteistyö Saksan liittotasavallan kanssa. Saatavina: https://www.maanpuolustus-lehti.fi/single-post/Suomen-puolustusyhteistyo-Saksan-kanssa [2]

Jussi Niinistö (5.4.2019). Uusi Suomi. Joint Expeditionary Force.Saatavina:http://jussiniinisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273523-joint-expeditionary-force [3]

Keijo Korhonen (6.3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra.

Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavina: http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf [4]

International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/ [5]

ALMA MEDIA OYJ: BROADCASTING-DIVISIOONAN MYYNTI TOTEUTUI SUUNNITELLUSTI Alma Media. 12.8.2005.

Chaperon, Isabelle (10 May 2017). ”Les années Rothschild d’Emmanuel Macron”. Le Monde.fr (in French). ISSN [10] 1950-6244 [11]

……..

  1. Lapin Kansa. Saatavina: https://www.lapinkansa.fi/ulkomaat/ruotsi-hyvaksyi-isantamaasopimuksen-15549552/ [12]
  2. Naton isäntämaasopimusta koskeva dokumentti (2013). http://hogskolene.forsvaret.no/english/Documents/AJP-4.5%20HNS%20-%20MAY%202013%20edb%20v1%20e.pdf [13]

3.      Business insider (1.6.2011). The Rothschild Gang: Shadow Conspiracy Or Rumor? Saatavina: http://www.businessinsider.com/the-rothschild-gang-shadow-conspiracy-or-rumor-2011-6?IR=T [6]

4.      Investopedia (24.7.2019). A History of the Rothschild Family. Saatavina: https://www.investopedia.com/updates/history-rothschild-family/ [14] 

5.      Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Tab-kirjat, Turku.