- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Suomesta banaanivaltio kansainvälisen eliitin hyödyksi

Suomen kurjistumisen historiaa

Ensinnäkin todettakoon, kuinka Suomen poliittinen eliitti on saanut maamme noudattamaan Suomea köyhdyttävää kansainvälisten rahoituslaitosten sanelemaa toimintaa. Tämän poliittisen operoinnin tarkoituksena on ollut ja on edelleen ajaa esimerkiksi Euroopan valtioita konkurssiin EU:n liittovaltion ja maailmanvaluutan synnyttämiseksi.

Esittäkäämme lyhyesti Suomen sortovallan historiaa [1]. Suomen systemaattinen ryöstäminen aloitettiin, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin 1987. Lisäksi ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää sangen rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin ja Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi huonontua merkittävästi. Elintason laskeminen ilmeni esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä [1] ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä [2], tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä [3].

Vapaamuurari ja entinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen aloitti osaltaan Suomen hyvinvointivaltion romuttamisen. [2]

Vapaamuurari ja entinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen aloitti osaltaan Suomen hyvinvointivaltion romuttamisen.

Vuosien 1990–1993 välisenä aikana järjestetty lama romutti Suomen talouden, kulttuuriin, politiikkaan ja ilmapiiriin. Bruttokansantuote laski ja työttömyys nousi, kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat jatkuvasti realisoimaan omaisuuttaan. Suomessa jäljellä olevaa omaisuutta alkoi siirtyä nopeassa tahdissa ulkomaiseen omistukseen.

Elintason hupenemisen lisäksi 90-luvun talouskriisin aikana bruttokansantuote laski 13 % ja työttömyys nousi 3,5 %:sta 18,9 %:iin [4]. 90-luvulla yritysten omarahoitusosuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tyrkytettiin. Kaiken lisäksi se omaisuus, joka Suomessa vielä oli, alkoi siirtyä enenevässä määrin ulkomaiseen omistukseen.

Vuoden 1994 tienoilla Suomi onnistui jäämään valtion velkaloukkuun, josta kansalaiset saivat riesakseen hirvittävät korkomenot. Vuonna 2013 valtionvelka oli 89,7 mrd. € [5]. Kansainvälisen pankkiirieliitin pankkitoiminta on siis erittäin tuottavaa bisnestä, joka nitistää koronkiskonnallaan voimakkaankin valtion. Tuolloin saimme kiittää lähes tästä kaikesta vapaamuurari Iiro Viinasta. Vaikka tuolloin tavaroiden vienti oli tuontia suurempi, niin silti pääomia ei kertynyt, sillä kukin velkamarkka, dollari tai joku muu valuutta vietiin maasta pois.

 

Suomi kansainvälisten keinottelijoiden uhrina

Suomi on ajautunut globaalien talous- ja pankkiirieliitin kuristusotteeseen, Suomen sisäisten vihollisten eli kotimaisen poliittisen eliitin ansiosta. Siten poliittinen johto on asettanut ylikansallisten pääomaimperialistien edut Suomen ja sen kantaväestön hyvinvoinnin edelle.

Nykyisin on jo kohtalaisen tunnettua kansainvälisen pankkitoiminnan hengenvaaralliseen sairauteen verrattava korkoa-korolle-vaikutus, johon lähes kaikki valtiot ovat altistuneet velkaantuen näille globaaleille rahoituslaitoksille, jotka ovat tunnetusti sionistitaustaisten vaikuttajien kontrollissa. Tästä aiheesta olen kirjoittanut lähteineen aikaisemmin muiden muassa otsikolla Sionistisen eliitin maailmanvalloitus [3].

Myös Yhdysvaltojen keskuspankkijärjestelmästä eli Federal Reserve systeemistä (Fed) mainittakoon muutama sananen. USA:n keskuspankkijärjestelmään sisältyy 12:a yksityisen pankin yhteenliittymä alueelliseksi keskuspankiksi, jossa New Yorkin Federal Reserven (Fed) rooli on toimia ylimpänä pankkina. Tälle yksityisen pankin yhteenliittymälle annettiin rahan painamisen monopoli. Yhdysvalloista onkin tullut velallinen näille sionistien pankeille, sillä todellisuudessa USA:n valtiolla ei ole rahan luontioikeutta, vaan sen on tyytyminen sionistien antamaan korolliseen velkarahaan. USA:n valtio olisi säästynyt tähtitieteelliseltä velalta, jos se olisi pitänyt itsellään oikeuden rahanluontiin ja itsenäiseen keskuspankkiin [6].

Samoin kuin USA velkaantuu yhä hirvittävämpiä summia rahaa vampyyrimaisille luotottajilleen, niin velkaantuu maailman muut valtiot sionistipankeille. Niinpä tässä suhteessa oli suotavaa esittää maailman rahataloutta selventääkseen myös mainittua Fed-funktiota.

Ajatelkaapa kuinka satumaisen äveriäs on esimerkiksi juutalaisten Warburgien pankki sen kyetessä lainoittamaan kymmeniä valtioita [7].pankkien uhrit [4] Kuitenkaan juu­talaiset pankit eivät ole olleet hyödyksi ihmiskunnalle, vaan lainanneet rahaa ja ottaneet korkoa ja koron korkoa tuottaen siten hirvittävästi taloudellista vahinkoa kaikille kansoille. Tätä on osuvasti luonnehdittu ihmiskunnan talouden syöpäkasvaimeksi.

Tästä vakavasta globaalista vaarasta kertoo sekin, että Rockefellerit ja ylikansalliset liikepankit ovat ujuttaneet myrkyttävän vaikutuksensa USA:n hallintoon. Sionistinen eliitti hallitsee esimerkiksi seuraavia kansainvälisiä pankkeja: Goldman Sachsia (GS), jonka johtajana toimi 26 vuotta juutalainen Robert Rubin, ennen 1990-lukua [8]. Lisäksi hän toimi Citigroupin hallituksen johtajana v. 2007 [7] sekä johti muita globaaleja investointi pankkeja, joita ovat esimerkiksi: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch [8]. Ainakin osa näistä pankeista muodostaa Fedin yhteenliittymää.

 

Kuinka Suomi on ajautunut kansainvälisten keinottelijoiden uhriksi?

Vastaamme nyt lyhyesti tähän ala-otsikkoon. Suomen liittyminen Euroopan Unionin jäseneksi oli maallemme suuronnettomuus. Valtion alijäämää on osaltaan kasvattanut Suomen eurojäsenyys. EU:n myötä olemme ajautuneet nettomaksajiksi, negatiivinen globalisaatiokehitys on kiristynyt ja maa on ollut helpompi höynäyttää eurojäsenyyteen. Euro kurittaa S [5]Suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys sitoutuu osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi ajaudumme kansainvälisten kriisien armoille. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta vaikuttavat ylikansalliset uhkatilanteet kohtalokkaasti maamme talouteen.

Samoin eurojäsenyys tarkoittaa, että näihin kriiseihin tai euroalueen sisäisiin talousahdinkoihin ei voida harjoittaa itsenäistä rahapolitiikkaa, vaan siitä päätettään EU:ssa. Valtion velka [6]onkin lisääntynyt tasaisesti vuodesta 2006 alkaen.

Esimerkiksi Sauli Niinistö on syyttänyt kansaa ylivarojen elämisestä ja Sipilä on peräänkuuluttanut talkoohenkeä Suomen taloudellisen taantuman taittamiseksi. Eikö Suomen poliittinen johto, Sipilä mukaan lukien tajua, että maamme taloudellinen taantuma johtuu ajautumisesta globaalien talous- ja pankkiirieliittien kynittäväksi. Siten on muodostettu illuusio itsenäisestä talousalueesta, vaikka mainitut globalistiset vaikuttajat kuppaavat kansallisvarallisuuttamme alati kiihtyvällä tahdilla. Taloudellinen riippumattomuus syntyy vain itsenäisellä ja korottomalla rahapolitiikalla sekä tuottavuudesta saatujen ansioiden pysymisellä valtakunnan rajojen sisäpuolella. Luonnollisesti tulee harjoittaa vientiä ja tuontia.

Tällaisia rikollisia ja valtion kannalta onnettomia ratkaisuja on Suomen poliittinen eliitti tehtaillut jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Suomi ja sen kantaväestö on siis joutunut ylikansallisten suurpääoman haltijoiden lypsettäväksi Suomen poliittisen eliitin toimesta.

Sipilä onkin jo uhkaillut komission puuttumisella leikkauksiin, ellei Suomen alijäämää saada kuriin. Juuri yllä mainitut poliittiset ratkaisut (ajautuminen globaalien pääomaimperialistien uhreiksi) ovat vaikuttaneet Suomen velkaantumiseen, eikä palkansaajat, yrittäjät, lapsi perheet, työttömät etc. Myös Sipilän tulisi muistaa, että uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Kansainvälinen pankkijärjestelmä kiskoo siis kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään. Mutta Suomen nykyinen hallitus ja erikoisesti Sipilä on selvästi asettunut Suomea ja sen kantaväestöä sortavan ja köyhdyttävän kansainvälisen rahaeliitin asiamieheksi. Eikö poliittista johtoamme hävetä?

Uuden hallituksen säästöohjelma on saanut voimakasta kritiikkiä osakseen, sillä ne suuntautuvat lähes täysin yhteiskunnan köyhimpiä kohtaan. Poistoja kaavailtiin ennen Sipilän suurta puhetta kohdistuvaksi asuntovelallisen korkovähennysoikeuden eliminoimiseen, työttömyysturvan puolittamiseen, pitkäaikaistyöttömien ohjaamiseen kunnan vastuulle, pyhäkorvauksien poistamiseen, sähköveron nostamiseen, lapsilisän sekä opintotuen indeksisidonnaisuus lakkauttamiseen. Muitakin kavennuksia oli suunniteltu, kuten esimerkiksi palkansaajien palkkojen pienentämistä 10 prosentilla ja palkankorotuksien pysäyttämistä hamaan tulevaisuuteen [9].

Pääministeri Juha Sipilä asettui myös hartaassa puheessaan ylikansallisten pääomapiirien edunvalvojaksi. Huolehtiminen sionistisen pankkiirieliitin saatavista ei ole niin tärkeä tehtävä kuin Suomen ja sen kantaväestön etu. Sipilä halusi puheessaan alistaa vuorotyön raatajat taipumaan pakkolainsäädännöllä menettämään sopimusvapautensa, supistamaan sairauslomapalkkoja, ylityökorvauksia ja sunnuntailisiä.

Sipilän esittämät palkkojen ja muiden etuuksien pienentämiset tulisivat vain kaventamaan tuotantoa ja siten huonontamaan kilpailukykyä.

Verratkaamme mikä on teollisuustyön hinta muissa maissa: Suomessa se on 35,9 €, Saksassa 37,1 € ja Ruotsissa 41,8 €. Tästä huolimatta Saksassa ja Ruotsissa kilpailukyky on jopa parempi kuin Suomessa [10].

Kilpailukykyyn vaikuttaa inflaation kasvu, verotuksen kiristyminen sekä yrityslainojen korkotaso ja kenties niiden heilahtelut eurovaluuttaan sitoutuneina.

Miksi Sipilä ei puhunut ja ennen muuta miksi leikkauspolitiikassa ei huomioida harmaantalouden tai veroparatiisien aiheuttamia miljardien eurojen verotappioita?

Onko oikeudenmukaista epäoikeudenmukaisen suvaitsevaisuuden nimissä avata pakolaisille veräjät selälleen, kun valtion talous on kuralla ja väestö jakautuu kahtia; rikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin? Lisäksi hiveleekö kantaväestön oikeudentajua suomalaisten asunnottomuus, kun heidän nenänsä edessä annetaan asuntoja muukalaisille? Miksi veronmaksajilta ei kysytä suostumusta huippuhintoihin nousevan pakolaispolitiikan ja kotouttamisen kustannuksien ylläpidosta? Parantavatko nämä seikat kilpailukykyä?

 

Kalergi-suunnitelma ja EU:n syntyprosessi

Koska Euroopan Unionilla on tehokasvaikutus Suomen taantumaan, itsenäisyyden menetykseen, liittovaltio kehitykseen ja ynnä muihin direktiivien järjettömään viidakkoon on täten suotavaa esittää EU:n syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

EU:n taustoihin viitaten luomme katsauksen kreivi Richard Nicolaus Coundenhove-Kalergin (C-K) kirjoituksiin, joita voidaan lyhyesti kutsua Kalergi-suunnitelmaksi.

Muiden muassa C-K oli vanhimman Euroopan yhdentymistä ajavan kansanliikkeen, Paneurooppa-unionin isä.

EU: taakse kätkeytyy raadollinen kehitys kohti harvainvallan super-Neuvostoliittoa. [7]

EU: taakse kätkeytyy raadollinen kehitys kohti harvainvallan super-Neuvostoliittoa.

Julkisen siunauksen saaneet julkaisut esittävät C-K:n vuonna 1923 ilmestyneen teoksen Paneuropa [8] olevan huolestunut Euroopan kehityksestä kohti suursotaa, elleivät maanosan valtiot päätä yhdistyä vapaaehtoisesti.

Pian C-K:n mietteiden ympärille kehkeytyi kansanliike, Paneurooppa-unioni, jonka tärkeimmäksi pyrinnöksi asetettiin pysyvä rauhan tila vapaassa, yhtenäisessä Euroopassa.

Vaikka C-K:n Paneuroopa-unionin idea verhotaan edistykselliseen ja moraaliseen verhoon, löytyy kulissien takaa paljon raadollisempi ajatus Euroopan kehittymisen suunnista.

Teoksessaan Yksi elämä Euroopalle, C-K paljastaa juutalaisen Warburgin rahoittavan Paneurooppa-liikkeen toimintaa. Hän kirjoittaa:

Vuoden 1924 alussa saimme puhelun paroni Louis de Rothschildilta. Hänen ystävänsä, hampurilainen Max Warburg oli lukenut kirjani ja tahtoi tutustua meihin. Suureksi yllätyksekseni Warburg tarjosi täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa. Nuoren liikkeemme talous oli turvattu ensimmäisten kolmen vuoden ajan.

Max Warburg, yksi ainutlaatuisimmista ja viisaimmista miehistä ketä olen ikinä tavannut, rahoitti liikettämme. Hän kannatti Paneurooppa-liikettä elämänsä loppuun asti. Max Warburg järjesti minulle matkan Yhdysvaltoihin vuonna 1925. Tutustuin Paul Warburgiin ja rahoittaja Bernard Baruchiin.

C-K ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuu todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni. Lisäksi yhteiskuntaluokat katoavat. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden [11].

Hänen mukaansa Euroopan muodostuessa kristilliseksi olisi se silloin juutalainen ja mikäli Eurooppa olisi moraalinen, se olisi silloin myös juutalainen. C-K toteaa juutalaisista jalostuvan uuden henkisen kehittyneen rodun, joka tulee muodostumaan herrakansaksi Eurooppaan. Tämä ”juutalaisten” ylhäisöllisyys mahdollistuu muka heidän henkisestä ylivertaisuudestaan Euroopan kansoihin verrattuna [11].

Niin ikään koulutusmaailman ja tiedonvälityksen tehtäviksi tulisi maailman modernisointi ja jalostaminen verettömästi, ilman voimakeinoja. Hänen mukaansa koulussa voidaan kehittää tai tuhota lapsen sielu ja vastaavasti medialla ylletään samoihin päämääriin varttuneiden kohdalla. C-K:n oli huolestunut silloisesta (v. 1925) koulusta ja lehdistöstä, jotka olivat hengettömän älymystön hallussa. Hän julistaa niiden takaisin saamisen jokaisen aatteellisen poliitikon ja kunkin idealistisen vallankumouksen tärkeimmäksi tehtäväksi [11].

Yllä mainittu lapsen sielun jalostaminen tarkoittanee paremminkin mielen manipulointia uutta ”uljasta” imperialistista ja monikulttuurista tai mieluummin monokulttuurista Eurooppaa varten. Näihin yhtäläisiä tavoitteita tarkoittanee C-K median eli lehdistön vaikutuksella.

 

Päätelmiä

Coundenhove-Kalergilla ja hänen kauttaan muodostuneella kansanliikkeellä on eittämättä liikkeelle laittavavoima EU:n kehittymisessä. EU:sta on myös pitkälle muodostunut C-K:n kirjoituksien mukainen super-Neuvostoliitto.

Kuitenkin sionistisen eliitin osuus C-K-suunnitelman toteutumisessa on niin kiistaton, että ilman kyseistä eliittiä ei esimerkiksi Euroopan Unioni olisi toteutunut. Esimerkiksi rahoittihan sionistitaustainen pankkiiri innokkaasti Pan-Eurooppa-liikettä. Sionistien osuuden EU:n syntyprosessissa todistaa jo tuonpuoleiseen siirtynyt tohtori Karl Steinhauser (KS) useissa eri teoksissaan: Hän nimeää vapaamuurari Coundenhove-Kalergin Pan-Eurooppa-liikkeen perustajana, EU:n henkiseksi isäksi. KS:n mukaan silmiinpistävänä todisteena vapaamuurareiden hallinnasta Euroopan Unionissa on se, että EU:ssa kunkin poliittisen liikkeen edustajat tulevat keskenään mainiosti toimeen. Tämä siitä huolimatta, vaikka kotimaissaan heillä on eri ideologinen maailmansa, ja siten he ajautuvat vähän väliä keskenään tukkanuottasille. Löytyy kuitenkin yksi rauhan kehto, jossa nämä vapaamuurarit, vaikkakin edustavat vastakkaisia maailmankatsomuksia, ovat sopuisasti ja eroavat toisistaan pitkien keskustelujen jälkeen riitelemättä. Se paikka on nimittäin loosi.

KS:n mukaan EU:sta kehittyy (on siis jo kehittynyt) byrokraattinen, demokraattisen valvonnan ulottumattomissa oleva super-neuvostoliitto, mitä vapaamuurarien salapuolue diktatorisesti hallitsee. Karl Steinhauser ei nimeä suoraan EU:n taustavoimiksi sionistista tai juutalaista eliittiä, vaan sen sijaan hän osoittaa EU:n luojiksi ja kehittäjiksi vapaamuurarit, nuo vallanhimoiset miehet. Vapaamuurarit ovat kuitenkin sionistisen mafian yksi tärkeimmistä operointivälineistöistä kansainvälisen hegemonian saavuttamiseksi. Niinpä todellisuudessa myös KS osoittaa kohteliaasti mainioissa kirjoissaan sionistisen mafian Euroopan Unionin synnyttäjiksi.

Lopuksi yhteenvetona esitettäköön, että Suomen nykyinen hallitus on edesmenneitä hallituksia kärkevämmin alistunut kotimaansa sisäiseksi viholliseksi uhraten Suomen ja sen kantaväestön hyvinvoinnin kansainvälisten pääomaimperiumien hyödyn alttarille. Suomen ei tarvitse olla huolissaan siitä, että pystymmekö maksamaan valtionvelkaamme sionistien pankeille. Suomen itsenäisyys, sen kaikkinainen kehitysprosessi ja kantaväestön hyvinvointi tulisi olla etusijalla. Tätä Suomen syömistä ja sen kansallisen omaisuuden ryöstämistä ovat palvelleet Coundenhove-Kalergin Pan-Eurooppa-liikkeen toteutus aina EU:n syntymiseen saakka. Suomen itsenäisyyden menettäminen ja maan turmeleminen on vain realisoitunut voimakkaasti Suomen liittyessä EU:n ja euroon. Tulevaisuudessa meitä odottaa nippu uusia kansainvälisiä sopimuksia, kuten esim. TTIP ja Nato, jotka tulisivat toimimaan pitkänä naulana Suomen itsenäisyyden ruumisarkussa.

Totisesti suomalaisten pitäisi tehdä Islannit!

Siten jo alustavasti pyytäisin muodostamaan toimintakeskuksia ainakin Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Kuopioon ja Ouluun, kansannousun värväystoimintaa silmällä pitäen. Verkostoituminen tulisi tapahtua muutenkin kuin internetin kautta. Tavallaan mainittuihin kaupunkeihin tulisi muodostaa esikunnat, jotka huolehtisivat muiden muassa tiedottamisesta, organisoimisesta etc..

Suomen poliittisen eliitin yhtenä pyrkimyksenä on maan halvaannuttaminen pakolaistulvalla ja siten vauhdittaa maan ajautumista syvemmin ylikansallisten pääomaimperiumien haltuun.
Ehdotan voimakasta vastarintaa hallitusta ja eduskuntaa vastaan. Rekrytoidaan väkivallaton vastarintama, joka miehittää kymmenien tuhansien ihmisten joukoilla Sibelius Akatemian konserttisalin, jossa eduskunta kokoontunee Eduskuntatalon remontin aikana.
Mukana tässä kansannousussa voisi olla muiden muassa traktoreita, kuorma-autoja yms. raskasta kalustoa.

Hallitukselle ja päättäjille yleensä esitettäisiin nämä vaatimukset: Nykyinen eduskunta pitäisi panna viralta. Siten myös tulisi muodostaa hätätilahallitus, joka koostuisi erialojen asiantuntijoista, jotka arvostaisivat yhteistä hyvää ja isänmaata. Uudesta hallituksesta muodostuisi Suomen ja sen kansan palvelija.
Hallituksen täytyisi muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat neoliberalismia ja kannattavat humanitäärisiä arvoja.

Ehdottomana vaateena olisi virallisen Suomen parlamentaarisen työskentelyn aloittaminen Suomen eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja NATO:n isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluonti oikeus. Vapaamuurarius tulisi ehdottomasti kieltää virkamiehiltä ja poliitikoilta tai ainakin heidän tulisi ilmoittaa ennen nimittämistä kuulumisensa vapaamuurareihin ja sen aste. Niin ikään valtamedian kontrolli ja valtius tulisi eliminoida eliitiltä.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. HS (2009). Suomen sosiaaliturva. [9]
 2. Omakaupunki.hs.fi/Pääkaupunkiseutu/opettajatkin. [10]
 3. Tilastokeskus 2009; [11] Taloussanomat 2010. [12]
 4. Tieteessä tapahtuu. [13]
 5. Valtionvelka (2013). [14]
 6. Taloudenperusteet. [15]
 7. Encyclopedia Britannica [16]. Retrieved 6 November 2013; Encyclopedia Britannica [16]. Retrieved 6 November 2013.
 8. Robert Rubin [17]; Valtionkonttori/Treasuryfinland [18]
 9. Valtioneuvosto/hallitusohjelma. [19]
 10. Taloussanomat. [20]
 11. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG.