- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Suomen WWF haluaa ampua omaan jalkaan

Maailman Luonnonsäätiön (WWF) sivuilla harrastetaan harhauttavaa propagandaa. Järjestön ilmastovastaavan, Hanna-Liisa Kankaan, nimissä on julkaistu kirjoitus ”Suomi toivottaa ilmastonmuutoksen tervetulleeksi”. Tästä Yle nosti verkkosivuilleen jutun otsikolla ”WWF: Onneksi kaikki maat eivät ole kuin Suomi”. Maailman johtavaksi ilmastonmuutoksen torjunnan lobbariksi nousseella WWF:llä on tietysti syynsä asian nostamiseksi julkisuuteen juuri nyt. Suomen energiatulevaisuuden suuntaviivat ovat keskustelun kohteina hallituksessa näinä aikoina, ja WWF vaatii, että päättäjät kiristävät hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoa.

Kirjoituksessaan Hanna-Liisa Kangas kertoo:

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat tällä hetkellä noin vuoden 1990 tasolla, eli Suomi ei ole onnistunut kääntämään päästöjään laskusuuntaan. Suomi on hyväksynyt kansainväliseksi tavoitteeksi rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen.  Tämä tarkoittaisi Suomen kaltaisille teollisuusmaille 40 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2020 mennessä, kun niitä verrataan vuoden 1990 tasoon….

Jos kaikki teollisuusmaat toimisivat Suomen tavoin, karkaisi ilmastonmuutos sietämättömälle tasolle. Suomessa kuulee usein väittämän, että me teemme jo paljon ilmastonkriisin ratkaisemiseksi, mutta tosiasiassa tulemme pahasti jälkijunassa.

Onneksi kaikki maat eivät ole samanlaisia kuin Suomi. Ilmasto- ja energiastrategian päivitys antaisi oivan tilaisuuden päivittää Suomen toimet edelläkävijöiden tasolle, mutta näyttää siltä, että päättäjillämme ei ole tähän riittävää tahtotilaa.

Päättäjien on nostettava tavoitetasoa huomattavasti koskien energiansäästöä, energiatehokkuutta, tuuli- ja aurinkovoimaa sekä lämpöpumppujen hyödyntämistä. Vaihtoehtona on neljä astetta lämpimämpi maapallo, jolla eläminen käy lähes mahdottomaksi. Ilmaston kannalta ratkaisevat päätökset tehdään nyt. Niitä ei ole enää mahdollista viivyttää.

Ehdotettu uusi hiilivoimateho maittain

 

Kangas jättää kertomatta eräitä keskeisen tärkeitä asioita. Ensimmäinen niistä on tietysti se, että ilmasto ei ole lämmennyt koko tämän vuosituhannen aikana, eikä hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan välillä ole kestävää korrelaatiota. Mutta en tässä nyt puutu tuohon aiheeseen enempää.

Katsotaan muilta osin tarkemmin, miten Kankaan Suomen vertailu kestää totuutta. Aloitetaan hiilidioksidipäästöjen kehityksestä tai oikeastaan hiilivoiman kasvuennusteista. Viereisessä kuvassa on esitetty lähitulevaisuudessa rakennettavien hiilivoimaloiden tuottaman sähkön teho. Kuvasta näkyy, että Kiina ja Intia aikovat sähköistää maansa lähinnä kivihiilellä. Mutta uutta lauhdevoimaa rakentavat myös Venäjä, Yhdysvallat, Turkki ja useat Euroopan Unionin maat ml. Saksa ja Hollanti. Pelkästään Kiinan ja Intian seuraavan 10 vuoden aikana rakennettavien kivihiilivoimaloiden hiilidioksidipäästöt ylittävät länsimaiden kaikkien nykyisten lauhdevoimaloiden päästöt. Siis vaikka lakkauttaisimme jok’ikisen hiilivoimalan läntiseltä pallonpuoliskolta seuraavan 10 vuoden aikana, noiden kehittyvien maiden päästöt pitävät ihmiskunnan kokonaishiilidioksidipäästöt kasvu-uralla. On tietysti selvää, että Suomen hiilidioksidipäästöillä ei ole minkäänlaista merkitystä. Ne ovat promillen osina mitattavassa luokassa tuossa kasvavan hiilivoiman pelissä.

 

Vuoden 2010 hiilidioksidipäästöt vertailuvuoteen 1990 verrattuna

 

Kangas on kuvittanut juttuaan oheisella kuvalla, jossa on verrattu muutaman EU-maan hiilidioksidipäästöjen muutosta verrattuna vuoden 1990 tasoon. Ilmeisesti nämä maat ovat niitä ”edelläkävijöitä”, joista Suomen pitäisi Kankaan mukaan ottaa opiksi. En epäile tuon kuvan todenperäisyyttä, mutta sen tärkeistä taustoista WWF ei halua ymmärrettävistä syistä kertoa mitään. Nimittäin tosiasiallisesti nuo Saksan ja EU-maiden päästövähennykset johtuvat lähes yksinomaan Kylmän sodan aikaisen sosialistisen teollisuuden alasajosta, josta pääosa tapahtui jo noin 20 vuotta sitten. Tästä syystä Saksa ja koko itäinen Eurooppa halusi hiilidioksidipäästöjen vertailukohdaksi Kylmän sodan viimeiset vuodet.

Kangas ja muutkin tuuli- ja aurinkovoimalobbarit haluaisivat meidän seuraavan mallimaina esitettyjä Saksaa ja Tanskaa sähköntuotannossa. Koskaan nämä lobbarit eivät kerro sitä, että molemmissa maissa kuluttajille myydään Euroopan arvokkainta sähköä, joka on noin kaksi kertaa suomalaista sähköä kalliimpaa. Ja molemmissa maissa kuluttajilta kerätään miljardikaupalla energiaveroja, jotta aurinko- ja tuulivoiman omistajille voidaan maksaa markkinahintaa suurempia tukiaisia, joilla nämä ns. uusiutuvat tuotantomuodot saadaan taloudellisesti kannattaviksi.

 

sähköntuotannon ominaispäästöt

 

Vähälle jäävät myös Kankaan esille tuomat tiedot verrokkimaiden sähkön tuotannon laadusta. Saksassa ja Tanskassa sähköstä pääosa nimittäin tuotetaan kivihiilellä, ja siksi näiden maiden sähkön tuottamisessa hiilidioksidiominaispäästöt ovat energiayksikköä kohti oleellisesti Suomea suuremmat, kuten viereisestä kuvasta näet. Haluaisiko WWF siis Suomeen lisää hiilivoimaa tai maamme muuten lisäävän päästöjä per megavattitunti? Vai haluaisiko Kangas meidän siirtyvän kohti Ranskan ja Ruotsin päästöttömämpää energiateollisuutta? No jälkimmäisessä tapauksessa sitten vain rakentamaan lisää ydinvoimaloita ja vesialtaita – heh.

WWF, Kangas ja kumppanit todennäköisesti haluavat Suomeen Keski-Eurooppaa huonommin kannattavan tuulivoiman lisäämistä, kuluttajille myytävän sähkön ja muun energian hinnan nostoa vähintään verrokkimaiden tasolle ja siten välillisesti kaikkien muidenkin hintojen kohottamista. Lopullisena tavoitteena taitaa olla lopunkin teollisuutemme siirto Aasian edullisen hiilivoiman lähteille. Sellaisia omaan jalkaan ampujia löytyy Suomen WWF:sta, jonka päättävien elinten kokoonpanot ovat hätkähdyttävää luettavaa.