- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Suomen juutalaislehti: juutalaiset ja Israel ovat yhtä

Valtamedia väittää usein, ettei kansainvälinen juutalaisyhteisö ole vastuussa rikollisvaltio Israelin toiminnasta (1 [1], 2 [2]). Suomen juutalaisyhteisön pää-äänenkannattaja HaKehila vaikuttaa olevan eri mieltä.

HaKehilan tuoreessa numerossa 2/2016 julkaistiin Sirpa Bågmanin ja Michel Grünsteinin artikkeli ”Antisemitismi tänään”, jonka mukaan Israel ja juutalaiset ovat toisistaan erottamattomia. Israel edustaa juutalaisia ja vice versa.

Ankara sionistinen julistus on artikkelissa puettu perinteiseen uhrinpukuun, jotta tekstistä huokuva palestiinalaisviha ei vaikuttaisi ulkopuolisten silmiin turhan rasistiselta ja jyrkältä. Artikkelin ydinviesti on, että juutalaisia on vihattu läpi historian, minkä vuoksi heillä oli oikeus valloittaa Palestiina väkivalloin itselleen.

Juutalaisia todellakin on vihattu läpi historian, mistä muun muassa artikkelimme ”Juutalaiset ja rasismi [3]” ja ”Juutalaiset, pankit, koronkiskonta [4]” kertovat.

Bågmanin ja Grünsteinin tekstistä tekee mielenkiintoisen kuitenkin se, etteivät he edes yritä sanoutua irti Israelin rikoksista vaan pyrkivät oikeuttamaan ne. HaKehilan kirjoittajien mukaan on esimerkiksi väärin puhua ”laittomasta miehityksestä”, vaikka jopa YK tekee näin [5]!

”Sionismista ja Israelista – ja harhaanjohtavasti nimetystä Israelin ’laittomasta miehityksestä’ – on tullut tämän ajan tekosyy vihata ja syyttää juutalaisia,” Bågman kirjoittaa.

Toisin kuin valtamedia siis väittää, Suomen juutalaisyhteisön pää-äänenkannattaja tarjoaa jälleen kerran täyden tukensa Israelille ja jopa sen kansainvälisesti tuomituille rikoksille alueen ei-juutalaisia kansoja vastaan.

Lähde: HaKehila 2/2016. [6]

Lähde: HaKehila 2/2016.

Israel-vastaisuus automaattisesti juutalaisvastaisuutta

Bågmanin mielestä Israelin vastustaminen on automaattisesti myös juutalaisten vastustamista:

”Juutalaiset ovat joutuneet vuosituhansia maksamaan hengellään muiden kansojen heihin kohdistaman vihan ja halveksunnan ja toisaalta myös välinpitämättömyyden. […]

Jotta voimme paremmin käsittää juutalaisvastaisuutta ja sen monenlaisia ilmenemismuotoja, on hyvä yrittää määritellä tiivistetysti, mistä juutalaisuus koostuu. Termin ’juutalaisuus’ lisäksi voisi yhtä hyvin käyttää termiä ’Israel’, jolla tähän kansaan viitataan läpi Raamatun.

On helpompi hahmottaa antisemitismin eri muotoja, kun ajattelemme juutalaisuutta ikään kuin kolmiona, joka koostuu toisistaan irrottamattomista kyljistä: valitusta kansasta, sille luvatusta maasta ja Raamatusta eli Jumalan ilmoituksesta. […]

Vastustajat ovat pyrkineet mitätöimään ja tuhoamaan joko juutalaiset kansana tai heidän oikeutensa Israelin maahan ja ovat hylkineet ja mitätöineet Vanhaa testamenttia, Tanakhia. […]

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, ettei mitään mainitsemistani juutalaisuuden eri puolista (valittu kansa, luvattu maa, Toora), ei siis edes juutalaisten valtiota, voi vastustaa ja vihata niin, että vahingollinen vaikutus ei lopulta osuisi juutalaiseen.”

Juutalaisten ja Israelin politiikan välistä yhteyttä vähättelevät Yleisradion ja Helsingin Sanomien toimittajat voivat toki yrittää kumota artikkelin merkityksen väittämällä, että se on vain yksi mielipide muiden joukossa.

Teksti on kuitenkin julkaistu Suomen suurimmassa juutalaislehdessä ilman kriittistä kommentaaria, joten sen voi olettaa myötäilevän toimituksen mielipiteitä.

Kuten olemme osoittaneet [7] perehtymällä HaKehilan numeroihin usean vuoden ajalta, lehti ei käytännössä koskaan kritisoi Israelin äärioikeistolaisen hallituksen verenhimoista politiikkaa. Sen sijaan kaikki kritiikki kohdistetaan arabeihin ja Palestiinalle solidaarisiin länsimaalaisiin.

shrinking-map-of-palestine [8]

Lain harmaalla alueella

Bågmanin ja Grünsteinin teksti on siis loogista jatkumoa vuosien ajan HaKehilassa jatkuneelle toimitukselliselle linjalle.

Osansa saavat jälleen kerran myös Palestiina-solidaarisuuden edustajat:

”Nykyajan vaarallisimmat muodot ovat ensinnäkin arabien ja muslimien keskuudessa vallitseva islamilainen juutalaisvastaisuus ja toiseksi niin kutsuttu ’uusi’ antisemitismi, jolla tarkoitetaan erityisesti vasemmistolaiseen ja vihreään maailmankuvaan usein kuuluvaa antisionismia tai Israelin-vastaisuutta. […]

Maailman johtava antisemitismin tutkija ja asiantuntija, hiljattain edesmennyt professori Robert Wistrich kuvasi tätä epäpyhää liittoa siten, että muslimien väkivaltainen juutalais- ja Israel-viha tarvitsee elinvoimansa ylläpitäjäksi ja jatkuvuutensa mahdollistajaksi vasemmistolaista antisemitismiä ja liberaalin lännen yleistä Israelin-vastaisuutta.”

Olisi mielenkiintoista tietää, täyttääkö HaKehilan kirjoitukset esimerkiksi Mika Isidor Illmanin [9] mukaan kansanryhmän vastaisen kiihottamisen rikostunnusmerkistön. Artikkelissa puhutaan nimittäin yleisesti ”arabien” ja ”muslimien” vihamielisyydestä ja väkivaltaisuudesta tekemättä erottelua maltillisiin ihmisiin ja ääriaineksiin.

HaKehila on aiemminkin liikkunut lain harmaalla alueella. Kun palestiinalaisten naisten raiskaamista ehdottanut sionisti Mordechai Kedar piti juhlapuheen [10] Suomen juutalaisille, verrattiin HaKehilan tapahtumaa käsitelleessä artikkelissa arabeja mafiaperheisiin eli rikollisiin.

Israelin puolustelijat väittävät usein, etteivät sionistit vihaa kaikkia ei-juutalaisia vaan ainoastaan ääri-islamisteja. Bågmanin ja Grünsteinin mukaan sekulaarit arabit ovat kuitenkin lähes yhtä suuri ongelma kuin uskonnollinen Hamas. Ongelma ei siis ole islam vaan ”juutalaisten luvatussa maassa” asuvat ei-juutalaiset:

Islamistinen Hamas, joka hallitsee Gazaa, tekee juutalaisvaltion ja juutalaisten tuhoamistavoitteensa selväksi jo peruskirjassaan. Abbasin ’sekulaari’ palestiinalaishallinto niin kutsutulla Länsirannalla ei ole paljoakaan parempi. […]

Tätä uudenmuotoista sotaa juutalaiskansaa ja sen valtiota vastaan käydään näennäisesti palestiinalaisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien nimissä, vaikka todellisuudessa tällä kaikella pyritään riistämään nimenomaan juutalaisilta heidän ihmisoikeutensa, kun heiltä yritetään viedä kansallisvaltio jalkojen alta.

Michel Grünstein. [11]

Michel Grünstein.

Kömpelöä valehtelua

Kuten Magneettimedian lukijat tietävät jo entuudestaan, on Grünstein valehtelija. 2015 hän väitti Yleisradiolla, ettei maailmassa ole toiminut juutalaisia terroristijärjestöjä 1940-lukua lukuunottamatta.

Torppasimme Grünsteinin valheen artikkelissamme ”Miksi Yle valehteli holokaustiohjelmassaan? [12]”, jossa osoitamme, että juutalainen terrorismi on johtanut lukemattomien ihmisten kuolemiin läpi nykyhistorian – eikä loppua tälle ole näkyvissä.

Myös HaKehilan artikkeli sisältää valheita, joista köykäisin lienee maininta ”Hamasin peruskirjasta”.

”Israelin tuhoamisesta” puhuva asiakirja ei ole Hamasin käytössä [13]. Hamasin johto on itse asiassa sanoutunut tekstistä irti useaan otteeseen julkisesti, koska Amerikan ja Israelin juutalaislobby on pyrkinyt oikeuttamaan palestiinalaissiviilien murhaamisen vetoamalla siihen.

Grünstein ja Bågman jättävät tietysti mainitsematta sen tosiasian, että Israelia tällä hetkellä johtavan Likud-puolueen virallinen ja edelleen käytössä oleva perustuskirja [14] suhtautuu palestiinalaisiin paljon vihamielisemmin kuin Hamas juutalaisiin.

Puolueen perustuskirjassa näet todetaan, että Likud ”vastustaa yksiselitteisesti” palestiinalaisvaltion perustamista. Toisin sanoen Israelin valtapuolue tekee arabeille sitä, mitä se väittää Hamasin haluavan tehdä juutalaisille.

 

Lue myös: Israel – terrorismin ja salamurhien suurvalta [15]