- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Sisä- ja ulkopoliittiset huomiot; vapaustaistelu lähestyy!

Tällä kirjoituksella halutaan innostaa suomalaisia taisteluun vapautensa puolesta, kohti mahdollisimman täydellistä itsenäisyyttä, irrottautuaksemme kansainvälistä rahan imperiumia palvelevasta Suomen poliittisesta eliitistä, laittomasta Euroopan unionista, eurosta ja Natosta.

 

Yhdistäytyminen

Meidän suomalaisten on yhdistäydyttävä vallankumoukseen eliittiä vastaan yli puoluerajojen. Kaikkien kansallismielisten, oppositioryhmien, hyvinvointivaltion rakentajien ja niin edelleen, on liityttävä yhteen Suomen rikollisen mafian nujertamiseksi. Kun olemme selviytyneet tästä urakasta, voimme sitten kiistellä keskenämme asioiden palauttamiseksi uomilleen Suomessa.

Meillä oppositioryhmillä ei ole enää aikaa keskinäiseen kinasteluun: yhteinen vihollisemme on Suomen poliittinen mafia! Mikäli eri vastapuolijärjestöt eivät tätä ymmärrä, ovat he silloin globaalin poliittisen ja taloudellisen harvainvallan lakeijoita, joko tiedostaen tai tiedostamattaan.

1918 Suomi ajautui sisällissodassa kahteen leiriin; Suomen kansanvaltuuskunnan joukkoihin ja senaatin asevoimiin; tämä on koitellut kansakunnan yhtenäisyyttä aina nykyisyyteen saakka. Nykyisin voimme saavuttaa yhtenäisyyden unohtamalla poliittiset ja ideologiset näkemyserot: päätavoitteena tulee olla itsenäinen Suomi, jonka esteenä on poliittinen eliitti. Kansan keskuudessa tapahtuvaa sisällissotaa ei siis tarvita.

Yllä olevan asiantilan huomioiden symbolisena eleenä suositellaan osallistumaan Helsingissä järjestettävään 6.12. kahteen kansallismieliseen tapahtumaan. 612-soihtukulkueen [1] lisäksi Pohjoismainen Vastarintaliike järjestää oman marssinsa menneisyyden ja tulevaisuuden itsenäisyystaistelijoiden kunniaksi.

 

Suomen poliittinen mafia tuhoaa Suomen!

Suomi on ajautunut Euroopan unionin, monikansallisen pankkiirieliitin ja ylikansallisen talousmahtien armottoman riiston kohteeksi. Suomi on rauhan ajan kurjimmassa taloustaantumassa. Julkista taloutta supistetaan ja työn hintaa kavennetaan. Sipilän hallitus muiden muassa vähentää etuuksia eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta ja vanhuksilta. Esimerkiksi korotetut etuudet kansan- ja leskeneläkkeistä sulavat pois. Samanaikaisesti pakolaisvyörytys vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia valtion hupenevasta taloudesta. Poliittinen eliitti syöksee Suomen, sen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi.1

Silti rahaa on Guggenheimille!

 

Mafian naurettavat ja maailman harvainvaltaa nuolevat ajatukset

Entinen pääministeri Alexander Stubb uskoutuu Talouselämä –lehden [2] kirjoituksessaan aukottomasti monikansallisten pääoman imperiumien ja niitä takaavan Naton entistä nöyremmäksi lakeijaksi. Hän varmaankin kuvittelee tästä saavansa jotain palkkiota ”ylempää”.

Kolumnissaan Stubb toteaa, että vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen protektionismi ja nationalismi ovat heränneet, kuten vuoden 1929 finanssikriisin jälkeen.

Populistiset liikkeet ovat nousussa. Brexit ja Yhdysvaltain vaalit voivat pohjustaa tietä samankaltaisille äänestyksille Italiassa, Itävallassa, Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa seuraavan 12 kuukauden aikana, Stubb varoittaa.

Stubbin mielestä on hyvin kielteistä, jos valtiot sekä kansalaiset heräävät vaatimaan oikeuksiaan, vapauttaan ja itsenäisyyttään kasvottomien ja globaalien pääoman ja korporaatioiden totalitarismin orjuudesta.

Stubbin mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan olisi tukeuduttava kolmeen peruspilariin turvallisuuteen, ulkopolitiikkaan ja kauppaan. Turvallisuuden osalta Stubbin doktriinissa Euroopan maiden olisi nyt viisasta vahvistaa omia sotilasmenojaan ja kehittää samalla unionin puolustuskykyä yhteystyössä Naton kanssa. Ulkopolitiikan osalta Stubb ei jättäisi Venäjää Euroopan ulkopuolelle, josta allekirjoittanut on myös samaa mieltä.

Kaupan osalta entinen pääministeri riehaantuu täysin: Huolimatta TTIP-sopimuksen suuresta epäsuosiosta populistien silmissä, se toisi kasvua ja työpaikkoja Atlantin molemmille puolille, lataa Stubb.

TTIP on kuitenkin kansainvälisten suuryritysten ja globaalien investoijien etuvartiona, jossa keskitytään muun muassa julkisen säätelyvallan heikentämiseen sekä tullien ja muiden turvatakeiden poistamiseen. Tämä protektionismin alasajo aiheuttaa pienyrityksille ylitsepääsemättömiä vaikeuksia selviytyä kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla. Sopimus kärjistäisi entisestään sosiaalista eriarvoisuutta ja vaarantaisi täysin myös yksityisten ihmisten oikeusturvan.2

Stubb lisäksi kirjoittaa:

Pelkoni on, että presidentti Trumpilla saattaa olla kiusaus solmia diili Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Naton laajentumisesta – siitä, ettei niin pidä tapahtua. Tämä jättäisi puolustuspoliittisen tyhjiön Pohjois-Eurooppaan – erityisesti Suomeen ja Ruotsiin, jotka ovat sotilasliiton ulkopuolella mutta EU:n jäseniä. Niiden niin kutsuttu Nato-optio tehtäisiin näin tyhjäksi.

Olisi edistyksellistä Euroopan turvallisuuden kannalta, jos Trump todellakin pystyisi sopimaan järkevästi Naton laajentumisesta Vladimir Putinin kanssa. Huomattava on myös, että Yhdysvalloilla ja Venäjällä ei ole mitään todellisia eturistiriitoja ratkaistavanaan. Vastakkainasettelu on vain näennäistä ja palvelee sionistisen eliitin globaaleja hegemonisia pyrkimyksiä, sillä viimekädessä samaan hengenheimolaisuuteen perustuva harvainvalta vaikuttaa molemmissa suurvalloissa. Tiesitkö Stubb sen?

Vielä Naton turvallisuudesta Suomelle ja pohjoismaille yleensä, jäljempänä.

 

Nato-jäsenyys tulisi tuhoamaan Suomen täydellisesti!

Nato-sopimus ei tulisi antamaan mitään turvatakuita Suomelle, eikä Ruotsille. Päinvastoin Suomen, kuten Ruotsinkin turvallisuus vaarantuisi huomattavasti, mikäli maat olisivat Naton jäseninä. Kuunnelkaamme Yhdysvaltalaisia sotilasasiantuntijoita ja muitakin asiaan perehtyneitä, joiden mukaan Venäjä olisi voittaja sotilasstrategisen joustavuutensa ja tehokkuutensa ansiosta sodassa Venäjän ja Naton välillä. Yhdysvaltojen ja Venäjän välille ei voi tulla näillä näkymin sotaa.

nato [3]

Suomen poliittinen eliitti on täysin globaalin harvainvallan vietävissä myös tässä Nato-asiassa: maamme johtavalle poliittiselle kermalle ja sitä tukevalle virkamieskoneistolle pitäisi luovuttaa hölmöyden himmeä mitali kaikessa koreudessaan.

Brittiläinen Chris Donnelly on toiminut neljän Nato kenraalin erikoisneuvonantajana Keski- ja Itä-Euroopassa. Breitbar media haastatteli 23. huhtikuuta 2014 Donnellya, jolta kysyttiin voisiko Venäjä voittaa Naton länsimaat, mikäli syttyisi sota: Voittaja voi hyvin yksinkertaisesti olla sillä puolella, joka on valmistautunut kestämään enemmän tappioita. Ehdottomasti me emme ole se osapuoli, sanoi Chris Donnelly.3

Donnellyn mukaan Venäjä oli supermahti, lisäksi se on myös mestarillinen epäsuorassa ei-kineettisessä sodankäynnissä.3

Tämän Naton sotilaallisen erikoisneuvonantajana toimineen henkilön mukaan Venäjä voittaisi Naton, mikäli sota syttyisi. Nato-maat kuten Yhdysvallat ja Englanti (UK), eivät tulisi uhraamaan ainuttakaan sotilastaan, sodassa kuten Venäjä tekee.3

Tähän täytyy kommentaarina sanoa, että sotia inspiroivat raadolliset tekijät, kuten esimerkiksi taloudelliset ja hegemonialliset tekijät. Mitä luulette USA:n ja englannin hyötyvän esim. Suomesta?

Venäjällä on tehokas aseteknologia

Loren Thompson on johtava operatiivinen virkailija Lexington instituutista ja kolumnisti. Thompson on suorittanut kandidaatin tutkinnon valtiotieteestä Northeasternin yliopistosta ja maisterin sekä tohtorin tutkinnon valtiovallasta Georgetownin yliopistossa.

Thompson esittää paljon etuja, jotka voivat auttaa Venäjää saamaan niskalenkin mahdollisessa sodassa Venäjän ja Naton välillä. Thompsonin mukaan Venäjä hyötyisi maantieteellisesti mahdollisen konfliktin syttyessä. Hänen mukaan Venäjällä on historiallista kokemustaustaa käydä sotaa enemmän maalla kuin merellä. Thompson sanoo Venäjän kykenevän saamaan maan länsiosista nopealla aikavälillä riittävän paljon sotilaita palvelukseen. Lisäksi hän arvioi Naton ilmatuen tehottomaksi, johtuen muiden muassa Venäjällä mahtavasta ilmatorjunnan puolustusjärjestelmästä. Thompson korostaa sitä kuinka Venäjän armeija on hioutunut entistä ammattimaisemmaksi; se on ottanut käyttöönsä kehittyneitä tavanomaisia aseita, mutta sitä vastoin Yhdysvallat liittolaisineen eivät ole tehneet yhtä laadullisia investointeja uuteen teknologiaan.4

Vielä muutama tärkeä asia liittyen mahdolliseen Suomen Nato-jäsenyyteen:

Jos Nato maiden ja Venäjän välille syntyisi konflikti, jonka yhteydessä Nato maat ryhtyisivät käyttämään Suomen ilma-, meri- ja maa-aluetta tukikohtinaan. Tässä ei tarvitsisi olla välttämättä USA näkyvästi mukana, eikä kysymyksessä tarvitse olla sotatila lännen ja idän välillä. Juuri tällaisessa tilanteessa Venäjän olisi ilmeisen pakko toimia eliminoidakseen sitä uhkaavan vaaran. Kuitenkaan yhdysvaltojen ja Venäjän välille tällöinkään ei syttyisi avointa konfliktia, vain Suomi olisi hätää kärsimässä. Kaksi ydinasevaltiota, joilla ei ole todellisia eturistiriitoja ei ryhdy sotimaan toisiaan vastaan.

Entä kysymys Naton luonteesta jäänteenä kylmän sodan ajalta ja että se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka Natolla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. Naton sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.

Suomi voi ajautua konfliktiin Venäjän kanssa, jos Suomen poliittinen eliitti toimii länsivaltojen lakeijoina painostaen ja ärsyttäen Venäjää ja muodostaen sille turvallisuusuhan. Suomen liittyminen Natoon olisi maallemme hengenvaarallista. Nato-jäsenyys ei siis anna Suomelle eikä muillekaan pohjoismaille turvallisuustakeita vaan päinvastoin perikadon.

Suomen on harjoitettava puolueettomuuspolitiikkaa kuhunkin ilmansuuntaan ja kehitettävä Venäjän kanssa molemminpuolista talouspolitiikkaa. Venäläiset ovat suomalaisten veljeskansa; vain sionistisen mafian vaikutus on Venäjän ulko- ja sisäpolitiikkaan synnyttänyt negatiivisen latauksen.

Markku Juutinen

 

Lähteet

  1. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen” [4].

Yle (28.2.2013). Nämä ulkomaalaiset omistavat kotimaisia pörssiyrityksiä – selvitys avaa salatut omistukset. [5]

Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner) [6].

Die Welt (10.1.2016). Erst zehn Prozent der Fluchtwelle angekommen. [7]

Kaleva (11.4.2016). Poliisiylijohtaja: Poliisi puuttuu jatkossa tehokkaammin netin vihapuheisiin. [8]

The New York Times [9] (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman. [10]

 

  1. Kauppalehti (19.2.2015): Ajaisiko TTIP-sopimus turmioon?
    http://www.kauppalehti.fi/uutiset/ajaisiko-ttip-sopimus-turmioon/rvLH5xSx [11]

World Trade Organization: WTO legal texts.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm [12]

European Commission: Services in TTIP.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_152999.2%20Services.pdf [13]

Finlex (5/1995): Maailman kauppajärjestön perustamissopimus.
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1995/19950005/19950005_2#id239347%C2%A0 [14]

Corporate Europe Observatory: TTIP – Hyökkäys demokratiaa ja sääntelyä vastaan valepuvussa.
http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip_fl.pdf [15]

Business Roundtable (huhtikuu 2012): Forging a Transatlantic Partnership for the 21st Century. Joint Statement by Business Roundtable, the Trans Atlantic Business Dialogue and the European Round Table of Industrialists.
http://businessroundtable.org/sites/default/files/legacy/uploads/general/TABD-BRT-ERT%20Public%20Comments.pdf [16]

Baines, Joseph (2013) | New Political Economy (Vol. 19, No 1): Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System.
http://bnarchives.yorku.ca/359/2/20130422_baines_food_price_inflation_as_redistribution_aam.pdf [17]

Séralini, Gilles-Eric et al. | Environmental Sciences Europe (2014): Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize.
http://www.enveurope.com/content/pdf/s12302-014-0014-5.pdf [18]

Corporate Europe Observatory (16.12.2013): Regulation — none of our business?
http://corporateeurope.org/trade/2013/12/regulation-none-our-business [19]

potlight | Yle (1.12.2014): Valtio käräjillä?
http://areena.yle.fi/1-2205433 [20]

Koskenniemi, Martti (23.10.2014). Investointisuoja loukkaa demokratiaa.
http://www.uutistamo.fi/investointisuoja-loukkaa-demokratiaa/ [21]

3. Breitbart (23.4.2014). EXCLUSIVE–NATO Russia Expert: Why Putin Can Win. http://www.breitbart.com/national-security/2014/04/23/exclusive-nato-russia-expert-putin-can-win/ [22]

  1. Sputnik (13.12.2015). NATO Not Capable of Beating Russia – US Media. https://sputniknews.com/military/201512131031666977-NATO-Not-Capable-Beating-Russia/ [23]