- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Sipilän hallitus jyräämässä kolmikantaa

Sipilän hallituksen yhteiskuntasopimuksen tyrmäyksestä katkeroitunut SSS-kolmikko on jälleen jyräyttänyt täysilaidallisen leikkauksia. Hallitus on jyräämässä kolmikannan. Samalla kuitenkin rahaa riittää pakolaistulvan ylläpitämiseksi ja muihin ulkomaisiin uskomattomiin kohteisiin.

Sipilän hallitus aikoo kaventaa lomakorvauksia, pienentää ylityölisiä, tehdä ensimmäisen sairauspäivän palkattomaksi, pienentää sunnuntaipäivän korvauksia 25 prosentilla, poistaa julkisen sektorin lomia 8 päivää. Tässä oli muutamia esimerkkejä hallituksen esittämistä poistoista.

 

Auttavatko ”leikkaukset” ja mikä on kestävyysvaje?

Työn hinnan alentaminen viidellä prosentilla kevääseen 2017 mennessä ei takaa kilpailukyvyn nousua, sillä toki Suomen vienti on riippuvainen maailman talouden suhdanteista. Sitä paitsi taloudelliset supistukset palkansaajilta kaventavat ostovoimaa ja sitä kautta näkyy yritysten tilauskannan alentumisena.

Tuleeko nykyisen hallituksen aikana todella Suomi kuntoon? [1]

Tuleeko nykyisen hallituksen aikana todella Suomi kuntoon?

Suomen valtiovarainministeriön mukaan kestävyysvaje merkitsee, paljonko julkisen talouden rahoitusasemaa pitäisi parantaa välittömästi, jotta julkisen talouden velkaa ei tarvitsisi lisätä, kun esimerkiksi väestön ikääntyminen alkaa kasvattaa julkisia menoja.

Mistä sitten paljon puhuttu ”kestävyysvaje” johtuu? Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana ei tunnettu kestävyysvajetta, sillä keskuspankki rahoitti valtion alijäämän, mutta nykyisin julkisen sektorin keskuspankkirahoitus on kiellettyä. Tästä siis johtuu ”kestävyysvaje”, eikä mistään väestön ikääntymisestä, sosiaalimenoista ja työttömien aiheuttamista kustannuksista. Taloudelliset ongelmat johtuvat väärästä talousjärjestelmästä, joihin liittyy kansainvälisten pankkiirien velkarahan tuoma orjuutus.

 

Suomea valmistellaan kansainvälisten eliittien orjuuteen

Tässä luvussa esitellään myös hiukan syitä Suomen ekonomiseen taantumaan.

Uudern hallituksen viime tiistain päätös harppoa työmarkkinajärjestöjen yli pakottavalla lainsäädännöllä on Suomen historiassa poikkeuksellinen teko. Tulopolitiikkaa on ohjattu kolmikannalla eli työnantajien, työntekijöiden ja hallituksen välisellä yhteisellä sopimisella 1940-luvulta lähtien.

Suomen taloudelliseen kurjistumiseen on vikapäänä virallisen Suomen ja sen poliittisen johdon antautuminen globaalien jättiläiskorporaatioiden ja ylikansallisten pankkiirieliitin lypsettäväksi. Yrittäjien ja palkansaajien tuottamat rikkaudet ja kansallinen omaisuus kiikutetaan ulkomaiseen omistukseen. pankkiiri keksi ikiliikkujan [2]

Vaikka olen sanonut tämän muissakin jutuissani, niin sanottakoon se jälleen. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen ansaitsemasta palkasta. Kansainvälinen pankkijärjestelmä lihottaa itseään kansalaisten ja valtioiden uurastuksen tuloksella tekemättä itse yhtään mitään. Tämä kansainvälisen pankkiirimafian muodostama velkaorjuus on Suomen taloudellisten ongelmien ydin ja sen aiheuttaja. Taloudellista kurjistumista eivät ole aiheuttaneet työttömät, sosiaalituloilla elävät, lapsiperheet, eläkeläiset, yrittäjät tai palkansaajat.

 

Joten SSS-hallitus lopettakaa se valehtelu, nimittäin esittämänne diktaatit ”leikkauksina” eivät ole ainoa mahdollinen ratkaisu taloudellisiin ongelmiin. Olette vain kansainvälisten suurpääomien etujenvalvojia maassamme. Hävetkää, jos hävetä osaatte.

Lisäksi suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys sitoutuu osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi ajaudumme kansainvälisten kriisien armoille.

Olen käsitellyt aihetta usein kirjoituksissani, joten on turhaa kerrata sitä. Pyydän katsomaan jäljempänä mainittuja otsikoita, joissa myös Suomen alistamisen mekanismi kansainvälisten korporaatioiden ja pankkiirieliittien kynsiin paljastuu lähteineen:

”Yhteiskuntasopimuksella” painostaminen [3]

Sionistisen eliitin maailman valloitus [4]

1990-luvulta lähtien Suomen hallitusten tehtävänä on ollut sorvata Suomea kansainvälisten pääomapiirien ja sekä globaalien liikepankkien verenhimoiseen syleilyyn. Sipilän hallituksen myötävaikutuksella kasvottomat kovan linjan uusliberalistiset voimat ovat imaisemassa Suomen ja suomalaisten rakentaman hyvinvoinnin armottomaan mustaan aukkoonsa. Sipilän hallituksen leikkaukset ovat suunnatut lihottamaan mainittujen kansainvälisten talousmahtien lompakkoa. Toisaalta mitä hyödyttää bruttokansantuotteen (BKT) elpyminen, jos enemmistön asema samalla kurjistuu? Korkeasta BKT:tä huolimatta varallisuus voi jakaantua sangen epäoikeudenmukaisesti ihmisten kesken. Poliittinen eliitti ei lotkauta edes korvaansa kansan hyvinvoinnin tähden.

Kuten odottaa saattoi, myös SSS-hallitus on kansainvälisten eliittien lakeija.

Selvää tietysti on, että kansainvälisellä harvainvallalla tarkoitetaan talmudistista ylimystöä [4], jonka funktio jakaantuu karkeasti sanoen kolmeen osa-alueeseen:

  1. Pankkiirien ja liikemiesten muodostama eliitti, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Muita mahtavia pankkiirisukuja ovat esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit.
  2. Globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt.
  3. Tähän ryhmään voisi sisältyä julkinen sektori, kuten esim. kasvatus- ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan. Siihen sisältyy myös joukkotiedon välitys ja viihdemaailma.

 

Mistä voitaisiin etupäässä leikata?

Viimeisessä luvussa käsitellään ratkaisuja Suomen yhteiskunnalliseen kaaokseen ja taloudelliseen taantumaan. Jäljempänä esitetään irrottautumista EU:ta, mutta mikäli taloudellinen tilanne on akuutisti huono, on pakostakin sille heti tehtävä jotakin ennen varsinaisten ongelman ratkaisujen tapahtumista.

Tämäkö antaa esimerkin Suomen yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta? [5]

Tämäkö antaa esimerkin Suomen yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta?

Niin muodoin esitän poistojen kohteeksi niin kutsutut suureläkeläiset, joiden eläkkeet voivat kivuta niin suureksi, että esimerkiksi kolmen suureläkeläisten yhteenlaskettu eläke vastaa lähes 500 suomalaisen keskimääräistä eläkettä. Ihmiset eivät tarvitse tällaisia rahasummia odotellessaan tuonpuoleiseen pääsyä. Jättiläiseläkkeisiin on siis saatava katto, jota voidaan laskea paljon alemmas.

Veroparatiisisysteemi tulisi heti saada kuriin. Ulkomaille siirtyneiden suuryritysten olisi maksettava osa veroista myös Suomeen.

Turhia virkoja tulee karsia, muutenkin virkamieskoneistoa pitäisi priorisoida tehokkaammaksi. Suuripalkkaisilta viranhaltioilta ja kansanedustajilta täytyisi puolittaa palkkoja tai he voisivat työskennellä palkattomasti, pelkällä viikkorahalla, ottaen huomioon, että heille olisi myönnetty kaikki muut etuudet. Tämä toimisi väliaikaisena ratkaisuna.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa Suomi ei voisi ottaa yhtään pakolaista vastaan.

Suomen tulisi olla taloudellisesti omavarainen ja irrottauduttava köyhyyttä ruokkivasta kansainvälisestä pankkijärjestelmästä ja luovuttava eurosta, kuten tuonnempana ilmaistaan. Meidän olisi siirtyminen itsenäiseen talousjärjestelmään, jolloin maan sisällä tuotetut työn hedelmät putoaisivat Suomea hyödyntävään koriin. Julkista rahaa pitäisi saada painattaa oman keskuspankin kautta, siten käytössä olisi oma raha ja valtiolla rahan painamisen oikeus.

 

Rahaa kaadetaan ulkomaille, mutta ei yhteiseen hyvään

Suomella on riittänyt varoja kriisimaiden tukemiseen. Kreikka-sovun hinta noussee Suomelle noin miljardiin euroon.1 Mutta, mikäli Suomi antaa anteeksi Kreikan velkoja, vakuuksia ei tällöin makseta. Silloin lasku nousee kahteen miljardiin euroon. Kymmenen vuoden jatkoaika lainaan tarkoittaisi lähes kahden miljardin korkotukea Suomelta Kreikalle. Jos tulee sellainen tilanne, että Kreikan velkoja leikataan, niin silloin Suomen ”vakuudet” eivät kata tappioista lanttiakaan. Suomen vastuu Kreikan veloista on vähintään seitsemän miljardia euroa. Varmaa on, että Suomi joutuu maksamaan Kreikalle kaikki vastuunsa eli 7 miljardia euroa.

Suomi tukee valtioterroristeja: Kuluvana vuonna Suomen osuus Ukrainan tukemisesta on yhteensä 6,1 miljoonaa euroa, ja lisätukea on suunniteltu annettavaksi vielä yhteensä miljoonan euron verran. Viime vuonna Suomi sponsoroi Ukrainaa 6,4 miljoonalla eurolla sekä lähetti sinne lisäksi asiantuntijoita noin 1,5 miljoonan euron edestä.

Miljardöörioligarkkien eli sionistisen mafian hallitsema Ukraina on yksi maailman korruptoituneimpia valtioita. Transparency Internationalin mukaan Ukraina on 142:la sijalla korruptiolistalla, joka sisältää 175 valtiota. Lisäksi Ukrainaan luotiin sionistivaikutteisen länsimaisen harvainvallan konfliktipesäke. Pyrkimyksenä oli sotilaallisen, taloudellisen ja poliittisen hegemonian ekspansio aivan Venäjän rajojen tuntumaan. Tällä tavoitellaan geopoliittisen elintilan laajentumista ja samalla ristiriitojen lietsomista lännen ja idän välille.2

mustanainen ja sirppi [6]

Lisäksi Suomen poliittinen eliitti on päättänyt tuhota Suomen alkuperäisen kulttuurin ja sekoittaa yhteiskuntarauhan kestämättömällä pakolaistulvalla maahamme. Suomi jakaakin runsaimmin Euroopan maista sosiaalitukea turvapaikkaa hakeville perheille.3

 

Kuinka taistellaan maan sisäisiä vihollisia vastaan?

Ay-liike suivaantui hallituksen yksisuuntaiseen sanelupolitiikkaan ja päätti pysäyttää Suomen massiivisella mielenosoituksella ensiviikon perjantaina. Käytännössä tämä merkitsee yleislakkoa. Tällainen taistelumuoto on yksi konsti kamppailussa eliittiä vastaan ja ole itsekin sitä joskus kirjoituksissani ehdotellut.

Tärkeimmät pyrkimykset ovat EU:sta ja eurosta eroaminen. Yleisradiolla [7] esitelmöinyt historian professori Markku Kuisma muistutti eilen Suomen olevan diktatuurin ikeessä, vaikka emme edes sitä ymmärrä, vaan pidämme sitä luonnollisena tilanteena.

Kuisma vertasi EU-Suomen tilannetta sadan vuoden takaisiin sortovuosiin.

Kuisman mukaan meillä on turhan synkeä kuva 1800-luvun keisariajasta, jolloin Suomi oli osa Venäjää. Suomen vapausasteet olivat silloin suurin piirtein samaa luokkaa poliittisesti kuin nyt osana EU:ta. Tosin Venäjän vallan aikana meillä oli enemmän oikeuksia, nimittäin oma raha, oma keskuspankki ja omat tullirajat, joita meillä nykyään ei enää ole!

Suomen on todellakin nyt viipymättä ryhdyttävä vapaustaisteluun EU-diktatuurista eroamiseksi. Tähän täytyy uskaltautua!

Pyrkimyksenä tulisi olla hallituksen ja Eduskunnan kaataminen ja hallituksen korvaaminen viisailla, isänmaallisilla ja oikeudenmukaisilla henkilöillä, jotka muodostaisivat hätätilahallituksen.

Uusi hallitus aloittaisi parlamentaarisen työskentelyn Euroopan Unionista eroamiseksi, Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) luopumiseksi, itsenäiseen talouspolitiikkaan ja omaan valuuttaan siirtymiseksi, hyvinvointivaltion uudelleen luomiseksi ja sen kehittämiseksi. Valtiolle tulisi varata rahanluonti oikeus.

  1. Kuinka tämä saavutetaan? Yleislakko olisi yksi ase, mutta yllä mainittujen tavoitteiden taakse on vaikeaa yleislakkoa saada.
  2. Valtamedialle tuntuvan kilpailevan vaihtotiedonvälityksen perustaminen olisi välttämättömyys taistelulle eliitin valtamedian valheellista propagandaa vastaan. Näin saataisiin ihmiset äänestämään sellaisia edustajia ja puolueita, jotka vastustavat nykyisen hallituksen ja parlamentaarisen enemmistön kaltaisia puolueita ja ehdokkaita.
  3. Valtion luominen valtion sisälle edustaisi tietyn osan kansasta irtaantumista kansainvälistä eliittiä palvelevasta Suomen poliittisesta johdosta. Laajetessaan tällainen oppositioryhmä parhaimmillaan inspiroisi muitakin liittymään parlamentaarisen Suomen vastaiseen liikehdintään.
  4. Lisäksi kehottaisin ihmisiä Internetistä riippumattomaan järjestäytymiseen. Tämä siltä varalta, että päättäjät saavat päähänsä sulkea sosiaalisen median kokonaisuudessaan tai tuntuvasti rajoittaa sitä.
  5. Muitakin menetelmiä on olemassa eliitin nujertamiseksi, mutta niitä ei kannata tässä yhteydessä esitellä.

Minkälaisen valtiojärjestelmän haluamme? Tässä vaiheessa ei oikeastaan kannata nimetä valtiojärjestelmää, vaan riittää, että pyrimme yllä esitettyihin tavoitteisiin. Omasta puolestani näkisin edistyksellisenä aiemmin esittämäni Uuden poliittisenohjelman [8] suuntaviivat.

Mikäli emme nyt pysäytä Suomen sisäisiä vihollisia, niin olemme pian entistä ahtaammalla, josta nouseminen olisi mahdotonta. Nimittäin pian on tulossa nippu uusia ja oikeinkarvaan kalkin kansainvälisiä sopimuksia, joita ovat: esim. Nato, TTIP, EU:n liittovaltiokehitys etc.. Suomen sisäiset viholliset on nujerrettava!

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

  1. Kreikka-sovun hinta Suomelle. [9]
  2. Ukrainan tilanteesta yms.:

Ukraine: NATO’s Eastern Prize by Wayne Madsen (16 Dec. 2013)

http://www.voltairenet.org/article181535.html  [10]

Translation Alizée Ville, Voltaire Network, (5 Dec 2013)

http://www.voltairenet.org/article181368.html  [11]

Globalresearch  [12]

Itä-Euroopan varustamisohjelma  [13]

John Foster Dulles (1953-1959). USA:n ulkoministeri; D. Neff 1995/2002, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945, s. 99; Duke 2003, 143.

Israelin Venäjän-kumppanuus [14]

3. Suomi jakaa avokätisesti rahaa turvapaikanhakijoille. [15]