- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Seksuaalirikokset Hasidi-yhteisöissä ja Talmudin henki

Jäljempänä oleva kirjoitus käsittelee tiettyjä Hasidi-yhteisöjä, ja niissä esiintyneitä riitinomaisia lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Näitä on tapahtunut esimerkiksi New Yorkin Brooklynin ortodoksijuutalaisten rituaalisissa kylpylöissä. Kirjoituksessa käsitellään myös Talmudin ”henkistä” merkitystä.

Hasidismi eli hasidilaisuus syntyi mystisenä herätysliikkeenä Itä-Euroopassa 1700-luvulla vapaamielisenä suuntauksena ortodoksijuutalaisuudessa. Vaikka hasidijuutalaiset pitivät 1700-luvun talmudiaanista ortodoksijuutalaisuutta ”lakiuskontona”, on nykyisin hasidijuutalaisuus haredijuutalaisuuden alaryhmä, jolle on tunnusomaista uskonnollinen vanhoillisuus sekä sosiaalinen eristäytyminen. Tulee huomata, että haredijuutalaisuus on ortodoksijuutalaisuutta, joka juutalaisuuden suuntana tulkitsee ja toteuttaa Tooran lakeja tiukimmin.1; 2 Pahinta tässä on, että nämä lait selityksineen on kanonisoitu Talmudissa (suullinen laki) ja koonnettu jälkeenpäin rabbiiniperinteen kirjoitettuun asuun.

Kanonisoiminen tarkoittaa esimerkiksi uskonnollisen kirjoituksen ottamista pyhien, ohjeellisten kirjojen kokoelmaan.

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva (tai väärentävä) selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud on aistillisten ihmisten rasistisen pirullinen kokoelma, joka palvelee tietyn eturyhmän elitistisiä intressejä.

Hasidi-yhteisöihin liittyen voidaan kysyä, ovatko tapahtuneet seksuaalirikokset niissä saaneet virikkeitä Talmudin tulkinnasta?

Aikuistumisriitti

Riippumattoman Vice-sivuston Christopher Ketchamin vuonna 2013 valmistuneen dokumentin The Child-Rape Assembly Line mukaan ”lapsia hyväksikäytetään systemaattisesti ortodoksijuutalaisten rituaalisissa kylpylöissä”. Juutalainen rabbi Nuchem Rosenberg puhui näistä rikoksista julkisesti ja tuomitse ne, mistä toiminnasta hän on joutunut ortodoksijuutalaisen yhteisön vainon kohteeksi. Hänet on yritetty sulkea yhteisön ulkopuolelle, hänet on pahoinpidelty ja uhattu hänen henkeään.

Nuchem Rosenberg.

Rabbi Rosenberg on Brooklynin fundamentalistisen ortodoksijuutalaisen Satmar Hasidin jäsen. Hänen työnään on suunnitella ja korjata Tooran mukaisia perinteisiä mikvah-kylpylöitä, joissa hartaiden juutalaisten kuuluu peseytyä sekä puhdistautua. Käydessään Jerusalemissa vuonna 2005 rabbi Rosenberg kävi mikvahissa yhdessä kaupungin ”pyhimmistä” paikoista Mea She’arimissa.

Avasin oven höyrysaunaan (shvitz). Höyryä oli niin paljon, etten nähnyt juuri mitään. Astuin sisään ja hetken odoteltuani silmien tottumista hämärään näin höyryn keskellä istuvan itseni ikäisen vanhan miehen, valkopartaisen ja pyhän miehen näköisen. Sylissään hänellä oli mieheen selin istuva poika, ehkä noin seitsemän vuoden ikäinen. Vanha mies oli raiskaamassa poikaa.

Nuchem Rosenberg uskoo, että jopa puolet Brooklynin hasidijuutalaisista pojista ja nuorista miehistä on joutunut yhteisön auktoriteettien tekemien seksirikosten uhriksi. Brooklynin hasidijuutalaisten yhteisö on Yhdysvaltojen suurin ja samalla yksi maailman jylhimmistä. Brooklyniläisen seksirikosten uhreja auttavan ortodoksijärjestön ”Survivors for Justice” johtajan Ben Hirschin mukaan todellinen luku saattaa olla vielä suurempi: ”Todistajakertomusten mukaan uhreja vaikuttaa olevan yli 50 prosenttia. Raiskauksesta on tullut lähes siirtymäriitti.” Siirtymäriitti tarkoittaa aikuistumisriittiä.

Valtamedia ei paljasta raiskaavia rabbiineja

Koska juutalainen eliitti vaikuttaa voimakkaasti valtamediaan, johtaa se tiettyjen juutalaisten syntien salaamiseen Hollywoodista, New Yorkiin ja Tel Aviviin, avoimelta ja puhdistavalta totuudenmukaiselta analyysiltä ja kritiikiltä. Tällöin juutalaisyhteisöille kehittyy kritiikin suoja, joka poistaa näiltä yhteisöiltä moraalisen kehittymisen mahdollisuudet. Oikea kritiikki johtaa edistymiseen hyvässä, vaikka arvostelu saattaa tehdä kipeää.

Toukokuun puolivälissä alkoi kauan odotettu juutalaisen pedofiili-rabbin Josef Kolkon oikeudenkäynti, joka hoidettiin nopeasti Kolkon myöntäessä pedofilian useampien uhrien tultua julkisuuteen. Häntä uhkasi 15 vankeustuomio. Huolimatta lukuisten kansainvälisten medioiden Kolkon oikeudenkäynnin raportoinnista, juttua ei ollut havaittavissa New Yorkin isoista lehdistä tai tv-kanavilta, lukuun ottamatta CBS:n ja Foxin blogeja, joilla on vain vähän seuraajia.

Vastaavalla tavalla helmikuussa 2013 ortodoksijuutalainen rabbi Nechemya Weberman tuomittiin 103 vuodeksi vankilaan useista viikoittaisista seksiakteista 12-vuotiaan hasidismijuutalaisen tytön kanssa 3 vuoden aikana. Tuomio kuitenkin lyhennettiin automaattisesti 50 vuodeksi. Tästäkään tapauksesta tuomiona ei suurin osa New Yorkin valtamediasta uutisoinut lainkaan.

Juutalaisvaikutteinen media suojelee juutalaisia, ja heidän yhteisöjään paljastamasta heidän rikoksiaan. Tästä suojelusta nähtiin jälleen esimerkki toukokuussa 2013 New Yorkin mediassa:

Mikäli katolinen pappi olisi syyllistynyt ahdisteluun, ja joutunut pidätetyksi New Yorkissa, olisi se ollut kansainvälinen uutinen. Itse asiassa Neufeldin uudestaan pidätyksen jälkeisellä viikolla New York Times suurenteli 13 vuotta vanhaa juttua New Jerseyn arkkipiispasta, joka ei toiminut asianmukaisesti sekä ripeästi, kun yhtä seurakunnan pappia syytettiin lapsen ahdistelusta. Artikkeli synnytti 11 sivua Yahoo-internet keskustelua tästä ”tärkeästä” aiheesta. Ainoat Neufeldin pidätyksestä raportoineet mediat olivat ainoastaan verrattain pienet Staten Island Advance ja ”Failed Messiah”.

Mikä on Talmud?

Koska Talmud vilisee viittauksia pedofilian hyväksyttävyydestä, kuten Hasidi-yhteisöissä tapahtuneet lasten hyväksikäytöt yllä osoittavat, on aiheellista käsitellä hiukan Talmudia ja sen välittämää ”henkistä” ulottuvuutta. Näihin asioihin kiinnitämme huomiota jäljempänä.

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva (tai väärentävä) selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud jakaantuu kahteen versioon: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.). Näistä jälkimmäisen sanotaan olevan sisällöltään kattavampi ja Talmudista puhuttaessa useimmiten viitataan Babylonian kokoelmaan. Talmudin osat ovat Mišna ja Gemara. Mišnan sisältö päätettiin lopullisesti noin 190 jKr, jolloin se sai kirjallisen muotonsa. Mišna on kirjoitettu hepreaksi. Gemara pohjautuu Palestiinan rabbien keskusteluihin mišnasta; sisältö sai lopullisen muodon ja kirjallisen asun noin vuonna 500 jKr.

Talmudia ja sen noudattajaa kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Tällä Jeesus tarkoitti juutalaisten rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan.

Vaikka Talmud sai suullisen muotonsa vasta Jeesuksen jälkeen, oli kyseinen oppi suullisena lakikokoelmana eli isien perimätietona rabbien keskuudessa ennen Jeesuksen syntymää.

Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu äärijuutalaisuus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan ”juutalaisten” eliittiä.

Talmud suorastaan rohkaisee pedofiliaan

NPN-sivuston mukaan juutalaislasten seksuaalinen ahdistelu on ilmiö, johon syyllistyvät enimmäkseen ortodoksijuutalaisuuden auktoriteettihahmot. Tähän ryhmään sisältyvät hasidismirabbit maailman suurimmasta juutalaisjärjestöstä Chabadista. Näihin hillitsemättömiin mielenhaluihin antautumiseen rohkaisee modernin juutalaisuuden korkein uskonnollinen auktoriteetti Talmud, kaikkine lukuisine viittauksineen pedofiliaan. Tästä demonisen kokoelman ”uskonnollisesta” luonteesta johtuu, että rabbiauktoriteetit eivät kiirehdi käynnistämään tutkimuksia tämän riesan syistä tai rohkaise poliisia ja maallisia viranomaisia puuttumaan asiaan.

Tiettyjen juutalaisyhteisöjen pedofiliavitsaus juontaa juurensa rabbiinisesta kirjallisuudesta, kuten Talmudista. Kirjoitetaanhan Talmudin Soncinon painoksessa sanhedrin 76a:n [1]   alaviitteessä, että: ”Avioliitto solmittiin tietenkin niihin aikoihin paljon nykyistä nuoremmalla iällä.” Sanhedrin 69b [2] sanoo, että naisen antaessa alaikäisen poikansa työntyä häneen on hän silti kelvollinen naimaan papin. Tämä johtuu siitä, ettei alaikäinen poika ole Talmudin silmissä ”mies”, joten Talmudin mukaan seksillä alaikäisen kanssa ei ole moraalista tai laillista merkitystä juutalaisille (sanhedrin 52b [3]).

Mistä Talmudin henkinen kauheus johtuu?

Ihmiset elävät Emanuel Swedenborgin3 (ES) mukaan fyysisen kuolemansa jälkeen henkiruumiina: hyvät ihmiset epäitsekkään tahtonsa ansiosta luonteelleen sopivassa taivaan yhteisössä ja pahat, itsekkäiden ja kunnianhimoisten halujensa mukaisessa helvetin yhteisössä. Siten ihmiseen virtaa aina henkinen virtaus mananmaille menneistä ihmisistä, jotka ovat joko piruhenkiä tai enkeli-ihmisistä. ES tekee kuitenkin selväksi sen, että alkuperäinen virtaus tulee itse kaiken elämän lähteestä eli Jumalasta, mutta pahat henget kääntävät Jumaluuden vaikutuksen vastakkaiseksi eli pahaksi ja vääräksi.

ES:n filosofian mukaan voidaan edelleen teoretisoida tapahtumaa, jossa rabbi, joka sattuu oleman erittäin ahne sekä vallanhimoinen ja siten ohjautuu heti kuolemansa jälkeen sisäisen mielensä mukaiseen helvetin yhteiskuntaan. Tästä pimeydenvarjoissa elävästä rabbi-hengestä ja muistakin senkaltaisista virtaa vielä maanpäällä vaikuttaviin rabbeihin kunnian-, vallan-, itsekkyyden ja ahneuden himot. Lisäksi suunnaton tarve sekoittaa keskenään yhteiskunnallinen hyvä pahuuteen ja tosi väärään. Näin syntyy innostus noudattaa Talmudia.

Koska yllä mainitun ES:n esitelmän mukaan Talmud on syntynyt helvetillisestä virtauksesta, meidän ei tarvitse ihmetellä silloin sitä, miksi Talmud suorastaan rohkaisee esimerkiksi sellaisiin kauheuksiin kuin pedofilia.

Lopuksi

Allekirjoittanut ei viittaa siihen, että vallanhimo, rasismi ”alempiarvoisia” ihmisiä kohtaan ja muut hillittömyydet olisi juutalaisuutta uskonnollisena ryhmänä yleensä määrittävä tekijä, sillä juutalaisuuteen kuuluu muutakin kuin talmudismi. Kuitenkin Talmudiin ja myös Vanhaan Testamenttiin, väärin käytettynä, kuuluu sellaisia osia, kuten myös Koraaniin, jotka voivat synnyttää rasismia ja uskonnollista terroria, ja muita sairaita ilmiöitä. Muslimit ja jopa kristityt ovat olleet esillä usein, mutta Talmud ei. Miksi?

Markku Juutinen

Lähteet

  1. Telushkin, Joseph (2001). Jewish Literacy, s. 224–228. New York: William Morrow and company
  2. Dumova Tatyana (2011).Blogging in the Global Society: Cultural, Political and Geographical Aspects: Cultural, Political and Geographical Aspects
  3. Emanuel Swedenborgin (suomennos 2016). Taivas ja helvetti. Nova Hierosolyma ry

National Prayer Network. (2013). THE GREAT ”RAPING RABBIS” COVER-UP. Saatavina: https://truthtellers.org/alerts/The-Great-Raping-Rabbis-Cover-Up.html [4]

VICE (11.12.2013). The Child-Rape Assembly Line. Saatavina: https://www.vice.com/en_us/article/qbe8bp/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11 [5]

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina:  https://www.sefaria.org/Sanhedrin.69b.9?lang=bi&with=all&lang2=en [6]

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.69b.5-6?lang=bi&with=all&lang2=en [2]

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.52b.1?lang=bi&with=all&lang2=en [3]