- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Sauli Niinistö hyökkäsi Venäjää vastaan Krim-foorumissa 

Sionistipresidentti Sauli Niinistö (N) osallistui viime maanantaina Ukrainan ehdotuksesta järjestettyyn Krim-foorumin [1] huippukokoukseen Kiovassa. Foorumissa N tuomitsi Krimin liittämiseen Venäjään antaen näin tukensa Yhdysvaltojen ja EU:n valtapolitiikalle Ukrainassa. Samalla N vaaransi jälleen Suomen aseman Venäjän suhteen ja liehitteli kaksinaamaisen ällöttävästi Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin suurvaltapolitiikkaa, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa.    

Niinistö tuomitsi voimakkaasti Krimin liittämisen Venäjään 

viittasi vuonna 1975 Helsingissä pidettyyn ETYK-kokoukseen ja sen periaatteisiin, joita ovat suvereniteetti, väkivallan käytöstä ja sen uhkasta pidättäytyminen, rajojen loukkaamattomuus sekä alueellinen koskemattomuus. 

[2]

Niin ikään N:n mukaan pitäisi noudattaa ”Helsingin henkeä”, jolla hän tarkoittaa vastapuolten halua käydä dialogia erilaisuuksista huolimatta. Tämä N:n letkautus oli tietysti tarkoitti Venäjälle, koskien Krimin liittymistä Venäjään. 

Sionistipresidentin Sauli Niinistön pitäisi muistaa, että:  

Krimin liittäminen Venäjään vuonna 2014 ei ollut laitonta, vaan se oli kansanäänestyksen tulos, jossa Venäjään [3] liittymistä kannatti jopa 97 prosenttia kansanäänestykseen osallistuneista.  

Jo entinen ulkoministeri Paavo Väyrynen [4] totesi MTV:n huomenta Suomi ohjelmassa, että Kiovassa tehtiin Yhdysvaltain tuella vallankaappaus, jonka seurauksena laillisesti valittu johto joutui poistumaan maasta. Uusi hallitus kielsi venäjän kielen käytön ja lähti hakemaan Nato-jäsenyyttä. Amerikkalaiset tiesivät, että pyrkimys Ukrainan viemiseksi NATOon, pakottaisi Venäjän ottamaan Krimin haltuunsa. 

Sionistinen Ukraina lietsoo sotaa Venäjää vastaan 

Juutalaiseen perheeseen syntynyt Ukrainan sionistipresidentti Volodymyr Zelenskyin antoi 24. Maaliskuuta presidentillisen määräyksensä (№117/2021)

Määräyksessä julistetaan toimeenpantavaksi Ukrainan kansallisen turvallisuuden ja puolustusneuvoston päätöksen ”strategiasta Krimin autonomisen tasavallan sekä Sevastopolin sataman uudelleen haltuun ottamiseksi ja niin muodoin väliaikaisesti miehitetyn alueen uudelleen integroimisesta” Ukrainaan. 

Yllä mainittuhan on sodan julistus Venäjälle: haluaako sionistipresidentti Sauli Niinistö, että myös Suomi osallistuu sotaan Venäjää vastaan!? 

N ei kuitenkaan huomioinut fanaattisena sionistina ja Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman (läntiseen liittoumaan kuuluvat pääsääntöisesti USA, Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Israel: siihen siinä voi olla muitakin maita, esim. Suomi haluaa olla kiihkeästi mukana) lakeijana seuraavia oleellisia tekijöitä: 

Itä-Ukrainan sota, joka on virallisen [5] tiedon mukaan huhtikuussa vuonna 2014 alkanut Ukrainan hallituksen sekä Venäjän tukemien joukkojen, kapinallisten tai separatistien välinen aseellinen yhteenotto Itä-Ukrainassa. 

Itä-Ukrainan sodan alkaminen oli Yhdysvaltojen ja EU:n laajentumisen politiikkaa Ukrainassa. 

 
Esimerkkinä voidaan mainita, että vuonna 2017The Wall Street Journal  -lehden  uutisoinnin mukaan [6] Pentagonin – Yhdysvaltain sotilaspäämajan – suunnitelmissa oli tarjota Ukrainalle aseapua sisällissodassa Itä-Ukrainan kapinallisia vastaan. Suunnitelman toteuttamiseksi tietysti tarvittiin Valkoisen talon hyväksyntä. 

Niin ikään The Hill [7]  -lehden kertoman mukaan (2017) Trumpin hallinnon tukeman Xcoalin johtajan Ernie Thrasherin Ukrainassa antamassaan lausunnossa todenneen. ”Yhdysvaltalaisen hiilen korvaavan venäläisperäisen nykyisissä lämpövoimaloissa, tarjoten varmuutta sekä monipuolisuutta Ukrainan energiansaantiin.” Juutalaismafian kontrolloima Yhdysvallat ovat siis vaikuttaneet Ukrainan sodan sekä laajentumiseen Itä-Ukrainan kapinallisia vastaan. 

Yhdysvaltojen motiivit Ukrainan hallituksen tukemiselle 

NATOn laajentuminen Itä-Euroopassa tarkoittaa sitä, että NATO toimii astinkivenä Yhdysvalloille Eurooppaan. 

Yhdysvaltojen tarkoitukset esimerkiksi Ukrainan kriisiin sotkeutumisessa on sekä taloudelliset että sotilaalliset. 

Yhtenä tärkeänä perusteluna Ukrainan sionistihallitusten avustamisessa on ollut Nord Strean 2 –kaasuputki, ja sen vastustaminen. 

Yhdysvallat on vastustanut kiivaasti Venäjän ja Saksan välille vedettävää Nord Stream 2 –kaasuputkea [8]. Yhdysvaltojen mukaan kaasuputki lisää Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta sekä enentää Venäjän sekä poliittista että taloudellista riippumattomuutta lännestä, ja jopa kiristyksen mahdollisuuden. Toisaalta Washingtonin  ulkopolitiikka tähtää siihen, että venäläinen maakaasu virtaisi edelleen Ukrainan kautta eikä Nord Stream 2:lla koitettaisi muuttaa sen reittiä. 

Tietysti Yhdysvaltojen prioriteetteihin sisältyy halu vähentää kilpailua Euroopan energiamarkkinoilla Yhdysvaltain rahtaaman [9] nestekaasun myynnin tieltä. Nesteytettyä maakaasua voidaan kuljettaa LNG-kuljetusalustoilla pitkiä matkoja. 

Tiettyjen NATO-maiden operaatiot ja NATOn laajentuminen Euraasian sydänmaan ympärille 

Yhdysvaltojen johtaman sotilaallisen läntisen blokin läheisyys Venäjän rajoilla ja asevarustelu entisissä neuvostotasavalloissa, kuten Ukrainassa sisältävät useita geopoliittisia syitä, joista käsittelemme muutamia.  

Yksi näistä syistä on Euraasian sydänmaan eli Venäjän ympäröiminen Yhdysvaltojen johtamalla koalitiolla. Tällä pyritään estämään Venäjän sotilaallinen ja taloudellinen yhteistyö Itä-Aasiaan. Jo sir Halford Mackinderin  [10] 1900-luvun alkupuolella sydänmaateorialla oli poliittinen tilaus Britannian sekä Venäjän siirtomaakilpailun taustaa ajatellen. Sydänmaateoria painotti mannerperustaisen valtion voimaa merivaltoihin nähden siinä suhteessa, että Venäjä hallitsi Euraasian mantereen sydänmaita. Vuonna 1919 Mackinder oli kehittänyt sydänmaateoriaansa muuttuneissa olosuhteissa. Siihen sisältyivät tuolloin reuna-alueina Itämeren alue, purjehduskelpoiset Keski- ja Ala-Tonava, Mustameri, Turkki, Kaukasia, Persia, Tiibet ja Mongolia. Näiden väliin jäivät Euraasian kolme mantereista imperiumia: Brandenburg-Preussi, Itävalta-Unkari ja Venäjä. Näiden hallitsemille alueille ei merivalloilla ei ollut kontrollia. Hän ymmärsi myös, että mikäli sydänmaan imperiumi saavuttaisi hallintaansa Arabian, voisi se Suezin kautta myös hallita ”maailman risteystä”.  

Tunnetusti toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat on ollut taloudellisesti ja sotilaallisesti tietyn kaltainen maailman imperiumi, jonka johtama taloudellinen kehitys on yhdistänyt Euroopan, Japanin sekä myös Aasian pienemmät valtiot osaksi läntistä talousjärjestelmää. Kuitenkin Donald Trumpin hallintokaudella, ja jo aikaisemminkin, Yhdysvaltojen imperiumin vallansiirtymä on alkanut luisua Itä-Aasiaan, ennen muuta Kiinalle, ja myös Venäjän harjoittaman moninapaisen politiikan sekä talouden piiriin, jonka yhtenä kehityksen kuvastimena voidaan määritellä Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n vahvistumisena lännen kilpailijaksi. Tästä aiheesta löytyy paljon eritasoisia tutkimuksia. 

Yhdysvaltojen ja tiettyjen muiden NATO-maiden sotilaallinen ja taloudellinen tuki Ukrainan sionistihallinnolle on länsiliittouman suurvaltapolitiikkaa Itä-Euroopassa. 

“Helsingin henkeen” nojautuen ja yllä olevaan viitaten kirjoitamme vielä, että: 

Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten kantavana voimana sionistisen Ukrainan hallituksen tukemiselle ovat taloudelliset ja geopoliittiset intressit (joista yllä esitettiin tietysti vain osa). Niinistö lienee samaa mieltä, että tässä on kyllä “Helsingin henki” tiukoilla. Näiden tiettyjen NATO-maiden geopolitiikka juuri ei kunnioita toisten suvereniteettia, eikä liioin vältä väkivallan käyttöä, puhumattakaan, että pidättäytyisi sillä uhkailusta ja täten loukkaa jatkuvasti rajoja sekä alueellista koskemattomuutta. Niinistö ja Suomen johtavat poliitikot ovat kokonaisuudessaan tässä valtioterroristien joukossa. 

Yhdysvaltojen ja Venäjän välille ei synny välitöntä sotaa 

Aivan turha on kuvitella, että Yhdysvallat ja Venäjä ajautuisivat avoimeen aseelliseen konfliktiin keskenään. Tämä ei ole mahdollista monestakaan syystä. Ensinnäkin molemmat suurvallat ovat maailman voimakkaimpia ydinasevaltoja, ja toisaalta näiden valtioiden ei tarvitse käydä sotaa keskenään ja kolmanneksi molempia sekä Yhdysvaltoja että Venäjää ohjastelee sama juutalaismafia. Lännen ja Venäjän välille lietsotaan erimielisyyksiä, mutta tässä on kysymyksessä hajota ja hallitse ohjelma. Voidaan ajatella, että myös Venäjän kimppuun hyökätään, mutta sitä ei tee USA, vaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja EU:n tukema Ukraina. Selvennämme tätä tilannetta hiukan jäljempänä. 

Syytä on vielä huomauttaa, että lännen, kuten myös Suomen vihamielisyys Putinin hallintoa kohtaan näyttäisi olevan hyvin suurta, mutta miksi? Siksi, että juutalaismafia lietsoo länsimaita vihaamaan Venäjää, kuten vastaavasti Venäjällä vaikuttava Israel-myönteinen konklaavi eli juutalaismafia [11] yrittävät yllyttää Venäjää kaunaisuuteen länsimaita kohtaan. 

Monet tahot pitävät Putinia läntistä globalisaatiota vastustavana epäitsekkään idealistisena voimana, mutta joidenkin mielestä enimmäkseen pragmaatikkona. Esimerkiksi Putin on pitänyt yllä molemminpuolisesti hyviä suhteita Israelin kanssa, ja samalla Venäjä on tavoitellut lämpimiä suhteita myös arabimaiden kanssa.  

Toisaalta Vladimir Putin on rehkinyt ahkerasti palauttaakseen Venäjän taloudelliseen kukoistukseen ja perinteiseen ortodoksiseen kulttuuriin juutalaisvaikutteisen Neuvostoliiton jäljiltä. Venäjälle on rakennettu vuoden 2010 jälkeen noin 50 kirkkoa ja sama määrä on rakenteilla. Moskovassa sijaitsee ortodoksisen kirkon keskus, Moskovan patriarkaatti.  

Venäjän ortodoksinen kirkko on globaalissa mittakaavassa sekä hengellinen että  poliittinen vaikuttaja.   

Joskin emme voi luottaa kehenkään aukottomasti, kuitenkin voidaan toivoa Kaitselmuksen ohjaavan siten, että Venäjän johtaja, olipa hän kuka tahansa, ei luovuttaisi hegemoniaansa juutalaismafialle. Venäjällä tilanne ei ole vielä niin katastrofaalinen kuin Yhdysvalloissa, jossa juutalaismafian valta on absoluuttisen täydellistä.  

Suomessa ei ole omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan enemmistön kannatus muodostuu valtamedian ja Brysselin villakoirien valheille. Samalla Suomi muodostaa Yhdysvaltojen protektoraatin eli puskurialueen Venäjää vastaan. Suomen vallanpitäjien typerä ulkopolitiikka Venäjän suhteen palvelee vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa.    

Jos Ukrainan sota laajenee, Suomi jää tässä NATO-maiden puskurivyöhykkeen alle Venäjää vastaan. Tästä  (Suomen osalta) ovat vastuussa Suomen istuva presidentti, joka puolustusvoimien ylipäällikkö  sekä muut ulkopolitiikasta vastaavat toimijat.  

Luonnollisesti Suomen olisi pitänyt muodostaa ystävälliset suhteet tärkeimpään naapuriinsa, suurvalta Venäjään. Niin ikään maallemme olisi järkevintä ja myös turvallisinta noudattaa puolueettomuuspolitiikkaa. Venäjä ja Itä-Aasia muodostavat tulevaisuudessa Suomelle, kuin myös koko Euroopalle merkittävän taloudellisen kumppanuuden, jos sitä ymmärrettäisiin hyödyntää. 

Markku Juutinen

 

Lähteet 

Niinistöltä vankka tuki Ukrainalle Krim-foorumissa (iltalehti.fi) [1] 

Milloin kriisistä tulee sota? – MTVuutiset.fi [5] 

Pentagon Offers Plan to Arm Ukraine – WSJ [6] 

Trump officials hail coal export deal with Ukraine | TheHill [7] 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-15/u-s-toughens-stance-on-russian-gas-as-engie-defends-new-pipe [8]

Implications Seen for U.S. LNG as Nord Stream 2 Nears Finish Line – Natural Gas Intelligence [9] 

Mackinder ja eturintamamaat (jyu.fi) [10] 

Krimin äänestystulos varmistui: Liki 97 prosenttia kannatti liittymistä Venäjään [12] YLE Uutiset. 3.2014. 

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/vayryselta-kovia-vaitteita-ukrainan-kriisiin-lansimaiden-toimet-aloittivat-sodan-venajan-oli-pakko-vallata-krim/6734120#gs.stm53GA [13]

Владимир Зеленский: фото, биография, досье (liga.net) [14]  

Zero Hedge –verkkosivuilla [15]. Saatavina: https://www.zerohedge.com/news/2014-04-03/guest-post-russia-dominated-global-banks-too [11] . Tämä osoiteei toimi enää, mutta linkin osittama artikkeli on luettavana täällä: Russia is Dominated by Global Banks, too – Political Conspiracies … [16]