- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Rokotteet, aivotulehdus ja masennus

Rokotteet, masennus ja hermovauriot 50 ikävuoden jälkeen

On arvioitu, että 14,8 miljoonaa amerikkalaista kärsii vaikeista masennusoireista ja tästä luvusta 6 miljoonaa on vanhuksia. Jos mukaan luetaan ahdistuneisuus, joka on yleistä masennuksen kanssa, luku hyppää 40 miljoonaan aikuiseen. Vanhusten 44 miljardia dollaria käsittävät hoitokustannukset vuodessa vaikuttavat myös USA:n kansalliseen budjettiin. Myöhäisiän masennus kestää yleensä pitempään ja on vakavampi kuin nuoremmalla iällä. Se on myös yhteydessä korkeisiin itsemurhalukuihin.

Aikaisemmin vakavaa masennusta pidettiin aivojen tiettyjen hermotransimitteraineiden puutteena, erityisesti monoamiinien puutteena, joihin kuuluvat serotoniini, noradrenaliini (eli norepinefriini) ja dopamiini. Koska näissä vakavissa masennuksissa on löydetty muutoksia neurotransmittereissä, kasvava näyttö osoittaa, että sen aiheuttaa lievä krooninen aivotulehdus. Tiedämme lisäksi, että tulehdussytokiinit saattavat alentaa serotoniin määrää merkittävästi ja pitkän ajan kuluessa sitä alentavat myös monet muut mekanismit.

Natriumglutamaatti ja masennus

Tutkijat ovat myös havainneet, että useimmilla vakavasti masentuneilla (Major depressive disease, MDD) on korkeammat neurotransmitteri glutamaatin pitoisuudet selkäydinnesteessään (CSF) sekä veriplasmassaan. Tämä on samaa glutamaattia kuin ruokien lisäaineena käytettävä natriumglutamaatti (MSG, E621), hydrolysoiduissa proteiineissa, kalsium-natrium-kaseinaatissa, soija-proteiini-eristeessä, kasviproteiinikonsentraatissa ja -eristeessä ja niin edelleen. Paljon vapaasta glutamaatista tulee masentuneiden ihmisten aivoihin sisältä päin, jolloin sitä vuotaa itse aivojen sisäisistä omista erityisistä soluista (mikroglia ja astrosyytti). Vapaa glutamaatti, ollessaan hermosolujen ulkopuolella, on aivoyhteyksille ja itse aivosoluille hyvin myrkyllistä – tämä voi johtaa jopa hermosolujen kuolemaan. Glutamaatin lisäksi tämä koskee muitakin aivojen välittäjäaineita.

Tämä yhteys aivojen korkean glutamaattipitoisuuden ja vakavan masennuksen välillä löytyi melkein sattumalta, kun tutkijat havaitsivat, että puuduttava lääke, ketamiini, lievitti masennusta pitkäksi aikaa. Ketamiini estää tehokkaasti eräitä glutamaattireseptoreja (NMDA-reseptoreja). Tiedettiin melkoisen pitkään, että masennus voi aiheuttaa hermosolujen tuhoutumista, kutistumista hippokampuksen aivoalueella, joka on erittäin tärkeä lähimuistille (selittävälle muistille tai työskentelevälle muistille), eli sille muistin muodolle, johon Alzheimerin tauti vaikuttaa eniten.

Aivojen kutistuminen tapahtui yleensä pitkäaikaisen masennuksen seurauksena, ja kuitenkin tutkimuksissa on osoitettu, että muistiin voidaan vaikuttaa haitallisesti myös jopa ilman aivojen kutistumista. Jotkut antidepressantit eivät ainoastaan pystyneet kumoamaan muistin menetystä vaan myös aivojen kutistumista.

Johtopäätöksenä tästä seurasi, että aivojen korkea glutamaattitaso tuhosi aivoyhteyksiä ja tappoi lopulta hippokampuksen aivosolut, ja että antidepressantit laskivat aivojen glutamaattitasoa. Seuranneet tutkimukset ovat vahvistaneet, että hermosolujen tuhoutumista estävät lääkkeet vähentävät myös masennusta ja että jotkut antidepressantit vähentävät aivojen glutamaattitasoa.

 

Aivojen korkean glutamaattitason ja tulehduksen välinen yhteys

Suunnaton määrä tutkimuksia on nyt osoittanut yhteyden lievän kroonisen aivotulehduksen, aivojen kohonneen glutamaattitason ja vaikean masennuksen välillä. Tiedämme, että kun ikäännymme, tulehdus-immuuni-sytokiinien määrä lisääntyy (esim. interleukiini-beta (IL-1), IL-6 ja TNF-a). Näin kehon tulehdustaso lisääntyy suuressa, havaittavissa olevassa määrin elämän loppupuolella – 80–90-vuotiaina.

Tämä progressiivisesti kasvava kehon tulehdustaso lisää riskiämme sairastua moniin tulehdusperäisiin sairauksiin, kuten syöpään, niveltulehdukseen, lihasten heikkouteen, väsymykseen, unihäiriöihin, muistin menetykseen ja sekavuuteen. Alzheimeria tai Parkinsonismia sairastavilla on vielä korkeammat näiden tulehdussytokiinien tasot – paljon korkeammat.

Kun tulehduskemikaalit lisääntyvät aivoissa, aivosolut haavoittuvat yhä enemmän erilaisten toksiinien (myrkkyjen) takia, joista monet tulevat ympäristöstä. Eräs tutkimus osoitti, että jos aivosolut asetettiin altiiksi alhaisille määrille hyönteismyrkkyjä, havaittiin lievää myrkyllisyyttä ja että jos näihin samoihin aivosoluihin kohdistettiin ainoastaan immunostimulanttia, tapahtui vain vähän tuhoa.

Jos aivosolut kuitenkin altistetaan ensin immunostimulantille, sama pieni määrä hyönteismyrkkyä voi tuhota paljon aivosoluja.

Tämä havainto oli tärkeä siksi, että jos immunostimulantit (esimerkiksi rokote) olivat herkistäneet aivosolut yliherkiksi myrkylle, niin jopa sellaiset myrkkymäärät, jotka tavallisesti eivät aiheuta haittoja, saattoivat tuhota suurimman osan hermosoluista. Yksi selvin yhteys ympäristömyrkkyjen (pestisidit, hyönteismyrkyt, kasvinsuojelymyrkyt) ja neurologisen sairauden välillä on Parkinsonintauti.

Syy miksi tämä on yleisempää iäkkäämmillä ihmisillä, on se, että heillä on korkeimmat tulehdussytokiinien tasot. Tämä selittää myös Alzheimerintaudin yleisyyden, joka lähenee 50 prosenttia 80-vuotiaista.

Yhteys masennukseen löydettiin myös sattumalta.

Immuunisytokiineja syöpä- ja hepatiittipotilaiden hoitona käyttäneet lääkärit havaitsivat, että potilaista joka kolmas sai vakavan masennuksen muutamassa päivässä ja se hävisi vasta lääkityksen loputtua. Toiset tutkimukset, joissa vaikeasti masentuneiden ihmisten tulehdussytokiinitasoja mitattiin, osoittivat näiden tulehduskemikaalien korkeita tasoja useimmilla.

Yllätyksekseen tutkijat havaitsivat, että useat yleisesti käytetyt antidepressanttilääkitykset alensivat tulehdussytokiinien määrää ja että niillä potilailla, jotka eivät tästä lääkityksestä hyötyneet, oli korkeimmat sytokiiniarvot.

No, miten tämä liittyy välittäjäaineiden aiheuttamaan hermosolujen tuhoutumiseen?

Neurotieteilijät ovat jo jonkun aikaa tienneet, että tulehdussytokiinit vapauttavat aivoista suuret määrät glutamaattia – mitä voimakkaampi tulehdus on, sitä korkeampi on aivojen glutamaattitaso. Korkeimmat määrät on löydetty prefrontaalilohkoissa ja limbisessä järjestelmässä, alueilla jotka yhdistetään tarkimmin mielialojen kontrollointiin. Myös ravinnosta saatu MSG lisää aivotulehdusta.

 

Rokottaminen ja aivotulehdus

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että jos eläin rokotetaan, sen kehon tulehdussytokiinit eivät ainoastaan nouse dramaattisesti, vaan myös aivojen tulehdusta osoittavat kemikaalit lisääntyvät. Aivoilla on oma immuunipuolustusjärjestelmänsä, joka on välittömässä yhteydessä kehon puolustusjärjestelmään. Aivojen tärkein puolustussolu on nimeltään mikroglia. Normaalisti nämä aivosolut ovat koko aivojen alueella lepotilassa (ja sitä sanotaan ramifed-tilaksi).

Kun nämä solut sitten aktivoituvat, ne voivat liikkua ympäriinsä matkustaen aivosolujen välissä kuin ameebat.

Lepotilassaan nämä solut vapauttavat kemikaaleja, jotka tukevat aivosolujen kasvua ja suojaavat niitä ja niiden välisiä yhteyksiä (dendriittejä ja synapseja). Aktivoituessaan ne erittävät useita haitallisia kemikaaleja, kuten tulehdussytokiineja, kemokiinejä, komplementteja, vapaita radikaaleja, lipidien peroksidaasituotteita, glutamaattia ja kinoliinihappoa.

Aivojen immuunipuolustussolujen tehtävänä on varsinaisesti tappaa soluihin tunkeutujat, koska kehon puolustusjärjestelmä on lähettänyt avunpyynnön hyökkäyksen tapahduttua. Useimmissa tulehduksissa aktivoitumisvaihe ei kestä kuin muutaman päivän tai kaksi viikkoa ja sinä aikana immuunipuolustusjärjestelmä tappaa onnistuneesti tunkeutujat.

Kun tämä on suoritettu, puolustusjärjestelmä lakkaa toimimasta ja antaa tilanteen rauhoittua ja aivojen alkaa korjata aiheutuneita vaurioita omalla puolustusjärjestelmällään.

Tutkijat tiesivät, että tämän aktivoitumisajanjakson aikana ihmiset yleensä voivat huonosti, ja että heidän kokemansa muistuttaa läheisesti masennusta – tilaa nimeltä ”sairaana olo”. Useimmat meistä ovat kokeneet tämän sairastaessaan virusinfektioita – kuten levottomuutta, ärsyyntymistä, tarvetta paeta ihmisiä, uniongelmia, väsymystä ja ajattelun vaikeutta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ”sairaana olossa” on 2 vaihetta; yhdessä on flunssankaltaisia oireita ja toisessa masennuksenkaltaisia oireita, jotka saattavat kestää jonkin aikaa. Tutkimukset osoittavat myös, että kaikki nämä oireet johtuvat aivojen korkeista tulehdussytokiinien määristä, jonka ovat aiheuttaneet aktivoituneet mikrolgiat.

Monet tutkimukset ovat myös osoittaneet, että yli 50-vuotiailla ihmisillä on liiallisempaa ja pidentynyttä ”sairastelua” paljon enemmän kuin nuoremmilla. Tämä on yksi syy, miksi vanhemmilla flunssan oireet saattavat jatkua kuukausien ajan.

On toinenkin puolustusilmiö, jolla on suuri merkitys rokotuksesta johtuvassa aivovauriossa. Tutkijat havaitsivat, että kun eläin rokotetaan, sen aivojen mikrogliapuolustussolut aktivoituvat osittain, mikä tarkoittaa, että solut ovat korkeassa valmiustilassa. Jos puolustusjärjestelmä aktivoidaan uudelleen pian (päivien, viikkojen tai kuukausien kuluessa), nämä mikrogliat räjähtävät toimintaan ja erittävät tuhoavia kemikaalejaan paljon normaalia tasoaan enemmän. Tämä ylireaktio voi olla hyvin tuhoisa ja aiheuttaa voimakasta masennusta. Kun immuunipuolustusjärjestelmää ärsytetään rokotteella, tilanne on aivan toinen kuin jos saa tulehdussairauden luonnollisesti. Rokotteet on tehty kahdesta komponentista – vaikuttavasta aineesta, jota vastaan halutaan rokottaa – esim. tuhkarokkoviruksesta ja immuunijärjestelmää tehostavasta aineesta, jota kutsutaan immuuniadjuvantiksi.

Nämä adjuvantit on koottu sellaisista aineista, kuin alumiinista, MSG:stä, rasvayhdisteistä ja jopa elohopeasta. Niiden tehtävänä on saada puolustusjärjestelmä reagoimaan niin voimakkaasti kuin mahdollista ja niin kauan kuin mahdollista.

Näistä yhdessä yksittäisessä rokotteessa olevista adjuvanteista tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että ne voivat saada puolustusjärjestelmän ylireagoimaan jopa kahdeksi vuodeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös aivojen mikroglia pysyy aktivoituneena tuottaen jatkuvasti tuhoavia kemikaaleja. Yhdessä tutkimuksessa todettiin tosiasiassa, että yksi ainoa injektio puolustusjärjestelmää aktivoivaa ainetta saattoi aiheuttaa aivojen ylireaktion yli vuoden ajaksi. Tämä on hyvin tuhoisaa.

 

Influenssarokotteet ja vanhempien ihmisten laajeneva rokotusohjelma

Terveydenhuollon auktoriteetit ja lääkärijärjestöt tekevät kaikkensa kampanjoidessaan kaikille iäkkäille rokotteita joka vuosi: influenssarokotteita ja lisäksi enemmän ja enemmän yhä uudempia rokotteita. Kun itse toimin neurokirurgina, sairaaloilla oli kaikkien vanhempien potilaiden korteissa automaattisesti kirjoitettuna käsky antaa pakollisena influenssarokote, vaikka lääkäri olisikin määrännyt toisin, kuten itse aina tein.

Nykyään rokotuksia annetaan ostoskeskuksissa, teltoissa ja kaikenlaisissa mahdollisissa kokouksissa. Ja vielä pahempaa, valehtelemalla ja pelottelutaktiikoita (esim. hurja valhe: että 36 000 vanhusta kuolee flunssaan joka vuosi) käyttämällä vanhukset saadaan rokotuksiin joka vuosi.

Ikääntyvän immuunipuolustusjärjestelmä, kuten myös aivojen erityinen puolustusjärjestelmä, erittää huomattavasti enemmän immuunitulehdussytokiineja kuin nuorempana. Niinpä, kun saat ensimmäisen influenssarokotteesi, mikrogliasi ylireagoi ja pysyy sellaisena kauan – ehkä vuosia.

Monet ikäihmiset kertovat, että he saivat rokotteesta influenssan. Rokotusten kannattajat letkauttavat tähän alentuvasti nauraen, että se on mahdotonta, koska influenssarokote sisältää tapettuja viruksia. Tosiasiassa se, mistä nämä ihmiset puhuvat, on pitkittynyt, voimakas ”sairaana olon” tila, jonka rokotus aiheuttaa. Keholle tämä tila on pahempi kuin influnssaan sairastuminen. Muista, ettei kukaan tee tilastoja vanhuksista, jotka kuolevat influenssarokotteen jälkeen. Varsinkin jos he kuolevat kuukausia myöhemmin, mitä saattaa tapahtua sairastelevan käyttäytymisen jälkeen, ja etenkin, jos heillä on aikaisempi krooninen sairaus tai jos heillä on vanhuuden heikkous.

 

Pöyristyttävä totuus

Koska vanhuksilla on jo valmiiksi kohonneet tulehdussytokiiniarvot sekä systeemisesti että aivoissa, mikroglioiden stimulointi siten, että aivojen puolustusmekanismin krooninen yliärsytystila laukaistaan uudelleen, ei ainoastaan lisää heidän riskiään saada joku neurodegeneratiivinen sairaus, vaan lisää myös edelleen heidän riskiään sairastua vakavaan masennukseen. Muista, että tämä lisää myös dramaattisesti heidän riskiään tehdä itsemurha tai jopa tappo.

Ahdistuneisuus on suurin ongelma masennuksessa ja rokottaminen pahentaa tätä tilaa suuresti. Rokotus tai varsinkin useat rokottamiset pitävät tosiasiassa aivot jatkuvassa tulehdustilassa, mikä toistaa itse itseään, koska glutamaatin liiallinen vapautuminen aivoista, kuten myös ruoassa oleva glutamaatti, muuttavat jatkuvasti muun muassa mikroglioiden aktivoitumista.

Ne, joilla on taipumus saada neurodegeneratiivinen sairaus, kuten Alzheimerin tai Parkinsonin tauti, ovat voimakkaasti lisääntyvässä määrin vaarassa saada ne, kuten jo eläimillä tehdyissä kokeissa on osoitettu, että kun ne altistettiin alle toksisille määrille ympäristömyrkkyjä tai rokotettiin, niin niillä tapahtui neurologista heikentymistä.

Monet ihmiset käyttävät hyönteismyrkkyjä kotonaan, ja tutkimukset osoittavat, että näiden aineiden konsentraatiot kotona riittävät panemaan alkuun Parkinsonin taudin niille alttiilla ihmisillä. Rokotukset, kuten nämä tutkimukset näyttävät, lisäävät suuresti tätä riskiä. Useimmat lääkärit eivät ole tietoisia tästä tärkeästä tutkimuksesta.

Pitää pitää mielessä, että ”terveysauktoriteetit” pakottavat vanhuksia ottamaan influenssarokotteen joka vuosi säännöllisesti. Toimenpide pitää mikrogliat joissain tapauksissa jopa aktivoituneessa tilassa jatkuvasti. Äskettäin neurologit ilmoittivat, että neurodegeneratiivisten sairauksien esiintymistä on törkeästi aliarvioitu ja että neurologiset ikääntymiseen liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet pelottavalla nopeudella. Tähän heillä ei ole selitystä.

Kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana vanhusten saamat influenssarokotukset ovat lisääntyneet oltuaan 20 prosenttia ennen vuotta 1980 yli 60 prosenttiin tänä päivänä.

Jos tämä ei vielä ollut tarpeeksi masentavaa, niin nyt terveysauktoriteetit ja lääketieteelliset erikoisyhdistykset ovat lisäämässä kokonaan uuden rokotusohjelman yli 50-vuotiaille, kuten keuhkokuume- ja aivokalvontulehdusrokotteet. Se, mikä on täysin jätetty huomiotta näitten rokotteiden kannattajilta, on immuniadjuvanttien toistuvat annokset, joita kaikki nämä rokotteet sisältävät.

Sanotaanpa, että tapaat lääkärisi ja hän puhuu influenssa-, keuhkokuume- ja aivokalvontulehdusrokotteiden ottamisesta saman vastaanoton aikana. Täten hän säästää sinulta uudet vastaanotolla käynnit. Lääkärisi jättää ottamatta huomioon, että hän antaisi tällöin kolme annosta tehokasta immuuniadjuvanttia kertaistumalla ja se tarkoittaa, että keho ja aivot altistuvat massiiviselle annokselle tehokkaita immuuniaktivaattoreita, jotka aktivoivat aivojesi puolustusjärjestelmän todistetusti vaarallisen voimakkaasti, jopa jo yhtenä ainoana annettuna annoksena.

Näyttöä tästä mekanismista ei ole olemassa ainoastaan eläinkokeissa vaan myös ihmiskokeissa.

 

Elohopea ja alumiini

On muitakin tapoja, joilla rokotteet voivat aiheuttaa kaaoksen aivoissa. Useimmat rokotteet sisältävät alumiini-yhdisteitä. Suuri määrä tutkimuksia on osoittanut, että alumiini, varsinkin yhdessä fluoridin kanssa, on voimakas aivomyrkky ja että se kerääntyy aivoihin. Jokaisella rokoteannoksella annetaan annos alumiinia. Nämä vuosittaiset alumiini-injektiot eivät ainoastaan keräänny injektion antokohtaan, vaan matkustavat aivoihin, missä ne menevät hermosolujen ja hermosoluja yhteen liimaavien eli glialsolujen sisälle (astrosyytti- ja mikroglia-soluihin).

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että alumiini voi aktivoida mikroglian yliaktiiviseksi ja tekee näin pitkäksi aikaa. Tämä tarkoittaa, että rokotteen alumiini pohjustaa mikroglian ylireagoimaan. Seuraava rokote toimii taas lisääntyvän tulehdusreaktion sekä muun muassa glutamaatin ja kinoliinihapon vapautumisen laukaisijana.

Täytyy myös ymmärtää täysin, että mikä tahansa infektio, halvaus, päävamma tai muu myrkyllinen altistuminen lisää myös tulehdusreaktiota aivoissa, jonka rokottaminen on alunpitäen laukaissut. Tutkimuset ovat nyt osoittaneet, että mitä useammin immuunipuolustusjärjestelmää aktivoidaan, sitä enemmän henkilö kärsii jostakin neurodegeneratiivsesta sairaudesta.

Myös elohopea on voimakas aivojen mikroglian aktivaattori ja voi tehdä sen jo äärettömän pienillä pitoisuuksilla – nanomolaarisilla määrillä. Johtuen elohopean lukuisista reaktioista kehon rikkivety-yhdisteiden kanssa (joita on kaikkialla läsnä), se voi myrkyttää monia entsyymejä sekä systeemisesti että aivoissa. Erityinen huolenaihe on elohopean kyky (varsinkin etyylielohopean), jota esiintyy rokotteissa tiomersaalin nimellä, kyky estää aivojen glutamaattitasojen sääntelyä. Se tekee tämän estäen glutamaattia luovuttamasta niitä proteiineja, jotka säätelevät glutamaatin poistumista hermosolun ulkopuolelta, missä se juuri aiheuttaa harmia.

Varsinaisesti niissä konsentraatioissa, joissa sitä rokotteissa injektoidaan, elohopea laukaisee hermosoluja tappavan reaktion, lisää aivojen vapaita radikaaleja ja rasvojen peroksidaatiotuotteita, estää tärkeitä aivojen entsyymejä, estää antioksidanttientsyymien toimintaa ja heikentää DNA:n kykyä korjata vaurionsa. Influenssarokote sisältää tarpeeksi elohopeaa kaiken tämän tekemiseen. Pitää pitää mielessä, että jokainen influenssarokote lisää jo aikaisemmin saaduista rokotteista tullutta elohopeamäärää – joten, sitä kumuloituu (eli kerääntyy) lisääntyvästi aivoihin.

Lisäksi rokotteissa oleva alumiini saattaa myös mikroglian ”prime”-tilaan, ja kun sitä on yhdistetty elohopeaan, se on vielä äärettömästi myrkyllisempää aivoille. Meidän on siis tutkittava vielä rokotteiden saastumista vierailla viruksilla ja virusperäisillä komponenteilla. Tutkimukset osoittavat, että tämä ei ole niinkään harvinaista. Jopa 60 % rokotteista on kontaminoitunut (saastunut), ilmenee monista useimmin valmistetuista rokotteista tehdystä tutkimuksesta. Kun joudutaan vastakkain tämän tosiasian kanssa, rokotteiden kannattajat vain kohauttavat olkapäitään ja sanovat – ”Me emme usko tämän olevan haitallista.” Tutkimukset osoittavat kuitenkin toista.

On havaittu, että viraalien aineosien lisääminen, vaikkei edes koko virusta, riittää laukaisemaan aivoissa mikrogliajärjestelmän ja sitä seuraavan hermosoluja vaurioittavan reaktion toimimaan, joka johtaa aivojen degeneraatioon lisääntyvässä määrin. Tämä on hyväksytty HIV-viruksen toimintamekanismiksi, kun se aiheuttaa dementiaa monilla AIDS:in uhreilla. Virusten fragmentit (gp 140 ja Tat) mikroglia nielaisee, ja tämä laukaisee kroonisen aivotulehduksen ja hermosoluja vaurioittavan erittymisreaktion. Herpes- ja tuhkarokkovirus voivat tehdä samoin.

 

Eläviä viruksia sisältävien rokotteiden vaara

Joukko tutkimuksia on osoittanut, että elävät virukset, joita on käytetty rokotteissa, voivat päästä aivojen sisälle ja jäädä sinne lopuksi ikää. Yksi tällainen tutkimus, jossa tutkittiin ruuminavauksessa vanhempaa henkilöä tuhkarokkoviruksen läsnäolon takia, 468 havaittiin, että 20 % aivoista sisälsi eläviä tuhkarokkoviruksia ja 45 % muista elimistä oli saanut tartunnan. Virukset olivat muuntuneita, mistä voidaan päätellä, että ne saattoivat olla yhtä tartuttavia kuin mikä tahansa tuhkarokkovirus, mutta ne saattoivat olla niitäkin virulentimpia.

Vielä kamalampaa on se, että useimmissa tapauksissa ne aiheuttavat kytevää kudosten tuhoutumista ilman selviä tulehdusoireita, ja tämän ovat useat tutkimukset osoittaneet todeksi. Eläviä viruksia sisältävät rokotteet on tehty käyttäen heikennysprosessia, jossa patogeenistä tai sairautta aiheuttavaa virusta viljellään useilla toisiaan seuraavilla viljelmillä. Ongelma tässä on, että elimistössä voi tapahtua myös päinvastainen reaktio. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kun kehossamme syntyy vapaita radikaaleja (ja me tuotamme tonneittain vapaita radikaaleja elinaikanamme), ne muuntavat kudoksissamme olevia viruksia. Tämä löydettiin siinä ruumiinavaustutkimuksessa, jonka juuri mainitsin.

Samoin nämä virukset saattavat laukaista aivoissa tulehduksen ja degeneraation, jotka monet tutkimukset ovat osoittaneet – joten on ollut olemassa kroonista aivojen degeneraatiota jo vuosien tai vuosikymmenien ajan.

Koska tätä on tapahtunut niin kauan ennen alkuperäistä rokottamista, lääkärit lukevat sen ikääntymisestä tai perinnöllisyydestä johtuvaksi. Mitä tahansa muuta, kuin rokotteista johtuvaa. Virologit ovat myös huolissaan siitä, että näin muuttuneet elävät virukset voivat tartuttaa myös muita ihmisiä, ja tästä voi seurata täysin terveysasiantuntijoille odottamattomia sairauksien puhkeamisia.

 

Yhteenveto

CDC:n (Yhdysvaltojen terveysinstituutti) nykyiset aikuisille suosittelemat rokotukset koostuvat kaikkiaan 14 erillisestä rokotuksesta, tulehdusta aiheuttavilla aineilla ja immuuniadjuvanteilla. Ollaksemme rehellisiä, jotkut näistä on tarkoitettu erityisten sairausriskien ja tilojen ehkäisyyn, kuten riskikäyttäytymisen takia, laittomien huumeiden käyttäjille ja HIV:n saaneille henkilöille. Jos nämä jätetään laskuista, niin naiset saavat 10 ja miehet 7 rokotusta, jos he seuraavat lääkärien noudattamaa CDC:n ohjeistusta (Yhdysvalloissa).

CDC:n suositusten mukaan monet yksittäisiä sairauksia vastaan tarkoitetut rokotukset voidaan ottaa noin neljän viikon välein, joka on lähes riittävä väli aiheuttamaan yhdessä ”priming”-reaktion ja sitä seuraavan yliaktivoitumisen aivojen mikroglialle. Olemme nähneet, että tämä voi laukaista aivoissa kytevän tulehduksen ja hermosoluja vaurioittavan reaktion, joka ei ainoastaan aiheuta masennusta, ahdistuneisuutta ja korkeita itsemurhalukuja, vaan saattaa nostaa henkilön riskiä saada myös joku neurodegeneratiivinen sairaus.

Olemme myös nähneet, että useissa tapauksissa henkilölle injektoidaan useita rokotteita yhden ainoan lääkärissäkäynnin aikana, ja että tämä tarkoittaa sitä, että heidän kehonsa altistetaan hyvin suurelle annokselle immuuniadjuvanttia. Tutkimukset, joissa on käytetty useita eläinlajeja ja ihmisiä, ovat näyttäneet, että tämä yliaktivoi aivojen tulehdusreaktion, joka saattaa kestää vuosien ajan.

Lisäksi monet rokotteissa olevat lisäaineet, kuten elohopea ja alumiini, ovat voimakkaasti aivoille myrkyllisiä ja niiden tiedetään kerääntyvän aivoihin vuosiksi. Ne voivat laukaista aivoissa hermosoluille vaaralliset reaktiot. Rokotteita kontaminoivat aineet, kuten bakteerit, mykoplasma- ja viraalifragmentit voivat myös saada aikaan aivojen pidentyneet tulehdus- ja neurodegeneraatiotilat.

Koska vanhuksilla on jo valmiiksi korkeat tulehdussytokiinitasot, erityisesti he ovat riskialttiita. Hyvin nuorilla (vauvoilla ja pikkulapsilla) on korkea riskialttius, koska heidän aivonsa kehittyvät hyvin nopeasti juuri sinä aikana, kun he saavat suurimman osan rokotuksistaan – elämän kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tosiasiassa he saavat 22 rokotusta ensimmäisen elinvuotensa aikana USA:ssa ja jokainen niistä sisältää täyden lasten annoksen elohopeaa. Kuten aikuisetkin, he saavat useita rokotuksia (jopa 9 kpl) samalla hoitokäynnillä. Tämä on järjetöntä ja minun mielestäni rikollista.

Nenän kautta annosteltavat influenssarokotteet ovat vielä pahempia, koska niillä annostellaan elävää virusta nenäkäytäviin, ja rokote voi matkustaa pitkin hajuhermoja, jotka johtavat ensimmäiseksi aivojen siihen osaan, joka aktivoituu vakavasti Alzheimerin taudissa. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että virukset ja bakteerit pääsevät tätä tietä aivoihin. Itseasiassa tiedemiehet sumuttivat yhdessä kokeessa bakteereita hiirten sieraimiin ja havaitsivat nopean Alzheimerin taudin tyyppisen plakin kehittymisen niiden aivoihin.

 

Mitä iäkkäämpien ihmisten tulisi siis tehdä?

Tutkimukset ovat osoittaneet, että immuunipuolustuksen vajauksen ensimmäinen syy vanhuksilla on suoraan ruokavaliossa. Karotenoidit, kuten beta-karoteeni, alfa-karoteeni, ksantaksantiini, luteiini sekä lykopeeni parantavat merkittävästi vanhusten immuunijärjestelmää. Sinkki, magnesium ja seleeni ovat myös välttämättömiä. Jokaisen pitäisi myös välttää omega-6-rasvahappoja (kasviöljyjä: maissi-, saflori-, auringonkukka-, canola-, soija- ja pähkinäöljyjä), koska ne lisäävät huomattavasti tulehdusta ja alentavat vastuskykyä. EPA, kalaöljyn osa (omega-3-öljyssä) on myös voimakas puolustusjärjestelmän tukahduttaja. DHA ei ole. Terve vastustuskyky tarkoittaa sitä, että voit taistella tehokkaasti ja nopeasti infektioita vastaan.

Säännöllinen liikunta, kuten reipas kävely tai punttiharjoitukset 3-5 kertaa viikossa parantavat vastustuskykyä, kun taas äärimmäinen harjoittelu alentaa vastustuskykyä. Sokeri ja puhdistetut hiilihydraatit heikentävät myös vastustuskykyä ja tulehduttavat aivot. Liikunta suojaa aivoja ikääntymisen vaikutuksilta ja rappeutumiselta.

Sopiva määrä unta on myös terveellistä sekä aivojen terveydelle että hyvälle vastustuskyvylle. Yleiset terveysviranomaiset ja puhemiehet useimmissa lääketieteelisissä yhdistyksissä valehtelevat suurelle yleisölle rokotusten turvallisuudesta. Meillä on nyt tarpeeksi tietoa monien tutkimusten perusteella horjuttaa tätä tuhoisaa rokotepolitiikkaa. Olemme tässä maassa (USA) kasvotusten lääketieteellisen katastrofin kanssa, joka vain jatkuu.

Alkuperäinen artikkeli lähteineen englanniksi osoitteessa Mercola.Com [1]. Magneettimedian julkaisema suomennos on muokattu versio Elämä käsissämme -blogin [2] suomennoksesta.