- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Rokotetut lapset sairastavat jopa viisi kertaa enemmän kuin rokottamattomat

Rokotteista kieltäytyneiden vanhempien epäilyt osuivat oikeaan. Tuore suuren mittakaavan tutkimus teki yhteenvedon useiden tutkimusten tuloksista ja vertaili keskenään rokottamattomia ja rokotettuja lapsia.

Näiden tutkimusten mukaan rokotetut lapset sairastuivat kahdesta viiteen kertaa useammin lastensairauksiin ja tavallisiin sairauksiin, ja heillä esiintyi enemmän allergiaa kuin rokottamattomilla.

Tutkimuksessa verrattiin rokottamattomien lasten sairastelevuutta saksalaisten lasten ja nuorten terveydentilaa kartoittaneen KiGGS-tutkimuksen aineistoon. Tutkimukseen osallistui 17 000 alle 19-vuotiasta lasta. Tutkimus on edelleen käynnissä. Tutkimuksen laittoi alulle homeopaatti Andreas Bachmair.

Sairauksien esiintyvyys rokotetuilla (sininen) ja rokottamattomilla (punainen) lapsilla. [1]

Sairauksien esiintyvyys rokotetuilla (sininen) ja rokottamattomilla (punainen) lapsilla.

VaccineInjury.info-sivustolle on lisätty linkki, jonka kautta rokotettujen lasten vanhemmat voivat osallistua tutkimukseen. Tällä hetkellä (19.6.2012 suom. huom.) kyselyyn on vastannut yli 11 000 osanottajaan, joista suurin osa Yhdysvalloista. Muissa tutkimuksissa on haastateltu pienempiä perheryhmiä.

Tulokset olivat samansuuntaisia. Tietenkään valtamedia ei ole uutisoinut yhdestäkään tutkimuksesta. Tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset CDC tai Maailman terveysjärjestö WHO tai yksikään kansallisista tai kansainvälisistä terveysvirastoista tai lääkärijärjestöistä ei ole rahoittanut yhtäkään näistä tutkimuksista. (http://healthimpactnews.com [2])

He eivät halua verrata rokottamattomia ja rokotettuja lapsia keskenään ja ottaa riskiä, että rokotemania laantuisi. Tutkimusten painopisteenä oli pääasiassa lapsuusajan sairaudet, jotka ilmenivät lasten kasvun aikana.

Vakavat, heikentävät tai kuolemaan johtavat rokotevauriot eivät ole tulleet esille, sillä vain pienessä osasta tapauksista, noin viidestä prosentista tai alle, raportoidaan VAERS-haittavaikutusjärjestelmään. Vähäiselle raportoinnille on useita syitä:

Tämän vuoksi kamalimmatkaan haittavaikutukset eivät tule esille eikä pitkäkestoisia, negatiivisia terveysvaikutuksia pidetä missään määrin oleellisina.

Yhteenveto eri tutkimusten tuloksista

Tutkimuksissa vastaajat raportoivat seuraavista lapsuudensairauksista: astma, krooninen nielutulehdus, krooninen keuhkoputkentulehdus, poskiontelontulehdus, allergiat, ekseema, korvainfektiot diabetes, uniongelmat, yökastelu, lukihäiriö, migreeni, yliaktiivisuus, tarkkaavaisuushäiriö, epilepsia, masennus ja viivästynyt puheen ja motoristen taitojen kehitys.

Vuonna 1992 uusiseelantilaisryhmä Immunization Awareness Society (IAS) haastatteli 245 perhettä, joilla oli yhteensä 495 lasta. Lapsista 226 oli rokotettuja ja 269 rokottamattomia. Kahdeksassakymmenessäyhdessä perheessä oli sekä rokotettuja että rokottamattomia lapsia.

Ero oli huomattava, rokottamattomilla lapsilla oli huomattavasti vähemmän lastensairauksia kuin rokotetuilla. (http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf [3])

Toisessa tutkimuksessa tutkittiin Uuden-Seelannin Eteläsaaren Christchurchissa vuoden 1977 aikana tai sen jälkeen syntyneitä lapsia. Yhdelläkään rokottamattomista lapsista ei esiintynyt astmakohtauksia, kun taas 25 prosenttia rokotetuista lapsista sai hoitoa astmaan 10-ikävuoteen mennessä. (http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf [3])

Monet Bachmairin kyselyyn vastanneista rokotteista kieltäytyneistä vanhemmista mainitsi olevansa huolestuneita rokotteiden vaaroista ja mahdollisista haitoista luonnollisen immuniteetin kehitykselle. (http://www.vaccineinjury.info [4])

Immunologi tri Tetyana Obukhanych, joka kirjoitti Vaccine Illusion –kirjan, on päätynyt napit vastakkain alallansa vallitsevaa dogmaa vastaan. Hänen mukaansa rokotteet eivät synnytä todellista immuniteettia mitään tautia vastaan, toisin kuin altistuminen taudinaiheuttajalle. (http://www.vaccinationcouncil.org [5])

Vaccination is Not Immunization –kirjan kirjoittaja Tim O’Shean ruohonjuuritason tutkimus on ehkäpä kaikkien aikojen epämuodollisin. Rokotteista kieltäytyneet vanhemmat lähettävät hänelle sähköpostiviestejä, joissa he vertaavat lastensa terveydentilaa tuttujen perheiden rokotettujen lapsiin. Voit lukea lisää hänen kotisivuiltaan. (http://www.thedoctorwithin.com [6])

 

Lähde: Natural News [7] Julkaistu 19.6.2012

Lue myös:

9 tapaa, joilla rokotteet heikentävät lasten immuniteettia [8]
Vauvat tarvitsevat luonnollista vastustuskykyä, rokotteet edistävät syöpää [9]