- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

RFID-siru jäljittää

Yli tusina korkeakoulua, yritystä, teknistä instituuttia ja yliopistoa on yhdistänyt voimavaransa kehittääkseen RFID -sirutukseen perustuvaa menetelmää, jolla voidaan seurata ruoan kulkua tuotantolaitokselta kuluttajalle.

RFID on lyhenne sanoista radio frequency identification eli radiotaajuuksiin perustuva tunnistaminen.

RFID -siruprojekti, jonka avulla on tarkoitus seurata ruoan kulkua tuotantolaitoksilta ja tiloilta kuluttajalle, on osa Euroopan komission ICT -politiikan tukiohjelmaa, ja se tunnetaan myös nimellä F2F, Farm to Fork.

Ohjelman tarkoitukseksi komissio linjaa innovatiivisuuden sekä kilpailukyvyn kasvattamisen. Ohjelmaan kuuluu puolisen tusinaa pilottiprojektia, joissa seurataan mm. kalan ja lihan kulkua tuottajalta kuluttajalle, sekä viinirypäleiden kasvatusta ja viinin valmistusta. Kaikki pilottiohjelmat käyttävät EPC [1] Gen 2 [2] ultrahigh-frequency [3] (UHF [4]) passiivista RFID -sirua, mukaan lukien Confidex [5]:in Halo sirua; UPM RFID [6] ShortDipole, DogBone, Web ja Hammer -malleja sekä Alien Technology [7] -yhtiön Squiggle lätkää.

Hankittu data voidaan haluttaessa jakaa EPCIS (Electronic Product Code Information Services) kautta kaikkien jakeluketjuun kuuluvien kanssa.

Siruttamisen uskotaan näkyvän laskeneina kuluttajahintoina. Pilottiprojektien pitäisi päättyä lokakuussa 2012. Iso-Britanniassa, Italiassa, Sloveniassa ja Espanjassa tehdyn kokeilun tulokset on tarkoitus julkaista Farm to Fork – Internet-sivuilla.

RFID: ta sanotaan aiottavan käyttää läpinäkyvyyden eli seurattavuuden parantamiseen, ruoan alkuperän varmistamiseen, jätemäärien vähentämiseen ja tuotantoketjun toiminnan tehostamiseen.

Yhdysvalloissa on 44 kaupungissa – mukaan lukien Philadelphia, Cleveland, Los Angeles ja Houston – käytössä Smart Cart ”älyroska” -autot, jotka tunnistavat RFID -sirun perusteella sinne heitetyt jätteet. Jäteautoissa on sensorit, jotka tunnistavat jätteiden alkuperän. Smart Cart rekisteröi automaattisesti saadun tiedon tietokoneille. Jätteet heittänyt saa palkaksi Kierrätyspankki -dollareita (Recycle Bank Dollars) eli ostokuponkeja, jolla voi hankkia lisää tavaraa ja kulutettavaa: kaasua, vaatteita, ruokaa, matkoja ja niin edelleen.

Cascade Engineering -yhtiön CEO Mark Keller kutsuu uutta kuluttamisen muotoa ekonologiaksi.

Myös ihmisille on tarjolla ihon alle lisättäviä RFID -siruja, joita markkinoidaan turvallisuutta lisäävänä tekijänä.  Työnantajat ovat osoittaneet kiinnostuksena sirutekniikalle, koska ihonalaisen RFID -sirun avulla voitaisiin tehokkaasti valvoa työntekijän liikkumista työaikana, samoin hänen tulo- ja poistumisaikojaan. Menetelmän avulla olisi mahdollista kerätä työntekijästä erittäin yksityiskohtaisia tietoja.

Kehon ulkoinen seurantalaite, matkapuhelin, auttaa sekin tunnistamaan käyttäjän liikkumista ja ajankäyttötapoja. RFID -turvasirun lisääminen puhelimeen helpottaa seurantaa.

Puhelimen käyttäjälle itselleen on tarjolla ”information point” -lisälaite, jonka avulla käyttäjä saa sijaintinsa kontekstiin, kuten ympäristöön liittyvää lisätietoa.

Pakkausten laputtamista RFID -siruilla pidetään hyvänä asiana, koska se mahdollistaa lisääntyvän kontrollin ja ihmisten käyttäytymisen valvonnan. Valvovat roskikset; ”älyroskikset” ja ”älyroska”-autot voivat valvoa, kuinka ihmiset toteuttavat ympäristövastuutaan.

Joka paikan tietotekniikka, ubiikki, yhdistää ihmisten todelliseen elinympäristöön digitaalisia toimintoja, jotka markkinoidaan laadun valvontana, turvallisuutta lisäävinä ja terveyttä edistävinä tekijöinä; palveluina.

Yhdistettynä muihin tietolähteisiin (erilaiset rekisterit, pankki-, bonus- ja luottokortit sekä matkapuhelin jne.) henkilöstä voidaan helposti luoda varsin täydellinen profiili.

Eräs EU:n edistämä hanke on hanke potilastietojen yhteisrekistereistä. Muita hankkeita, jotka on tarkoitus ottaa yleiseen käyttöön, ovat sähköinen henkilökortti; eIdentitety, sähköiset hankinnat; eProcurement, sähköiset potilastietokannat; eHealth, sähköinen oikeudenkäyttö ja tulliin liittyvät palvelut sekä elektronisesti valvotut älyrajat, nk. Smart Borders.

Euroopan unionin komission julkilausuma, ´European Commission: Communication: Smart borders – options and the way ahead´, pitää haasteena ”oikeanlaisten houkuttimien luomista jäsenvaltioille sekä alueellisesti, jotta (näitä sähköisiä) palveluja aletaan kehittää ja ottaa käyttöön kansallisella tasolla… sekä kytkeä ne yhteen ylikansallisella tasolla… kuten rajavalvonnassa…”

Kaikki halutaan rakentaa ”yhteensopiviin kehyksiin”, mikä tarkoittaa alueellisen, kansallisen ja EU -tason yhteensopivuutta.

 

 

Lisätietoa ja lähteet:

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1668 [8] ja http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=10 [9]

Ambitious European Project Traces Food from Farm to Fork

http://www.rfidjournal.com/article/view/8913/1 [10]

 

Smart trash cans

http://www.sciencedaily.com/videos/2006/1001-smart_trash_cans.htm [11]

 

Integrating RFID into waste management operations

http://www.scribd.com/doc/71603600/Integrating-Rfid [12]

 

The Future of Trash: 4 Ways Tech Is Improving Recycling Rates: ”RFID Smart Bins are in use in 44 cities in the U.S., including Philadelphia, Cleveland, Los Angeles and Houston.”

”Another system that can be implemented with RFID tags is Pay As You Throw – add a scale to the truck and you can figure out the weight of the garbage being tossed by each home.”

http://www.alltechienews.com/posts/the-future-of-trash-4-ways-tech-is-improving-recycling-rates [13]

 

SenseYou – safety and security applications based on the concept of linked physical objects.

http://www.senseyou.fr/index_en.php [14]

 

Offering also Information point to track a user: ”The information point is a device used to provide contextual information based on the environment and the users’ profile. This information can be delivered directly to the mobile of the user, or by voice or display.” For users a multilangual messages (UbiBoard) by using MOBILE PHONES to RECOGNIZE YOU. http://www.senseyou.fr/index_en.php?part=solutions&page=ubiboard [15]