- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Rahaeliitin lobbausjärjestö EK vaatii oikeistoa tukemaan EU:n velkapakettia

Jäljempänä julkaistun Partisaani [1] –sivuston kirjoituksen lisäksi Magneettimedia haluaa muistuttaa siitä, että velkapaketti tai paremminkin tulonsiirtorahasto on tarkoitettu myös Italian lahjomiseksi pysymään talous- ja rahaliitossa (EMU), jolloin euroalue ei hajoaisi sekä samalla edistää Euroopan unionin federalisaatiota  eli liittovaltio hanketta. 

 

EK vaatii oikeistoa tukemaan EU:n velkapakettia 

Velkapaketti elvyttää pankkeja tavallisten eurooppalaisten veronmaksajien sekä kansallisvaltioiden itsenäisyyden kustannuksella. 

Rahaeliitin tärkein suomalainen lobbausjärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on käärmeissään kokoomukselle, koska puolue ei ole uskaltanut tukea avoimesti Euroopan unionin velkapakettia. Oikeiston sisäinen kriisi paljastaa mielenkiintoisia yksityiskohtia kokoomuksen aatteellisesta dilemmasta. 

EK:n hallituksen puheenjohtaja Jaana Tuominen on yhdessä muiden suomalaisten lobbareiden (kuten Bilderberg-elitisti Jorma Ollilan, vapaamuurari Ilpo Kokkilan ja kulttuurimarxistisen Koneen Antti Herlinin) kanssa julkistanut vetoomuksen kokoomukselle painostaakseen puoluetta tukemaan Sanna Marinin kannattamaa EU-velkapommia. 

Suomelle tappavat nettokulut synnyttävää velkasummaa kutsutaan valtamedian propagandassa ”Euroopan unionin elpymisrahoitukseksi”. Tosiasiassa velkapaketti elvyttää pankkeja tavallisten eurooppalaisten veronmaksajien sekä kansallisvaltioiden itsenäisyyden kustannuksella. 

Euroopan unioni Suomen ”tukijalkana” 

”Euroopan unioni on taloutemme sekä turvallisuus- ja kauppapolitiikkamme tukijalka. Yli puolet viennistämme suuntautuu EU:hun. Tulevaisuutemme on vahvasti sidoksissa Euroopan pärjäämiseen. Suomi tarvitsee myös kavereita ja turvaa”, rahaelitistit toteavat ja jatkavat: 

”Suomen, suomalaisten ja meidän yritystemme etu on tukea Euroopan elpymistä – – Elpymispaketin kaatuminen johtaisi epävarmuuteen, joka olisi myrkkyä käynnistyvälle kasvulle ja johtaisi Suomen ulkokehälle EU:ssa.” 

Omassa propagandassaan kokoomus ja yleisemmin poliittinen oikeisto esittää itsensä ”tarkan markan” liikkeenä sekä rationaalisena vaihtoehtona velkakiimaiselle vasemmistolle. Tosiasiassa kokoomus on kuitenkin ainoastaan globalistisen rahaeliitin bulvaani, mikä pakottaa puoluetta tekemään lupaustensa vastaista politiikkaa. 

Miksi rahaeliitti määrää Suomea velkaantumaan? 

EK:n edustama rahaeliitti hyötyy kansainvälisen velkapommin kasvusta, koska kokonaisvelan nousu paisuttaa automaattisesti myös osakkeiden, kiinteistöjen, bondien ja muiden finanssituotteiden arvoa. Koska rahaeliitin vauraus on suureksi osaksi kiinni juuri finanssivarallisuudessa, vaativat EK:n vallanpitäjät kokoomusta nyt noudattamaan Sanna Marinin ja Maria Ohisalon talouspoliittista linjaa. 

Rikastumismotiivin ohella rahaeliitti kannattaa velkapakettia siksi, että velka rapauttaa Suomen ja muiden eurooppalaisvaltioiden poliittista itsenäisyyttä. Velkasopimuksen ennustetaan jopa raivaavan tilaa EU-laajuiselle budjetille, mikä merkitsisi sitä, etteivät jäsenvaltiot saisi tulevaisuudessa itse päättää julkisista menoistaan. Sen sijaan suomalaisten veroeurojen kohtalosta päätettäisiin Brysselissä. 

Oikeistolla on siis kaksi talouspoliittista linjaa. Ensimmäinen linja on julkinen ja valheellinen. Sillä huijataan Suomen taloudellisesta tulevaisuudesta huolestuneita kansalaisia äänestämään kokoomusta. Tämän linjan mukaan Suomen tulisi tehdä isänmaallista talouspolitiikkaa, joka hyödyttää ennen kaikkea kotimaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. 

Toinen talouspoliittinen linja on salainen ja todellinen. Sitä toteuttavat EK ja muut rahaeliitin lobbarit kokoomuksen sisällä kulissien takana. Tämän linjan mukaan Suomen reaalitalous on tuhottava jatkuvan velkaantumisen avulla, jotta ylikansalliset monopolit voisivat talousromahduksen jälkeen ostaa koko Suomen vaurauden pilkkahintaan itselleen. 

Partisaani 

Alkuperäinen kirjoitus: Rahaeliitin lobbausjärjestö EK vaatii oikeistoa tukemaan EU:n velkapakettia | Partisaani [1] 

Lähde: Helsingin Sanomat [2]