- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Perustuslain muutosesitys läpi ensimmäisessä käsittelyssä

Edukunnassa paukutetaan Suomen perustuslakia uusiksi.

Hallituksen esitys perustuslain muuttamisesta etenee eduskunnan toiseen käsittelyyn, kun lain ensimmäinen käsittely päättyi eduskunnassa enemmistön hyväksyntään viikko sitten perjantaina.

Viime vuodesta vireillä olevassa perustuslain muutosesityksessä puututtaisiin muun muassa perustuslain valtiosääntöpykälään, johon kirjattaisiin maininta Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa.

Lisäksi muutettaisiin lain pykäliä 94 ja 95, joissa säädettäisiin merkittävän kansallisen toimivallan siirrosta EU:lle, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle. Uudessa perustuslaissa pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja muussa Euroopan unionin toiminnassa.

Käytännössä lakimuutos sitoo Suomen kansallisia oikeuksia ja antaa valtuudet kansallisiin lakimuutoksiin rajojen ulkopuolelle.

Lopullisesti asiasta päättää seuraavaksi valittava eduskunta.

Lue lisää aiheesta: Kansalaiskeskustelu perustuslaista käy kiivaana median ulkopuolella [1]