- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Pia Kjærsgaard: Siksi emme nosta EU-lippua salkoon

Niin sanottuna ”Eurooppa-päivänä” suomalaiset federalistit juhlivat kuten Neuvostoliitossa aikoinaan Voitonpäivää (eli Itä-ja Keski-Euroopan liittämistä Neuvostoliiton imperiumiin). Toisin Tanskassa, jossa Eduskunnan puhemies julkaisi 9.5. seuraavanlaisen kirjeen vuonna 1749 perustetussa konservatiivisessä Berlingske-lehdessä vapaana suomennoksena.

Miksi eduskunta (folketinget) ei vedä EU-lippua salkoon Eurooppa-päivänä 9.toukokuuta?  Sitä kysyivät EU-myönteisten järjestöjen puheenjohtajat Berlingske-lehdessä 6. toukokuuta. Ja siihen on varsin hyvä vastaus: Kannatusta sille ei yksinkertaisesti ole Eduskunnan puolueiden enemmistöltä.

[1]

Pia Kjærsgaard.

Eduskunnan puhemiesneuvosto keskustelee usein Eduskunnan käytännöstä liputuksen suhteen, ja täällä me luomme ohjeistuksen virallisille liputuspäiville. Kuten säännöt ovat nyt, on Eduskunnalla liputus omina kokouspäivinään samoin kuin virallisten vierailujen yhteydessä EU-ja YK-lipuilla ja vierailevien valtioiden lipuilla sekä Grönlannin ja Färsaarien kansallispäivinä. Uusin liputuspäivä Eduskunnassa on 23.maaliskuuta, jolloin liputamme Pohjolan päivänä kaikkien pohjoismaiden lipuilla.

Kuten EU-myönteisten järjestöjen kysymyksen asettajien tittelistä voi päätellä, heillä on erityinen kiinnostus EU-lipun salkoon vetämiseen. Sen ymmärrän hyvin. Mutta kuten poliittiset tuulet puhaltavat tällä hetkellä, ei sille ole tukea Eduskunnan puhemiesneuvostossa. Ehkä se kertoo myös siitä, että EU-lippu ei ole mikään ”neutraali” symboli kuten eri maiden kansalliset liput ja Tanskan valtioliittoon kuuluvien Grönlannin ja Färsaarten liput (jotka eivät ole EU:n jäseniä – suom. huom.).

EU-lippu symbolisoi tiettyä arvomaailmaa ja halua luopua itsenäisyydestään ylikansalliselle instanssille eli hallintoasteelle. Kansallisen parlamentin tehtävä ei ole edesauttaa sellaista politiikkaa. Parhaiden meitä palvelee neutraalius.

Suomennos: vieraskynä

 

Huomautukset:

Pia Kjærsgaard, MF (= Medlem af Folketinget = kansanedustaja), Eduskunnan puhemies (suom.huom.: Tanskassa korkea-arvoisin ja vaikutusvaltaisin henkilö kuningattaren jälkeen).

Alkuperäinen artikkeli:

Pia Kjærsgaard (9.5.2018). Berlingske-lehti. Dagens brev: Derfor flager vi ikke med EU-flaget. Saatavina: https://www.b.dk/din-mening/pia-kjaersgaard-derfor-flager-vi-ikke-med-eu-flaget [2]