- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Nuoret haaveilevat johtajuudesta

Puolet nuorista haaveilee toimivansa tulevaisuudessa johtavassa asemassa. Tulos käy ilmi Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin ry:n TNS-Gallupilla teettämästä tutkimuksesta.

Yleisimmin nuoret haaveilevat toimivansa yritysjohdossa, mutta myös järjestöjohtaminen ja valtionhallinto kiinnostavat.
– Tutkimustuloksessa ilahduttaa se, että nuoret haluavat tarttua päätöksentekijän rooliin, toteaa Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen.

Tutkimukseen vastasi 762 iältään 15–28-vuotiasta nuorta.
– Nuorilla on vahva usko omiin edellytyksiinsä toimia johtajana. Nuoria pitäisikin kannustaa johtajuuteen antamalla heille enemmän vastuuta. Yhteiskuntamme tarvitsee tulevaisuudessakin suunnannäyttäjiä ja päätöksentekijöitä, Manninen summaa.

Useimmin nuoret kokevat, että johtajuutta opitaan työelämässä. Neljäsosa miehistä pitää armeijaa merkittävänä johtamistaitojen oppimisen paikkana.

Tutkimuksen mukaan johtava asema kiinnostaa nuoria, koska he haluavat vaikuttaa yrityksen tai yhteisön asioihin. Perusteluissa nousevat esille myös hyvä palkka sekä se, että nuoret kokevat omaavansa näkemyksiä siitä, miten asioiden pitäisi olla.