- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Norjassa positiivisia kokemuksia maahanmuuttajien karkottamisesta

Norjassa on vuodenvaihteessa saatu todisteita [1] siitä, että ei-valkoisten maahanmuuttajien karkottamisella on positiivisia vaikutuksia sekä valtion turvallisuuteen että talouteen.

Suomessa sekä oikeisto- että vasemmistopuolueet ovat vaatineet maahanmuuton moninkertaistamista. Toisinaan vedotaan moraaliin, toisinaan suomalaisen paikalliskulttuurin tylsyyteen ja ajoittain myös talouteen. Esimerkiksi Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA on väittänyt [2], että ulkomaisella halpatyövoimalla voitaisiin vauhdittaa Suomen talouskasvua. Asiantuntijoiden mukaan vaatimus on kuitenkin järjetön, sillä tilastot kertovat [3], että vain valkoiset länsimaalaiset maahanmuuttajat tuottavat enemmän kuin kuluttavat julkisia varoja. Dosentti Kyösti Tarvainen on kirjoittanut [4] Norjassa tehdystä tutkimuksesta, jossa vertailtiin eri maahanmuuttajaryhmien vaikutusta talouteen:

Nyt Norjassa on saatu myös kouriintuntuvaa tietoa maahanmuuton vaikutuksista rikostilastoihin. Paikalliset viranomaiset uhmasivat liberaalien vaatimuksia ja päättivät karkottaa viime vuonna yhteensä noin 7 100 ei-valkoista maahanmuuttajarikollista takaisin kotimaahansa. Norjalaisen poliisijohtaja Kristin Kvignen mukaan maahanmuuttajien häätäminen tulee yhteiskunnalle paljon halvemmaksi kuin jatkuvat oikeudenkäynnit ja vangitsemiset. Lisäksi maahanmuuttajat nauttivat erilaisista veronmaksajien kustantamista sosiaalisista tulonsiirroista, jotka tekevät karkottamisesta taloudellisesti entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Norjan tapahtumat ovat voimakas vasta-argumentti liberaalien väittelle, jonka mukaan monikulttuurisuus on ”väistämätöntä”, sillä maahanmuuttajien häätäminen tulisi ”liian kalliiksi”. Totuus on päinvastainen – häätäminen on halpa ja tehokas tapa taistella rikollisuutta ja köyhyyttä vastaan.

Kvignen mukaan entistä rohkeampi karkotuspolitiikka on johtanut siihen, että rikostilastot ovat siistiytyneet dramaattisesti. 2011 Norjan pääkaupungissa Oslossa 100 % tuntemattoman uhrin raiskanneista [5]oli ei-valkoisia maahanmuuttajia. 90 % uhreista on valkoisia norjalaisia naisia. Pelkästään lokakuussa Norjasta häädettiin 824 siirtolaista. Norjalla on käytössä myös vapaaehtoisuuteen perustuva siirtolaisohjelma, jossa ”turvapaikanhakijoille” maksetaan, jos he päättävät muuttaa takaisin kotimaahansa. Harva kuitenkaan tarttuu tarjoukseen, joten rötöstelijät on yleensä karkotettava väkisin. The Local –julkaisun [6] mukaan ongelmatapaukset tulevat Afganistanin ja Nigerian kaltaisista maista.


”Monikulttuurisuus” on valkoisten kansanmurha.

Myös Yhdysvaltojen mediassa on hiljattain kirjoitettu rotukysymyksestä. The Wall Street Journalin [7] mukaan rotujen väliset tuloerot pysyvät samana vuosikymmenestä toiseen, vaikka kansalaisten varallisuus on keskimäärin noussut. Yhteiskunnalliset, kulttuurilliset ja ympäristölliset tekijät eivät toisin sanoen ole vaikuttaneet siihen, että mustat ja latinot menestyvät aina selvästi esimerkiksi valkoisia huonommin. Tulokset ovat erityisen merkittäviä siksi, että amerikkalainen yhteiskunta on viime vuosikymmeninä yrittänyt keinotekoisesti parantaa värillisten asemaa esimerkiksi ”positiivisella” työpaikkasyrjinnällä ja yliopistojen vähemmistökiintiöillä [8]. Vaikka työnantajat ja koulut pakotetaan suosimaan ei-valkoisia, ovat valkoiset silti edelleen länsimaisten valtioiden taloudellista hyvinvointia ylläpitävä voima.

Liberaalina ja ”rasismia” vastustavana julkaisuna The Wall Street Journal joutuu tietysti esittämään yllättynyttä. Perinteisesti mustien ja latinojen heikosta menestymisestä on syytetty valkoista rasismia. Lehti kuitenkin huomauttaa, että Amerikan aasialaiset ovat viime vuosikymmeninä kyenneet kapuamaan tulotikkaita ylöspäin. Tämä murtaa myytin, että amerikkalainen yhteiskunta ”syrjisi” ei-valkoisia työntekijöitä.

The Wall Street Journalin julkaisemia tilastoja rotujen tuloeroista. [9]

The Wall Street Journalin julkaisemia tilastoja rotujen tuloeroista.

Hätkähdyttävistä tutkimustuloksista huolimatta Amerikka jatkaa vapaan maahanmuuton politiikkaansa, mikä tulee johtamaan maan taloudelliseen perikatoon. Magneettimedia kirjoitti aiheesta artikkelissa ”Köyhyyskeskustelussa unohdetaan rodun vaikutus [10]”:

Amerikassa on nyt enemmän sosiaaliavusta riippuvaisia kansalaisia kuin ihmisiä, joilla on vakituinen työpaikka. Taylor muistuttaa, että tilastojen lukemat on köyhien osalta laskettu rajusti alakanttiin, sillä lukuihin ei ole sisällytetty vankeja. Vuonna 2009 Yhdysvalloissa oli 2 000 000 vankia. Veronmaksajat kustantavat vankien elämän kokonaan. Esimerkiksi New Yorkissa vangin elättäminen maksaa enemmän kuin hänen lähettämisensä opiskelijaksi Harvardin yliopistoon tulisi kustantamaan.

Tilastojen mukaan mustat syyllistyvät valkoisiin verrattuna 6,7 kertaa useammin rikoksiin, joista seuraa vankeustuomio. Latinoilla riski on valkoisiin verrattuna 2,5-kertainen. 30 % maan väestöstä muodostaa jopa 60 % maan vangeista. Erot rotujen välillä ovat siis vankilatilastoissa jopa suurempia kuin sosiaalitukiasioissa. Veronmaksajat elättävät mustia ja latinovankeja 30 miljardilla dollarilla vuodessa.

Sekä Norjan että Yhdysvaltojen esimerkki velvoittavat suomalaisia poliitikkoja tekemään radikaaleja muutoksia maahanmuuttopolitiikkaamme. Tahdommeko turvallisen ja hyvinvoivan vai monikulttuurisen Suomen?

 

Lue myös: Valkoiset mustia älykkäämpiä? [11]