Neuvostoliiton juutalaisten katekismus, osa 1

”Lyökää heitä antisemiitin leimalla ja näette, miten mielellään muut gojim yhtyvät syyttäjien kuoroon.”