- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Neidonhiuspuu suojaa aivoja raskasmetallien vaikutukselta

Neidonhiuspuu [Ginkgo biloba suom. huom.], eräs pitkäikäisimmistä puulajeista ja parhaiten myyvistä yrteistä, suojaa aivoja alumiinikloridialtistuksen myrkylliseltä vaikutukselta, joka on yhdistetty sairauksiin, kuten Alzheimeriin ja muihin kognitiivisiin vaurioihin.

Neidonhiuspuujauhetta, joka sisältää antioksidatiivisia yhdisteitä jotka suojaavat hermoston ja verenkiertojärjestelmän soluja vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta, on tutkittu perusteellisesti. Neidonhiuspuun suojaava vaikutus oli selkeä, tutkijat totesivat.

Muinaisten kiinalaisten käsikirjoitusten perusteella neidonhiuspuun lehtiä on käytetty sairauksien hoidossa vähintään 5000 vuoden ajan. Sairauksista mainittakoon esimerkiksi astma, Raynaud’n oireyhtymä (käsissä ja jaloissa ilmenevä verenkiertohäiriö) ja ikääntymiseen liittyvä muistin heikkeneminen.

Vaikka hyvin suunnitellut saksalaistutkimukset osoittivat, että neidonhiuspuulla oli havaittava positiivinen vaikutus Alzheimer-potilaiden henkiseen suorituskykyyn, monet lääkärit Yhdysvalloissa suhtautuvat yhä skeptisesti neidonhiuspuun tehoon, ehkäpä siksi, että Eurooppa on perinteisesti suhtautunut sallivammin vaihtoehtohoitoihin.

Tutkimus

Tutkijat osoittivat Nutrition-julkaisussa [1], että nimenomaan sen antioksidatiivinen [2] vaikutus suojasi rottien aivojen neuroneita alumiinikloridin (AlCl3) aiheuttamalta oksidatiiviselta stressiltä.

”AlCl3:n myrkyllinen vaikutus aiheuttaa huomattavia histologisia muutoksia aivo- ja kiveskudoksessa, mikä käy yhteen muiden tulosten kanssa, joissa havaittiin metallisen alumiinin kertyvän hermosoluihin, mikä aiheuttaa solun sisäisiä muutoksia,” kirjoittaa egyptiläisen Atomic Energy Authorityn tutkijat Nutrition-julkaisussa.

”Ginkgo biloba -uutteen (GbE) annostelu yhdessä alumiinikloridin kanssa lievitti joitain biokemiallisia ja histologisia muutoksia, joita havaittiin urosrottien aivoissa ja kiveksissä.”

Liialliselle alumiinille, joka on voimakas hermomyrkky, altistuminen voi olla yksi useista hermostorappeumasairaudelle kuten Alzheimerin taudille altistavista tekijöistä, tutkijat sanovat.

Toisaalta taas GbE:llä on antioksidatiivinen ja vapaita radikaaleja sieppaava vaikutus. Sitä on käytetty apuna ikääntymisestä ja hapen puutteesta johtuvien aivosairauksien hoidossa. Aiemmat tutkimukset myös korostivat sen kykyä säädellä hermostovälittäjäaineita ja hermostoa suojaavaa vaikutusta.

”Ominaisuuksiensa vuoksi ginkgo biloba valittiin tutkimuksen kohteeksi. Haluttiin tutkia suojaako lehdistä valmistettu uute AlCl3:n mahdollisesti myrkyllisiltä vaikutuksilta urosrottien aivoihin ja kiveksiin,” tutkijat kirjoittivat.

Tässä tutkimuksessa 24 urosrottaa jaettiin neljään ryhmään. Ensimmäinen ryhmä toimi kontrollina ja sai tislattua vettä. Toiselle ryhmälle annettiin GbE:tä (200 mg) ja kolmannelle ryhmälle AlCl3:a (10 mg).

Neljännelle ryhmälle annettiin ensin GbE:tä (200 mg) ja sitten AlCl3:a (10 mg).

Soluvauriot

Yhdisteitä annosteltiin päivittäin kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen kaikki rotat lopetettiin ja aivot ja kivekset tutkittiin.

Rotille, joille annettiin AlCl3:a, havaittiin soluvaurioita, johon viittasi aivojen kohonnut tiobarbituraattihappoon reagoivien aineiden (TBARS) määrä aivoissa ja kiveksissä. Myös seerumin testosteronipitoisuus laski huomattavasti.

Toisaalta rotilla, jotka saivat sekä GbE:tä että AlCl3:a, oli vähemmän TBARS-aineita ja enemmän antioksidantteja superoksididismutaasia (SOD), katalaasia (CAT) ja glutationia (GSH) sekä aivo- että kiveskudoksessa.

”Histologinen tutkimus osoittaa merkkejä rappeumasta sekä aivo- että kiveskudoksessa (rotilla jotka saivat AlCl3:a), kun taas GbE:tä ja AlCl3:a saaneessa ryhmässä huomattiin biokemiallisten ja histologisisten muutosten olleen havaittavasti lievempiä,” tutkimuksessa huomautettiin.

Tutkimuksessa pääteltiin, että GbE:n suojaavan vaikutus johtuu sen antioksidatiivisista ominaisuuksista.

”GbE:n suojaava vaikutus havaittiin selkeästi kides- ja aivokudoksessa, joita hoidettiin GbE:llä ennen AlCl3-hoitoa,” tutkijat lisäsivät.

Neidonhiuspuun ansiosta, puun joka kukoisti kauan ennen kuin ihminen asteli maankamaralla, toivottomalta vaikuttavaan sairauteen on onneksi olemassa toivoa. Nyt kun neidonhiuspuusta on saatavilla valtavasti tietoa, kaikkein skeptisimmänkin valtavirtaisen lääkärin tulisi ottaa neidonhiuspuu käyttöön jokaisen Alzheimer-potilaan hoidossa.

 

Lähde: Preventdisease.com [3]

Lue myös:

Neidonhiuspuu parantaa muistia ja auttaa aivosoluja uusiutumaan [4]
Neidonhiuspuu – 17 terveyshyötyä [5]
Neidonhiuspuu: Elämää pidentävä ikiaikainen kasvi [6]