- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Näkökulma: Kun luonto köyhtyy, ihminen sairastuu

Talouskasvua vaativa talousmallimme on suuri syy luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen, ja sen suorat seuraukset tunnemme myös terveydessämme.

Kun luonto köyhtyy, köyhtyy myös ihmisen immuunipuolustus, ja tätä sitten yritetään paikata lääkkein, joiden valmistusprosessi köyhdyttää luontoa lisää. Kaupungistuminen siis lisää sivilisaatiosairauksia. Tuoreimmat tutkimukset kertovat, että luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin vähenemisellä on monimutkainen, mutta kiistaton yhteys ihmisen terveyteen.

•••

Biodiversiteetin köyhtyminen johtaa todennäköisesti myös sellaisten eläimien, kasvien ja mikrobien häviämiseen, jotka toimivat puskureina tartuntatautien leviämistä vastaan. Vastaavasti tauteja aiheuttavat bakteerit ja mikrobit valtaavat lisää elintilaa väistyviltä lajeilta, ja uusia superbakteerilajikkeita kehittyy.

Multa kynsien alla on terveellistä paitsi immuunipuolustukselle, myös mielenterveydelle. Brittitutkijat selvittivät jo vuonna 2007, että tavanomainen maaperässä esiintyvä bakteeri Mycobacterium vaccae voisi lisätä aivojen serotoniinituotantoa. Välittäjäaineella tiedetään olevan tärkeä rooli oppimisessa, ja sitä käytetään myös masennuksen hoitoon.

Yhteys mikrobeihin ja käsien paneminen multaan siis vähentävät allergioita ja muita immuunihäiriöitä. Tasapainoisesti toimiva hankittu immuniteetti tarvitsee pohjakseen vahvan luontaisen immuniteetin, joka edellyttää jatkuvaa ihon, suoliston ja hengitysteiden kautta tulevaa stimulaatiota erityisesti maaperän kierrättäjäbakteerien kanssa. Immuunipuolustusjärjestelmä tarvitsee siis haasteita pysyäkseen toimivana. Ilman harjaannusta vierasainetoleranssi alkaa pettää.

Ihminen ei selviä ilman bakteereita. Ihminen on bakteereita. Meissä on bakteereita enemmän kuin ihosoluja. Tästä syystä ylenpalttinen siisteysintoilu sairastuttaa.

Kenties tulevaisuudessa kaupungissa on jopa multa-kauppoja, jotka myyvät hyvinvoinnin edistämiseksi terveysmultaa jalkakylpyjä varten? Ajatus kuulostaa kaukaa haetulta, mutta koska nykyään kaikki mahdollinen muutenkin kaupallistetaan, se ei ole mahdoton.

Venäjällä ja Karjalassa allergioita on huomattavasti vähemmän kuin länsimaissa. Kaupan päälle antibakteeriset siivousaineet saastuttavat vesistöä, ja palaavat sitä kautta ravinnon ja juomaveden myötä elimistöömme. Onhan ihminen ravintoketjun pää.

•••

Nykyinen elämäntapamme ja -rytmimme, kaupungistuminen, vuorotyö, teollinen elintarviketuotanto ja elintarvikehygienia ovat katkaisseet yhteytemme luontoon, luonnolliseen ruokavalioon, maatalousympäristöön ja karjaan, toisin sanoen luonnolliseen elämänrytmiin.  Myös maatalouden harjoittama tehoviljely muuttaa maaperän mikrobeja ihmisen kannalta väärään suuntaan.

Seurauksena on massiivisesti heikentynyt vastustuskyky sekä erilaiset elämäntapasairaudet: masennus, syöpä, diabetes, autoimmuunisairaudet, elämänhallinnan menettäminen ja eliniän lyheneminen.

Mikään talouskasvu ei riitä kattamaan elämäntapamme aiheuttamia kustannuksia.