- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Myös Lontoon City on ”juutalaisen” mafian instrumentti

Professori Igor Panarin [1](IP) väittää Naton terroristiarmeijan eli Gladio-verkoston levittävän koronaviruksia, mikä tarkoittaisi maailmansotaa biologisilla aseilla. Panarinia kuvaillaan Business Gazeta -lehden haastattelussa venäläiseksi tiedemieheksi ja politiikan tutkijaksi. Toisin kuin Panarin väittää, globaali hegemonia ei ole Lontoon Cityllä vaan ”juutalaisella” mafialla, ellei Lontoon City ole yhtä kuin sionistien muodostamat toimijat.

Panarin haastattelussa paljastuu kuitenkin paljon epäselvyyksiä ja suorastaan virheellisiä käsityksiä NATOn luonteesta ja rakenteesta, Yhdysvaltojen, Ranskan ja Britannian todellisista geopoliittisista asemasta Euroopassa ja niiden suhteesta NATOon.

Uusi ”Jaltan” huippukokous

IP väittää, että Naton tavoitteena on kohdistaa biologinen terrorismi kolmeen suurvallan johtajaan: Putiniin, Trumpiin ja Xi Jinpingiin, ja estää heitä toteuttamasta keskinäistä sopimusta uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi – ilman sotilasliitto NATOa.

Tässä väittämässä ei ole mitään järkeä, ei siksi etteikö biologinen terrorismi teoriassa olisi mahdollista, vaan siksi, että Yhdysvaltojen sionistipresidentti ei kuuna kunnan valkeana olisi perustamassa kenenkään kanssa sellaista uutta maailmanjärjestystä, jonka tavoitteena olisi negatiivisen globalisaation eliminoiminen. Panarin mukaan uusi kolmikantasopimus olisi pystynyt estämään maailmansodan. Nimittäin maailmasota sisältyy luonnollisena huipentumana negatiivisen globalisaation kehitykseen. Tämä johtaa päätelmään, jonka mukaan ”uusi kolmikantasopimus” olisi Panarin lausunnon mukaan tarkoittanut negatiivisen globalisaation vastaisia toimia.

Putinin ehdottama uusi ”Jaltan” konferensin toisto olisi ollut itse asiassa viisikantasopimus.

Vladimir Putin pitämässä puhetta tammikuussa 2020 Jerusalemissa.
Vladimir Putin pitämässä puhetta tammikuussa 2020 Jerusalemissa.

28. tammikuuta 2020Venäjän presidentti Vladimir Putin nimittäin ehdotti [2]Jerusalemissa yhteisen huippukokouksen pitämistä YK:n turvallisuusneuvoston pysyville jäsenmaille – Yhdysvalloille, Kiinalle, Ranskalle ja Britannialle.

Tuolloin Putin sanoi, että “juuri viidellä ydinasesuurvallalla on erityinen vastuu ihmiskunnan säilymisestä ja sen vakaasta kehityksestä”. Hän siis halusi ymmärtää, että ydinasevaltioilla on vastuunsa lieventää ja estää ydinsodan syttyminen ja siten välttää sen katastrofaaliset seuraukset. Samassa puheessaan hän painotti, että “Venäjä on palannut kansainväliseen politiikkaan maana, jonka mielipidettä ei voi jättää vaille huomiota”.

Tuon kokouksen päätarkoituksena olisi siis ollut Venäjän ja lännen suhteiden lujittaminen. Luonnollisesti myös Trump olisi mielellään osallistunut tällaiseen viisikanta konferenssiin, joka ei millään muotoa olisi ollut alkamassa olevaa kuvitteellista maailmansotaa torbetoiva huippukokous, kuten IP halusi asian ymmärrettävän. Jos siis koronapandemialla tarkoitetaan biolokisin asein käytävää maailmansotaa, niin viisikantahuippukokous olisi ollut pahasti myöhässä estämään kyseistä sotaa.

NATOn luonteesta ja biologisen aseen mahdollisuudesta?

NATO [3] on luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä. Vaikka NATOlla [4] on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. Naton sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.

Naton päätökset siis edellyttävät jokaisen NATOn jäsenmaan  [5] hyväksyntää.

NATO kokonaisuudessaan on ennen muuta Yhdysvaltojen johtoaseman symboli Euroopassa. Sen merkityksen omalle maalleen määritteli presidentti Jimmy Carterin turvallisuuspoliittinen pääneuvonantaja, puolalaistaustainen professori Zbigniew Brzezinski [6]: ”Nato on meidän astuinkivemme Eurooppaan.”

IP toteaa:

Nato on käyttänyt taisteluviruksia eli siis Convid 19:ta biologisena aseena viidessä maassa: Kiinassa, Iranissa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa.

Nyt täytyy välittömästi oikaista. Nimittäin, jos NATO suorittaa joitakin operaatioita, silloin toiminnan on hyväksyttävä jokaisen NATOn jäsenmaan. Kuten yllä olevasta Naton luonteen selvityksestä ilmenee, NATO ei ole erillinen sotilaallinen järjestö, vaan sen muodostavat Naton jäsenmaat, joista Yhdysvallat ovat vaikutusvaltaisin. Mikäli johonkin operointiin osallistuu muutamia NATOn jäsenmaita, ei kysymyksessä ole NATOn funktiot, vaan yksittäisten NATO-maiden osallistuminen ilman kaikkien jäsenmaiden tai viidennen artiklan hyväksyntää.

Esimerkiksi viidettä artiklaa on sovellettu kerran – New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001 kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. NATO-maiden tuki Yhdysvalloille jäi tuolloin lähinnä myötätunnon tasolle.

Jos koronavirus olisi kehitetty laboratoriossa, se olisi silloin manipuloitu esimerkiksi Yhdysvaltojen puolustuvoimien laboratorioissa. Tässä tapauksessa levitykseen olisivat osallistuneet CIA ja Mossad. Toisin sanoen taisteluviruksien levittäjänä olisivat Yhdysvallat ja Israel, eikä suinkaan NATO.

Toisaalta viruksia ei pystytä tekemään keinotekoisesti ja niiden kehittäminen tai manipulointi on laboratorioissa hyvin vaikeaa, mutta periaatteessa kuitenkin mahdollista.

Huomionarvoista kuitenkin on, että myös laboratorioon voidaan saada luonnollisia viruksia tutkimuksia varten.

Mahdollisia ovat myös onnettomuudet, jotka tarkoittaisivat viruksen vapautumista maailmalle.

Medical X press kirjoittaa:

”Analyysimme osoittaa selkeästi, että SARS-CoV-2 ei ole laboratoriossa rakennettu tai tarkoituksellisesti manipuloitu virus”, tutkijat kirjoittavat Nature Medicine -tiedelehdessä julkaistussa artikkelissaan [7].

Viruksen luonnollista alkuperää todistetaan kahdella perustelulla:

Tutkijat pitävät viruksen ulkokuoren proteiinipiikkien ominaisuuksia selkeinä merkkeinä viruksen luonnollisesta alkuperästä. Virus kiinnittyy ihmissolun ulkoseinämällä sijaitseviin ACE-2-proteiineihin niin innokkaasti, ettei se voi tutkijoiden mukaan olla muun kuin luonnonvalinnan tulosta.

Toinen – kenties vielä merkittävämpi – viruksen luonnollisuuteen viittaava seikka on sen ”kemiallinen selkäranka” eli molekyylirakenne.

”Jos joku pyrkisi kehittämään uudenlaista koronaviruspatogeenia, he olisivat aloittaneet työnsä viruksesta, jonka tiedetään aiheuttavan sairautta”, tutkijat toteavat tiedotteessaan [8].

Selvää kuitenkin on, että koronan ympärille kehitelty informaatiorummutus palvelee ylikansallisen harvainvallan maailmanpoliittisia intressejä. Myös yksityisten valtioiden hallitukset ovat alistettu palvelemaan poliittishegemoniallisia ja finassijärjestelmän intressejä.

Deep Staten

IP:n mukaan on käynnissä geopoliittinen taistelua kahden ihmiskunnan kehitysmallin, brittiläisen ja venäläisen välillä. Taustalla on niin sanottu ”Deep State”, toisin sanoen Lontoo City, ja sen taistelu maailmanherruudesta.

deep-state-swamp-ben-garrison_1_orig-768x533
Deep State aiheista propaganda kuvitusta.

IP täsmentää Lontoon Deep Staten kontrollissa olevan kolme mahtavaa instrumenttia:

1) Yhdysvaltojen Deep State eli poliittinen mafia, Clintonien klaani, Sorosin ja Gatesin finanssi-ideologinen blokki, Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA ja myös osittain Pentagon
2) Keskuspankki Fed, joka on Lontoon ohjauksessa
3) Ylikansallinen korporaatiomedia, joka levittää disinformaatiota maailman tapahtumista.

Esitämme argumentit ja analyysit edellä mainituista kolmesta Igorin väittämästä:

1) IP jättää mainitsematta sen mikä voimakas mafia todellisuudessa vaikuttaa Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan? Sekä republikaanien Donald Trump että demokraattisen puolueen Hillary Clinton ovat tiukasti Israel-lobbyn ja muiden Amerikan organisoituneiden ”juutalaisten” kontrollissa. Soros ja Gates ovat luonnollisesti jo itsessään sionisteja, kuten Trump myös on.

2) Muistamisen arvoista on, että nykyaikaisen koronkiskontaan perustuvan keskuspankkijärjestelmän perustivat hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat Englannissa 1694. [9] Tämän saattelemana länsimaat toisensa jälkeen alkoivat velkaantua yksityisille pankeille, mikä nujersi länsimaiden poliitikot pankkiirien lakeijoiksi.

Maailmanpankissa yli kaksivuosikymmentä toiminut lakimies Karen Hudes selittää, että maailman rahoitusjärjestelmiä hallitsee ja kontrolloi pieni ryhmä korruptoituneita ja vallanhimoisia henkilöitä, jotka toimivat yksityisesti hallinnoidun U.S. Federal Reserven (Fed) keskiössä1.

Huomion arvoista on, että Yhdysvaltain ”juutalaisen” eliitin omistama sekä kotrolloima keskuspankki Federal Reserve on toimintansa aloittamisestaan alkaen vuodesta 1913 toimenpiteillään tuhonnut maan taloutta sekä muiden maiden talouksia. Oikeudellinen perusta tälle systeemille ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina juutalaispankkiirin Paul Warburgin aikaansaannoksena.2

Yllä esitetty tarkoittaisi sitä, että U.S. Fed olisi se voimatekijä, joka luonnollisesti linkittyisi yhteistyöhon Lontoon Cityn kanssa.

Lontoon City [10] on finassipalveluiden keskus, johon keskitetyt finanssisektorin yritykset tuovat kuudenneksen maan bruttokansantuotteesta. Siellä sijaitsee muiden muassa Bank of England eli yhdistyneen kuningaskunnan keskuspankki [11].

Oleellisena tekijänä tässä on, että yllä esitettyä korporaatioiden ja rahoitusmaailman valtaa ohjailee ”juutalainen” eliitti, jota myös sionistien muodostamaksi mafiaksi voidaan kutsua. Vaikka tästä mafiasta ei ole kaikki ”juutalaisia”, ovat he osa sen poliittista toimintaa.

3) Ylikansallinen korporaatiomedia, joka levittää disinformaatiota keskittyy pääsääntöisesti ”juutalaisten” toimijoiden kansainväliseen median [12] valtaan. Tätäkään ei IP paljastanut miksi?

Valta ei ole Lontoon Cityllä, vaan ”juutalaisella” mafialla

Valta ei siis ole Lontoon Cityllä, ellei L City ole yhtä kuin sionistien muodostamat toimijat.

Tämä ”juutalaisen” eliitin eli mafian globaali hegemonia on jaettavissa kolmeen osa-alueeseen:

Yhtenä on pankkiirien ja liikemiesten muodostama laillistettu mafia, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla, ja joka sisältää esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit.2,3,4,5

Toisena on globaali poliittinen mafia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt: Erilaiset Israelin lobbaajat, American Israel Public Affairs Committee -järjestö (AIPAC), American Civil Liberties Union (ACLU), Bilderberg-ryhmä, vapaamuurarit, ”juutalainen” vapaamuurarijärjestö B`nai B`rith (johtaa ei-juutalaisia vapaamuurarijärjestöjä) jne.2,3,4,5

Kolmanteen ryhmään voidaan lukea esimerkiksi viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan.2,3,4,5

Todellinen maailmanpoliittinen valta keskittyy juuri yllä esitettyyn hegemonian kolmioon, jossa sionistit eli ”juutalainen” mafia ynnä Israel näyttelevät pääroolia. Tämän eliitin luomasta systeemistä sekä sen kansainvälisestä keinottelutoiminnasta muodostuu negatiivinen globalisaatio.

Kysymyksessä ei siis ole Panarin väittämä Lontoon Deep Staten kotrolloima valtajakauma, vaan sitä hallitsee juuri yllä esitetty sionistinen eliitti eli ”juutalainen” mafia, mihin Israelin valtahierarkia myös yhdistyy. Instrumentteina tässä ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja sen salainen keskustiedustelupalvelu CIA, Israel ja Israelin tiedustelupalvelu Mossad, kansaiväliset rahoituslaitokset, länsimainen tiedonvälitys läntisen koalition sotilaallinen liittouma, mihin mukaan kuuluu myös Israel.

IP:n artikkeli sovittelee sionistipresidentti Donald Trumpin harteille negatiivisen globalisaation nurjertavan ritarin viittaa. Tätä samaa viitta sovitellaan myös esimerkiksi Putinin ja Kiinan Xi Jinpingin harteille, mutta Trump on ollut yleensä ylistetyin ”sankari” näissä kuvioissa. Huhujen mukaan jopa Barack Obaman, Hillary Clintoninja juutalaisen keinottelijan George Sorosinjohtaman salaliitton tavoitteena olisi vallankaappaus Yhdysvalloissa Trumpia vastaan. Tämä kuulostaa hiukan hassulta teorialta, kun huomioimme sen, että molemmat ryhmittymät sekä Trumpin että hänen oletetut vastustajansa ovat sionisteja.

Mutta, koska Hudesin mukaan keskuspankit, keskuspankkien keskuspankki BIS ja muut rahoitusinstituutiot ovat jo saaneet erittäin voimakkaan valta-aseman kansainvälisessä finanssipolitiikassa ja kansallisvaltioiden politiikassa sekä taloudessa, voidaanko edes sanoa, että Venäjän ja Kiinan johtajilla olisi jotain merkittävä voimaa negatiivistä globalisaatiota vastaan.

Trumpin nostaminen negatiivisen globalisaation vastavoimaksi on hämmentävän höperö ajatus. Unelma Trumpin sankarin viitasta olisi todella koominen jo siinäkin mielessä, että Trump itse on juutalaisen eliitin keitoksessa kypsynyt sionisti. Hiljattain Trump on allekirjoittanut [13]määräyksen, jolla juutalaisuus luokitellaan kansallisuudeksi. Siten Israelin arvosteleminen sekä boikotoiminen on antisemitismiä.

Israel, ja siihen kytkeytyvä sionistinen eliitti muodostavat kansallisvaltioille poliittisen ja taloudellisen rasitteen, mikä lyhyesti sanoen on negatiivistä globalisaatiota. Kuinka Trump voisi vastustaa tällaista, kun hän, ja hänen perhekuntansa ovat täysin mädänneitä sionisteja, jotka ovat osa negatiivista globalisaatiota.

Trump [14] ei ole myöskään poistanut työttömyyttä, vaan vallitseva taloudellinen tilanne työllistymisen suhteen oli alkanut jo Trumpin edeltäjän Barack Obaman virkakaudella.

Täsmennys Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan vaikuttavista voimista

Vielä selvyedeksi huomautetaan, että ”Juutalainen” eliitti on suorastaan valloittanut Yhdysvaltojen talouden, lehdistön ja mediamaailman kokonaisuudessaan sekä strategiset asemat presidentin neuvonantajina, kuin myös tiedusteluelimissä. Tässä tilanteessa Israelin johtajilla on vaarallisen voimakas vaikutus Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan.6; 7; 8

Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby, jota kutsutaan myös sionisti- ja Israel-lobbyksi, muodostavat uskomattoman voimakkaan poliittisesti organisoituneen verkoston, jonka tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan. Ulkopoliittisesti mainitun eturyhmän pyrkimyksenä on toimia Israelin hyväksi, mikä on linjassa Israelin hallituksen kanssa. Väkevimpinä toimijoina Israel-lobbyn liikehdinnässä ovat Amerikan järjestäytyneet ”juutalaiset”. Muita Israel-lobbyyn kuuluvia vaikuttajia, niin kristityistä kuin myös ”juutalaisista” muodostuneet, ovat esimerkiksi American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), uuskonservatiivit, Christians United for Israel (CUI) ja kristillinen sionismi, jonka kaltaisia ryhmiä löytyy myös Euroopasta.9

Lopuksi

Igor Panarin antaa harhaanjohtavan kuvan vesittyneen uuden ”Jaltan” konferenssin mahdollisesta merkityksestä maailman rauhalle ja NATOn lakkauttamiseksi. Myös NATOn luonne IP:n esityksessä saa varsin epämääräisen olemuksen. IP puhuu koronaviruksesta, että se olisi epäilemättä taisteluase, vaikka siitä ei voi misään tapauksessa sanoa täyttä varmuutta.

Mikäli koronavirus olisi kehitetty laboratorioissa biologiseksi aseeksi, se olisi peräisin Yhdysvaltojen sotilaallisesta laboratoriosta. Mutta miksi tällainen taisteluase olisi manipuloitu käyttöön, kun tiedetään sen ylittävän maiden rajat maailman laajuisesti? Kaikkihan siitä kärsivät! Tässä olisi järkeä vain siinä tapuaksessa, että eliitti ja sotilaat olisivat saaneet vastarokotteen immuniteetin luomiseksi. Tästä huolimatta on vaikea uskoa, että tähän olisi ryhdytty. Tutkimukset – joihin ei myös voi luottaa sokeasti – eivät ainakaan vahvista olettamusta harkitusta geenimanipulaatiosta [8].

IP selittää ”Deep State”, eli Lontoo Cityn harteille mahtavan globaalin hegemonian esimerkiksi poliittisena vehkeilynä (Clintonit & Soros yms.), rahaeliitin mahtina ja korboraatiomedian maniouloivana vaikutuksena. Tällaisia vaikutussia sisältyy negatiiviseen globalisaatioon, mutta tätä valtaa käyttävät ”juutalainen” mafia ja heidän poliittiset lakeijansa, kuten esim. Trump, Clintonit, Soros ynnä muut sellaiset tekijät.

Lisäksi Trumpin ylentäminen negatiivisen globalisaation vastavoimaksi on suorastaan irstas ajatus. Kuinka Trump voisi vastustaa tällaista, kun hän, ja hänen perhekuntansa ovat sionisteja, jotka ovat osa negatiivista globalisaatiota.

IP puhuu myös Naton verkostosta nimeltään ”Gladio”, jota olisi käytetty biologisen aseen levittäjänä. Mutta koska ”Gladio” on nykyisin historiaa, ei siitä kannata puhua mitään.

Markku Juutinen

Lähteet

1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130 [15]; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3 [16]; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ [17]

2. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

3. Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.

4. Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147.

5. Rami, Ahmed (1988). Vad är israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66.

6. Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC

7. Dershowitz, Alan (2006). Debunking the Newest – and Oldest – Jewish Conspiracy: A Reply to the Mearsheimer-Walt “Working Paper”. Saatavina: https://sites.hks.harvard.edu/research/working_papers/dershowitzreply.pdf [18]

8. Dulles, John Fpster (1953-1959). USA:n ulkoministeri; D. Neff 1995/2002, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945, s. 99

9. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby [19]

…………………………..

Igor Panarin haastatteluhttps://www.business-gazeta.ru/article/464732 [1]

https://www.nato.int/ [3]

https://www.defmin.fi/ [4]

http://atlanttiseura.fi/en/wp-content/uploads/2012/05/uusi_nato.pdf [5]

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/keijo-korhonen-suomen-uusi-nato-sopimus-historian-hapeatahra/?shared=72732-a184f546-500 [6]

https://medicalxpress.com/news/2020-03-covid-coronavirus-epidemic-natural-scientists.html [8]

https://medicalxpress.com/news/2020-03-covid-coronavirus-epidemic-natural-scientists.html [8]

https://www.emporis.com/statistics/tallest-buildings/city/100637/london-united-kingdom [10]

https://www.islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm [12]