- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

mRNA-INJEKTIO MUUTTAA DNA:TA

Toisin kuin yleisesti pidetään totuutena, muuttaa mRNA-injektio ihmisen DNA:ta. Tämä on vallankumouksellinen tieto. Mitä kaikkea salaisissa sotilaslaboratorioissa, joita esim. USA:lla on noin 30 eri maissa, onkaan kehitetty. Pitää muistaa, mitä Siionin Viisaiden edustaja, valtiotieteilijä Zbigniew Brezezinski, kertoo kirjassaan Between Two Ages (NewYork, 1970). Hän puhuu uudesta aikakaudesta, jolloin ihmiskunnan ”kemiallinen manipulointi” ja ”geneettinen muuntelu” tulevat korvaamaan aiemman joukkoviestinnän avulla tapahtuneen manipuloinnin. Näin Siionin Viisailla on ollut yli 50 vuotta aikaa opetella ihmiskunnan orjuuttamista kemiallisesti ja geneettisesti.

Liitän tähän Riikka Söyringin artikkelin Avoin mediassa 27.2.2022. Olen hieman lyhentänyt artikkelia.

TUTKIJAT: PFIZERIN K-PIIKIN mRNA MUUTTI DNA:TA IN VITRO -KOKEESSA

Yhdysvalloissa asuva avoimen lähdekoodin kehittäjä, yrittäjä Igor Chudov käy uutiskirjeessään ”Worst Fears Realized: Pfizer mRNA Transcribes into DNA [1]” läpi vertaisarvioituja tutkimuksia julkaisevassa MDPI:ssa ilmestynyttä tutkimusartikkelia ”Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line [2].

Laboratoriossa In vitro [3], ”lasissa” tehdyssä kokeessa havaittiin, että Pfizer/BioNTechin koronapiikki BNT162b2:n sisältämä mRNA (lähetti-RNA) integroituu ihmisen solujen DNA:n muuttaen sitä. Niin ei pitänyt tapahtua. ”Yli vuoden ajan luotettavat terveysasiantuntijamme ja niin sanotut faktantarkistajat ovat vakuuttaneet päinvastaista”, Chulov kirjoittaa kitkerään sävyyn.

(Toim.huom. Tämä asiantuntijoiden ja faktantarkistajien väite siitä, että mRNA ei voi yhdistyä ihmisen genomiin tyrmätään myös lähdeviitatussa Spartacus-kirjeessä [4], jonka AvoinMedia julkaisi marraskuussa 2021: ”Meille on kerrottu, että mRNA-rokotteet SARS-CoV-2:ta vastaan eivät voi yhdistyä ihmisen genomiin, koska lähetti-RNA ei voi muuntua takaisin DNA:ksi. Tämä väite on väärä. Ihmisen soluissa on elementtejä, (LINE-1 retrotransposonit), jotka voivat todella integroida mRNA:ta ihmisen genomiin endogeenisen käänteisen transkription avulla.

Koska rokotteissa käytetty mRNA on vakautettua (stabilized), se pysyy soluissa pidempään, mikä lisää tämän yhdistymisen mahdollisuutta. Jos SARS-CoV-2 piikkiproteiinin geeni integroituu sellaiseen genomin osaan, joka ei ole hiljentyneenä ja joka ilmentää proteiinia, on mahdollista, että näitä rokotteita ottavat ihmiset voivat jatkuvasti – loppuelämänsä ajan – ilmentää SARS-CoV-2-piikkiproteiinia somaattisista soluistaan.”)

MDPI:n artikkeli kuvailee in vitro-koesarjaa, jossa ihmisen maksasoluja (Huh7-solulinja) altistettiin Pfizer/BioNTechin koronapiikille. mRNA-koronapiikki käyttää luonnollista käänteistransskriptioentsyymiä nimeltään LINE-1; koronapiikin sisältämä geneettinen koodi käänteiskirjoittautuu [ja integroituu] solun DNA:n, Chulov kirjoittaa.

MDPI:n tutkimusartikkeli selostaa, että koronapiikin mRNA ei pysy pistoskohdassa vaan kulkeutuu maksaan, Chulov kirjoittaa viitaten myös siihen, että Pfizerin omien kliinisten kokeiden tulosten perusteella mRNA vaeltaa kohtuun, kiveksiin ja muualle elimistöön.

Mitä mRNAn biodistribuurio (biokulkeutuminen) tarkoittaa?, kysyy Chulov ja vastaa: ”Normaalisti solumme toimivat päinvastoin: soluydin, jossa DNA sijaitsee, ilmaisee tiettyjä, solun olosuhteista riippuvaisia DNA-koodeja tuottaen luonnollista, ihmis-mRNA:ta. Se [ihmisperäinen, luonnollinen] mRNA matkaa ulos soluytimestä muuntuen proteiineiksi, joita tarvitaan solun rakentamisessa. Näin kasvavat organismit ilmaisevat erilaisia ohjelmia, joita tarvitaan lihas-, aivo- ja muiden solujen kasvattamiseksi. Tätä prosessia kutsutaan transkriptioksi.”

Se [ihmisperäinen, luonnollinen] mRNA siis välittää perimäainekseen eli DNA:han pakattua tietoa (emäsjärjestyksen muodossa) tumasta soluliman ribosomeihin proteiinisynteesiä eli translaatiota varten.

Vuosien ajan, Chulov kirjoittaa, molekulaaribiologian keskeinen dogmi [5] on ollut, että käänteinen transkriptio (jossa RNAn geneettinen koodi palaa soluytimeen ja uudelleenkoodaa DNAn), käänteiskopiointi [6], on mahdotonta. ”Lopulta tutkijat oivalsivat, että se on mahdollista tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Esimerkiksi HIV RNA voi tehdä niin, ja se ohjelmoi solumme tuottamaan kopioita itsestään. HIV on virus, joka aiheuttaa AIDSia. Jotta käänteiskopiointi voisi tapahtua, tarvitaan käänteiskopioijaentsyymejä. Yksi tällainen on LINE-1.”

Sen jälkeen, kun MDPI-tutkimusartikkelin kirjoittajat havaitsivat kohonneita LINE-1 -määriä, he testasivat muutoksia DNA:ssa varmistaen samalla, etteivät erehdyksessä poimi RNA:ta, Chulov selostaa.

Toisin sanoen Pfizer/BioNTechin koronapiikki muuttaa isiltämme ja äideiltämme perimäämme DNA:ta, Chulov kirjoittaa jatkaen koronapiikin hakkeroivan perimän muokaten sitä, mikä saattaa aiheuttaa toiminnallisia muutoksia elimistössämme. Ottaen huomioon, että SARS-Cov-2 -viruksen piikkiproteiinissa on syöpäkoodi Modernan patentista 9,587,003, on syytä selvittää pikimmiten, onko rokotetuilla nyt tällainen epätoivottu koodi istutettuna DNA:nsa, Chulov huomauttaa. (Miten lepakot saivat koronaviruksiinsa Modernan patentoiman geenin? [7] Luonnollisesti syntynyttä ei voi patentoida.)

Chulovin uutiskirjeen lopussa on päivityksenä lukijakommenteista poimittu, 4Chan:iin joulukuussa 2020 anonyymina tehty postaus, jossa postaaja kertoo olevansa Modernalla työskentelevä teollisuusinsinööri ja kumppaninsa olevan prosessikehitys-insinööri. Viestin postannut kirjoittaa olevansa varma, että aivan samaa kuin Modernalla, tapahtuu myös Pfizer/BioNTechilla.

Postaaja kirjoittaa olleen vaikeaa kasata kokonaiskuvaa pienistä prosessiin tehdyistä lisäyksistä; heille kerrottiin lisättävän erittäin arkaluonteisia lisäaineita, jotka ovat liikesalaisuus; tällainen kesken prosessin tapahtuva lisäily on epätyypillistä.

4Chan-postaajan mukaan useimmat ihmiset ymmärtävät mRNA-piikkien toimintatavan väärin, he luulevat että mRNA koodaa elimistön tuottamaan S-piikkiproteiinia, jolle sitten elimistö tuottaa vasta-aineita, ja että tässä käytetään apuna lipidinanopartikkeliadjuvanttia (LNP), jonka jälkeen rahastetaan tuotto.

Postaajan mukaan sen perusteella, mitä he työssään ovat saaneet selville, koronapiikki toimii toisin. mRNA tosin koodaa elimistön tuottamaan S-piikkiproteiinia mutta mukana on mRNA:ta joka laittaa elimistön tuottamaan mutanttiversioita CYP19A1 [8]:sta (joka ohjaa miesten ja naisten sukusolujen kehitystä) ja CDKN1B [9]:sta (jolla on kriittinen rooli solujen kasvussa ja jakautumisessa — syöpä on solujen häiriintynyttä jakautumista ja kasvua) pienemmässä määrin. Varmistetaan, että rokote kulkeutuu maksaan ja sukurauhasiin (gonadeihin).

Postaajan mukaan varmistetaan, että ”päivitetty” LINE-1:n käänteiskopiointiaktiivisuus tekee vaikeaksi erottaa koronapiikissä olevia vaarallisia ainesosia laillisten ainesosien joukosta. Yhteisvaikutuksena lieviä onkogeenisia (kasvaimia aiheuttavia) vaikutuksia, joita ei todennäköisesti huomata moneen vuoteen sekä seuraavan naissukupolven lapsettomuutta. ”Motiivia ei tarvinnut etsiä, koska tekoäly ja robotiikka tekevät köyhistä ihmisistä pois käytöstä vanhentuneita.”

Postaaja kertoo ryhtyneensä kumppaniensa kanssa varotoimiin itsensä suojelemiseksi, mutta pelkäävänsä, että rokottamattomuus paljastaa heidät.

KOMMENTTI

Ovatko yllä esitetyt hypoteesit totta vai ei, emme tiedä, mutta se ei tarkoita, etteikö niitä saisi ja pitäisi tutkia, koetella. ”Pehmeä kuolema” on helpompi poisselittää kuin suora, raaka murhaaminen. Myös: rokotteilla tapettavat eivät ymmärtäisi nousta vastarintaan, kun taas suora väkivalta nostaisi itsepuolustusreaktion.

Chulovin uutiskirje 4Chan-postauksineen sekä erään AvoinMedian kommentoijan maininta Ukrainassa olevista Yhdysvaltain bioaselaboratorioista palautti mieleeni, että aikoinaan sikainfluenssan yhteydessä oli erinäisiä hypoteeseja mainittujen bioaselaboratorioiden osuudesta ko. pandemiaan.

Koronatukimedia kääntää parhaillaan huomiota Ukrainan tapahtumiin, syöttäen hyväksyttyjä tarkastelukulmia (”Venäjä on paha”) ja jättäen liki olemattomalle huomiolle sen, että Länsi-Ukraina on vuodesta 2014 sisällissotinut Itä-Ukrainaa, siis omiaan vastaan. Länsiliiton tuella luonnollisesti. Koronatoimien ja -piikkien jälkiarviointi hautautuu/haudataan Ukrainaan, jos emme itse pidä huolta siitä, että niin ei käy.

Tätä Riikka Söyringin artikkelia olisi syytä jakaa kaikille:

Benjamin Kivilohkare