- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Mikroaaltouunit ovat todistetusti vaarallisia

Lyhyesti sanottuna mikroaallot muuttavat ruuan molekyylirakennetta, tuhoavat suuren osan ravinteista ja aiheuttavat pitkällä aikavälillä monia muita ongelmia immuunijärjestelmälle. Kannattaa lukea tämä ja käyttää muutama minuutti enemmän aikaa ruuan lämmittämiseen oikealla tavalla.

Säteilyuunit – mikroaaltouunien todistetut vaarat

Mihin tarkoitukseen mikroaaltouuni alun perin keksittiin? Miksi se kiellettiin Neuvostoliitossa vuonna 1976? Onko mahdollista, että ne eivät olekaan aivan niin turvallisia kuin ihmiset luulevat? Ovatko miljoonat ihmiset uhranneet terveytensä mikroaaltouunin helppouden takia? Vastaukset voivat järkyttää niin pahasti, että mikro lentää roskiin.

Nykyään yli 90 % kotitalouksista käyttää mikroaaltouunia päivittäin joko pikaiseen lämmittämiseen tai jopa kokonaisten ruokien valmistamiseen. Helppoutensa ja tehokkuutensa takia niitä löytyy lähes jokaisesta kodista, ravintolasta ja myös monesta sairaalasta ja teollisuuslaitoksesta. Yleisesti ottaen ihmiset eivät usko ruualle aiheutuvan mitään pahaa mikrossa lämmitettäessä. Jos se olisi haitallista, kai siitä olisi julkisesti varoitettu?

Tämän artikkelin tarkoitus on osoittaa, että todisteet kertovat mikroaaltouunin käytön olevan luonnotonta, epäterveellistä ja paljon vaarallisempaa ihmiskeholle, kuin kukaan osaisi kuvitella. Nämä todisteet ovat jääneet kuitenkin huomiotta mikrojen valmistajien, politiikan ja ihan ihmisen perusluonteen vuoksi.

Mikroaaltojen toimintatapa

Mikroaallot ovat sähkömagneettisen energiasäteilyn muoto, kuten valo ja radioaallot. Mikroaallot ovat hyvin lyhytaaltoista sähkömagneettista energiaa, jonka aallonpituus on millimetristä 30 senttimetriin. Se etenee valon nopeudella (299 792 km/s eli miljardi km/h), joten mikroaaltojen taajuus on 1 – 300 GHz. Nykyteknologiassa mikroaaltoja käytetään pitkän matkan puhelinsignaalien, tv-lähetysten ja tietokonedatan kuljettamiseen maapallon toiselle puolelle tai satelliitteihin avaruuteen. Kaikkein tutuin mikroaaltojen käyttömuoto on kuitenkin mikroaaltouuni. Jokaisessa mikrossa on magnetroni, joka tuottaa 12 senttimetrin mikroaaltoja 2,45 GHz taajuudella. Tämä mikroaaltosäteily vaihtaa polaarisuutta jokaisen aallon aikana, eli pari miljardia kertaa sekunnissa.

Ruoan molekyyleissä on polaarisuus, eli napaisuus, jossa molekyylin toinen puoli on heikosti negatiivinen ja toinen taas positiivinen. Vesimolekyylin poolisuus on voimakkaampi ja siksi mikroaallot saavat ruoassa olevan veden molekyylit kääntymään säteilyn polaarisuuden mukaan pari miljardia kertaa sekunnissa, mikä synnyttää kitkan vuoksi lämpöenergiaa ja lämmittää ruoan. Kitka aiheuttaa myös vaurioita ympäröiville molekyyleille, usein hajottaen ne tai muuntaen niiden rakennetta väkisin, mitä kutsutaan tieteellisesti rakenneisomeriaksi [1].

Vertailun vuoksi tarkennettakoon, että auringosta lähtöisin olevat mikroaallot toimivat tasavirtapulsseilla, jotka eivät luo polaarisuuden muutosta, eivätkä siten synnytä kitkalämpöenergiaa. Mikroaaltouunit käyttävät vaihtovirtaa ja synnyttävät molekyylirakenteessa lämpöenergiaa kitkasta. Mikroaaltouunin 12 cm aallonpituus on vakio hyvin kapealla taajuuskaistalla, kun taas auringon mikroaaltosäteily vaihtelee hyvin laajalla taajuusspektrillä ja eri aallonpituuksilla.

Sähkömagneettisen säteilyn kuvaamiseen käytetään eri termejä, kuten aallonpituus, amplitudi, sykli ja taajuus:

Säteily = energian siirtäminen sähkömagneettisilla aalloilla

Mikroaaltouuni lämmittää ruoan säteilemällä sähkömagneettista energiaa. Jos mikroa olisi alkuun markkinoitu sen todellista luonnetta kuvaavalla nimellä ”säteilyuuni”, ei siitä luultavasti olisi tullut kaupallista menestystä. Meille on kuitenkin kerrottu, että mikroaallot eivät ole ionisoivaa säteilyä, kuten radioaktiivinen säteily, röntgen tai ”säteilyhoito”. Mikroaallot voivat kuitenkin olla ionisoivia, jos niiden tehoa kasvatetaan. Mitkään terveysvirastojen tutkimukset eivät ole paljastaneet mikroaaltouunien käyttöä terveydelle vaaralliseksi. Tiedämme kuitenkin, miten näitä tutkimuksia – tai niiden tuloksia – voidaan tarkoituksellisesti rajoittaa. Useita vastaavia tutkimuksia on myöhemmin todistettu paikkansapitämättömiksi. Otetaan esimerkiksi ”tutkimustulokset” kananmunista 60-luvulla. Ensin kananmunat olivat terveydelle haitallisia, mikä toi markkinoille kokonaan uudenlaiset tekomunatuotteet. Nykyisin kananmunien syöntiä ei juurikaan rajoiteta.

Äidinvaistot osuvat oikeaan

Monet vanhemman polven äidit tiesivät alitajuisesti, ettei mikroaaltouuni lämmittänyt ruokaa ”oikealla” tavalla. Se maistui ja tuntui erilaiselta kuin perinteisellä tavalla valmistettu ruoka. Kuitenkin ajan mittaan he ja varsinkin myöhemmät sukupolvet tottuivat käyttämään mikroa jokapäiväisessä elämässä. Äidinvaistot kuitenkin osuivat oikeaan, sillä mikroaallot todella muuttavat ruoan makua, rakennetta ja ravintosisältöä.

Mikroaallot ei turvallisia vauvan maidolle. Monille on varmaan jäänyt mieleen varoitukset lapsen tuttipullon lämmittämisestä mikrossa, joissa mainittiin, ettei neste välttämättä lämpene tasaisesti ja pullon sisään voi muodostua höyryä, jolloin sisältö kuohahtaa silmille tai jopa pullo räjähtää. Harva muistaa esimerkiksi Minnesotalaisen yliopiston varoituksen 1989, jonka mukaan mikroaallot muuttavat maidon rakennetta ja rintamaidon suojaavia tekijöitä. Äidinmaidonkorvikkeesta saattaa hävitä vitamiineja. Havaijilainen tri Lee kirjoitti joulukuun 1989 Lancetissa: ”Mikroaallot muuttivat äidinmaidonkorvikkeessa joitakin trans-aminohappoja synteettisiksi cis-isomeereiksi. Synteettiset isomeerit, olivat sitten cis-aminohappoja tai transrasvahappoja, eivät ole biologisesti aktiivisia. Lisäksi yksi aminohapoista, L-proliini, muuttui d-isomeeriksi, joka on hermomyrkky ja vaarallinen munuaisille. On jo tarpeeksi paha, ettei vauvoja enää rintaruokita, mutta nyt niille annetaan korviketta, joka vielä muuttuu myrkylliseksi mikroaaltouunissa.”

Mikroaallot muuttivat siirtoveren tappavaksi. Vuonna 1991 Oklahomassa lantioleikkauspotilas Norma Lewitt kuoli tavalliseen verensiirtoon, kun hoitaja lämmitti siirtoveren mikroaaltouunissa. Yleensä verta ei lämmitetä mikroaaltouunissa, mutta Norma Lewittin tapauksessa mikroaallot muuttivat verta ja se tappoi hänet. On selvää, että mikroaaltosäteily muuttaa lämmitettäviä aineita. Ihmisen elimistö on luonteeltaan sähkömagneettinen, joten sen fysiologiaan vaikuttavat myös kaikki sen sähkökemiallisiin reaktioihin vaikuttavat tai muuttavat tekijät.

Sveitsiläinen kliininen tutkimus paljasti mikroaaltojen muuttavan ruokaa ja aiheuttavan syöpää. Tri Hans Ulrich Hertel julkaisi vuonna 1991 Lausannen yliopiston professori Blancin kanssa tutkimuksen, jonka mukaan mikroaaltouunissa valmistettu ruoka aiheutti syöpää. Tri Hertel oli ensimmäinen, joka suoritti laadukkaan kliinisen tutkimuksen mikroaalloille altistuneiden ravintoaineiden vaikutuksista vereen ja ihmiskehon fysiologiaan. Tutkimuksessa käytettiin maitoa ja kasviksia tuoreena sekä valmistettuna perinteisesti ja mikroaaltouunilla. Ennen ja jälkeen ruokailun sekä tietyin aikavälein otettiin koehenkilöiltä verinäytteet. Veressä havaittiin vain vähän muutoksia tavalliseen tapaan valmistettuja tai tuoreita ruokia syöneillä, mutta mikroaaltouunissa lämmitettyjä ruokia syöneillä useita merkittäviä muutoksia. Hemoglobiini ja kolesteroli laskivat (erityisesti ”hyvä” HDL-kolesteroli) ja merkittävin muutos nähtiin valkosolujen määrässä, joka laski tilapäisesti mikroaaltoruokien jälkeen. Kaikki nämä muutokset viittaavat kehon joutuneen lisääntyneen rasituksen kohteeksi. Lisäksi havaittiin valobakteereja (luminesenssi) käyttämällä veren energiatasojen kohonneen, mikä Hertelin mukaan voi johtua mikroaaltojen lämmittämän ruoan ”virittyneestä” tilasta. Kehossa merkittävästi lisääntyneiden leukosyyttien määrä viestii elimistön olevan hälytystilassa samalla tavoin kuin myrkytyksen tai soluvaurioiden suhteen.

Hertel jatkaa: ”Mikään atomi, molekyyli tai solu ei kestä pitkää aikaa sähkömagneettikentän polaarisuuden muutosta miljardeja kertoja sekunnissa. Molekyylit muuttavat muotoaan (rakenneisomeria). Solujen seinämät hajoavat, mitä käytetään hyväksi esim. geenimuuntelussa, jossa soluja heikennetään mikroaalloilla. Tällaiset solut ovat hyvin alttiita viruksille, sienille ja muille mikro-organismeille. Solujen energiatila hajoaa ja ne joutuvat mukautumaan hätätilaan siirtymällä aerobisesta energiantuotannosta (josta syntyy vettä ja hiilidioksidia) anaerobiseen energiantuotantoon, jolloin syntyy solumyrkkyjä vetyperoksidia ja hiilimonoksidia.”

Voimakas mikroaaltosäteily tuottaa radiolyysituotteita eli ioneja ja radikaaleja. Yksikään yliopisto tai valtion tutkimuslaitos ei ole suorittanut tutkimusta mikroaaltojen muuttaneen ruoan vaikutuksista elimistöön. Eikö se ole outoa? Luulisi olevan ilmiselvää, että kiinnostusta ilmenisi mikroaaltojen vaikutukseen ruokaan ja sen syömisen vaikutuksista elimistöömme. Ainoa, mistä kukaan on kiinnostunut, on mikron luukun kunnollinen sulkeutuminen.

Teollisuus yrittää piilotella totuutta. Hertelin ja Blancin julkaistua tutkimuksensa sveitsiläinen kodinkoneiden jälleenmyyjäyhdistys FEA iski nopeasti vuonna 1992 ja haki oikeusteitse heille suukapulamääräyksen (gag order) Bernin kantonin Seftigenin oikeudesta. Seuraavana vuonna Hertel tuomittiin ”kaupallisen toiminnan häiritsemisestä” ja häneltä kiellettiin tutkimustulosten julkaisu. Vasta vuonna 1998 Itävallassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kumosi tämän päätöksen sananvapauden vastaisena ja määräsi Sveitsin maksamaan korvauksia Hertelille.

Mikroaallot muuttavat ruokaa karsinogeeneiksi

Saksalaiset keksivät mikroaaltouunit Neuvostoliiton valloitustaan varten joukkojen nopeaan ruokkimiseen. Toisen maailmansodan jälkeen liittoutuneet ja venäläiset saivat käsiinsä niin mikroaaltouuneja, kuin niitä koskevia tutkimustuloksia. Venäläiset tekivät myös omia kattavia tutkimuksiaan ja niiden johdosta mikroaaltouunit kiellettiin Neuvostoliitossa 1976. He julkaisivat kansainvälisen varoituksen mikroaaltojen terveysvaaroista niin ympäristölle kuin ihmisille. Myös monet muut Itä-Euroopan tiedemiehet julkaisivat tutkimustuloksiaan ja varoittivat mikroaaltouunien käytöstä, mutta Yhdysvallat ei hyväksynyt eurooppalaisia tutkimustuloksia. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto arvelee radiotaajuus- ja mikroaaltosäteilyn lisääntyvän 15 % vuosittain.

Venäläisten tutkimusten mukaan kaikissa ruoissa syntyi karsinogeeneja mikrossa. Mitään ruokaa ei altistettu mikroaalloille enempää kuin oli tarpeellista lämmittämiseksi, kypsentämiseksi tai sulattamiseksi ravinnon terveellistä nauttimista varten.

Venäläiset tutkijat havaitsivat myös selvästi kiihtyneen rakenteellisen hajoamisen, joka johti ravintoarvojen putoamiseen 60 – 90 % kaikissa ruuissa. Havaittuja muutoksia olivat:

Mikroaaltosäteilysairaus on vakava ongelma. Jo 1950-luvulla, kun tutka oli keksitty, havaittiin mikroaaltosäteilyn vahingoittavan ihmisen kudoksia jo alhaisilla tehoilla. Venäläiset tutkijat rajoittivat mikroaaltosäteilyn altistusrajoiksi työntekijöille 10 mikrowattia ja siviileille 1 mikrowattia. Säteilysairauden ensi merkkejä ovat verenpaineen lasku ja pulssin hidastuminen. Myöhemmin alkavat tavallisimmat sairauden merkit: korkea verenpaine ja sympaattisen hermoston vilkastuminen (stressireaktio). Tähän vaiheeseen kuuluvat myös päänsärky, huimaus, silmäkipu, unettomuus, ärtyisyys, ahdistus, vatsakivut, hermojännitys, keskittymisvaikeudet, hiusten lähtö, suurempi todennäköisyys umpilisäkkeen tulehdukseen, kaihiin, hedelmällisyysongelmiin ja syöpään. Lopulta tilanne johtaa lisämunuaisten pettämiseen (hormonituotanto tyrehtyy) ja iskeemiseen sydänsairauteen (valtimotukokset ja sydänkohtaus). Kaikista mikroaaltouuneista on todettu vuotavan hiukan mikroaaltosäteilyä.

Mikroaaltouunilla valmistettuja ruokia eniten syövillä ihmisillä on havaittu enemmän imusuoniston häiriöitä ja siten enemmän erilaisia syöpiä, erityisesti ruoansulatusjärjestelmässä.

10 hyvää syytä heittää mikro pihalle.

Sveitsiläisten, saksalaisten ja venäläisten laajoista tutkimuksista on saatu niin paljon hyviä ja järkeviä todisteita mikroaaltouunien epäterveellisyydestä, että voimme tähän koota ne 10 hyväksi syyksi luopua mikroaaltouuneista.

  1. Jatkuva mikroaalloille altistetun ruoan syöminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä aivoihin ja aiheuttaa pysyviä vaurioita synapseille ja sähköimpulssien kululle (ruuan polaarisuudesta johtuvia ”oikosulkuja”).
  2. Ihmisen elimistö ei pysty hajottamaan mikroaaltojen ruoassa tuottamia tuntemattomia aineita.
  3. Mikrossa lämmitetty ruoka muuttaa mies- ja naishormonien tuotantoa.
  4. Mikroaaltojen muokkaamien ruokien sivutuotteet kertyvät elimistöön pitkällä aikavälillä, joten niiden vaikutus on kumulatiivinen.
  5. Mikroaallot muokkaavat tai hajottavat ruuan vitamiineja, kivennäisaineita ja ravinteita niin, ettei niistä ole ravitsemuksellista hyötyä tai ne kertyvät hajoamattomina elimistöön.
  6. Vihannesten kivennäisaineet muuntuvat mikroaaltouunissa syöpää aiheuttaviksi vapaiksi radikaaleiksi.
  7. Mikroaaltouunissa kypsennetyt ruuat aiheuttavat vatsa- ja suolistosyövän kasvaimia. Tämä selittää ehkä nopeasti lisääntyneet paksusuolen syöpätapaukset Yhdysvalloissa.
  8. Mikroruokien syöminen lisää syöpää aiheuttavia soluja veressä.
  9. Mikroruokien jatkuva syöminen heikentää immuunijärjestelmää aiheuttamalla muutoksia imusolmukkeissa ja veren seerumissa.
  10. Mikroruokien syöminen aiheuttaa muistihäiriöitä, keskittymisvaikeuksia, mielialan vaihteluita ja älykkyyden heikkenemistä.

Oletko nakannut mikrosi jo pihalle?

Alkuperäisestä artikkelista lyhennelty: http://www.globalhealingcenter.com/health-hazards-to-know-about/microwave-ovens-the-proven-dangers [2]