- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Medialle eurooppapäivän johdosta

Vietimme äskettäin Euroopan Unionin vuosipäivää, jota komeasti kutsutaan eurooppapäiväksi, kuin unioni kattaisi koko mantereen. Tässä jo näkyy unionin perusluonne: unioni perustuu vääristelylle ja hämäykselle, propagandalle, mitä Eurooppapäivän viettokin on.

EU ei ole mikään kansojen tai työväestön luomus. Unioni on syntynyt Bilderberg salaseuran ja Euroopan teollisuusjohtajien pyöreän pöydän salaseuran toimesta. Sen mukainen on myös EU:n rakenne, erittäin kaukana kansanvaltaisesta yhteisöstä. Kirjailija Veikko Huovista soveltaen yhden prosentin väestöosuudella Suomella on tässä joukossa kusiaisen valtuuvet. Eikä kansanvalta voi koskaan EU:n kokoisessa valtiossa toimiakaan.

Suomessa juhlitaan sitten loppuvuodesta itsenäisyyspäivää, vaikka maa on menettänyt itsenäisyytensä eli oman päätösvaltansa liittyessään Unioniin ja luopuessaan omasta valuutastaankin. On perusteltua sanoa, että EU on jo ollut liittovaltio, mutta nyt siitä tehdään keskusjohtoista yhtenäisvaltiota. Parhaina kausina Venäjän vallan aikaan Suomella oli enemmän itsenäisyyttä kuin nykyisin.

Nykyiset talousvaikeudet euromaissa osoittavat, miten maat ovat erilaisia, ja vaikka yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi Euroopan talousalueen tasolla ETA:ssa, mikä sopimus on edelleen voimassa ja jää voimaan, vaikka Suomi eroaa EU:sta, niin liian tiivis valtiorakenne ei ole ainakaan Euroopan kansalaisten edun mukainen.

On syytä toivoa, että media jatkossa ihan aidosti kertoisi asioista oikeilla nimillä. Myöntäisi esimerkiksi, että 90-luvun alun lama oli integraatiolama, mihin johti jäsenyysehtojen vuoksi ylikorkealle pakotettu valuutan arvo, ja myös lamaa edeltäneet korkeat korot johtuivat hankkeesta päästä Unioniin ja yhteiseen valuuttaan.

Samoin media väitti euroa vakaaksi eikä kertonut, että kaudella 2001-2008 euron arvo suhteessa dollariin nousi yli 90 prosenttia, palkkataso liki kaksinkertaistui! Ei siis ihme, että työvaltaisilla aloilla kuten matkailussa ja matkailusta riippuvaisilla mailla menee huonosti. Euro on edelleen rajusti yliarvostettu, ja siitä kärsimme myös me suomalaiset, väittävätpä van Rompoy ja Katainen ja Rehn mitä tahansa.

Toivomme myös, että media muistaisi kertoa maan kannalta ehdottomasti tässä asiassa tärkeimmästä kansalaisaloitteesta, eli esityksestä järjestää kansanäänestys Euroopan Unioniin kuulumisesta. Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus tukee aloitetta.