- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana lisää autismiriskiä lapsessa

Archives of General Psychologyssa julkaistu tutkimus osoittaa, että masennuslääkkeiden käytöllä raskauden aikana on yhteys kohonneeseen autismiriskiin lapsessa.

Tutkimukseen osallistui 1805 lasta, joista 298:lla oli joko autismi tai Aspergerin syndrooma loppujen ollessa kontrolliryhmää. Naiset, jotka synnyttivät autistisen lapsen, olivat kaksi kertaa todennäköisemmin syöneet SSRI-lääkkeitä synnytystä edeltävän vuoden aikana. Suurin vaikutus lapseen SSRI-lääkkeillä todettiin olevan raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Dr. Mason Turner, eräs tutkimuksen johtajista toteaa, että raskaana olevien naisten kohdalla masennuslääkkeille pitäisi etsiä vaihtoehtoinen lääkitys. Turner ehdottaa mm. erilaisia stressin hoitotekniikoita, tukiryhmiä, psykoterapiaa, työtuntien vähentämistä sekä keskustelua tilanteesta perheen kesken.

Masennuslääkkeitä käyttää pelkästään Yhdysvalloissa noin 30 miljoonaa ihmistä. Määrä on tuplaantunut vuosien 1996 ja 2005 välillä. Masennuslääkkeitä määrätään Yhdysvalloissa enemmän kuin muita lääkkeitä, mutta samalla niitä kuitenkin käytetään yhä vähemmän masennuksen hoitamiseen; SSRI-lääkereseptejä kirjoitetaankin ahkerasti esimerkiksi bulimiaa ja paniikkihäiriötä sairastaville.

Suomessa masennuslääkkeitä käyttää yli 400,000 ihmistä.

Lähteet:

http://www.naturalnews.com/033023_antidepressants_autism.html [1]

http://www.tohtori.fi/?page=6771267&id=9843700 [2]

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Masennusl%C3%A4%C3%A4kkeiden+k%C3%A4ytt%C3%B6+lis%C3%A4%C3%A4ntynyt+huimasti/1135248477631 [3]

http://www.tritolonen.fi/index.php?page=articles&id=99 [4]

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/L%C3%A4hes+30+miljoonaa+yhdysvaltalaista+k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4+masennusl%C3%A4%C3%A4kkeit%C3%A4/1135248295297 [5]