- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Markku Uusipaavalniemi: Rahan valta pankeilta valtiolle

Julkaisemme uudelleen vuoden 2010 artikkelin talousdemokratiasta. Uusipaavalniemen paljon puhuttu haastattelu katosi jo kertaalleen verkosta, mutta sen voi nyt katsoa Magneettimedian Youtube-sivuilta [1]!

Ratkaisu EU:n ja Suomen kestämättömään velkaantumiseen on kansanedustaja Markku Uusipaavalniemen mukaan naurettavan helppo.

Euroopan keskuspankki loisi tyhjästä 10 prosenttia lisää rahaa.

Nyt rahaa tekevät yksityiset pankit, joille valtiot turhaan velkaantuvat.

– Globaali velkakupla on maailman suurin pyramidihuijaus, kansanedustaja Markku Uusipaavalniemi toteaa Suomen Talousdemokraatit ry:n haastattelussa.

Talouden kansallistamista ajava yhdistys haastatteli Uusipaavalniemeä syyskuussa.

Uusipaavalniemi on erittäin huolissaan koko Euroopan taloustilanteesta. Hänen mukaansa on matemaattisesti mahdotonta, että nykyinen velkaan perustuva talous tulee kestämään kovin kauan.

Ongelma se, että velalla luodaan rahaa sellaista vauhtia, ettei rahan arvo ehdi mennä palkkoihin. Valtiot velkaantuvat valtavaa vauhtia. Yksin Suomen kokonaistalous on 15 miljardia euroa miinuksella.

– Suomen talous on konkurssissa puolentoista vuoden päästä, ellei rajuja muutoksia pian aleta tehdä.

Useiden EU-maiden velkataakka ylittää jo nyt 60 % bruttokansantuotteesta, mitä pidetään EU:ssa sallittuna velka-asteen rajana. Tällaisessa velkatilanteessa valtion suvereenisuus on kaukana.

– Ainoa ratkaisu olisi luoda rahaa tyhjästä, kuten Yhdysvaltain keskuspankki FED on tehnyt ostamalla valtion joukkovelkakirjoja. Tämä raha luotaisiin nimenomaan valtioiden toimesta ilman korkoa.

 

Vakauspaketteja ei tarvittaisi

Käytännössä rahan luominen tapahtuisi niin, että Euroopan keskuspankki EKP nostaisi tasettaan niin paljon kuin tilanteen korjaaminen vaatisi. Euroja luotaisiin esimerkiksi 10 prosenttia enemmän vuosittain. Näin pieni määrä uutta valuuttaa ei aiheuttaisi vaaraa rahan arvon totaalisesta romahtamisesta.

Tämä laskisi hieman euron arvoa valuuttamarkkinoilla sillä seuraamuksella, että ainakin velallisten asema paranisi hiukan. Samalla euron kilpailukyky paranisi.

Mitään tuki- ja vakauspaketteja ei Uusipaavalniemen mielestä tarvittaisi. Esimerkiksi Kreikan tilanne olisi korjattu helposti nostamalla EKP:n tasetta.

– Päätös Kreikan vakauspaketista tehtiin kauhealla kiireellä. Käytännössä talousvaliokunnalla ei ollut mitään mahdollisuutta tehdä mitään lausuntoja. Luulen, että tämä kiire tehdään tahallaan.

Hallituspuolueet pakottivat omat ryhmänsä kannattamaan yhteistä EU-linjaa.

Uusipaavalniemen mukaan on vain ajan kysymys, milloin loput velkaantuneet EU-maat joutuvat kokemaan saman konkurssin kuin Kreikka. Suomen vuoro on viimeistään puolentoista vuoden päästä – mikäli nykyinen tahti jatkuu.

Muita toimintamalleja on kuitenkin hankala ajaa läpi, sillä Uusipaavalniemen mielestä hallituksenkin asiantuntijoina käytetyt ekonomit ajavat pankkien linjaa.

Uusipaavalniemi on yrittänyt saada ääntään kuuluville ja toisaalta ottaa selvää jo tehdyistä virheistä.

– Esimerkiksi 1990-luvun lamasta ei saa mitään tietoa, koska asiakirjat ovat salaisia. Paraikaa ollaan tekemässä samaa virhettä kuin kaksikymmentä vuotta sitten.

Uusipaavalniemi on yrittänyt selvittää Suomen kansalaisten ja yritysten todellista velkataakkaa. Tietoja ei kuitenkaan näytä heruvan mistään, vaikka periaatteessa talousvaliokunnan jäsenelle ja kansanedustajalle tietojen pitäisi olla julkisia. Uusipaavalniemen mielestä näyttää siltä, ettei Suomen Finanssivalvonta vaadi tietoja pankeilta.

 

Raha syntyy tyhjästä pankeissa

Uusipaavalniemen mukaan raha syntyy tyhjästä velkaa vastaan. Kun yksityinen ottaa asuntolainan, rahat siirtyvät pankista tilille, mutta raha ei suinkaan ole tullut toisten talletuksista – toisin kuin monet uskovat. Raha syntyy, kun lainapaperit kirjoitetaan.

– On ollut melkoisen vastuutonta valtiovallalta antaa rahahuolto yksityisille yrityksille, eli pankeille, joiden tavoite on ainoastaan voiton maksimointi. Valtion kuuluisi huolehtia siitä, että kansalaisilla ja yrityksillä on riittävästi vaihdon välinettä mahdollistamassa tavaroiden ja palveluiden tehokasta vaihtamista yhteisen vaurauden luomiseksi.

Miksi poliitikot eivät muuta rahajärjestelmää toimivammaksi? Uusipaavalniemi arvelee, että pankkien lobbaus lienee vaikuttanut asiaan. Lisäksi rahan todellista luonnetta ja yksityisten pankkien valtaa ei Uusipaavalniemen mukaan ymmärretä – eivät edes ne, joiden kuuluisi ehdottomasti ymmärtää.

Toisaalta vaikka asiat ymmärrettäisiin, Uusipaavalniemi on ensimmäisen kansanedustajakautensa aikana huomannut, ettei yksilöllä ole paljon merkitystä nykyisessä demokratiassa: puoluekuri menee päätöksissä henkilökohtaisen mielipiteen edelle.

Jutun pohjana on käytetty Lars Ostermannin raporttia haastattelusta.

 

Lue lisää:

Talousdemokraatit ajavat talousvallan kansallistamista [2]
Hitler ja pankkiirit: korko-orjuuden murtaminen [3]