- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Magneettimedia uudessa ”salaliittokirjassa”

Kauppalehti julkaisi lauantaina artikkelin ”Nyt on salaliittojen kulta-aika – Euroopan pakolaisvirrat ovat siionistien salajuoni [1]”. Artikkeli käsittelee Jonas Sivelän kirjaa Kaiken takana on salaliitto.

Kirja ja Kauppalehden artikkeli käsittelevät muun muassa Magneettimediaa. Artikkelin otsikko viitannee artikkeliimme ”Terrorismin ja pakolaistulvan todelliset syylliset [2]”, jossa käsitellään Israelin geopolitiikan vaikutuksia Lähi-idän nykytilanteeseen. Kauppalehti ei tietenkään yritä kumota artikkelin sisältöä – artikkelimme nyt vaan on väärässä, koska sionistit.

Lisäksi lehti kertoo, että artikkelistamme ”Holokausti on maailmanpoliittinen ase [3]” on tehty rikosilmoitus. Tietenkään julkaisu ei ruodi lainkaan holokaustiartikkelin sisältöä tai kumoa sen pääteemaa – sitä, että World Jewish Congress kiristi täysin julkisesti eurooppalaispankeilta juutalaisille kuulumatonta rahaa käyttäen ”holokaustia” tekosyynään.

wjc [4]

 

Älyllisesti laiskaa argumentointia

Itse kirja ei ole paljoa Kauppalehden artikkelia mielenkiintoisempi. Sivelän mukaan juutalaistaustaisten yhteiskunnallista valtaa käsittelevät artikkelit edustavat kategoriaa nimeltä ”pahuuteen nojaavat salaliittoteoriat”.

Sivelä pyrkii tarjoamaan psykologisia selityksiä ”antisemitismille”. Lähtökohta on, että ”antisemitismi” on absoluuttinen paha ja aina väärin, minkä vuoksi sitä puoltavia argumentteja ei tarvitse edes kuunnella.

Sivelä ei tietenkään kysy, miksi juutalaiset on karkotettu lähes sadasta maasta historian aikana. Vika on automaattisesti ei-juutalaisissa, jotka ovat muodostaneet jonkinlaisen historiallisen salaliiton täysin puhtoisia ja hyväntahtoisia juutalaisia vastaan.

Kirjassa käsitellään myös Magneettimedian oikeudenkäyntejä [5], muttei tietenkään puolustuksen argumentteja. Käräjäoikeutta siteerataan, mutta yksi lause unohtuu: ”Kirjoituksessa esitetyt lausumat ja mielipiteet ovat laatunsa, laajuutensa ja vakavuutensa puolesta sellaisia, ettei niiden todenperäisyyden arviointi ole tarkoituksenmukaista.

Magneettimediaa ja ”antisemitismiä” käsittelevässä luvussa viitataan muun muassa artikkeleihin ”Rasisminvastainen viikko: lapset ja mediakritiikittömät aivopesun uhreina [6]”, ”Helsingin Sanomat, väärinajattelu ja juutalainen mediavalta Pohjoismaissa [7]” sekä ”Israel – terrorismin ja salamurhien suurvalta [8]”.

 

Yleissivistys hukassa?

Kirjasta tekee erityisen tylsän lukukokemuksen se, ettei Sivelä tahdo argumentoida. Hän kertoo, että Helsingin Sanomat on Magneettimedian mukaan osa ”juutalaista salaliittoa”, mutta ei pyri kiistämään sitä tosiasiaa, etteivätkö Pohjoismaiden suurimmat mediasuvut Bonnier, Hjörne ja Erkko olisi juutalaistaustaisia.

Tietenkään Sivelä ei voi myöskään suoraan väittää julkaisemaamme Jeanette Bonnierin sitaattia väärennykseksi, koska se on luettavissa Dagens Nyheterin verkkosivuilla [9]:

”Tunnen kuuluvani joukkoon, kun olen toisten juutalaisten seurassa. Meillä on vahva ryhmäkoheesio ja yhteenkuuluvuuden tunne, mikä saa minut tuntemaan oloni mukavaksi. Juuri vahvan yhteishengen vuoksi olemme aina selvinneet. Kun ajamme yhteistä asiaa, selviämme. Tämä pätee koko yhtiöömme [Bonnieriin].”

Sivelää vaivaa myös yleissivistyksen puute, sillä hän ei ilmeisesti tiedä, mitkä Magneettimedian lähteistä ovat valtavirtaisia ja niin sanotusti yleisesti hyväksyttyjä. Hänen mielestään on esimerkiksi salaliittoteoria väittää, että Ilta-Sanomat perustettiin Lapuan liikkeen vastustamiseksi.

”Israel – terrorismin ja salamurhien suurvalta” perustuu puolestaan tarkoituksella vain valtavirtaisiin lähteisiin eli se ei pyrikään kirjoittamaan virallista historiaa uusiksi. Magneettimedian revisionistiset eli valtavirtahistoriaa kriittisesti käsittelevät artikkelit taas ovat asia erikseen.

Kirjan mukaan historiallinen antisemitismi on lopulta kristittyjen periytyvää vihaa kaikkea erilaista kohtaan. [10]

Kirjan mukaan historiallinen antisemitismi on lopulta kristittyjen periytyvää vihaa kaikkea erilaista kohtaan.

 

Juutalainen kertoo, mistä ”antisemitismi” johtuu

Loput antisemitismiä käsittelevästä luvusta on käytännössä juutalaisen ”holokaustitutkija” Simo Muirin haastattelua. Muir on kirjoittanut kirjan Finland’s Holocaust, jonka tavoitteena on ”todistaa”, että suomalaiset osallistuivat ”juutalaisten joukkotuhontaan”.

Vaikka Muir on tutkija, ei hänkään halua kommentoida Magneettimedian artikkeleiden varsinaista sisältöä. Hänen mukaansa juutalaisia vihataan koska he ovat erilaisia kuin muut. Sitä hän ei kommentoi, miksi antisemitismin motiivit ovat olleet aina ja kaikkialla samanlaisia. Ranskanjuutalainen Bernard Lazare kirjoittikin [11] teoksessaan L’Antisémitisme, son histoire et ses causes:

”Juutalaisvastaisuus on erittäin yleinen aate, joka on saanut kannatusta kaikissa maissa kaikkina aikoina – ennen ja jälkeen kristinuskon synnyn, Aleksandriassa, Roomassa, Antiokiassa, Arabiassa, Persiasssa, keskiaikaisessa ja modernissa Euroopassa […] En usko, että näin on voinut käydä sattumalta. Ilmiölle on kauas kantautuvat ja vakavat syyt. […]

Jos juutalaisvihaa olisi esiintynyt vain yhtenä aikakautena tai yhdessä maassa, olisi helppo todeta, että ei-juutalainen paikalliskulttuuri olisi ollut syyllinen antisemitismin syntyyn.

Mutta juutalaisia on vihattu kaikkialla, minne he ovat asettuneet. Lukemattomat eri rodut ovat omaksuneet juutalaisvihan. Juutalaisviha on noussut aina uudelleen riippumatta siitä, millaiset lait, perinteet, ympäristötekijät ja kulttuurit ovat vallinneet. Kyse ei siis voi olla siitä, että syyllisiä ovat kaikki muut paitsi juutalaiset itse. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että Israelin kansa itse on syyllinen antisemitismiin.”

Muirin mukaan ”antisemitismi” syntyi, kun kristinuskon omaksunut Euroopa rakensi kulttuuri-identiteettiään vihaamalla ei-kristittyjä eli esimerkiksi juutalaisia.

Muir tuntuu unohtaneen, että jo kauan ennen kristinuskon ja islamin syntyä Ciceron ja Strabonin kaltaiset hahmot julkaisivat juutalaisvastaisia kannanottoja, joiden sisältö on täysin samanlainen kuin 2000-luvun ”antisemitistisiksi” leimatuissa teksteissä.

 

Lue myös: Dan Kantor: ”Magneettimedia on vakava ongelma” [12]