- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Magneettimedia tunnetaan, luetaan ja säilytetään

Magneettimedia on teettänyt lukijatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri ilmaisjakelu – ja sanomalehtien tunnettuus ja lukijamäärät sekä Magneettimedian lukijoiden mielipiteitä lehdestä.

Vertailulehtiä olivat mm. Kaleva, Kalajokilaakso, Keskipohjanmaa, Etelä-Suomen Sanomat, Oulu -lehti ja Uusi Lahti.

Tunnettuudessa ja lukijamääriltä Magneettimedia oli kyselytulosten mukaan alueesta riippumatta kolmen tunnetuimman lehden joukossa ja ohitti esimerkiksi Ylivieskan alueella Kalevan estimaattina 14 000:lla.

Juttusisällöstä Magneettimediassa lukijoita kiinnostavat eniten ilmoitukset, terveysaiheiset jutut, uutiset sekä liikunta ja vapaa -aika. Yli 70 % lukijoista on kyselyn mukaan sitä mieltä, että juttuja on aiheesta kuin aiheesta sopivasti. Selvä enemmistö vastanneista katsoi juttujen olevan myös kiinnostavia ja hyödyllisiä. Tutkimuksesta käy lisäksi ilmi, että lähes 50 % lukijoista säilyttää lehteä viisi päivää tai pidempään.

Lukijatutkimus käsitti 800 vastaajaa (200 henkilöä per jakelualue) ja tutkimukseen osallistuvien ikä oli yli 15 -vuotta, joista miehiä 396 henkilöä ja naisia 404 henkilöä. Otanta käsitti eläkeläisiä, johtotason henkilöitä, yrittäjiä, opiskelijoita, työväestöä ja toimihenkilöitä.

Haastattelu toteutettiin Oulun, Lahden, Ylivieskan ja Kokkolan jakelualueilla puhelinhaastatteluna. Haastattelun teki MC-Info Oy.