- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Maahanmuuttokeskustelu ja Pohjoismaiden itsemurha

Psykologian professori ja lukuisa juutalaisaiheisia kirjoja kirjoittanut tutkija Kevin MacDonald puhui Red Ice Radion haastattelussa [1] siitä, miksi Pohjoismaiden maahanmuuttopolitiikasta on tullut täysin järjetöntä.MacDonald puhui hiljattain Ruotsissa samoista aiheista.

MacDonaldin mukaan eurooppalaisten kansojen välillä on perinnöllisiä eroja, jotka voivat selittää sitä, miksi esimerkiksi Ruotsilla on suoranainen pakkomielle täyttää kaupungit ei-valkoisilla siirtolaisilla. Monissa Pohjoismaiden valtioissa ja etenkin Skandinaviassa nykyväestö polveutuu metsästäjä-keräilijöistä.

Metsästäjä-keräilijöiden sosiaalinen ympäristö perustui pieniin ja tiiviisiin heimoihin, ei laajoihin hierarkkisiin yhteiskuntarakenteisiin. Pohjoismaiden metsästäjä-keräilijät elivät erittäin vaativissa olosuhteissa, joissa selviytyminen ja ravinnon saanti eivät olleet itsestäänselvyyksiä. Kun he loivat liittolaisuuksia, eivät he valinneet yhteistyökumppaneitaan sukulaisuuden vaan pätevyyden perusteella. Kylmässä ja karussa Pohjolassa selviäminen oli omien suosimista tärkeämpää.

MacDonaldin mukaan eteläisemmässä Euroopassa maanviljelijäkansojen perintötekijät ovat yleisempiä. Tämä on selvitetty esimerkiksi vertaamalla eri aikoina eläneiden eurooppalaisten luurankoja. Eteläisemmän Euroopan kulttuurit painottavat laajaa yhteiskunnallista järjestäytymistä, selviä hierarkioita ja verilinjan merkitystä. Kulttuuri kannustaa tukemaan ”omia” (sekä lähisukulaisia että maanmiehiä) aina mieluummin kuin geneettisesti kaukaisempia.

 

Yksilökeskeinen Pohjola – yhteisökeskeinen Etelä

Toisin sanoen Pohjoismaissa ollaan yksilökeskeisempiä ja etelämmässä ryhmäkeskeisempiä. Pohjoismaissa ”tasa-arvo [2]” on paljon tärkeämpää kuin etelämmässä. Koska pohjoismaalaiset eivät tunne keskenään perinnöllisistä syistä kovin vahvaa yhteenkuuluvuutta, tehdään Ruotsissa liberaalimpaa maahanmuuttopolitiikkaa kuin lähes missään muualla. Syy ei ole kuitenkaan yksinään syntyperäisten ruotsalaisten, vaan maahanmuuttopoliittisen muutoksen takana vaikutti vahva juutalaistaustaisten aktivistien lobbausliike, kuten MacDonald on aiemmin kirjoittanut [3]. Geenimme ovat tehneet meistä pohjoismaalaisista erityisen haavoittuvaisia tällaiselle lobbaustoiminnalle.

Metsästäjä-keräilijäkulttuuri kuoli kaikkialla Euroopassa, kun indoeurooppalaiset maanviljelijäkansat levisivät pohjoismaihin asti. Sotureiden tuoma hierarkkinen järjestelmä korvasi tasa-arvoon ja paikallisuuteen perustuneen edeltäjän. MacDonaldin teesi on, että yksilökeskeinen metsästäjä-keräilijäkulttuuri on nyt palaamassa Eurooppaan maahanmuuton myötä. Yhteiskunta hajoaa lukuisiksi pieniksi heimoiksi, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta keskenään. ”Tasa-arvosta” on tullut jo korkein poliittinen dogma ja nationalismia torjutaan lainsäädännöllä.

Tervetuloa Suomeen. Meille mahtuvat kaikki. [4]

Tervetuloa Suomeen. Meille mahtuvat kaikki.

 

Puritaanit muuttivat Euroopan kulttuurin

Mielenkiintoista on, että MacDonaldin mukaan kulttuurinmuutos Euroopassa alkoi 1700-luvun englantilaisen puritaaniliikkeen myötä. Puritaaniliike haastoi indoeurooppalaisen sotilaallisille, hierarkkisille ja isänmaallisille arvoille perustuneen kulttuurin ja toimi lähtölaukauksena kehitykselle, joka on johtanut 2000-luvun monikulttuuriseen kaaokseen. Puritaanit olivat alkujaan lähtöisin Euroopan pohjoisosista, mutta liike levisi tehokkaasti muun muassa taitavan politikoinnin ja puritaanien korkean syntyvyden vuoksi. He levittivät pohjoismaisen tasa-arvoajattelun myös sellaisiin kulttuuripiireihin, joissa sotilaalliset arvot olivat aiemmin vallinneet hyvin voimakkaina.

Kuten Magneettimedian lukijat tietävät, puritaanit kumosivat juutalaisten porttikiellon [5] Englantiin. Puritaanit sallivat juutalaisten palata Eurooppaan ja perustaa yksityisen keskuspankkijärjestelmän [6], joka on nykyisten talouskatastrofien ja taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden perusta. Euroopan taloudelliset, kulttuurilliset ja rodulliset ongelmat ovat siis kaikki osa samaa kehityskulkua.

MacDonaldin mukaan puritaani- ja metsästäjä-keräilijäkulttuurille ominaisen ajattelutavan voimistuminen on tuhoisaa Euroopan kannalta. Moralismi ja tasa-arvo on nostettu korkeimmiksi arvoiksi, kun taas isänmaallisia arvoja poljetaan. Suomalaisuutta ei enää määritellä syntyperän vaan sen perusteella, keille sokeaan tasa-arvoon sitoutunut poliittinen järjestelmä päättää myöntää kansalaisuuden.

 

Moraali ja poliittinen korrektius korkeimpina arvoina

”Moraali” on nykyään niin vahva argumentti, että kaikki keskustelu esimerkiksi rotujen välisistä perinnöllisistä eroista voidaan tukahduttaa, koska aiheesta puhuminen on ”moraalitonta”. Esimerkiksi keskusrikospoliisi alkoi uhkailla Tatu Vanhasta [7], kun tämä julkaisi tutkimustuloksia rotujen älykkyyseroista.

Voimakas moralismi on myös kirjoitettu perimäämme. Koska metsästäjä-keräilijäkulttuureissa moraali oli verisidettä tärkeämpi arvo, ”moraalittomat” suljettiin yhteisön ulkopuolelle eivätkä he siksi voineet jatkaa perintötekijöitään. Koska Pohjoismaat ovat siis geneettisistä syistä suoranaista moraalinvartijoiden sydänmaata, pelkäävät kansalaiset kuollakseen esimerkiksi ”rasistin” tai ”antisemitistin” leimaa eivätkä he siksi uskalla puhua tärkeistä poliittisista kysymyksistä.

”Moraalittomuus” on merkinnyt esi-isillemme geneettistä umpikujaa, minkä vuoksi Kevin MacDonald toteaa, että poliittisesti korrektissa keskustelukulttuurissa on kyse alkukantaisesta kuolemanpelosta.

Viimeisin esimerkki itsetuhoisuuteen asti menevästä poliittisen korrektiuden kulttuurista nähtiin Suomessa, kun video helsinkiläisessä K-kaupassa riehuneista mustista rikollisista vuosi julkisuuteen. Turvakameran kuvaamalla videolla valkoinen naismyyjä laittaa kaksi afrikkalaista ryövääjää ojennukseen kaasulla, kun nämä yrittävät pelkurimaisesti paeta rikospaikalta. Kauppojen kassoilla työskentelevät nuoret naiset joutuvat jatkuvasti Suomessa vaaratilanteisiin, joten videon naisesta olisi pitänyt tehdä sankari.

Julkinen keskustelu on nyt kuitenkin poliisin johdolla [8]mennyt siihen, toimiko alakynnessä ollut nainen lainvastaisesti, kun hän ei antanut mustien rötöstellä rauhassa. Kesko vaati [9], että video poistettaisiin julkisuudesta – turvakameranauhahan voisi liittää kauppaketjun rasismikohuun!

Julkisuudessa on oltu huolissaan esimerkiksi afrikkalaisten rikollisten yksityisyydensuojasta. Videon verkkoon ladannut henkilö on Suomen lain mukaan saattanut syyllistyä jopa kunnianloukkaukseen mustia vastaan. Näin suomalainen yhteiskunta kohtelee niitä kantasuomalaisia, jotka vahingossakaan loukkaavat monikulttuurisuuden opinkappaleita.

 

E. S.

 

Lue myös:

Psykologiset syyt valkoisten syrjäyttämiselle [10]
Kritiikin kulttuuri: Evolutiivinen analyysi juutalaisten osallisuudesta 1900-luvun älymystön ja politiikan liikkeisiin [11]
Video: kanadalaisfilosofi ruotii orjuutta, juutalaisia ja valkoisten asemaa [12]
Juutalaistaustainen aktivisti: ”Valkoisten kuoleminen sukupuuttoon on hyvä asia!” [13]