- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Luonnollinen korvike aspiriinille

Mielikuva aspiriinista ihmelääkkeenä alkaa murtua. Keinotekoiselle lääkkeelle on olemassa luonnollinen, turvallisempi ja tehokkaampi vaihtoehto, jonka olemassaolo on tunnettu ainakin 15 vuoden ajan!

Aiemmassa artikkelissani [1] kerroin aspiriinin käyttöön liittyvistä riskeistä ja todistetusti tehokkaista vaihtoehdoista, joiden oheisvaikutukset edistävät terveyttä, toisin kuin aspiriinin sivuvaikutukset [2].

Tehokas aspiriinikorvike kasvaa puussa

Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen on tullut ilmi lisää näyttöä siitä [3], että aspiriinin mahdolliset haitat ovat suurempia kuin hyödyt. Heart-lehdessä julkaisiin 15-vuotinen hollantilaistutkimus, jossa 27 939 naispuolista terveydenhuoltoalan ammattilaista (keski-ikä 54) sai sokkoutettuna joko 100 mg aspiriinia tai lumeyhdistettä joka päivä. Käytön aiheuttama ruoansulatuskanavan verenvuodon riski ylitti hyödyt, joita saadaan aspiriinin laskiessa paksusuolensyövän ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä alle 65-vuotialla.

Aspiriini ei ole tietenkään ainoa lääke jolla on vaarallisia sivuvaikutuksia. Kaikkiin tulehduskipulääkkeisiin [4] aina reseptilääkkeistä käsikauppalääkkeisiin liittyy vakavia riskejä. Esimerkiksi ibuprofeeniin kuolee vuosittain tuhansia ihmisiä [5], eikä se ole yhtään sen vaarattomampi kuin Merckin COX-2:n estäjä, tulehduskipulääke Vioxx, jota myytiin viiden vuoden ajan (1999-2004), ja joka aiheutti tuolla aikavälillä 88 000 – 140 000 vakavaa sepelvaltimotautitapausta [6]. Tylenol on niin haitallista maksalle [7], että kirjoittajamme Michael Murray kysyi kirjoituksessaan, tulisiko viranomaisten kieltää Tylenolin myynti [8].

Kun otetaan huomioon kipulääkkeisiin liittyvät sudenkuopat, mitä vaihtoehtoja jää jäljelle jos haluaa päästä eroon kivuista mutta ei hengestään?

Männynkuoriuute (pyknogenoli) jättää aspiriinin varjoonsa

Mitä tulee aspiriinin korvikkeisiin, pyknogenoli on lupaava ehdokas. Se on voimakas antioksidantti, jota eristetään rannikkomännyn kaarnasta. Tutkimukset 40 vuoden ajalta [9] tukevat sen tehoa, joista mielenkiintoisimmat on koottu GreenMedInfon tietokantaan [10]. Löydät hakemistosta tutkimuksia, jotka osoittavat yhdisteen auttavan yli 80 vaivaan.

Vuonna 1999 Thrombotic Research –lehdessä julkaistiin huomionarvoinen tutkimus, jonka mukaan pyknogenoli esti tupakoinnista johtuvien verenhyytymien muodostumista tehokkaammin (ts. tehokkaampi pienemmällä annoksella) kuin aspiriini, ilman että verenvuotoaika pitenee havaittavasti (ja ehkä myös kohtalokkaasti) kuten aspiriinia käyttäessä. Tutkimuksen tiivistelmä on kokonaisuudessaan lukemisen arvoinen:

”Bioflavonoidiseoksen, pyknogenolin, vaikutusta verihiutaleiden toimintaan tutkittiin ihmisillä. Tupakointi nostaa sydämen lyöntitiheyttä ja verenpainetta. Pyknogenolin tai aspiriinin nauttiminen suun kautta juuri ennen tupakointia ei vaikuttanut näiden tekijöiden kasvuun. Mutta kun 22 saksalaiselle runsaasti tupakoivalle annettiin 500 mg aspiriinia tai 100 mg pyknogenolia, verihiutaleiden reaktiivisuus kasvoi, jolloin verihiutaleiden takertuminen toisiinsa estyi 2 tunnin kuluttua tupakoinnista. Ryhmässä, johon kuului 15 amerikkalaista tupakoitsijaa, verenpaine nousi tupakoinnin jälkeen. Verenpaine ei muuttunut kun [koehenkilöt] ottivat 500 mg aspiriinia tai 125 mg pyknogenolia. Toisessa ryhmässä, johon kuului 19 amerikkalaista tupakoitsijaa, verihiutaleiden takertuminen toisiinsa vähentyi enemmän 200 kuin 150 milligrammalla tai 100 milligrammalla pyknogenolivalmistetta. Tämä tutkimus osoitti, että yksittäinen suuri annos, 200 mg pyknogenolia, lievitti tupakoinnista johtuvaa verihiutaleiden takertumista yli 6 päivän ajan. Tupakointi lisäsi verihiutaleiden takertumista toisiinsa, joka estyi antamalla 500 mg aspiriinia ja 125 mg pyknogenolia. Näin ollen tupakoinnista johtuva verihiutaleiden takertuminen toisiinsa estyi yhtä hyvin 500 milligrammalla aspiriinia kuin pienemmällä 100-125 milligrammalla pyknogenolia. Aspiriini kasvatti verenvuotoaikaa 167 sekunnista 236 sekuntiin, kun taas pyknogenoli ei. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p<0.001). Näiden havaintojen perusteella pyknogenolin riski-hyöty-suhde oli parempi. (korostus lisätty)

Kuten lihavoidussa kohdassa mainitaan, toisin kuin aspiriini, pyknogenoli ei kasvattanut vuotoaikaa siinä määrin, että ero olisi tilastollisesti merkitsevä. Tämän havainto on erittäin lupaava, sillä aspiriinin voimakas verihiutaleiden takertumista estävä/’verta ohentava’ vaikutus voi aiheuttaa hengenvaarallista verenvuotoa. Jos tutkimuksen tulokset ovat tarkkoja ja pyknogenoli ehkäisee haitallista verihiutaleiden takertumista pienemmillä annoksilla ilman aspiriiniin liitettävää verenvuodon kasvua, voidaan todeta, että se on luonnollinen ja selkeästi parempi vaihtoehto, joka kaipaa nykyistä enemmän huomiota tavanomaiselta lääketieteeltä ja tutkijayhteisöltä.

Enemmän kuin vaihtoehtolääke

Pyknogenolilla, kuten monilla muilla luontaisratkaisuilla, on lukuisia sivuvaikutuksia, joista on huomattavaa hyötyä, mitä tulee sydän- ja verisuonisairauksien riskin alentamiseen. Pyknogenoli:

Kun otetaan huomioon pyknogenolin monet verenkiertoelimistöä suojaavat vaikutukset, toivomme että lääkärit suosittelevat sitä useammin, samalla kun lääketieteen paradigma siirtyy poispäin synteettisistä kemikaaleista ja (toivottavasti) lopulta kohti luontaisia, yhä paremmin toimivaksi osoitettuja hoitoja. On erittäin tärkeää, ettemme lankea yksi-sairaus-yksi-pilleri-ajatustavan pauloihin, että ajattelisimme pillerien popsimisen – vaikka tällä kertaa sisältävätkin luonnonyhdisteitä – torjuvan tai suojaavan tavanomaisen ruokavalion, liikkumattomuuden ja hallitsemattoman stressin aiheuttamilta haitoilta. Lopullinen tavoite on hankkiutua eroon kaikista pillereistä ja ennaltaehkäistä sydän- ja verisuonisairaudet alhaalta ylös ja sisältä ulos. Toisin sanoen, syömällä laadukasta ruokaa, juomalla puhdasta vettä ja hengittämällä puhdasta ilmaa, vaalimalla tervettä elämänasennetta ja tukemalla terveyttä ja hyvinvointia.

 

Lähde: GreenMedInfo [24]

Lue myös: Valtimokovettuman laajenemista voi ehkäistä ainutlaatuisella yhdistelmällä [25]