- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Löytyykö poliittista tahtoa mullistavan polttoaineen tuotannolle? Huomiot

Vettä on kemiallisesti prosessoimalla yritetty jo vuosikymmeniä sitten jalostaa polttoaineeksi. Veden kanssa touhuaminen tässä suhteessa ei ole uusi asia tai keksintö, mutta se on erittäin hyödyllistä onnistuessaan esimerkiksi ekologisesti ja taloudellisesti. Nykyisin muun muassa vedestä kyetään erottamaan vety polttoaineeksi, mutta siihen tarvitaan sähköä. Jo 1970-luvulla keksittiin, että vedestä pystytään erottamaan auringonvalolla vetyä, mutta sen hyötysuhde oli niin vähäinen, ettei se ollut taloudellisesti kannattavaa. Islannissa käytetään jo linja-autoja (bussit), jotka kulkevat vedyllä. 1 [1]

Välittömästi kannatta kuitenkin huomioida yllä olevaan ja jäljempänä esitettyyn kontekstiin, että veden hajottaminen vedyksi ja hapeksi ilman auringonenergiasta tuotettua sähköä ei välttämättä olisikaan kovin luontoystävällistä, mutta juuri aurinkoenergia tekisi siitä ekologista.

Soletair-raakaöljy 2 [2]

Lappeenrannan Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) johtava tutkija Pasi Vainikka esittelee muovipullossa olevaa väritöntä nestettä, joka on kahdessa kerroksessa. Alimmassa kerroksessa on pelkästään vettä ja ylimmäisessä on raakapolttoainetta, työnimeltään Soletair-raakaöljyä. Sen seuraava päämäärä on öljynjalostamo, ja nykyisin se on tutkimuskäytössä.

Kyseisen polttoaineen valmistamiseen vedetä sekä ilmasta tarvitaan kolme merikontillista laitteistoja, sekä aurinkovoimala joka tuottaa koko prosessin vaatiman sähkön.

Ensimmäisen säiliön laitteistolla erotetaan vety tavallisesta vesijohtovedestä. Toisella laitteistolla napataan ilmasta hiilidioksidia, ja kolmannen säiliön laitteet yhdistävät aineet.

Asiasta uutisoivassa artikkelissa annettiin prosessista niukalti tietoa. Kuitenkin luultavaa on, että kolmannen säiliön laitteistossa saadaan vetyä elektrolyysin avulla, missä synteesilaitteella hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan raakaöljyn korvaavaa ainetta.  

Lappeenrannan Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) johtava tutkija Pasi Vainikka.

Lappeenrannan koelaitos on maailman ensimmäinen yksikkö, jossa voidaan tehdä koko prosessi samassa paikassa. Tarvittaessa laitesäiliöitä voidaan toimittaa minne tahansa, vaikka jäätikölle tai autiomaahan.

— Tällä laitteistolla pystymme tekemään 70 litraa polttoainetta päivässä, Vainikka sanoo.

Massatuotanto on poliittisesta tahdosta kiinni

Ilmasta ja vedestä saadun raaka-aineen jalostaminen toden teolla polttoaineeksi, riippuu poliittisesta tahdosta, päästöhinnoista sekä energiamuotojen sponsoreista.

— Jos öljyä ei tuettaisi, tämä polttoaine voisi yleistyä massatuotantoon jopa parissa vuodessa, toteaa Christian Breyer, Lappeenrannan teknillisen yliopiston aurinkotalousprofessori.

Realistisesti ajatellen Soletair-polttoaine on massatuotannossa kenties vuoteen 2030 mennessä, ja viimeistään vuoteen 2040 mennessä.

— Ja ilman Pariisin ilmastosopimusta kaikki tämä on vain toiveajattelua, Breyer toteaa.

Vainikka lupaa, että päästötavoitteiden asettuessa riittävän kunnianhimoisiksi, tulevat he kyllä järjestämään teknologian.

— Mutta jos asiat jatkuvat ennallaan, niin mikään ei voi kilpailla saudiöljyn kanssa.

Huomiot

Jaksollisen järjestelmän mukaan vety (H2) on ensimmäinen, ja näin ollen kevein alkuaine, jota kiertää yksi elektroni. Vety ei ole myrkyllinen. Se on jokseenkin persoonaton hajuttomana ja mauttomana aineena. Vety on kuitenkin erittäin palavaa, räjähtävää sekä muodostaa palavan seoksen ilman kanssa jo neljän prosentin pitoisuuksina.

Vetyä ei esiinny maapallolla vapaana, joten se ei ole primäärienenergian (ensimmäinen) lähde, vaan menetelmä varastoida energiaa. Käyttöön vetyä voidaan tuottaa sähkökemiallisilla tai lämpökemiallisilla reaktioilla tai erottelemalla vetyä hiilivedyistä sekä höyryreformaation avulla.3 [3]

Mikäli vedyn tuottamiseen käytettäisiin fossiilisia polttoaineita ja sähköä, jota tuotettaisiin uusiutumattomien polttoaineiden avulla, ei vedyn käyttämisestä paljon puhuttujen kasvihuonepäästöjen vähentämisen kannalta olisi juurikaan merkitystä.

Toisin on asianlaita Lappeenrannan VTT:n kehittämässä menetelmässä. Siinä polttoainetta vedestä ja ilmasta tehtäisiin aurinkoenergialla, ja se polttoaine ei tuottaisi nokea, ainakaan niin paljon kuin esimerkiksi bensiinin sekä dieselin käyttö polttoaineena.

Luonnon- ja ilmastonsuojelulliset huomiot

Tavanomaisessa valtavirtaisessa tiedonvälityksessä Ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan viime vuosikymmeninä tapahtunutta maapallon alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousua sekä kohonneen lämpötilan arvioitua jatkumista. Yleisessä keskustelussa ilmiöstä käytetään myös termiä ilmastonmuutos.

Eduskuntapuolueet, ehkä vihreät, sosiaalidemokraatit, kokoomus ja keskusta, ovat eniten ratsastaneet ilmaston lämpenemisen uhkakuvilla. Ilmaston lämpenemisestä on tullut poliittinen instrumentti, jonka kautta kansan rivit osaltaan pyritään pitämään ruodussa. Valtavirtaisessa keskustelussa on vaadittu lihansyönnin [4] tuntuvaa vähentämistä, ja puun pienpolton ”aiheuttamien terveyshaittojen” vähentämistä kansallisin lisätoimin. Takkojen [5] ”tarpeetonta” käyttämistä taajamissa kansallisen ilmastonsuojeluohjelman mukaan pyrittäisiin harventamaan tietoisuuden (manipulointi) lisäämisellä päästöjen aiheuttamista terveyshaitoista.

Ilmastohysteria on saavuttanut jopa hävityksenprinsiippeihin vivahtavia sairaalloisia piirteitä. Erittäin vihamielisestä asennoitumisesta suomalaisia kohtaan havaintaan viitteitä Ålands nyheterin  29.11.2018 julkaisemassa HBL:n alkuperäisestä ruotsinkielisestä jutusta.

Siinä Helsingin yliopiston kestävän kehityksen professori Kristina Lindström ilmaisee kiihkeän ja ehkä patologisen halunsa nähdä, että suomalaiset, jotka eivät synnytä lapsia, kuolisivat sukupuuttoon.

Sitä vastoin poliittinen eliitti ja näitä tukeva valtamedia, osoittavat tahallista piittaamattomuutta ilmaston todellisia saastuttajia [6], kuten Yhdysvaltoja, Kiinaa, Ranskaa, Italiaa Saksaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa kohtaan.

Mikäli Suomen poliittinen johto on todella huolissaan luonnon ja ilmaston suojelusta, pitäisi heiltä löytyä poliittista tahtoa vedestä ja ilmasta kehitetyn polttoaineen massatuotannon mahdollistamiseksi.

Taloudelliset havainnot

Mikäli Lappeenrannan VTT:n kehittämä polttoaine onnistutaan saamaan massatuotantoon, pitäisi valmistus ehdottomasti kansallistaa eli käytännössä ottaa valtion omistukseen. Tällaista mullistavaa menetelmää ei pidä antaa ylikansallisten sijoittajien keinottelun välineiksi.  Kansallisvarallisuuden turvaaminen, suurien yrityksien kansallistaminen ja talousdemokratian reformi eli rahareformi ovat mahdollisia vain itsenäisessä Suomessa. Taistelkaamme sen puolesta!

Markku Juutinen

Lähteet

1.      Freija Metsähalme (16.8.2017). Hera, Hervannan Sanomat. Tutkija tekee vedestä polttoainetta: ”Islannissa on jo vetybusseja” Saatavina: https://hervannansanomat.fi/tutkija-tekee-vedesta-polttoainetta-islannissa-on-jo-vetybusseja/ [1]

2.      Piia Kaskinen (15.6.2017). ETELÄ-SAIMAA. Soletair tekee ilmasta ja vedestä polttoainetta, joka palaa voimakkaammin kuin diesel eikä nokea. Saatavina: https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/f8f07509-a2c6-46ba-bd38-444edd20d0cd?fbclid=IwAR2MCxzrjRlk6c1BoZBgN3s0YadN_a5RO2ojsLsMTsjOo65kQPZN7g3UdrYhttps://esaimaa.fi/uutiset/lahella/f8f07509-a2c6-46ba-bd38-444edd20d0cd?fbclid=IwAR2MCxzrjRlk6c1BoZBgN3s0YadN_a5RO2ojsLsMTsjOo65kQPZN7g3UdrY [2]  

3. Tampereen teknillinen yliopisto (5.10.2007). Vedyn mahdollisuudet tulevaisuuden energiantuotannossa. Saatavina: https://docplayer.fi/8201102-Vedyn-mahdollisuudet-tulevaisuuden-energiantuotannossa.html [3]    

Viittaukset

Yle (6.3.2016). Pitääkö liha poistaa lautaselta. Saatavana: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/06/pitaako-liha-poistaa-lautaselta [4]

MTV (23.3.2019). Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/puun-pienpolton-paastot-aiheuttavat-suomessa-noin-200-enneaikaista-kuolemaa-vuosittain-nykyiset-rakennusmaaraykset-eivat-esta-savuhaittoja/7342312#gs.pffm8v [5] https://www.alandsnyheter.com/befolkningskris/hbl-professor-i-hallbar-utveckling-vill-se-finlandarna-do-ut-och-inte-foda-fler-barn/?fbclid=IwAR3dLyAKJZDacgknkM2DVxmL1HHjw3RAUvL8CHPbd666Jj6P7DusWbHlfmY [7]